Integritetspolicy


Detta är ett viktigt meddelande om din integritet och det sätt på vilket Portable Multimedia Limited (som kallas "vi", "vår" eller "oss" i denna policy) samlar in och använder dina personuppgifter. Vi vill vara öppna och transparenta gentemot dig och uppmanar dig därför att kontakta oss om du har några frågor om denna policy eller hur vi använder dina personuppgifter.
 
Denna policy gäller för våra sökande, affärskontakter (dvs. kunder och potentiella kunder), kunder, leverantörer, konkurrenter och tredje parter i allmänhet. Vi tar vårt ansvar för integriteten på allvar och är fast beslutna att skydda och respektera din integritet.
I denna policy anges den grund på vilken vi kommer att behandla personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra åsikter och metoder om dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.
I enlighet med tillämplig sekretesslagstiftning är den personuppgiftsansvarige Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road London, SE1 8NW. Vårt företagsregistreringsnummer är 04038169.
Frågor om denna policy ska ställas till vårt dataskyddsombud som kan kontaktas på [email protected]. Dataskyddsombudet ansvarar för att säkerställa efterlevnad av relevant lagstiftning om dataskydd och av denna policy. Alla frågor om tillämpningen av denna policy eller eventuella farhågor om att policyn inte har följts ska i första hand hänvisas till dataskyddsombudet.
1. Vilken information har vi om dig?
 
Vi kan samla in, lagra och använda personuppgifter om dig (i denna integritetspolicy kallas de för personuppgifter):
 
Sökande
 
 • Personliga kontaktuppgifter såsom ditt namn, titel, adress, telefonnummer, e-postadress och din IP-adress när du besöker vår webbplats.
 • Rekryteringsinformation (inklusive personuppgifter såsom kopior av dina dokument om rätt att arbeta, ditt CV eller personliga brev som skickas till oss som en del av ansökningsprocessen).
 • Information som lämnas till oss av rekryteringsföretag i samband med din ansökan om anställning hos oss.
Affärskontakter
 
 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel, telefonnummer till företaget, e-postadress till företaget och IP-adress när du besöker vår webbplats.
 • Information som du lämnar eller som vi samlar in under våra kontakter med dig eller din arbetsgivare, t.ex. hur länge vi har gjort affärer med dig eller hur länge du har arbetat på ditt företag.
 • Bankuppgifter för enskilda näringsidkare.
Kunder
 
 • Personliga kontaktuppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och din IP-adress när du besöker vår webbplats.
 • Andra personuppgifter som du lämnar till oss via vår webbplats, till exempel genom att använda LiveChat-funktionen via vår "kontakt"-sida.
 • Betalningsinformation såsom kredit-/betalkortsnummer, utgångsdatum, säkerhetskod och namn som det står på kortet och den adress som kortet är registrerat på.
 • Person- och betalningsinformation som du lämnar till oss på mässor och expeditioner.
 • Uppgifter som du lämnar till oss i samband med registrering av produktgaranti.
 • Personuppgifter som lämnas till oss via vår webbplats eller konton i sociala medier, till exempel genom att kontakta oss på Facebook eller Twitter.
 • Personuppgifter som lämnas till oss under telefonsamtal som du har ringt till oss och som spelas in.
 • Personuppgifter som lämnas till oss av de tredjepartsleverantörer som vi arbetar med, till exempel analysleverantörer och tredjepartsföretag som ger oss marknadsföringshjälp.
Leverantörer
 
 • Personuppgifter såsom namn, adress, bankkontouppgifter, telefonnummer och IP-adress när du besöker vår webbplats.
Deltagare i tävlingen
 
 • Om du deltar i eller ansöker om att delta i någon av våra tävlingar eller evenemang, personuppgifter inklusive ditt namn, e-postadress, telefonnummer och bankuppgifter (om relevant).
 • Personuppgifter som tillhandahålls när du deltar i en av våra tävlingar via en av våra företagspartners.
I allmänhet
 
 • Om du besöker våra kontor spelas bilder och videor in av det CCTV-system som används i våra lokaler.
 • Information som lämnas till oss via telefon och som registreras när du ringer till våra kontor.
 • All personlig information som lämnas till oss efter att ha fyllt i vårt "Dash Cam Submission Form".
 • När du förekommer i innehåll som laddas upp på vår webbplats "Operation Snap".
 • Om du förekommer i innehåll som laddas upp på våra sidor i sociala medier.
 • Där du förekommer i innehåll som tillhandahålls oss av våra användare av bilkameror.
 • Alla personuppgifter som lämnas till oss på någon av de mässor som vi deltar i.
 • All personlig information som du lämnar till oss under dina kontakter med oss.
 • Information som samlas in av cookies som används på vår webbplats. Vår webbplats använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du surfar och gör det också möjligt för oss att förbättra hur vår webbplats fungerar. För detaljerad information om de cookies vi använder och de syften för vilka vi använder dem, se vår Cookiepolicy.
 • Information som tillhandahålls oss av tredjepartsleverantörer som vi samarbetar med, till exempel betaltjänst- eller analysleverantörer.
2Hur kommer vi att använda dina personuppgifter och vilken rättslig grund åberopar vi för att göra detta?
 
Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter det. När vi använder dina personuppgifter måste vi ha en rättslig grund för att göra det. Följande är (bland annat) de rättsliga grunder som vi kan använda dina personuppgifter på:
 • Om du har gett oss ditt samtycke till att vi gör det;
 • När vi behöver fullgöra det avtal som vi har ingått med dig eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig;
 • Om vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av;
 • Om det sker för att tillgodose våra (eller tredje parts) berättigade intressen och dina intressen och grundläggande rättigheter inte väger tyngre än dessa intressen.
Mer specifikt kommer vi att använda din personliga information under följande omständigheter:
 
Sökande
 
 • För att utvärdera och utveckla din ansökan om anställning hos oss - för att fullgöra avtalet med dig eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig, och för att tillgodose våra berättigade intressen att kontrollera din lämplighet för våra lediga tjänster.
 • För att utföra kontroller av rätten till arbete - för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Affärskontakter
 
 • Dina kontaktuppgifter - för att tillgodose våra berättigade intressen (för att underlätta affärerna mellan dig eller ditt företag och oss).
 • Dina kontaktuppgifter för att förse dig med information om våra produkter och tjänster. Detta kan omfatta teknisk information och/eller marknadsföringsinformation (om du är anställd i ett företag) - för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hålla dig informerad om våra produkter, tjänster och affärsuppdateringar.
 • Dina bankuppgifter (om du är enskild näringsidkare) - för att fullgöra ett avtal med dig eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig.
Kunder
 
 • Hantering av din produktrelaterade förfrågan via fjärrassistans - för att tillgodose våra berättigade intressen att säkerställa att din förfrågan hanteras snabbt och effektivt
 • Hantering av din förfrågan via "Kontakt"-sidan, LiveChat-funktionen på vår webbplats och/eller sociala medier - i syfte att tillgodose våra legitima intressen att säkerställa att din förfrågan hanteras snabbt och effektivt.
 • Dina kontaktuppgifter för att förse dig med marknadsföringsinformation om våra produkter och tjänster - om du har gett oss ditt samtycke till att vi gör det.
 • Dina personuppgifter som du lämnar när du ringer till oss - för att tillgodose våra berättigade intressen att säkerställa adekvat utbildning och övervakning av vår personal.
 • Din betalningsinformation - för att fullgöra avtalet med dig eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig.
 • Dina personuppgifter för produktgarantiändamål - för att fullgöra avtalet med dig eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter som lämnas till oss via sociala medieplattformar - för att tillgodose våra legitima intressen att säkerställa att din förfrågan hanteras snabbt och effektivt.
 • Uppgifter som samlas in från försäkringssidan kommer att vidarebefordras till en tredje parts partnerorganisation (Cornmarket) när användaren begär det för att få en försäkringsoffert eller ett återuppringningssamtal.
Leverantörer
 
 • Dina personuppgifter - för att tillgodose våra legitima intressen (för att underlätta affärer mellan dig eller ditt företag och oss).
Deltagare i tävlingen
 
 • Dina personuppgifter som du har lämnat till oss i samband med den tävling som du har ansökt om att delta i - för att fullgöra avtalet med dig eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig.
I allmänhet
 
 • För att säkerställa att våra lokaler hålls säkra - för att tillgodose våra berättigade intressen (att säkerställa att våra lokaler hålls säkra och att bevara bevis på detta).
 • Hälso- och säkerhetsändamål - för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Personuppgifter som lämnas till oss på mässor - för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förstå vilka som deltog på mässan.
 • För att administrera vår webbplats och för intern drift, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar - i syfte att tillgodose våra legitima intressen (för att bättre förstå hur människor interagerar med vår webbplats och lösa eventuella problem).
 • För att förbättra vår webbplats och se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator - för att tillgodose våra berättigade intressen (för att förbättra vårt innehåll och din upplevelse).
 • För att överföra till tredjepartsleverantörer - för att tillgodose våra berättigade intressen (vid outsourcing för effektivitet och ändamålsenlighet).
 • För att kontakta dig om vi vill använda dina uppgifter för ett ändamål som inte anges i denna policy - för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Information som lämnas till oss via bilkamerabilder - för att tillgodose våra legitima intressen att marknadsföra våra produkter.
 • Dina personuppgifter som lämnas till oss via sociala medieplattformar - för att tillgodose våra legitima intressen att säkerställa att din förfrågan hanteras snabbt och effektivt.
 • Dina personuppgifter som lämnas till oss via telefon - för att tillgodose våra berättigade intressen att säkerställa att din förfrågan hanteras snabbt och effektivt.
 • Personuppgifter som lämnas till oss via vår webbplats Operation Snap - för att tillgodose våra legitima intressen att hjälpa South Wales Police att hålla vägarna säkra.
3. Vad händer om syftet ändras?
 
Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem för ett annat ändamål och att detta ändamål är förenligt med det ursprungliga ändamålet. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett annat syfte kommer vi att meddela dig detta och förklara den rättsliga grund som tillåter oss att göra detta.
 
4. Vilken typ av tredje part kan vi dela dina personuppgifter med?
 
Vi kräver att tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. När vi till exempel anlitar tredjepartstjänsteleverantörer utför vi due diligence på dessa leverantörer för att säkerställa att de behandlar dina personuppgifter lika seriöst som vi gör.
Vi kan dela din personliga information med följande typer av tredje parter:
 • Leverantörer av teknisk support, t.ex. för att hjälpa till med vår webbplats.
 • Leverantörer som hjälper oss att ta emot betalningar via vår webbplats.
 • Rekryteringsföretag som hjälper oss att tillsätta våra lediga tjänster.
 • Professionella rådgivare såsom advokater, revisorer, försäkringsbolag och affärsanalytiker.
 • Leverantörer som hjälper oss med frakt, logistik och leverans av våra lösningar.
 • Leverantörer som hjälper oss med hanteringen av våra tävlingar.
 • Leverantörer som hjälper oss att samla in och organisera information på ett effektivt och säkert sätt.
 • Leverantörer som hjälper oss att generera och sammanställa undersökningar och recensioner av våra produkter och tjänster.
 • Leverantörer som hjälper oss med marknadsföring, t.ex. genom att hjälpa oss att skicka marknadsföringsutskick.
 • Tredjepartsföretag som tillhandahåller mjukvarulösningar till oss.
 • Leverantörer som hostar våra servrar i sina datacenter (dessa ligger alla på Irland).
 • Våra tävlingspartners följer ditt bidrag.
5. Bevarande av uppgifter
 
Hur länge kommer vi att använda dina personuppgifter?
 
Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in dem.
Vi bedömer lämplig lagringsperiod för olika uppgifter baserat på uppgifternas storlek, volym, art och känslighet, den potentiella risken för att du skadas av obehörig användning eller obehörigt röjande av uppgifterna, de syften för vilka vi använder uppgifterna, tillämpliga rättsliga krav för lagring av uppgifterna och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt.
 
Sökande
 
 • Om din ansökan om anställning hos oss godkänns kommer vi att förse dig med ytterligare information om hur vi använder dina personuppgifter under din anställning.
 • Om din ansökan om anställning avslås kommer vi att spara dina personuppgifter, t.ex. ditt CV och dina ansökningsuppgifter, i 6 månader.
Affärskontakter
 
 • Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på ett antal omständigheter. Till exempel:
 • Om vi har samlat in dina personuppgifter i samband med att du och våra organisationer gör affärer, kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som dessa affärer fortsätter eller så länge som vi har ett kommersiellt intresse av att behålla dina personuppgifter, till exempel i syfte att göra affärer i framtiden.
 • När det gäller enskilda näringsidkare kommer vi att behålla dina bankkontouppgifter så länge som vi gör affärer tillsammans eller så länge som vi har ett kommersiellt intresse av att behålla dina personuppgifter, till exempel för att göra affärer i framtiden.
 • Om du har lämnat dina personuppgifter till oss i samband med att du har lämnat in ett klagomål kommer vi att spara dessa uppgifter i 7 år.
 • När du använder vår webbplats och en av våra cookies aktiveras, kommer den cookien att användas under den tid som anges i vår Cookiepolicy.
Kunder
 
 • Om du har samtyckt till att få marknadsföringsinformation kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som vi har ditt samtycke;
 • Om du har lämnat dina personuppgifter till oss i syfte att göra ett klagomål eller ett kundtjänstsamtal kommer vi att behålla denna information i 7 år.
 • Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för produktgarantiändamål kommer vi att spara dessa uppgifter i 10 år.
Leverantörer
 
 • Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som du och vi gör affärer tillsammans eller så länge som vi har ett kommersiellt intresse av att behålla dina personuppgifter, till exempel för att kunna göra affärer i framtiden.
 • Vi kommer att spara dina personuppgifter under en period på 6 år efter en tävling.
I allmänhet
 
 • Alla uppgifter som samlas in via vårt CCTV-system lagras endast i 31 dagar.
 • Bilder och videor av dig som tillhandahålls till oss och laddas upp till någon av våra webbplatser eller applikationer kommer att raderas på begäran.
 • Data som lagras på CamViewer lagras endast i 30 dagar.
 • Våra serverloggar som loggar IP-adresser raderas efter 30 dagar.
 • Om du lämnar dina personuppgifter till oss vid ett branschevenemang kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som vi har ett kommersiellt intresse av att göra det.
 • Om du lämnar dina personuppgifter till oss vid ett branschevenemang för marknadsföringsändamål kommer vi att behålla dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.
6. Var vi lagrar dina personuppgifter
 
Elektroniska versioner av din personliga information lagras på våra servrar i Storbritannien och Irland.
När vi använder tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss kan dina personuppgifter också lagras i enlighet med deras metoder och rutiner. Vi kräver att tredje parter respekterar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen.
När dina uppgifter överförs utanför EES kommer vi att vidta åtgärder för att se till att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt.
 
7. Rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning
 
Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter
 
Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:
 
 • Begära tillgång till dina personuppgifter (en s.k. "begäran om tillgång till uppgifter"). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.
 • Begära rättelse av den personliga information som vi har om dig. Detta gör att du kan få ofullständig eller felaktig information som vi har om dig korrigerad.
 • Begära radering av din personliga information. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dem. Du har också rätt att be oss att sluta behandla personuppgifter om vi förlitar oss på ett berättigat intresse och det finns något i din speciella situation som gör att du vill invända mot behandling på denna grund.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör det möjligt för dig att be oss avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess riktighet eller skälet till att behandla den.
 • Begära överföring av dina personuppgifter till en annan part.
Om du vill granska, verifiera, korrigera eller begära radering av dina personuppgifter, invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi överför en kopia av dina personuppgifter till en annan part, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud skriftligen genom att använda de kontaktuppgifter som anges i början av denna sekretesspolicy.
 
8. Ingen avgift krävs vanligtvis

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran om tillgång är uppenbart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla begäran under sådana omständigheter.
 
9. Vad vi kan behöva av dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till personlig information (eller att utöva dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till en annan person som inte har rätt att ta emot dem.
 
10. Rätt att återkalla samtycke

Under de begränsade omständigheter där du kan ha gett ditt samtycke till insamling, behandling och överföring av dina personuppgifter för ett specifikt ändamål har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till den specifika behandlingen. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta vårt dataskyddsombud skriftligen genom att använda de kontaktuppgifter som anges i början av denna integritetspolicy.
Om vi ger dig marknadsföringsinformation kan du också ändra dina marknadsföringspreferenser genom att använda knappen för avregistrering längst ner i de e-postmeddelanden som vi skickar till dig.
När vi har fått meddelande om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det eller de ändamål som du ursprungligen samtyckte till, såvida vi inte har en annan legitim grund för att göra det.
 
11. Vad händer om du inte lämnar personuppgifter?

Om du inte tillhandahåller viss information när du begär det kan det hända att vi inte kan fullgöra det avtal vi har ingått med dig (t.ex. att tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig), eller att vi inte kan uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. att garantera hälsa och säkerhet för besökare i våra lokaler).
 
12. Rätt att klaga

Du har rätt att lämna in ett klagomål om du vill det. Den organisation som har tillsyn över vår behandling är Information Commissioner's Office, som kan kontaktas skriftligen på Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, per telefon (0303 123 1113) eller per e-post ([email protected]).
 
13. Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att överlämna vissa aspekter av din personliga information till Klarna, t.ex. kontakt- och beställningsuppgifter, så att Klarna kan bedöma om du är kvalificerad för deras betalningsalternativ och skräddarsy betalningsalternativen för dig.
Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.
 
14. Ändringar av detta integritetsmeddelande
 
Vi kan ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna policy när som helst, och alla ändringar träder i kraft omedelbart.
Alla ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy kommer att publiceras på den här sidan och, i förekommande fall, meddelas till dig.