VILLKOR FÖR TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS


VILLKOR FÖR TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS

VIKTIGT:

 • DU MÅSTE VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR – OM DU ÄR UNDER 18 ÅR FÅR DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS, INTE HELLER FÅR DU DÅ ACCEPTERA DESSA VILLKOR FÖR ETT FÖRETAGS RÄKNING.
 • VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT EFTERSOM DE INNEHÅLLER RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER OCH VIKTIGA VILLKOR SOM VI AVSER ATT FÖRLITA OSS PÅ – EXEMPELVIS BEGRÄNSNINGAR FÖR OCH UNDANTAG FRÅN VÅRT ANSVAR
 • GENOM ATT KLICKA PÅ ”ACCEPTERA”-KNAPPEN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR OCH DE KOMMER DÅ ATT BLI BINDANDE FÖR DIG ELLER, FÖR FÖRETAG, FÖR DET FÖRETAG SOM DU REPRESENTERAR
 • OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, FÅR DU INTE KLICKA PÅ ”ACCEPTERA”-KNAPPEN DÅ ETT SÅDANT AGERANDE INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR.
 • OM DU ÄR EN KONSUMENT SOM KÖPER ETT BETALABONNEMANG FÖR TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS, SAMTYCKER DU GENOM ATT KLICKA PÅ ”ACCEPTERA”-KNAPPEN TILL ATT VI BÖRJAR LEVERERA TJÄNSTERNA OMEDELBART, ÄVEN OM EVENTUELL RÄTTSLIG ÅNGERRÄTT SOM DU HAR I EGENSKAP AV KONSUMENT INTE HAR LÖPT UT. DETTA PÅVERKAR INTE EVENTUELL ÅNGERRÄTT SOM DU KAN HA I EGENSKAP AV KONSUMENT – VÄNLIGEN SE PUNKT 11.4 NEDAN FÖR DETALJER.
 • VÄNLIGEN OBSERVERA – VIKTIG INFORMATION, INSKRÄNKNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR:
  • Tjänsten MyNextbase Emergency SOS är utformad för att larma räddningstjänsten i situationer där användaren har varit med om en olycka som gör användaren inkapabel att själv larma räddningstjänsten. Tjänsten kommer inte larma räddningstjänsten rörande alla slags olyckor – exempelvis kommer olyckor i låg hastighet inte att anmälas, inte heller anmäls olyckor efter vilka larmmeddelandeprocessen har stoppats innan räddningstjänsten har fått larmet (exempelvis om användaren själv stoppar larmet för att användaren inte är inkapabel efter olyckan).
  • Användare måste omedelbart stoppa den automatiska larmprocessen om de inte är inkapabla efter en olycka, eller om räddningstjänsten av någon anledning inte behövs efter den aktuella olyckan. Den automatiska larmprocessen kan stoppas eller avbrytas när som helst före det att räddningstjänsten har meddelats om den aktuella olyckan.
  • Tjänsten MyNextbase Emergency SOS är inte en garanterad tjänst utan är beroende av ett antal faktorer, inklusive de som listas i punkt 3.3.7 nedan (bland annat kan tjänsten påverkas av eller bli otillgänglig om Din mobila enhet och / eller bilkamera/dashcam skadas i en olycka) och 6 (bland annat att platstjänster är påslagna). Om dessa krav inte uppfylls kommer INTE tjänsten MyNextbase Emergency SOS att fungera.
  • Tjänsten MyNextbase Emergency SOS ersätter inte på något sätt att manuellt ringa räddningstjänsten i händelse av en olycka, och Du bör fortsätta att vidta allmänna, kloka säkerhetsåtgärder – till exempel att försäkra dig om att informera andra om detaljer om Din rutt, destination och beräknad ankomsttid när Du reser. Vänligen se förklaringen till vad ”Du”/”Dig” och ”Din”/”Ditt”/”Dina” betyder i listpunkten ”Behörighet att köpa” i slutet av detta ”Viktigt”-avsnitt.
  • Syftet med tjänsten MyNextbase Emergency SOS är att larma räddningstjänsten efter en olycka. Tjänsten innefattar och inbegriper inte utplacering eller tillhandahållande av utryckningsfordon eller räddningstjänstpersonal, inte heller tillhandahållande av sjukvård eller räddningstjänst. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS slutar när räddningstjänsten blivit larmad om den aktuella olyckan. VI HAR INGET ANSVAR FÖR DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN ELLER FÖR OM DE ÄR FÖRSENADE MED ATT KOMMA ELLER FÖR DERAS UNDERLÅTENHET ATT ALLS KOMMA.
  • Tjänsten MyNextbase SOS är inte tillgänglig för nedladdning och / eller användning i alla länder – för mer information, vänligen se punkterna 10.1 och 10.2.
  • Du måste ha registrerat dig som användare för tjänsten MyNextbase Emergency SOS och ha ett aktivt produktabonnemang (debiterbart efter utgången av det initiala 12-månadersabonnemanget som tillhandahålls med kvalificerande Nextbase-bilkameror/dashcams – vänligen se tidsbegränsningen för aktivering nedan).
  • Kvalificerande Nextbase-bilkameror/dashcams är försedda med ett 12-månadersabonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS SOM MÅSTE AKTIVERAS AV ANVÄNDAREN FÖR ATT TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS SKA KUNNA FUNGERA. Detta abonnemang kommer att upphöra automatiskt om det inte aktiveras inom 12 månader från och med den första detaljhandelsförsäljningen av den aktuella bilkameran/dashcam.
 • OM DU INGÅR DETTA AVTAL I USA, VÄNLIGEN LÄS DEN BINDANDE SKILJEKLAUSULEN OCH AVSTÅENDET FRÅN GRUPPTALAN UNDER RUBRIKEN ”TILLÄMPLIG LAG PÅ DETTA AVTAL OCH VAR DU KAN VÄCKA TALAN” NEDAN. DENNA BESTÄMMELSE PÅVERKAR HUR TVISTER RELATERADE TILL DESSA VILLKOR LÖSES.
 • Vänligen kontrollera att Du har en kompatibel Nextbase-bilkamera/dashcam innan Du tecknar Ditt abonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS – vänligen se Vår hemsida för närmare detaljer. En smartphone-mobilhandenhet med kapacitet för samtal och data (inklusive roaming när det är nödvändigt) krävs också.
 • Vi rekommenderar att Du godkänner dessa villkor i Ditt normala hemvistland då vissa funktioner och viss funktionalitet är landspecifika, liksom den lag som är tillämplig på dessa villkor. Vänligen se förklaring till vad ”Vi” betyder under rubriken ”Vilka Vi är” nedan.
 • Dessa villkor måste läsas tillsammans med licensavtalet för slutanvändare avseende MyNextbase Software/Programvara [INSERT LINK] (”EULA”), som ger Dig rättigheter och innehåller villkor som är tillämpliga för Dig avseende programvaran som används i samband med tjänsten MyNextbase Emergency SOS och den tillhörande mobilapplikationen MyNextbase Connect.
 • Användare måste säkerställa att alla tillämpliga lagar för fordons framförande och trafiksäkerhetslagar följs vid användandet av tjänsten MyNextbase Emergency SOS och mobilapplikationen MyNextbase Connect.
 • Om Du har några frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta Oss (vänligen se förklaring av vad som avses med ”Oss” nedan under rubriken ”Vilka Vi är” nedan) för att diskutera med Oss innan Du ingår detta avtal (kontaktmöjligheter finns nedan under rubriken ”Kontakta Oss”).
 • Om Du behöver juridisk rådgivning angående dessa villkor, vänligen kontakta Din juridiska rådgivare eller, i det fall Du är brittisk invånare, kontakta medborgarrådet (the Citizens Advice Bureau) innan Du accepterar dem.
 • Vissa av dessa villkor tillämpas endast på konsumenter. ”Konsument” betyder i dessa villkor en individ som agerar för ändamål som är helt eller huvudsakligen utanför denna individs verksamhetsområde, företag, hantverk eller yrke. Till exempel är aktiebolag inte ”konsumenter”, och inte heller individer som använder tjänsten MyNextbase Emergency SOS helt eller huvudsakligen för affärsändamål.
 • Om Vi använder orden inkluderande, inklusive, särskilt, till exempel eller annat liknande uttryck i dessa villkor, innebär detta att Vi ger exempel och de orden ska därför inte begränsa betydelsen av orden, beskrivningen, definitionen, formuleringen eller villkoret som följer efter de orden.
 • I detta avtal använder Vi vissa formuleringar med bestämda betydelser. När så sker kommer formuleringen att visas i fetstil första gången Vi använder den eller så informerar Vi om var betydelsen av formuleringen kan hittas första gången den används i dessa villkor, och formuleringen kommer att skrivas med stor förstabokstav när den används i övrigt.
 • Behörighet att köpa. Om Du inte är en Konsument, bekräftar Du härmed att Du har behörighet att binda det företag för vilket Du accepterar dessa villkor. I detta sammanhang är hänvisningar till ”Du”/”Dig” och ”Din"/”Ditt”/”Dina” hänvisningar till det företaget. I annat fall är hänvisningar till ”Du”/”Dig” och ”Din"/”Ditt”/”Dina” hänvisningar till dig, privatpersonen som ingår detta avtal.
 1. Dessa villkor
  1. Vad dessa villkor omfattar. Detta är villkoren under vilka Vi tillhandahåller tjänsten MyNextbase Emergency SOS till Dig.
  2. Dessa villkor måste läsas tillsammans med EULA.
   1. EULA innehåller en licens för Dig att använda programvaran kopplad till tjänsten MyNextbase Emergency SOS (inklusive mobilapplikationen MyNextbase Connect) och innehåller viktiga villkor som är tillämpliga för Dig i tillägg till dessa tjänstevillkor.
   2. Om dessa villkor och villkoren i EULA är sinsemellan oförenliga, har innehållet i dessa villkor företräde framför innehållet i villkoren i EULA avseende tjänsten MyNextbase Emergency SOS så långt oförenligheten sträcker sig.
  3. Varför Du ska läsa dessa villkor. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan Du tecknar abonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS. Dessa villkor berättar för Dig vilka Vi är, hur Vi kommer att tillhandahålla tjänsten MyNextbase Emergency SOS till Dig, hur Du och Vi kan ändra eller avsluta avtalet, vad man ska göra om det uppstår ett problem och annan viktig information. Om Du tycker att det finns ett fel i dessa villkor, vänligen kontakta Oss för att diskutera detta innan Du ingår detta avtal.
  4. Dessa villkor hänvisar till följande ytterligare villkor som också är tillämpliga på tjänsten MyNextbase Emergency SOS:
   1. Vår Integritetspolicy.
   2. Vår Cookie-Policy som ger information om s.k. kakor (cookies) på Vår hemsida.
   3. EULA.
 2. Information om Oss och hur Du kan kontakta Oss
  1. Vilka Vi är. Vi är Portable Multimedia Limited (organisationsnummer 04038169, England) och bedriver verksamhet under ”Nextbase”. Vårt säte är Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW. Vi kommer att benämnas som ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår”/”Vårt”/”Våra” i dessa villkor.
  2. Hur Du kan kontakta Oss.
   1. Om Du önskar att kontakta Oss av någon anledning (till exempel om Du upplever ett problem med Tjänsten eller om dessa villkor anger att Du ska kontakta Oss), vänligen skicka e-post, brev till eller ring Vårt kundtjänstteam:
    1. För Storbritannien:
     1. E-post: [email protected];
     2. Skriv till Oss på Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED, England; eller
     3. Ring +44(0) 2920 866 429.
    2. För alla övriga länder: vänligen använd lokala kontaktuppgifter som visas på Vår hemsida, såvida Du inte vill avsluta detta avtal. I ett sådant fall ombeds Du vänligen kontakta Oss enligt vad som redogörs för i punkt 11 nedan.
    3. Vi kommer att bekräfta mottagandet av Din post- och e-postkommunikation omgående, vanligtvis via e-mail.
    4. Du kan också rapportera eventuella problem med tjänsten MyNextbase Emergency SOS via mobilapplikationen MyNextbase Connect.
  3. Hur Vi kan kontakta Dig. Om Vi måste kontakta Dig så kommer Vi att göra det via telefon, e-post, SMS, meddelande i appen eller via frankerat brev, enligt de kontaktuppgifter som Du har tillhandahållit Oss.
  4. Ordet ”Skriftligen” inkluderar också e-post. När Vi använder orden ”skriftligen” eller ”skriftligt” i dessa villkor, så inkluderar det också e-post.
 3. Vårt avtal med Dig avseende tjänsten MyNextbase Emergency SOS:
  1. Dessa villkor kommer att vara tillämpliga från och med att Du klickar på ”acceptera”-knappen då Du tecknar ett abonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS.
  2. Eftersom de initiala abonnemangen som tillhandahålls med kvalificerande bilkameror/daschcams (d.v.s. inte betalabonnemang) tillhandahålls för dig utan kostnad, tillhandahålls i befintligt skick (”as is) Det innebär till exempel att Vi inte lämnar några utfästelser om att sådana tjänster kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att tjänsterna är passande för något specifikt ändamål eller att tjänsterna är som de beskrivits. Vänligen se även ytterligare undantag i punkten ”Fullständig reglering” nedan.
  3. Tjänstens omfattning, krav och begränsningar:
   1. Syftet med tjänsten MyNextbase Emergency SOS är att larma räddningstjänsten efter en olycka. Tjänsten innefattar och inbegriper inte utplacering eller tillhandahållande av utryckningsfordon eller räddningstjänstpersonal, inte heller tillhandahållande av sjukvård eller räddningstjänst. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS slutar när räddningstjänsten blivit larmad om den aktuella olyckan. VI HAR INGET ANSVAR FÖR DE TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN ELLER FÖR OM DE ÄR FÖRSENADE MED ATT KOMMA ELLER FÖR DERAS UNDERLÅTENHET ATT ALLS KOMMA.
   2. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS är utformad för att larma räddningstjänsten i situationer där användaren har varit med om en olycka som gör användaren inkapabel att själv larma räddningstjänsten. Tjänsten kommer inte larma räddningstjänsten rörande alla slags olyckor – exempelvis kommer olyckor i låg hastighet inte att anmälas, inte heller anmäls olyckor efter vilka larmmeddelandeprocessen har stoppats innan räddningstjänsten har fått larmet (exempelvis om användaren själv stoppar larmet för att användaren inte är inkapabel efter olyckan).
   3. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS är ingen garanterad tjänst och är beroende av ett antal faktorer, inklusive de som listas i punkt 3.3.7 (bland annat kan tjänsten påverkas av eller bli otillgänglig om Din mobilenhet och / eller bilkamera/dashcam skadas i en olycka) och 6 (bland annat att platstjänster är påslagna). Om dessa krav inte uppfylls kommer INTE MyNextbase Emergency SOS-tjänsten att fungera.
   4. Vi ger inga driftstids- eller tillgänglighetsgarantier avseende tjänsten MyNextbase Emergency SOS och användare bör inte lita på tjänsten som enda metod för att kontakta räddningstjänsten vid en olycka.
   5. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS ersätter inte på något sätt att manuellt ringa räddningstjänsten i händelse av en olycka, och Du bör fortsätta att vidta allmänna, kloka säkerhetsåtgärder – till exempel att försäkra dig om att informera andra om detaljer om Din rutt, destination och beräknad ankomsttid när Du reser.
   6. Tjänsten MyNextbase SOS är inte tillgänglig för nedladdning och / eller användning i alla länder – för mer information, vänligen se punkterna 10.1 och 10.2.
   7. Vänligen observera att följande kriterier måste uppfyllas för att Vi ska kunna tillhandahålla tjänsten MyNextbase Emergency SOS – OM KRAVEN INTE UPPFYLLS KOMMER VI INTE KUNNA TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTEN:
    1. Appen MyNextbase Connect måste vara installerad och öppen på den aktuella smartphone-mobilhandenheten;
    2. Den aktuella smartphone-mobilhandenheten måste vara i Din besittning och i Ditt fordon;
    3. Den aktuella smartphone-mobilhandenheten måste ha kapacitet för samtal och data (inklusive roaming där det är tillämpligt) samt ha platstjänster påslagna (vänligen se punkt 6 nedan för närmare detaljer);
    4. Den aktuella smartphone-mobilhandenheten måste ha Bluetooth i strömsparläge tillgänglig och påslagen;
    5. Bilkameran/daschcam och mobiltelefonen måste båda ha en Bluetoothpar­koppling och ha tillräcklig batterikapacitet för att slutföra larmprocessen; och
    6. Du måste ha registrerat dig som användare för tjänsten MyNextbase Emergency SOS och ha ett aktivt produktabonnemang (debiterbart efter utgången av det initiala 12-månadersabonnemanget som tillhandahålls med kvalificerande Nextbase-bilkameror/dashcams – vänligen se punkt 3.4 nedan för tidsbegränsningar tillämpliga för aktivering).
   8. VÄNLIGEN SE ÄVEN BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG I PUNKTEN ”FULLSTÄNDIG REGLERING” NEDAN.
   9. VIKTIGT: Vänligen observera att tjänsten MyNextbase Emergency SOS:s prestanda och tillgänglighet kan påverkas (eventuellt inklusive att tjänsten överhuvudtaget inte fungerar) i händelse av en olycka under vilken någon eller båda av den kopplade mobiltelefonenheten eller bilkameran/daschcam skadas.
   10. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS är endast avsedd för användning tillsammans med kompatibla Nextbase-bilkameraprodukter – vänligen se Vår hemsida för närmare detaljer.
   11. För fullständiga detaljer om tjänsten MyNextbase Emergency SOS:s funktioner, funktionalitetskrav och begränsningar, vänligen se Vår hemsida.
  4. Kvalificerande Nextbase-bilkameror/daschcams är försedda med ett 12-måndadersabonnemang av tjänsten MyNextbase Emergency SOS SOM MÅSTE AKTIVERAS AV ANVÄNDAREN FÖR ATT TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS SKA KUNNA FUNGERA. Detta abonnemang kommer att upphöra automatiskt om det inte aktiveras inom 12 månader från och med den första detaljhandelsförsäljningen av den aktuella bilkameran/dashcam.
  5. Om Du önskar att använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS efter den initiala 12-månadersabonnemangsperioden som tillhandahålls med kvalificerande bilkameror/dashcams – vänligen se ovan tidsbegränsningar för aktivering) måste Du köpa ett betalabonnemang via mobilapplikationen MyNextbase Connect. Om Du inte gör det KOMMER TJÄNSTEN INTE FUNGERA.
  6. Om Du väljer att teckna ett abonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS, kommer Vår accept av Din beställning att ske när Vi kontaktar Dig för att bekräfta Vårt godkännande av den beställningen. Du kommer att få tillgång till tjänsten MyNextbase Emergency SOS från den tidpunkt då Vi godkänner Din beställning.
  7. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS:s funktioner och funktionalitet kommer att vara i enlighet med beskrivningen på Vår hemsida från tid till annan.
  8. Vi kommer under löptiden för Ditt abonnemang att tillhandahålla tjänsten MyNextbase Emergency SOS i enlighet med dessa villkor.
 4. Immateriella rättigheter
  1. Du samtycker till att alla immateriella rättigheter i tjänsten MyNextbase Emergency SOS och tillhörande programvara över hela världen tillhör Oss eller Våra licensgivare.
  2. Du samtycker till att alla rättigheter i tjänsten MyNextbase Emergency SOS och tillhörande programvara är licenserade (inte sålda) till Dig på dessa villkor och villkoren i EULA.
  3. Du samtycker till att Du har en licens att använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS och tillhörande programvara på en icke-exklusiv basis – detta betyder att Vi kommer att ingå liknande avtal med andra personer, inklusive på villkor som kan avvika från dessa villkor.
  4. Du samtycker till att Du inte har några immateriella rättigheter i, eller till, tjänsten MyNextbase Emergency SOS och tillhörande programvara annat än rätten att använda den i enlighet med dessa villkor och EULA.
  5. Du har ingen rätt att få tillgång till tjänsten MyNextbase Emergency SOS eller tillhörande programvara i källkodsform.
  6. Du upplåter härmed till Oss en världsomfattande, royalty-fri, vidarelicensierbar licens att använda data, information och dokumentation som Du använder eller laddar upp med eller till tjänsten MyNextbase Emergency SOS (inklusive via mobilappen MyNextbase Connect), i varje enskilt fall för syftet att tillhandahålla, genomföra, analysera och förbättra tjänsten MyNextbase Emergency SOS och alla motsvarande och efterkommande produkter. Denna licens är evig och kan inte återkallas (underkastat eventuella dataskyddsrättigheter som Du kan ha).
  7. Om Du är en Konsument:
   1. bekräftar Du till Oss att Du har alla rättigheter och samtycken (inklusive i relation till dataskydd) som är nödvändiga för att upplåta licensen till Oss i punkt 4.6 ovan utan att det medför något brott mot eller intrång i någon tredje parts rättigheter.
   2. samtycker Du till att ersätta Oss fullt ut, när Vi ber om det, för alla eventuella fordringar, tvister, krav, förpliktelser, skador, förluster, kostnader och utgifter som uppstår med anledning av eller i samband med något krav om att något innehåll som Du tillhandahållit eller laddat upp med eller till tjänsten MyNextbase Cloud (inklusive den tillhörande programvaran) inkräktar på någon tredje parts rättigheter.
  8. Om Du inte är en Konsument:
   1. intygar och garanterar Du att Du har alla rättigheter och samtycken (inklusive i relation till dataskydd) som är nödvändiga för att upplåta licensen till Oss i punkt 4.6 ovan utan att det medför något brott mot eller intrång i någon tredje parts rättigheter.
   2. samtycker Du till att på begäran hålla Oss skadeslösa och försvara Oss från och mot alla eventuella fordringar, tvister, krav, förpliktelser, skador, förluster, kostnader och utgifter som uppstår med anledning av eller i samband med något krav om att något innehåll som Du tillhandahållit eller laddat upp med eller till tjänsten MyNextbase Cloud (inklusive den tillhörande programvaran) inkräktar på någon tredje parts rättigheter.
 5. Hur Vi använder Din data
  1. För fullständig information om hur Vi använder Din personliga data, vänligen se Vår Integritetspolicy.
 6. Platstjänster
  1. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS kommer att använda platsinformation som skickats från Din mobilenhet. Om Du installerar mobilapplikationen MyNextbase Connect och tecknar ett abonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS kommer det att krävas att Dina platstjänster är på hela tiden för att tjänsten ska fungera.
  2. Om Du inte önskar dela Din platsinformation kommer Du inte att kunna använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS.
  3. VÄNLIGEN OBSERVERA: Att avaktivera platstjänsten kommer att förhindra tjänsten MyNextbase Emergency SOS från att fungera.
  4. Om Du tecknar ett abonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS samtycker Du till att Vi och Våra koncernbolag och licenstagare överför, samlar in, behåller, underhåller, behandlar och använder Din platsinformation för att tillhandahålla tjänsten MyNextbase Emergency SOS och för att analysera och förbättra tjäsnten MyNextbase Emergency SOS och motsvarande och efterkommande produkter. Vi kommer inte att använda Din platsinformation för något annat ändamål.
  5. För fullständig information om hur Vi använder Din personliga data, vänligen se Vår Integritetspolicy.
 7. Vi kan komma att samla in teknisk data om Din telefon och Dina enheter
  1. Genom att använda tjänsten MyNextbase Emeregency SOS samtycker Du till att Vi samlar in och använder teknisk information om de enheter Du använder för att få tillgång till tjänsten MyNextbase Emeregency SOS, och om Din tillhörande programvara, hårdvara och kringutrustning. Vi kommer att använda den informationen för att förbättra Våra nuvarande, efterkommande och motsvarande produkter, tjänster och programvara och för att tillhandahålla tjänsten MyNextbase Emeregency SOS till Dig. Sådan information och data kommer att användas i enlighet med Vår integritetspolicy.
 8. Din rätt att göra ändringar
  1. Om Du har ett abonnemang för tjänsten My Nextbase Emergency SOS och Du vill ändra något i det abonnemanget, vänligen kontakta Oss enligt vad som beskrivs i punkt 2.2.
  2. Vi kommer att meddela Dig om ändringen är möjlig. Om ändringen är möjlig kommer Vi att meddela Dig om eventuell prisändring eller något annat som är skulle vara nödvändigt som resultat av Din begärda ändring och be Dig bekräfta om Du önskar att fullfölja ändringen.
  3. Om Vi inte kan genomföra ändringen eller konsekvenserna av att genomföra ändringen inte är acceptabla för Dig, kan Du vilja avsluta detta avtal enligt punkt 11 (Dina rättigheter att avsluta avtalet).
 9. Vår rätt att göra ändringar
  1. Vi kan komma att ändra tjänsten MyNextbase Emergency SOS och dessa villkor:
   1. För att återspegla ändringar i relevant lagstiftning och regulatoriska krav;
   2. För att implementera tekniska justeringar och förbättringar, till exempel för att hantera ett säkerhetshot;
   3. För att återspegla ändringar i Vår verksamhet; eller
   4. För att återspegla ändringar som Vi önskar att erbjuda tjänsten MyNextbase Emergency SOS.
  2. Vi kommer att meddela Dig om varje ändring genom att skicka ett e-postmeddelande till Dig, en push-notifikation till Dig eller genom att visa en notis i appen med detaljer om ändringen eller meddela Dig om en ändring när Du nästa gång använder tjänsten eller mobilapplikationen MyNextbase Connect.
  3. Om Du inte accepterar de meddelade ändringarna kan Du avsluta detta avtal enligt punkten 11.3.1. Om Du önskar att avsluta detta avtal enligt punkt 11.3.1, måste Du sluta att använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS från och med att sådana ändringar träder ikraft.
  4. Om Du önskar att avsluta detta avtal enligt punkt 11.3.1, måste Du sluta att använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS från och med att sådana ändringar träder ikraft, då ett fortsatt användande av tjänsten MyNextbase Emergency SOS efter det att de meddelade ändringarna träder ikraft innebär att Du godkänner sådana ändringar.
  5. Om Du är en Konsument med ett betalabonnemang och Vi ändrar tjänsten MyNextbase Emergency SOS eller dessa villkor enligt punkt 9.1, kommer Vi att försäkra att tjänsten MyNextbase Emergency SOS alltid ska motsvara beskrivningen av tjänsten MyNextbase Emergency SOS (om det finns någon) som Vi tillhandahöll Dig vid tidpunkten då Du köpte det aktuella abonnemanget.
 10. Tillhandahållande av tjänsten MyNextbase Emergency SOS
  1. Abonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS:
   1. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS kan tecknas abonnemang för i följande länder: Belgien, Kanada, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Japan, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige, Storbritannien och USA.
   2. Vi kan komma att uppdatera listan över länder som finns i punkt 10.1.1 från tid till annan – vänligen se Vår hemsida för en uppdaterad lista över länder.
  2. Användande av tjänsten MyNextbase Emergency SOS:
   1. När Du abonnerar i ett av länderna listade i punkt 10.1 ovan (som kan komma att uppdateras från tid till annan) kommer Du att kunna använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS i följande länder (underkastat kraven och begränsningarna som regleras i dessa villkor, inklusive punkt 3.3.7): Österrike, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Japan, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA.
   2. Vi kan komma att uppdatera listan över länder som finns i punkt 10.2.1 från tid till annan – vänligen se Vår hemsida för en uppdaterad lista över länder.
  3. Mobilapplikationen MyNextbase Connect är tillgänglig för nedladdning genom att besöka Google Play Store eller Apple App Store (det som är tillämpligt).
  4. Vi kommer att tillhandahålla tjänsten MyNextbase Emergency SOS till Dig tills Ditt abonnemang löper ut eller Du avslutar detta avtal enligt vad som beskrivs i punkterna 11 och 12, eller Vi avslutar detta avtal enligt vad som beskrivs i punkt 13. Viktigt: Om Du inte förnyar Ditt abonnemang innan det att Ditt abonnemang löper ut kommer Du inte att kunna använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS från och med dagen för löptidens utgång.
  5. Vi ansvarar inte för förseningar utanför Vår kontroll.
   1. Om Vi, på grund av orsaker utanför Vår rimliga kontroll (inklusive fel hos tjänsteleverantörer och telekommunikationsnätverk), inte kan tillhandahålla tjänsten MyNextbase Emergency SOS eller det är förseningar i Vårt tillhandahållande av tjänsten, kommer Vi att meddela Dig (inklusive genom meddelande i appen MyNextbase Connect, genom att visa ett servicemeddelande på Vår hemsida eller genom e-post). Vi kommer också att vidta åtgärder för att minimera följderna av förseningen. Vänligen observera: Vi tillhandahåller inga drifttids- eller tillgänglighetsförsäkringar eller -garantier avseende tjänsten MyNextbase Emergency SOS – vänligen se punkten 3.3 ovan för närmare detaljer.
   2. Vi ansvarar inte för att tjänsten inte är tillgänglig eller för förseningar orsakade av den aktuella händelsen, då Vi inte tillhandahåller några driftstids-eller tillgänglighetsgarantier – vänligen se punkten 3.3 ovan för närmare detaljer.
   3. I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG RÄTT ANSVARAR VI INTE FÖR NÅGOT FEL ORSAKAT AV SERVERFEL, FELRIKTADE ELLER OMRIKTADE ÖVERFÖRINGAR AV DATA, MISSLYCKAD INTERNETUPPKOPPLING, AVBROTT ELLER FEL I ÖVERFÖRINGEN AV DATA, DATORVIRUS, ÅTGÄRD ELLER UNDERLÅTENHET AV TREDJE PART/-ER SOM SKADAR NÄTVERKET ELLER FÖRSÄMRAR TRÅDLÖS TJÄNST, SKADA ORSAKAD AV MISSLYCKANDE ELLER FÖRSENING I ATT KOPPLA ETT SAMTAL TILL EN ENHET, INKLUSIVE RÄDDNINGSTJÄNST­LEVERANTÖRER, ELLER ANNAN TEKNISK DEFEKT, OAVSETT OM DEN ÄR MÄNSKLIG ELLER TEKNISK TILL SIN NATUR.
  6. Orsaker till att Vi kan komma att stänga av tillgången till tjänsten MyNextbase Emergency SOS för Dig
   1. Vi kan komma att behöva stänga av tillgången till tjänsten MyNextbase Emergency SOS för att:
    1. hantera tekniska problem eller göra tekniska ändringar;
    2. Uppdatera tjänsten MyNextbase Emergency SOS för att återspegla ändringar i relevant lagstiftning och regulatoriska krav; eller
    3. Göra ändringar i tjänsten MyNextbase Emergency SOS enligt punkten 9 ovan.
   2. Vi kommer att meddela Dig (inkluderande genom meddelande i appen MyNextbase Connect, genom att visa ett servicemeddelande på Vår hemsida eller genom e-post) att Vi har stängt av tillgången eller kommer att stänga av tillgången till tjänsten MyNextbase Emergency SOS om avstängningen förväntas pågå i 1 (en) timme eller mer.
   3. Vi kommer att kontakta Dig i förväg för att meddela Dig att Vi kommer att stänga av tillgången till tjänsten MyNextbase Emergency SOS, såvida inte problemet är brådskande eller en nödsituation.
  7. Dina rättigheter om Vi stänger av Din MyNextbase Emergency SOS-tjänst.
   1. Om Vi måste stänga av tillgången till tjänsten MyNextbase Emergency SOS under längre tid än en (1) dag kommer Vi att lägga till en period motsvarande perioden för sådan avstängning till slutet av Ditt abonnemang för att försäkra att Du har tjänsten MyNextbase Emergency SOS tillgänglig för motsvarande tid som den ursprungliga abonnemangsperioden Vi kom överens med Dig om.
   2. Du kan kontakta Oss för att avsluta avtalet för tjänsten MyNextbase Emergency SOS- om Vi stänger av den, eller meddelar Dig att Vi kommer att stänga av den, i varje fall som rör en period om 7 på varandra följande dagar eller mer – vänligen se punkt 11.3.4 för närmare detaljer.
  8. Vi kan också komma att stänga av Din MyNextbase Emergency SOS-tjänst om Du inte betalar.
   1. Om Du väljer att köpa en MyNextbase Emergency SOS-betaltjänst och (i) Du inte betalar Oss för Ditt abonnemang när Du ska eller (ii) om Din betalning inte lyckas av någon anledning, kan Vi komma att stänga av Ditt abonnemang tills Du har betalat Oss de utestående beloppen.
   2. Vi kommer att kontakta Dig för att meddela Dig att Vi stänger av Ditt abonnemang enligt 10.8.1. Detta kommer inte förhindra Oss att säga upp Ditt avtal enligt punkt 13.
   3. Vi kommer inte att debitera Dig för Ditt abonnemang under perioden då den är avstängd – Vi kommer att lägga till en period motsvarande perioden för sådan avstängning till slutet av Ditt abonnemang.
   4. VIKTIGT: Du kommer inte att ha möjlighet att använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS under någon avstängningsperiod.
  9. Appbutiksvillkor är också tillämpliga
   1. De olika sätt Du kan använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS via appen MyNextbase Connect på kan, utöver innehållet i villkoren i detta avtal, också regleras av reglerna och policyerna hos en App-butik.
   2. Om Du har laddat ned appen MyNextbase Connect från:
    1. Apple App Store, kommer Apple App Stores regler och policyer också att vara tillämpliga för Dig: https://www.apple.com/legal/;
    2. Google Play Store, kommer Google Play Stores regler och policyer också att vara tillämpliga för Dig: https://play.google.com/intl/en-Us_Us/about/play-terms/index.html.
   3. Om dessa villkor och de aktuella app-butiksvillkoren är sinsemellan oförenliga, så ska de aktuella app-butiksvillkoren och policyerna, istället för dessa villkor, tillämpas för Din användning av tjänsten MyNextbase Emergency SOS via appen MyNextbase Connect, men endast i den omfattning oförenligheten sträcker sig. Dessa villkor kommer fortfarande att vara tillämpliga i den omfattning där någon oförenlighet inte föreligger.
 11. Din rätt att avsluta avtalet
  1. Du kan alltid avsluta Ditt avtal med Oss. Dina rättigheter när Du avslutar detta avtal kommer att bero på vilken sorts abonnemang av tjänsten MyNextbase Emergency SOS Du har (d.v.s. initialt abonnemang tillhandahållen med kvalificerande bilkamera/dashcam eller betalabon­nemang), om det är något fel i tjänsten Du har erhållit, hur Vi har presterat och när Du bestämmer Dig för att avsluta avtalet:
   1. Om Du vill avsluta avtalet på grund av något som Vi har gjort eller har meddelat Dig att Vi kommer att göra, vänligen se punkt 11.3;
   2. Om Du bara har ångrat Dig angående MyNextbase Emergency SOS-tjänsten, vänligen se punkt 11.4. Om Du har ett betalabonnemang har Du möjlighet att få en återbetalning om Du är inom ångerfristen, men den kan bli föremål för avdrag.
   3. I samtliga övriga fall (om Vi inte har gjort något fel och det inte finns någon ångerrätt för Dig), vänligen se punkt 11.5.
  2. VIKTIGT: Om Du avslutar Ditt avtal med Oss kommer Du inte att kunna använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS från och med det datum som avtalet upphör.
  3. Avsluta avtalet på grund av någonting Vi har gjort eller kommer att göra. Om Du avslutar ett avtal på grund av anledning som beskrivs i 11.3.1-11.3.5 nedan kommer avtalet att avslutas omedelbart och Vi kommer att göra en full återbetalning till Dig för betalabonnemang som inte har påbörjats eller på pro rata-basis om den har påbörjats, och Du kan också ha rätt till kompensation. Anledningarna är:
   1. Vi har meddelat Dig om en kommande ändring till tjänsten MyNextbase Emergency SOS eller dessa villkor, vilken Du inte godkänner (se punkt 9.1);
   2. Vi har meddelat Dig om ett fel avseende priset för Ditt abonnemang och Du inte önskar att fortsätta;
   3. det finns en risk att Din tillgång till tjänsten MyNextbase Emergency SOS kan vara avstängd under en betydande period på grund av händelser utanför Vår kontroll;
   4. Vi har stängt av tillgången till tjänsten MyNextbase Emergency SOS, eller meddelat Dig att Vi kommer att stänga av den, i varje fall som rör en period om 7 på varandra följande dagar eller mer;
   5. Du har en juridisk rätt att avsluta avtalet på grund av någonting Vi har gjort fel.
  4. Hur lång tid har Du på Dig att ångra Dig när Du har ett betalabonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS?
   1. Du har 14 dagar efter dagen Vi kontaktar Dig för att bekräfta att Vi har accepterat Din beställning av ett betalabonnemang.
   2. Om Du avslutar efter att Vi har börjat leverera tjänsterna (vilket Vi kommer att göra omedelbart när Vi skickar Vår bekräftelse av att Vi accepterat Din beställning), måste Du betala Oss på pro rata-basis för de tjänster som tillhandahållits fram till det att Du meddelat Oss att Du har ångrat Dig.
  5. Avsluta avtalet då Vi inte har gjort något fel och det inte finns någon ångerrätt för Dig.
   1. Även om Vi inte har gjort något fel och Du inte har någon ångerrätt, kan Du ändå avsluta detta avtal innan Ditt abonnemang löper ut (se punkt 11.1.3).
   2. Om Du vill avsluta avtalet vid dessa omständigheter, är det bara att kontakta Oss för att meddela Oss detta.
   3. Vänligen observera: Om Du säger upp detta avtal enligt punkt 11.5.1, kommer Du inte att få någon återbetalning avseende eventuella kvarstående betalningar för abonnemanget vid tidpunkten för uppsägningen.
 12. Hur Du avslutar avtalet med Oss (inklusive om Du har ångrat Dig)
  1. Berätta för Oss att Du vill avsluta avtalet. För att avsluta avtalet med Oss, vänligen meddela Oss genom ett av följande sätt:
   1. MyNextbase Connect. Det snabbaste sättet att avsluta Ditt abonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS är via mobilapplikationen MyNextbase Connect.
   2. Telefon eller e-post. Alternativt kan Du ringa Vårt kundtjänstteam på +44(0) 2920 866 429 eller e-posta Oss på [email protected]. Vänligen uppge Ditt namn, Din hemadress, beställningsdetaljer, Ditt telefonnummer och Din e-postadress.
   3. Om Du vill, kan Du meddela Oss att Du vill avsluta detta avtal genom att fylla i uppsägningsblanketten som finns i slutet av dessa villkor, och e-posta eller posta en kopia till Oss.
   4. Vi kommer att tillställa Dig en bekräftelse på när detta avtal kommer att avslutas när Du kontaktar Oss.
  2. Hur Vi kommer att återbetala Dig. Återbetalningar kommer att hanteras via den aktuella app-butiken inklusive till exempel Apple App Store för Apple-enheter eller Google Play för Android-enheter. Du kommer att erhålla Din återbetalning på det betalsätt som Du använde för betalning. Dock kan Vi komma att göra avdrag från Din återbetalning, på sätt som beskrivs nedan.
  3. När Din återbetalning kommer att ske. Samtliga återbetalningar till Dig avseende belopp betalda för abonnemang av tjänsten MyNextbase Emergency SOS kommer att göras så snart som möjligt. Om Du utövar Din ångerrätt kommer Din återbetalning att göras inom 14 dagar från att Du meddelade Oss (eller operatören av den aktuella app-butiken) att Du ångrat Dig.
  4. Avdrag från återbetalningar om Du utövar Din ångerrätt. Om Du utövar Din ångerrätt kan Vi komma att göra avdrag från eventuell återbetalning av belopp som Du har betalat avseende ett abonnemang för tjänsten MyNextbase Emergency SOS med belopp för tillhandahållandet av tjänsten under perioden som den har tillhandahållits, med avslut vid tiden då Du meddelade Oss att Du har ångrat Dig. Beloppet kommer att vara i proportion till det som har tillhandahållits, i jämförelse med den fulla löptiden för abonnemanget.
 13. Vår rätt att avsluta avtalet i förtid
  1. Vi kan komma att avsluta avtalet om Du bryter mot det. Vi kan komma att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till Dig om Du upprepade gånger bryter mot dessa villkor eller om Du bryter mot dem på ett allvarligt sätt (till exempel skulle Ditt åsidosättande av Våra immateriella rättigheter anses vara ett allvarligt brott mot dessa villkor, likaså om Du skulle bryta mot begränsningarna av accepterade användningsområden reglerade nedan).
  2. Om Vi avslutar Ditt avtal, kommer Du inte att kunna använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS från och med det datum som avtalet upphör.
  3. Vi kan komma att avsluta avtalet med inte mindre än 14 dagars uppsägningstid.
   1. I tillägg till rätten Vi har enligt punkt 13.1 ovan, förbehåller Vi Oss rätten att avsluta detta avtal när som helst med en uppsägningstid om minst 14 (fjorton) dagar.
   2. Om Vi säger upp avtalet enligt 13.1 och detta avtal upphör innan eventuell vid den tidpunkten betald abonnemangsperiod löper ut, kommer Vi att återbetala Dig på pro rata-basis för den period som kvarstår av Ditt betalda abonnemang den dagen då Ditt abonnemang upphör enligt denna punkt 13.3.
 14. Begränsningar av accepterade användningsområden
  1. Du:
   1. får inte efterlikna någon händelse eller krock som kommer att trigga tjänsten MyNextbase Emergency SOS att rapportera någon påhittad händelse till räddningstjänsten.
   2. måste omedelbart stoppa den automatiska larmprocessen om Du inte är inkapabel att göra det efter en olycka eller om räddningstjänsten av någon annan anledning inte behövs efter den aktuella olyckan. Den automatiska larmprocessen kan stoppas eller avbrytas när som helst före det att räddningstjänsten har meddelats om den aktuella olyckan.
   3. får inte använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS vid olycka eller annan händelse som kräver räddningstjänstens närvaro om Du manuellt kan ringa räddningstjänsten eller om Du är medveten om att någon annan har ringt räddningstjänsten för Din räkning;
   4. Får inte använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS på något olagligt sätt, för något olagligt ändamål, eller på något sätt i strid med dessa villkor, eller agera bedrägligt eller skadligt, till exempel, genom att hacka in i eller insätta skadlig kod, såsom virus, eller skadlig data, i tjänsten MyNextbase Emergency SOS, någon relaterad tjänst eller något operativt system;
   5. Får inte göra intrång i Våra immateriella rättigheter eller sådana tillhörande någon tredje part vid Ditt användande av tjänsten MyNextbase Emergency SOS;
   6. Får inte överföra något material som är ärekränkande, stötande eller annars anstötligt vid Ditt användande av tjänsten MyNextbase Emergency SOS;
   7. Får inte använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS på ett sätt som skulle kunna skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra Våra system eller säkerhet eller interferera med andra användare;
   8. Får inte samla eller inhämta någon information eller data från tjänsten MyNextbase Emergency SOS eller Våra system eller försöka att dechiffrera någon överföring till eller från servrarna;
   9. Måste följa villkoren i EULA.
 15. Säkerhetsåtgärder
  1. Om Du väljer, eller Du har tilldelats, en användaridentitetskod, lösenord eller annan information i samband med mobilapplikationen MyNextbase Connect eller tjänsten MyNextbase Emergency SOS, måste Du behandla sådan information som konfidentiell. Du får inte avslöja den för någon tredje part.
  2. Vi har rätten att inaktivera alla användaridentifikationskoder eller lösenord, oavsett om de är valda av Dig eller tilldelade av Oss, när som helst, om Du enligt Vår rimliga uppfattning har misslyckats med att följa någon av bestämmelserna i dessa villkor.
  3. Om Du vet om eller misstänker att någon annan än Du vet om Din användaridentifikationskod eller Ditt lösenord, måste Du omedelbart ändra det via mobilapplikationen MyNextbase Connect och omgående meddela Oss på [email protected].
 16. Vi ansvarar inte för virus
  1. Vi garanterar inte att tjänsten MyNextbase Emergency SOS kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.
  2. Du ansvarar för att konfigurera Dina enheter, datorprogram och plattformar för användandet av tjänsten MyNextbase Emergency SOS. Du bör använda Din egen antivirusprogramvara.
  3. Du får inte missbruka tjänsten MyNextbase Emergency SOS genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är eller kan vara tekniskt skadligt.
  4. Du får inte försöka att skaffa icke-auktoriserad tillgång till tjänsten MyNextbase Emergency SOS, servern på vilken tjänsten MyNextbase Emergency SOS är lagrad eller någon server, dator eller databas sammanhängande med tjänsten MyNextbase Emergency SOS.
  5. Du får inte attackera tjänsten MyNextbase Emergency SOS genom en överbelastningsattack eller genom en distribuerad överbelastningsattack. Genom att bryta mot denna bestämmelse kan Du begå en brottslig handling. Vi kommer att rapportera varje sådant brott till den behöriga brottsbekämpande myndigheten och Vi kommer att samarbeta med sådan myndighet genom att avslöja Din identitet till dem. Vid sådant brott, kommer Din rätt att använda tjänsten MyNextbase Emergency SOS och alla relaterade tjänster att upphöra omedelbart.
 17. Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du är en Konsument (förutom för personer som ingick detta avtal i USA, för vilka bestämmelserna i punkten nedan med rubriken ”Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du ingick detta avtal i USA” ska tillämpas):
  1. Vi ansvarar gentemot Konsumenter för förutsebar förlust och skada orsakad av Oss:
   1. Om Du är en Konsument och Vi misslyckas med att följa dessa villkor ansvarar Vi för direkt förlust och skada som Du lider och som är ett förutsebart resultat av Vårt brott mot dessa villkor, men Vi ansvarar inte för förlust och skada som inte är förutsebar.
   2. Förlust eller skada är förutsebar antingen om det är uppenbart att det kommer hända eller om, vid tidpunkten då Du accepterade dessa villkor, både Vi och Du visste att det skulle kunna hända.
   3. Vårt samlade ansvar gentemot Dig avseende samtliga Dina förluster och krav som uppkommer med anledning av eller i samband med dessa villkor och tjänsten MyNextbase Emergency SOS, oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadeståndsrättslig (inkluderande oaktsamhet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller annan, ska aldrig under några omständigheter sammanlagt överstiga det större av (i) £100 (ett hundra pund) och (ii) 200% (två hundra procent) av abonnemangsavgiften (om någon) som Du har betalat till Oss enligt detta avtal för Ditt abonnemang av tjänsten MyNextbase Emergency SOS.

    Detta betyder att om Vi befinns ha brutit mot dessa villkor, kommer Vårt totala ansvar gentemot Dig inte, med några få undantag (vänligen se nedan punkt med rubriken ”Vi undantar eller begränsar inte Vårt ansvar på något sätt gentemot Konsumenter där det skulle vara i strid mot lag att göra så”), sammanlagt att överstiga £100 (ett hundra pund) eller 200% (två hundra procent) av abonnemangsavgiften (om någon) som Du har betalat till Oss enligt detta avtal för Ditt abonnemang av tjänsten MyNextbase Emergency SOS, det av dem som är det större beloppet.

  2. Vi undantar eller begränsar inte Vårt ansvar på något sätt gentemot Konsumenter där det skulle vara i strid mot lag att göra så. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av Vår oaktsamhet eller av oaktsamhet hos Våra anställda, agenter eller underleverantörer eller för bedrägeri eller bedrägligt beteende.
  3. När Vi ansvarar för skada på Din egendom om Du är en Konsument:
   1. Om defekt digitalt innehåll som Vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör Dig och Du är en Konsument, kommer Vi att antingen reparera skadan eller betala kompensation till Dig.
   2. Dock kommer Vi inte att ansvara för skada som Du kunde ha undvikit genom att följa Vårt råd att använda en uppdatering som erbjudits Dig utan kostnad eller för skada som orsakades av att Du misslyckats med att korrekt följa installationsinstruktionerna eller att ha minimumsystem­kraven på plats som Vi har rekommenderat.
   3. Taket för Vårt ansvar som reglerats i punkten 17.1.3 är tillämpligt på alla krav av den sort som beskrivs i denna punkt 17.3.
  4. Vi ansvarar inte gentemot Konsumenter för förluster som företag lidit.
   1. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS är till för användning av Konsumenter för personlig fritidsanvändning (icke-företagsanvändning, icke-kommersiell användning, icke-återförsälj­nings­användning) endast.
   2. Om Du är en Konsument och Du använder tjänsten MyNextbase Emergency SOS för något kommersiellt, företags- eller återförsälj­ningsändamål kommer Vi inte att ha något ansvar gentemot Dig för någon (i) utebliven vinst, (ii) förlust av affärer, (iii) verksamhetsavbrott, (iv) förlust av affärsmöjlighet, eller (v) för någon särskild, indirekt eller följdförlust (som är förluster som inte faller inom beskrivningen av förutsebara skador som regleras i punkten med rubriken ”Vi ansvarar gentemot Konsumenter för förutsebar förlust och skada orsakad av Oss” ovan).
  5. Sammanfattning av Dina juridiska rättigheter om Du är en Konsument. Vi har en juridisk skyldighet att tillhandahålla tjänsten MyNextbase Emergency SOS till Dig i överensstämmelse med detta avtal.
 18. Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du inte är en Konsument (förutom för personer som ingick detta avtal i USA, för vilka bestämmelserna i punkten nedan med rubriken ”Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du ingick detta avtal i USA” ska tillämpas):
  1. Ingenting i dessa villkor begränsar eller undantar Vårt ansvar för:
   1. Dödsfall eller personskada orsakad av Vår oaktsamhet;
   2. Bedrägeri eller bedrägligt beteende;
   3. Annan händelse som inte kan undantas eller begränsas enligt Engelsk rätt.
  2. Vi kommer inte under några omständigheter att ansvara gentemot Dig, oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadeståndsrättsrättslig (inkluderande oaktsamhet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller annan, som uppkommer med anledning av eller i samband med dessa villkor eller tjänsten MyNextbase Emergency SOS för:
   1. Utebliven vinst, försäljning, affärer, eller inkomst;
   2. Förlust eller förvanskning av data, information eller programvara;
   3. Förlust av affärsmöjlighet;
   4. Förlust av förväntade besparingar;
   5. Förlust av goodwill;
   6. Indirekt förlust eller skada;
   7. Följdförlust eller –skada; eller
   8. Särskild förlust eller skada.
  3. Vårt resterande ansvar gentemot Dig:
   1. Om Du använder tjänsten MyNextbase Emergency SOS under ett initialt abonnemang tillhandahållen med en kvalificerande bilkamera/daschcam (d.v.s. inte ett betalabonnemang):
    1. Vi undantar härmed (till den maximala utsträckningen tillåten enligt tillämplig rätt) ansvar för samtliga förluster och krav som uppstår med anledning av eller i samband med dessa villkor och tjänsten MyNextbase Emergency SOS i varje enskilt fall oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadeståndsrättslig (inkluderande oaktsamhet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annan.
    2. I den omfattning som undantaget i punkt 18.3.1.1 anses vara verkningslöst eller inte kunna göras gällande av en behörig domstol i behörig jurisdiktion oavsett anledning, ska Vårt totala ansvar gentemot Dig avseende samtliga förluster och krav som uppstår med anledning av eller i samband med dessa villkor och tjänsten MyNextbase Emergency SOS, oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadeståndsrättslig (inklude­rande oaktsamhet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annan, aldrig under några omständigheter överstiga sammanlagt det större av (i) £100 (ett hundra pund) och (ii) 200% (två hundra procent) av abonnemangsavgiften (om någon) som Du har betalat enligt detta avtal för Ditt abonnemang av tjänsten MyNextbase Emergency SOS.
   2. Om Du använder tjänsten MyNextbase Emergency SOS genom ett betalabonnemang (d.v.s. inte ett initialt abonnemang som tillhandahålls med en kvalificerande bilkamera/daschcam) ska Vårt totala ansvar gentemot Dig avseende samtliga förluster och krav som uppstår med anledning av eller i samband med dessa villkor och tjänsten MyNextbase Emergency SOS, oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadeståndsrättslig (inkluderande oaktsamhet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annan, aldrig under några omständigheter överstiga sammanlagt det större av (i) £100 (ett hundra pund) och (ii) 200% (två hundra procent) av abonnemangsavgiften (om någon) som Du har betalat enligt detta avtal för Ditt abonnemang av tjänsten MyNextbase Emergency SOS.
  4. Vi undantar alla underförstådda villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan tillämpas på tjänsten MyNextbase Emergency SOS.
 19. Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du ingick detta avtal i USA:
  1. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG RÄTT TILLÅTER, ÄR VI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR ÖVERHUVUDTAGET (INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUST AV KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, FÖR AVRBOTT I VERKSAMHETEN, FÖR INTEGRITETSBROTT, FÖR FÖRVANSKNING, SKADA OCH FÖRLUST AV DATA ELLER PROGRAMVAROR, FÖR UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA NÅGON PLIKT INKLUSIVE NÅGON LAGSTADGAD PLIKT, LOJALITETSPLIKT ELLER PLIKT OM RIMLIG OMSORG, FÖR OAKTSAMHET, FÖR EKONOMISK FÖRLUST, OCH FÖR VARJE ANNAN MONETÄR ELLER ANNAN FÖRLUST ÖVERHUVUDTAGET) SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER RELATERAR TILL DIN ANVÄNDNING AV ELLER ATT DU VARIT FÖRHINDRAD ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS, VÅRT TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER ELLER ANNARS ENLIGT ELLER I SAMBAND MED NÅGON BESTÄMMELSE I DESSA VILLKOR, OAKTAT ORSAKANDE OCH OAVSETT ANSVARSGRUND (AVTALSRÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN) OCH ÄVEN OM VI HAR UNDERÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

   MED UNDANTAG FÖR I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG KRÄVER ANNAT, ÖVERSTIGER VÅRT SAMMANLAGDA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR SAMTLIGA SKADOR ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER DET STÖRRE AV (1) 200% (TVÅHUNDRA PROCENT) AV ABONNEMANGSAVGIFTEN (OM NÅGON) SOM DU HAR BETALAT ENLIGT DETTA AVTAL FÖR DITT ABONNEMANG AV TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS OCH (2) $130 (ETT HUNDRA TRETTIO US-DOLLAR).

   INGET I DETTA AVTAL UNDANTAR ELLER BEGRÄNSAR NÅGOT KRAV TILL FÖLJD AV DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA. VIDARE I HÄNDELSE AV ATT EN FRISKRIVNING, UTESLUTNING/UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING I DETTA AVTAL INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ÄR DET ENDAST DEN FRISKRIVNINGEN, UNDANTAGET ELLER BEGRÄNSNINGEN SOM INTE SKA GÄLLA DIG OCH DU ÄR FORTSATT BUNDEN AV ALLA RESTERANDE FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR.

  2. VÄNLIGEN SE ÄVEN BEGRÄNSNINGARNA OCH UNDANTAGEN I PUNKTEN ”FULLSTÄNDIG REGLERING” NEDAN.
 20. Vänligen gör back-uper av innehåll och data.
  1. Vi rekommenderar att Du regelbundet gör back-uper av Din data före, under och efter användning av tjänsten MyNextbase Emergency SOS, då Vi inte ansvarar för att göra back-uper av Din data; och
  2. Vi ansvarar inte för några förluster eller skador (inklusive avseende data och innehåll) Du lider på grund av att Du inte har gjort back-uper av Din data.
 21. Kontrollera att tjänsten MyNextbase Emergency SOS är lämplig för Dig. Tjänsten MyNextbase Emergency SOS har inte utvecklats för att uppfylla Dina individuella krav. Vänligen kontrollera att funktionerna och funktionaliteten i tjänsten MyNextbase Emergency SOS (som beskrivs på Vår hemsida) uppfyller Dina krav.
 22. Vi kan komma att överlåta detta avtal till någon annan och Vi kan komma att använda underleverantörer
  1. Vi kan komma att överlåta Våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annat företag och/eller organisation. Vi kommer alltid att meddela Dig skriftligen om detta händer och Vi kommer att försäkra att överlåtelsen inte kommer att påverka rättigheterna för Konsumenter enligt dessa villkor.
  2. Vi kan komma att anlita någon för att helt eller delvis utföra Våra Skyldigheter enligt dessa villkor. Vi kommer att ansvara för handlingar och underlåtenhet hos Våra underleverantörer.
 23. Du behöver Vårt samtycke för att överlåta Dina rättigheter till någon annan
  1. Du får endast överlåta Dina rättigheter eller Dina skyldigheter enligt dessa villkor om Vi godkänner detta skriftligen.
 24. Ingen annan har några rättigheter enligt detta avtal
  1. Detta avtal är mellan Dig och Oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att hävda något av dess villkor.
 25. Om en domstol finner att del av detta avtal inte kan göras gällande eller är olaglig, ska resten av villkoren i detta avtal fortsätta att gälla
  1. Var och en av punkterna i dessa villkor gäller för sig. Om någon behörig domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av punkterna i detta avtal är olaglig eller inte kan göras gällande, ska resterande punkter i detta avtal fortsätta att gälla fullt ut.
 26. Även om Vi dröjer med att åberopa villkoren i detta avtal, kan Vi ändå åberopa dem senare
  1. Även om Vi dröjer med att åberopa villkoren i detta avtal, kan Vi ändå åberopa villkoren i detta avtal vid senare tillfälle. Om Vi inte insisterar omedelbart att Du ska göra någonting som Du är förpliktad att göra enligt dessa villkor, eller om Vi dröjer med att vidta åtgärder mot Dig avseende Ditt brott mot detta avtal, så innebär inte det att Du inte måste göra de sakerna och det förhindrar inte Oss från att vidta åtgärder mot Dig vid ett senare tillfälle.
 27. Fullständig reglering:
  1. För personer som inte ingick detta avtal i USA:
   1. Denna punkt 27 är inte tillämplig om Du är en Konsument.
   2. Om Du inte är en Konsument:
    1. Dessa villkor utgör den fullständiga regleringen mellan Dig och Oss avseende tjänsten MyNextbase Emergency SOS och ersätter och utsläcker alla tidigare avtal, löften, utfästelser, garantier, framställningar och överenskommelser mellan oss, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, avseende dessa villkors innehåll.
    2. Du bekräftar och godkänner att genom ingåendet av detta avtal:
     1. tillhandahålls tjänsten MyNextbase Emergency SOS (både initialt abonnemang och betalabonnemang) ”i befintligt skick” (”as is”);
     2. gör och ger Vi inga framställningar, garantier, utfästelser, villkor eller åtaganden avseende tjänsten MyNextbase Emergency SOS annat än de som uttryckligen regleras i dessa villkor;
     3. är varje framställning, utfästelse, åtagande, villkor eller garanti som skulle kunna vara underförstådd eller inkorporerad i dessa villkor genom lagstiftning, rättspraxis eller på annat sätt, uteslutna till den fulla omfattning som är tillåten enligt lag. Till exempel kommer Vi inte att ansvara för att försäkra att tjänsten MyNextbase Emergency SOS är lämplig för Dina ändamål; och
     4. förlitar Du Dig inte på något uttalande, framställning, utfästelse eller garanti (oavsett om den gjorts aktsamt eller oaktsamt) som inte finns reglerad i dessa villkor.
    3. Du och Vi bekräftar och godkänner att ingen av oss ska ha något krav på den andre på grund av aktsam eller oaktsam missvisande uppgift eller oaktsam oriktigt innehåll baserat på någon reglering i dessa villkor.
  2. För personer som ingick detta avtal i USA:
   1. TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS (BÅDE INITIALT ABONNEMANG OCH BETALABONNEMANG) TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” (”AS IS”) OCH VI GÖR INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI AVSEENDE DENS ANVÄNDNING ELLER PRESTATION. FÖRUTOM EVENTUELL GARANTI, VILLKOR ELLER FRAMSTÄLLNING SOM INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VI GER INGEN GARANTI, VILLKOR ELLER FRAMSTÄLLNING (UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, OAVSETT GENOM LAGSTIFTNING, RÄTTSPRAXIS, SEDVÄNJA, ANVÄNDANDE ELLER ANNAT) AVSEENDE NÅGON OMSTÄNDIGHET INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, ICKE-INTRÅNG AV TREDJEPARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, BELÅTENHET AVSEENDE KVALITETEN, INTEGRATION, ELLER TILLÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. DU ANTAR ALLA FEL, OCH DEN FULLSTÄNDIGA RISKEN VAD GÄLLER PRESTATION OCH ANSVAR FÖR VALET AV TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY FÖR ATT UPPNÅ DINA AVSEDDA RESULTAT, OCH FÖR INSTALLATIONEN AV, ANVÄNDANDET AV OCH RESULTATEN ERHÅLLNA FRÅN TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE BESTÄMMELSER, GÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI ATT TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER FRI FRÅN AVBROTT ELLER ANDRA FEL ELLER ATT TJÄNSTEN MYNEXTBASE EMERGENCY KOMMER ATT UPPFYLLA NÅGOT ELLER ALLA AV DINA KRAV OAVSETT OM DESSA ÄR REDOGJORDA FÖR OSS ELLER INTE.
 28. Tillämplig lag på detta avtal och var Du kan väcka talan
  1. Om Du är en Konsument som ingick detta avtal utanför USA:
   1. Engelsk rätt ska tillämpas på dessa villkor och Du kan väcka talan angående dessa villkor och tjänsten MyNextbase Emergency SOS vid behörig engelsk domstol.
   2. Om Du bor i Skottland kan Du väcka talan angående dessa villkor och MyNextbase Emergency SOS antingen vid behörig skotsk eller vid behörig engelsk domstol.
   3. Om Du bor i Nordirland kan Du väcka talan angående dessa villkor och MyNextbase Emergency SOS antingen vid behörig nordirländsk eller vid behörig engelsk domstol.
   4. Såvida inte annat stadgas ovan, om Du är en Konsument som ingick detta avtal inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska lagen i det EES-land där Du ingick detta avtal tillämpas på dessa villkor, och talan angående dessa villkor och MyNextbase Emergency SOS kan väckas vid domstol i det landet liksom i Ditt hemvistland inom EES.
   5. Såvida inte annat stadgas ovan, om Du är konsument så ska lagen i det land där Du ingick detta avtal tillämpas på dessa villkor och Du kan väcka talan angående dessa villkor och MyNextbase Emergency SOS vid domstol i det landet liksom i Ditt normala hemvistland.
 29. Om Du inte är en Konsument och inte ingick detta avtal i USA:
  1. Engelsk rätt ska tillämpas på dessa villkor och tvist eller krav som uppkommer till följd av eller i samband med villkoren eller innehållet däri eller deras utformning (inklusive utomkontraktuella tvister och krav).
  2. Vi båda är oåterkalleligt överens om att behörig engelsk domstol ska ha exklusiv behörighet att lösa tvist eller krav som uppkommer med anledning av eller i samband med dessa villkors innehåll eller utformning (inklusive utomkontraktuella tvister och krav).
  3. Om Du ingick detta avtal i USA:
  4. USA:s federala lagstiftning och delstaten Delawares lagstiftning ska tillämpas på dessa villkor, dock under förutsättning att lagstiftningen i den delstat där Du bor tillämpas på krav hänförliga till det statliga konsumentskyddet, illojal konkurrens eller liknande lagstiftning i den utsträckning som krävs enligt lag. I den utsträckning tillämplig lag tillåter, är Vi och Du uttryckligen härmed överens om att avstå från rätt till en juryrättegång med anledning av dessa villkor.
  5. Du och Vi är överens om jurisdiktionen Delaware för att avgöra tvist eller krav som uppkommer med anledning av dessa villkor och är inte föremål för ett obligatoriskt skiljeförfarande enligt nedan.
  6. AVSTÅENDE FRÅN ATT VÄCKA GRUPPTALAN OCH ÖVERENSKOMMELSE OM OBLIGATORISKT SKILJEFÖRFARANDE
   1. Överenskommelse om Skiljeförfarande. Om Du ingick detta avtal i USA, är denna bestämmelse tillämplig för Dig. Om en tvist eller ett krav av något slag med anledning av Våra produkter, tjänster eller någon annan aspekt av dessa villkor, uppkommer mellan Dig och Oss och parterna inte kan lösa tvisten informellt inom en rimlig tidsperiod, ÄR DU OCH VI HÄRIGENOM ÖVERENS OM ATT LÖSA UPPKOMMEN TVIST GENOM SKILJEFÖRFARANDE hos American Arbitration Association (”AAA”) i enlighet med den federala skiljeförfarandelagen (Federal Arbitration Act (”FAA”)), och att inte väcka talan vid domstol inför domare eller jury.
   2. Avstående från att Väcka Grupptalan. Samtliga förfaranden, innefattande men inte begränsat till grupptalan i domstol eller skiljeförfarande, enskilt åtal eller en kombination av åtgärder på individnivå som inte fordrar samtycke från alla parter, är förbjudna. GENOM ATT INGÅ DETTA AVTAL, GODKÄNNER DU ATT INTE INITIERA ELLER DELTA I NÅGON GRUPP- ELLER FLERPARTSTALAN ENLIGT OVAN, OCH ATT ÅTGÄRD SOM DU INTITIERAR OCH KOMPENSATION, OM NÅGON, TILLDÖMD DIG MÅSTE VARA PÅ INDIVIDUELL BASIS, PÅ SÄTT SOM REGLERAS I DENNA BESTÄMMELSE. Om en domstol finner att tillämplig lag hindrar tillämpningen av någon av begränsningarna i denna punkt vad gäller ett specifikt krav, då ska det kravet (och endast det kravet) skiljas från kravet på skiljeförfarande och får drivas vidare i domstol. Om denna punkt inte anses kunna göras gällande, så ska hela detta Avstående från att Väcka Grupptalan och Överenskommelse om Skiljeförfarande vara ogiltiga.
   3. Undantag. Oaktat eventuella motsatta påståenden ovan, ska inget häri anses frånta en parts rättigheter att (1) väcka en individuell talan vid en småmålsdomstol (small claims court) i USA eller (2) väcka en individuell talan om endast tidsbegränsade eller interimistiska säkerhetsåtgärder i en domstol, i väntan på slutlig dom av skiljedomaren, eller (3) informera federala, statliga eller lokala myndigheter om problem (och sådana myndigheter kan få söka upprättelse å en parts vägnar i den utsträckning tillämplig lag tillåter). Dessutom ska inte denna bestämmelse om avstående från att väcka grupptalan och överenskommelse om bindande skiljeförfarande kräva skiljeförfarande för tvister rörande genomdrivande eller giltighet av Din (eller Dina licensgivares) eller Våra (eller Våra licensgivares) immateriella rättigheter.
   4. Genomförande av Skiljeförfarande. Vid händelse av ett bindande, individuellt skiljeförfarande mellan parterna, ska en opartisk skiljedomare avgöra tvisten och skiljedomarens avgörande ska vara slutligt förutom i den begränsade omfattning som överklagande är tillåtet enligt FAA, och skiljedomaren ska ha exklusiv behörighet att besluta inom hans/hennes jurisdiktion, inklusive beslut om förekomsten, omfattningen eller giltigheten av detta avtal, eller skiljedomsmässigheten av ett krav eller motkrav. Ett skiljeförfarande enligt dessa bestämmelser ska genomföras enligt AAA:s konsumentskiljeförfaranderegler (Consumer Arbitration Rules) (eller, om Du inte är en Konsument men omfattas av denna bestämmelse, enligt AAA:s regler för kommersiella skiljeförfaranden (Commercial Arbitration Rules)) eller motsvarande regler som vid tillfället är ikraft, förutom i den omfattning dessa regler ändrar dem. Muntlig slutförhandling i skiljeförfarandet ska äga rum i den kommun där Du har Din hemvist, såvida inte de tillämpliga AAA-reglerna föreskriver telefonförhandling och/eller förhandling enbart grundat på handlingar på grund av omständigheterna. Skiljedomaren ska utfärda ett skriftligt, motiverat beslut som är tillräckligt för att förklara de huvudsakliga iakttagelserna och slutsatserna som beslutet och skiljedomen, om någon, grundar sig på.
   5. AAA-Regler; Avgifter. AAA-reglerna, jämte instruktioner om hur man inleder ett skiljeförfarande, finns tillgängliga på www.adr.org, och Du kan kontakta AAA på telefonnummer 1-800-778-7879. Om Du är skyldig att betala en ansökningsavgift i samband med skiljeförfarandet, kommer Vi att återbetala ansökningsavgiften, såvida inte Ditt krav överstiger en summa om $10,000. Vi kommer att täcka alla övriga tillämpliga avgifter för skiljeförfarandet, eller skiljedomares ersättning, som är större än de avgifter som Du skulle ha varit tvungen att betala i samband med att Du väckt talan vid domstol, och Vi kommer att betala den del av avgifter eller belopp som överstiger de avgifter som Du skulle ha betalat i ett domstolsförfarande.
   6. Giltighet efter avtalets upphörande. Detta Avstående från att Väcka Grupptalan och Överenskommelse om Bindande Skiljeförfarande ska fortsätta att vara giltiga även efter uppsägning av dessa villkor och av eventuell licens upplåten enligt dessa.

Standardiserad Uppsägningsblankett

(färdigställ och skicka tillbaka denna blankett endast om du önskar att utträda ur detta avtal)

Till: Portable Multimedia Limited, Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED, England. Tel: +44(0) 2920 866 429. E-post: [email protected]

Jag/Vi [*] ger härmed meddelande om att jag/Vi [*] avslutar mitt/vårt [*] köpeavtal avseende följande varor [*]/avseende tillhandahållandet av följande tjänster [*],

Beställt den [*]/mottaget den [*],

Konsument(er)s namn,

Konsument(er)s adress,

Undertecknande av konsument(er) (endast om denna blankett används i pappersform),

Datum

[*] Radera det som är lämpligt

© Crown copyright 2013.