MyNextbase Software: Licensavtal för slutanvändare


MyNextbase Software: Licensavtal för slutanvändare

VIKTIGT:

 • DU MÅSTE VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR – OM DU ÄR UNDER 18 ÅR FÅR DU INTE ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA ELLER DE TILLHÖRANDE TJÄNSTERNA, INTE HELLER FÅR DU DÅ ACCEPTERA DESSA VILLKOR FÖR ETT FÖRETAGS RÄKNING.
 • VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA LICENSVILLKOR NOGGRANT EFTERSOM DE INNEHÅLLER RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER OCH VIKTIGA VILLKOR SOM VI AVSER ATT FÖRLITA OSS PÅ – EXEMPELVIS BEGRÄNSNINGAR FÖR OCH UNDANTAG FRÅN VÅRT ANSVAR
 • GENOM ATT KLICKA PÅ ”ACCEPTERA”-KNAPPEN GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR OCH DE KOMMER DÅ ATT BLI BINDANDE FÖR DIG ELLER, FÖR FÖRETAG, FÖR DET FÖRETAG SOM DU REPRESENTERAR
 • OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, FÅR DU INTE ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA ELLER DE TILLHÖRANDE TJÄNSTERNA DÅ ETT ANVÄNDANDE AV DENNA PROGRAMVARA INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR DESSA VILLKOR.
 • OM DU INGÅR DETTA AVTAL I USA, VAR VÄNLIG LÄS DEN BINDANDE SKILJEKLAUSULEN OCH KLAUSULEN OM AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN UNDER RUBRIKEN ”TILLÄMPLIG LAG PÅ DENNA LICENS OCH VAR DU KAN VÄCKA TALAN” NEDAN. DENNA BESTÄMMELSE PÅVERKAR HUR TVISTER RELATERADE TILL DESSA VILLKOR LÖSES.
 • Vi rekommenderar att Du godkänner dessa villkor i Ditt normala hemvistland då vissa funktioner och viss funktionalitet är landspecifika, liksom den lag som är tillämplig på dessa villkor. Vänligen se förklaring till vad ”Vi” betyder under rubriken ”Vilka Vi är och vad denna licens innebär” nedan, och förklaringen till vad ”Du”/”Dig” och ”Din”/”Ditt”/”Dina” betyder i listpunkten ”Befogenhet att köpa” i slutet av detta ”Viktigt”-avsnitt.
 • Vi upplåter till Dig en licensrätt att använda Programvaran och Dokumentationen på dessa villkor. Vi säljer inte Programvaran eller Dokumentationen till Dig och Du kommer därför inte äga dem.
 • Programvarupaketet MyNextbase innehåller ett antal olika komponenter inklusive ”Player” (skrivbordsapplikation), ”Connect” (mobilapplikation) och ”Cloud” (moln­baserad applikation) – en del av villkoren i detta dokument är endast tillämpliga på vissa komponenter – Vi har klargjort detta när så är fallet.
 • Tjänsten MyNextbase Emergency SOS kräver ett giltigt abonnemang (debiterbar efter 12 månader), är inte tillgänglig i alla länder och har ytterligare krav för att fungera. För fullständiga detaljer vänligen se Vår hemsida (vänligen se förklaring av vad ”Vår” betyder under rubriken ”Vilka Vi är och vad denna licens innebär” nedan) och se villkoren för tjänsten MyNextbase Emergency SOS för fullständiga funktioner, funktionalitet, krav och begränsningar [insert link].
 • Om Du har några frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta Oss (vänligen se förklaring av vad som avses med ”Oss” nedan under rubriken ”Vilka vi är och vad denna licens innebär”) för att diskutera med Oss innan Du accepterar villkoren (kontaktmöjligheter finns nedan under rubriken ”Kontakta Oss”).
 • Om Du behöver juridisk rådgivning angående dessa villkor, vänligen kontakta Din juridiska rådgivare eller, i det fall Du är brittisk invånare, kontakta medborgar­rådet (the Citizens Advice Bureau) innan Du accepterar villkoren.
 • Vi använder vissa formuleringar i detta licensavtal med bestämda betydelser. När så sker kommer formuleringen att visas i fetstil första gången Vi använder den eller så informerar Vi om var betydelsen av formuleringen kan hittas första gången den används i dessa villkor, och formuleringen kommer att skrivas med stor förstabokstav när den används i övrigt.
 • Vissa av villkoren i denna licens tillämpas endast på konsumenter. ”Konsument” i dessa villkor betyder en individ som agerar för ändamål som är helt eller huvudsakligen utanför denna individs verksamhetsområde, företag, hantverk eller yrke. Till exempel är aktiebolag inte ”konsumenter”, och inte heller individer som använder Programvaran eller Dokumentationen helt eller huvudsakligen för affärsändamål.
 • Om Vi använder orden inkluderande, inklusive, särskilt, till exempel eller annat liknande uttryck i dessa villkor, innebär detta att Vi ger exempel och de orden ska därför inte begränsa betydelsen av orden, beskrivningen, definitionen, formuleringen eller villkoret som följer efter de orden.
 • Behörighet att köpa. Om Du inte är en Konsument, bekräftar Du härmed att Du har behörighet att binda det företag för vilket Du accepterar dessa villkor. I detta sammanhang är hänvisningar till ”Du”/”Dig” och ”Din"/”Ditt”/”Dina” hänvisningar till det företaget. I annat fall är hänvisningar till ”Du”/”Dig” och ”Din”/”Ditt”/”Dina” hänvisningar till dig, privatpersonen som ingår detta avtal.

Vilka Vi är och vad denna licens innebär

Vi är Portable Multimedia Limited (organisationsnummer 04038169, England) och bedriver verksamhet under ”Nextbase”. Vårt säte är Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, England. Vi kommer att benämnas som ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår”/”Vårt”/”Våra” i dessa villkor.

Mot att Du åtar Dig att följa dessa villkor, upplåter Vi till Dig en licens att använda:

 • Programvarupaketet MyNextbase (inklusive ”Player” (skrivbordsapplikation), ”Connect” (mobilapplikation) och ”Cloud” (den molnbaserade applikationen) gemen­samt (”Programvaran”) samt alla uppdateringar eller tillägg till den; och
 • Relaterad elektronisk dokumentation och material (exempelvis instruktionsmanualer och användarguider (”Dokumentationen”)

Din integritet

 • Enligt lagstiftning om dataskydd är Vi skyldiga att ge Dig viss information om vilka Vi är, hur Vi behandlar Dina personuppgifter och för vilka syften samt Dina rättigheter i relation till Dina personuppgifter och hur Du kan utöva rättigheterna.
 • Denna information finns på https://www.nextbase.com/en-gb/privacy-policy/ och det är viktigt att Du läser igenom den informationen.
 • Tänk på att internetöverföringar aldrig är helt privata eller säkra och att alla meddelanden och uppgifter som Du skickar när Du använder Programvaran eller någon tillhörande tjänst kanske kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande att en specifik överföring är krypterad.

Vi kan komma att samla in platsinformation

 • Vissa tjänster som är tillgängliga via MyNextbase Programvaran (till exempel tjänsten MyNextbase Emergency SOS) använder platsinformation skickad från Dina enheter. Vänligen se Vår integritetspolicy för detaljer.
 • All platsinformation kommer att behandlas i enlighet med Vår integritetspolicy.

Vi kan komma att samla in teknisk information om Din PC, bärbara dator, telefon och enheter

 • Genom att använda Programvaran och Dokumentationen samtycker Du till att Vi samlar in och använder teknisk information om de enheter Du använder Programvaran och Dokumentationen på och relaterad programvara, hårdvara och kringutrustning för att förbättra Våra produkter och programvara och för att tillhandahålla eventuella tjänster till Dig. Sådan information och data kommer att användas i enlighet med Vår integritetspolicy.

Ytterligare villkor för specifika tjänster

Tjänsterna listade nedan regleras dessutom av och är föremål för ytterligare tjänstevillkor:

 • Tjänsten MyNextbase Emergency SOS (åtkomst via appen MyNextbase Connect)
 • Tjänsten MyNextbase Cloud

Vänligen se Vår hemsida för detaljer kring villkoren för tjänsterna ovan.

Appbutiksvillkor är också tillämpliga

De olika sätt Du kan använda appen MyNextbase Connect och tillhörande Dokumentation på kan, utöver innehållet i villkoren i detta avtal, också regleras av reglerna och policyerna hos en App-butik.

Om Du har laddat ned appen MyNextbase Connect från:

Om de två uppsättningarna av villkor är sinsemellan oförenliga, så ska de aktuella app-butiksvillkoren och policyerna, istället för dessa villkor, tillämpas för Din användning av appen MyNextbase Connect, men endast i den omfattning oförenligheten sträcker sig. Dessa villkor kommer fortfarande att vara tillämpliga i den omfattning där någon oförenlighet inte föreligger och kommer fortfarande att vara tillämpliga på Din användning av alla andra komponenter av Programvaran och Dokumentationen.

Programvarans funktioner och funktionalitet

 • För fullständiga detaljer om MyNextbase programvaras funktioner, funktionalitetskrav och begränsningar, vänligen se Vår hemsida.
 • Viktigt: Tjänsten MyNextbase Emergency SOS (tillgänglig via appen MyNextbase Connect) kräver ett giltigt abonnemang (debiterbar efter 12 månader), är inte tillgänglig i alla länder och har ytterligare krav för att fungera – för fullständiga detaljer vänligen se Vår hemsida och villkoren för tjänsten MyNextbase Emergency SOS [INSERT LINK] för detaljer om alla funktioner, funktionalitet, krav och begränsningar.
 • Eftersom Programvaran och Dokumentationen görs tillgänglig för Dig utan kostnad, tillhandahålls de i ”befintligt skick”. Till exempel innebär detta att Vi inte lämnar några utfästelser om att Programvaran eller Dokumentationen kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, lämplig för ett specifikt ändamål eller som beskriven.

Krav på system och hårdvara

 • För att fungera kräver Programvarupaketet MyNextbase:
  • för användning av appen MyNextbase Connect: Android 5.1 eller IOS 12.1 eller en senare version av operativsystemet; och
  • för användning av skrivbordsapplikationen MyNextbase Player och MyNextbase Cloud:
   • den senaste versionen av någon av de större webbläsarna; och
   • den senaste eller två tidigare versioner av Windows eller MAC OS operativsystem (eftersom uppdatering av dessa kan ske emellanåt)
 • Dessutom, för att appen MyNextbase Connect ska fungera kräver den:
  • att appen MyNextbase Connect ska vara öppen på den aktuella smarta mobiltelefonen, och;
  • att den aktuella smarta mobiltelefonen ska ha kapacitet för Wi-Fi eller för samtal och för data (inklusive dataroaming när det krävs).
 • Dessutom kräver skrivbordsprogramvaran MyNextbase Player följande för att fungera:
  • att datorn eller enheten från vilken programvarupaketet MyNextbase används har Wi-Fi-åtkomst för att fungera fullständigt.

Support för Programvaran och problemrapportering. Om Du vill lära Dig mer om Programvaran eller om Du har några problem med att använda den, vänligen besök Vår kundtjänstsupport.

Kontakta Oss:

Om Du önskar att kontakta Oss av någon anledning (till exempel om denna licens kräver att Du skickar ett formellt meddelande till Oss), vänligen skicka e-post, brev till eller ring Vårt kundtjänstteam:

 • För Storbritannien:
  • E-post: [email protected];
  • Skriv till Oss på Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED, England; eller
  • Ring +44(0) 2920 866 429.
 • För alla övriga länder: vänligen använd lokala kontaktuppgifter som visas på Vår hemsida.

Vi kommer att bekräfta mottagandet av Din post- och e-postkommunikation omgående, vanligtvis via e-mail.

Hur Vi kommer att kommunicera med Dig. Om Vi måste kontakta Dig så kommer Vi att göra det via telefon, e-post, SMS, meddelande i appen eller via frankerat brev, enligt de kontaktuppgifter som Du har tillhandahållit Oss.

Hur Du får använda Programvaran, inklusive hur många enheter Du får använda den på

Mot att Du åtar Dig att följa dessa villkor, får Du:

 • Installera, ladda ned eller streama och använda en kopia av, i varje enskilt fall, Programvaran (och eventuella uppdateringar utfärdade avseende Programvaran) på (a) en PC eller bärbar dator och (b) en mobilenhet;
 • Se, använda och visa Programvaran på enheterna tillåtna enligt punkten ovan för enbart privata (icke-företags-, icke-kommersiella, icke-återförsäljnings-) ändamål (om Du är en Konsument) eller för Dina interna affärsändamål (om Du inte är en Konsument), och inte (oavsett om Du är en Konsument eller ett företag) för något kommersiellt bruk eller kommersiell vinning.
 • Använda Dokumentation till stöd för Din tillåtna användning av Programvaran som beskrivits ovan.
 • Förutsatt att Du följer licensbegränsningarna som regleras i denna licens, skapa upp till en kopia av Programvaran och Dokumentationen för säkerhetskopieringsändamål (förutsatt att Du, om Du gör sådana kopior, åtar Dig att inte radera Våra upphovsrättsmarkeringar från dem);
 • Ta emot och använda eventuella kostnadsfria kompletterande programvarukoder eller uppdateringar av Programvaran som Vi kan komma att tillhandahålla till Dig eller göra allmänt tillgängliga från tid till annan.

Du får inte överföra Programvaran till någon annan

Vi ger Dig en personlig rätt att använda Programvaran och Dokumentationen såsom regleras av denna licens.

Såvida Du inte får Vårt skriftliga medgivande i förväg att göra det (vilket, om Du är en Konsument, Vi inte kommer att förvägra eller fördröja utan anledning), får Du inte överföra Programvaran eller Dokumentationen (eller någon del av dessa) eller Dina rättigheter att använda dem till någon annan, oavsett om det är i utbyte mot pengar, någonting annat eller gratis.

Om Du säljer någon PC, bärbar dator, telefon eller enhet på vilken Programvaran eller Dokumentationen är installerad, måste Du radera Programvaran och Dokumentationen från den innan Du säljer den, såvida Du inte erhåller Vårt skriftliga medgivande i förväg till att låta Programvaran och Dokumentationen förbli installerat.

Ändringar i dessa villkor

Vi kan komma att behöva ändra dessa villkor för att återspegla ändringar i lag eller praxis, eller för att hantera tilläggsfunktioner som Vi introducerar, eller för att återspegla ändringar i Vår verksamhet eller villkoren som Vi önskar tillgängliggöra Programvaran eller Dokumentationen på.

Vi kommer att meddela Dig om varje ändring genom att skicka ett e-postmeddelande till Dig, en push-notifikation till Dig eller genom att visa en notis i appen med detaljer om ändringen eller meddela Dig om en ändring när Du nästa gång använder Programvaran eller öppnar Dokumentationen.

Om Du inte accepterar de meddelade ändringarna kommer Du inte att vara tillåten att fortsätta använda Programvaran och Dokumentationen, och Du måste sluta att använda Programvaran och Dokumentationen från och med att sådana ändringar träder ikraft.

Genom att fortsätta använda Programvaran eller Dokumentationen, godkänner Du sådana ändringar i dessa villkor.

Uppdateringar av Programvaran

Vi kan emellanåt komma att uppdatera Programvaran till exempel för att förbättra prestandan, förbättra funktionaliteten, återspegla ändringar i operativsystem eller för att hantera säkerhetsrisker.

Om Du väljer att inte installera sådana uppdateringar eller om Du väljer bort automatiska uppdateringar, kanske Du inte kommer att kunna fortsätta att använda Programvaran eller Dokumentationen såvida inte och förrän Du har installerat den nödvändiga uppdateringen(/-arna).

Om någon annan äger PC:n, den bärbara datorn, telefonen eller enheten som Du använder

Om Du laddar ned eller streamar Programvaran till/på en PC, bärbar dator, telefon eller annan enhet som inte ägs av Dig, måste Du ha ägarens tillstånd att göra det.

Såvida Du inte företräder ett företag (i vilket fall företaget är ansvarigt för att dessa villkor följs), kommer Du personligen att ansvara för att följa dessa villkor, oavsett om Du äger PC:n, den bärbara datorn, telefonen, annan enhet eller inte.

Vi ansvarar inte för andra webbsidor Du länkar till

Programvaran eller Dokumentationen kan innehålla länkar till andra oberoende webb­platser som inte tillhandahålls av Oss. Sådana oberoende webbplatser lyder inte under Vår kontroll och Vi ansvarar inte för dessa och har inte kontrollerat eller godkänt deras innehåll, deras användar-/köpevillkor eller deras integritetspolicy (om sådan finns).

Om Du använder och / eller köper något från sådan oberoende webbplats, kommer sådan användning och / eller köp att regleras av separata villkor mellan Dig och den aktuella ägaren / operatören av den aktuella webbplatsen.

Du kommer att behöva göra Din egna självständiga bedömning om huruvida Du ska använda någon sådan oberoende webbplats, inklusive huruvida Du ska köpa några produkter eller tjänster som erbjuds av dem.

Licensbegränsningar

Du samtycker till att Du:

 • (med undantag för då det krävs att det är tillåtet enligt någon tillämplig lag) inte kommer att hyra ut, leasa ut, vidarelicensiera, låna ut, tillhandahålla eller på annat sätt tillgänglig­göra Programvaran eller Dokumentationen på något sätt, i helhet eller delvis till en någon person utan skriftligt medgivande från Oss i förväg;
 • (med undantag för då det krävs att det är tillåtet enligt någon tillämplig lag) inte kommer att kopiera Dokumentationen eller Programvaran förutom att Du får göra en back-up av Programvaran såsom tillåts enligt dessa villkor;
 • (med undantag för då det krävs att det är tillåtet enligt någon tillämplig lag) inte kommer att översätta, sammanföra, anpassa, variera, ändra eller modifiera hela eller någon del av Dokumentationen eller Programvaran, inte heller tillåta att Programvaran eller någon del av den kombineras med eller blir inkorporerad i något annat program, förutom vad som är nödvändigt för att använda Programvaran på sådana enheter som tillåts enligt dessa villkor;
 • inte kommer att demontera, dekompilera, utföra reverse engineering eller skapa derivata verk baserade på hela eller någon del av Programvaran, inte heller kommer att försöka att göra sådana saker, med undantag för då det krävs att det är tillåtet enligt någon tillämplig lag (”Tillåten Aktivitet”), och under förutsättning att den information Du erhållit vid sådana aktiviteter:
  • Inte avslöjas eller kommuniceras utan Vårt skriftliga samtycke i förväg till någon tredje part som det inte är nödvändigt att avslöja eller kommunicera den till för att kunna utföra den Tillåtna Aktiviteten; och
  • Inte används för att skapa någon programvara som till sitt uttryck väsentligen liknar Programvaran;
  • Hålls säker; och
  • Endast används för den Tillåtna Aktiviteten;
 • Kommer att följa alla tillämpliga lagar om ackreditering och teknisk kontroll samt exportlagar och andra regler som gäller för Programvaran och Dokumentationen och för den teknik som används eller stöds av Programvaran eller någon tillhörande tjänst.
 • Inte kommer att göra Programvaran eller Dokumentation (vare sig i helhet eller delvis) tillgänglig för någon annan person utan Vårt skriftliga medgivande i förväg.

Begränsningar av accepterade användningsområden

Du:

 • Måste följa alla tillämpliga lagar för fordons framförande och trafiksäkerhetslagar vid användning av appen MyNextbase Connect;
 • Får inte använda Programvaran eller någon tillhörande tjänst på något olagligt sätt, för något olagligt ändamål, eller på något sätt i strid med denna licens, eller agera bedrägligt eller skadligt, till exempel, genom att hacka in i eller insätta skadlig kod, såsom virus, eller skadlig data, i Programvaran, någon relaterad tjänst eller något operativt system;
 • Får inte göra intrång i Våra immateriella rättigheter eller sådana tillhörande någon tredje part vid Ditt användande av Dokumentationen, Programvaran eller någon tillhörande tjänst;
 • Får inte överföra något material som är ärekränkande, stötande eller annars anstötligt vid Ditt användande av Programvaran eller någon tillhörande tjänst;
 • Får inte använda Programvaran eller någon tillhörande tjänst på ett sätt som skulle kunna skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra Våra system eller säkerhet eller interferera med andra användare; och
 • Får inte samla eller inhämta någon information eller data från någon Programvara (eller tillhörande tjänster) eller Våra system eller försöka att dechiffrera någon överföring till eller från servrarna som kör någon Programvara.

Avsluta Din licens

 • Vi kan komma att säga upp licensen som upplåtits i enlighet med dessa villkor till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till Dig om Du upprepade gånger bryter mot dessa villkor eller om Du bryter mot dem på ett allvarligt sätt (till exempel skulle Ditt åsidosättande av Våra immateriella rättigheter anses vara ett allvarligt brott mot denna licens, likaså om Du skulle bryta mot begränsningarna av accepterade användningsområden reglerade nedan).
 • Vi kan komma att säga upp licensen som upplåtits i enlighet med dessa villkor på grund av orsak som inte omfattas av punkten ovan, med en uppsägningstid om minst 14 (fjorton) dagar. Vi kommer inte att säga upp denna licens på detta sätt utan godtagbar anledning.
 • Om Vi säger upp denna licens:
  • Upphör alla de rättigheter som har upplåtits till Dig i enlighet med denna licens att gälla per dagen för denna licens upphörande;
  • Måste Du per dagen för denna licens upphörande, upphöra med alla aktiviteter som beviljats genom denna licens; och
  • Måste Du omedelbart radera eller ta bort Programvaran och Dokumentationen från alla enheter i Din ägo eller under Din kontroll eller besittning samt omedelbart förstöra alla kopior av Programvaran och Dokumentationen och bekräfta till Oss när Du har gjort detta.

Immateriella rättigheter

 • Du samtycker till att alla immateriella rättigheter i Programvaran och Dokumentationen och de tillhörande tjänsterna över hela världen tillhör Oss eller Våra licensgivare.
 • Du samtycker till att alla rättigheter i Programvaran och Dokumentationen är licensierade (inte sålda) till Dig på de villkor som framgår av denna licens.
 • Du samtycker till att Du har en licens att använda Programvaran och Dokumentationen på en icke-exklusiv basis – detta betyder att Vi kommer upplåta liknande licenser till andra personer.
 • Du samtycker till att Du inte har några immateriella rättigheter i, eller till, Programvaran eller Dokumentationen annat än rätten att använda dem i enlighet med dessa villkor.
 • Du har ingen rätt att få tillgång till Programvaran i källkodsform.
 • Du upplåter härmed till Oss en världsomfattande, royalty-fri, vidarelicensierbar licens att använda data (inklusive, till exempel, allt innehåll och alla videor som Du laddar upp), information och dokumentation som Du använder eller laddar upp med eller till Programvaran, i varje enskilt fall för:
  • syftet att tillhandahålla, genomföra, analysera och förbättra Programvaran och Dokumentationen. Denna licens är evig och kan inte återkallas (underkastat eventuella dataskyddsrättigheter som Du kan ha); och
  • att använda sådant innehåll och videor för publicitet, marknadsföring och reklamändamål, då Du specifikt har samtyckt till att Vi får göra det. Denna licens är evig och kan inte återkallas (underkastat eventuella dataskyddsrättigheter som Du kan ha).

Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du ingick detta avtal i USA:

 • I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG RÄTT TILLÅTER, ÄR VI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, STRAFFRÄTTSLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR ÖVERHUVUDTAGET (INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLUST AV KONFIDENTIELL ELLER ANNAN INFORMATION, FÖR AVRBOTT I VERKSAMHETEN, FÖR INTEGRITETSBROTT, FÖR FÖRVANSKNING, SKADA OCH FÖRLUST AV DATA ELLER PROGRAMVAROR, FÖR UNDERLÅTENHET ATT UPPFYLLA NÅGON PLIKT INKLUSIVE NÅGON LAGSTADGAD PLIKT, LOJALITETSPLIKT ELLER PLIKT OM RIMLIG OMSORG, FÖR OAKTSAMHET, FÖR EKONOMISK FÖRLUST, OCH FÖR VARJE ANNAN MONETÄR ELLER ANNAN FÖRLUST ÖVERHUVUDTAGET) SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER RELATERAR TILL DIN ANVÄNDNING AV ELLER ATT DU VARIT FÖRHINDRAD ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER DOKUMENTATIONEN, VÅRT TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER UNDERLÅTEN­HET ATT TILLHANDAHÅLLA SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER ELLER ANNARS ENLIGT ELLER I SAMBAND MED NÅGON BESTÄMMELSE I DESSA VILLKOR, OAKTAT ORSAKANDE OCH OAVSETT ANSVARSGRUND (AVTALS­RÄTTSLIG, SKADESTÅNDSRÄTTSLIG ELLER ANNAN) OCH ÄVEN OM VI HAR UNDERÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

MED UNDANTAG FÖR I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG KRÄVER ANNAT, ÖVERSTIGER VÅRT SAMMANLAGDA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR SAMTLIGA SKADOR ALDRIG UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER DET STÖRRE AV (1) SUMMORNA (OM NÅGRA) SOM DU HAR BETALAT TILL OSS MED ANLEDNING AV RÄTTIGHETERNA SOM TILLHANDAHÅLLITS ENLIGT DETTA AVTAL UNDER FÖREGÅENDE 12 MÅNADER OCH (2) £100 (ETT HUNDRA PUND).

INGET I DETTA AVTAL UNDANTAR ELLER BEGRÄNSAR NÅGOT KRAV TILL FÖLJD AV DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA. VIDARE I HÄNDELSE AV ATT EN FRISKRIVNING, UTESLUTNING/UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING I DETTA AVTAL INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ÄR DET ENDAST DEN FRISKRIVNINGEN, UNDANTAGET ELLER BEGRÄNSNINGEN SOM INTE SKA GÄLLA DIG OCH DU ÄR FORTSATT BUNDEN AV ALLA RESTERANDE FRISKRIVNINGAR, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR.

 • VÄNLIGEN SE ÄVEN BEGRÄNSNINGARNA OCH UNDANTAGEN I PUNKTEN ”FULLSTÄNDIG REGLERING” NEDAN.

Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du är en Konsument (förutom för personer som ingick detta avtal i USA, för vilka bestämmelserna i punkten ovan med rubriken ”Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du ingick detta avtal i USA” ska tillämpas):

Vi ansvarar gentemot Konsumenter för förutsebar förlust och skada orsakad av Oss:

 • Om Du är en Konsument och Vi misslyckas med att följa dessa villkor ansvarar Vi för direkt förlust och skada som Du lider och som är ett förutsebart resultat av Vårt brott mot dessa villkor, men Vi ansvarar inte för förlust och skada som inte är förutsebar.
 • Förlust eller skada är förutsebar antingen om det är uppenbart att det kommer hända eller om, vid tidpunkten då Du accepterade dessa villkor, både Vi och Du visste att det skulle kunna hända.
 • Eftersom Programvaran och Dokumentationen tillhandahålls Dig utan kostnad, ska Vårt totala ansvar gentemot Dig avseende samtliga förluster och krav som uppstår med anledning av eller i samband med dessa villkor och Din användning av Programvaran och Dokumentationen, oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadestånds­rättslig (inkluderande oaktsamhet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annan, aldrig under några omständigheter överstiga £100 (ett hundra pund) sammanlagt.

Detta betyder att om Vi befinns ha brutit mot dessa villkor, kommer Vårt totala ansvar gentemot Dig inte, med några få undantag (vänligen se nedan punkt med rubriken ”Vi undantar eller begränsar inte Vårt ansvar på något sätt gentemot Konsumenter där det skulle vara i strid mot lag att göra så”), överstiga £100 (ett hundra pund) totalt.

Vi undantar eller begränsar inte Vårt ansvar på något sätt gentemot Konsumenter där det skulle vara i strid mot lag att göra så. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av Vår oaktsamhet eller av oaktsamhet hos Våra anställda, agenter eller underleverantörer eller för bedrägeri eller bedrägligt beteende.

När Vi ansvarar för skada på Din egendom om Du är en Konsument:

 • Om defekt digitalt innehåll som Vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör Dig och Du är en Konsument, kommer Vi att antingen reparera skadan eller betala kompensation till Dig.
 • Dock kommer Vi inte att ansvara för skada som Du kunde ha undvikit genom att följa Vårt råd att använda en uppdatering som erbjudits Dig utan kostnad eller för skada som orsakades av att Du misslyckats med att korrekt följa installationsinstruktionerna eller att ha minimumsystemkraven på plats som Vi har rekommenderat.
 • Eftersom Programvaran och Dokumentationen tillhandahålls Dig utan kostnad, ska Vårt totala ansvar gentemot Dig avseende samtliga förluster och krav som uppstår med anledning av eller i samband med dessa villkor och Din användning av Programvaran och Dokumentationen, oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadestånds­rättslig (inkluderande oaktsamhet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annan, aldrig under några omständigheter överstiga £100 (ett hundra pund) sammanlagt.

Detta betyder att om Vi befinns ha brutit mot dessa villkor, kommer Vårt totala ansvar gentemot Dig inte, med några få undantag (vänligen se nedan punkt med rubriken ”Vi undantar eller begränsar inte Vårt ansvar på något sätt gentemot Konsumenter där det skulle vara i strid mot lag att göra så”), överstiga £100 (ett hundra pund) totalt.

Vi ansvarar inte gentemot Konsumenter för förluster som företag lidit.

 • Programvaran och Dokumentationen är till för användning av Konsumenter för personlig fritidsanvändning (icke-företagsanvändning, icke-kommersiell användning, icke-återförsäljningsanvändning) endast.
 • Om Du är en Konsument och Du använder Programvaran eller Dokumentationen för något kommersiellt, företags- eller återförsäljningsändamål kommer Vi inte att ha något ansvar gentemot Dig för någon (i) utebliven vinst, (ii) förlust av affärer, (iii) verksamhetsavbrott, (iv) förlust av affärsmöjlighet, eller (v) för någon särskild, indirekt eller följdförlust (som är förluster som inte faller inom beskrivningen av förutsebara skador som regleras i punkten med rubriken ”Vi ansvarar gentemot Konsumenter för förutsebar förlust och skada orsakad av Oss” ovan).

Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du inte är en Konsument (förutom för personer som ingick detta avtal i USA, för vilka bestämmelserna i punkten ovan med rubriken ”Vårt ansvar för förlust och skada som Du lidit om Du ingick detta avtal i USA” ska tillämpas):

 • Ingenting i dessa villkor begränsar eller undantar Vårt ansvar för:
  • Dödsfall eller personskada orsakad av Vår oaktsamhet;
  • Bedrägeri eller bedrägligt beteende;
  • Annan händelse som inte kan undantas eller begränsas enligt Engelsk rätt.
 • Vi kommer inte under några omständigheter att ansvara gentemot Dig, oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadeståndsrättsrättslig (inkluderande oaktsamhet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller annan, som uppkommer med anledning av eller i samband med dessa villkor eller Din användning av Programvaran och Dokumentationen för:
  • Utebliven vinst, försäljning, affärer, eller inkomst;
  • Förlust eller förvanskning av data, information eller programvara;
  • Förlust av affärsmöjlighet;
  • Förlust av förväntade besparingar;
  • Förlust av goodwill;
  • Indirekt förlust eller skada;
  • Följdförlust eller –skada; eller
  • Särskild förlust eller skada.
 • Vårt resterande ansvar gentemot Dig:
  • Eftersom Programvaran och Dokumentationen tillhandahålls Dig utan kostnad, undantar Vi härmed (till den maximala utsträckningen tillåten enligt lag) ansvar för samtliga förluster och krav som uppstår med anledning av eller i samband med dessa villkor och Din nedladdning, installation och användning av Programvaran och Din användning av Dokumentationen i varje enskilt fall oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadeståndsrättslig (inkluderande oaktsamhet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annan.
  • För det fall att undantaget ovan anses ogiltigt eller inte kunna göras gällande av en behörig domstol i behörig jurisdiktion oavsett anledning, ska Vårt totala ansvar gentemot Dig avseende samtliga förluster och krav som uppstår med anledning av eller i samband med dessa villkor och Din användning av Programvaran och Dokumentationen, oavsett om ansvarsgrunden är avtalsrättslig, skadeståndsrättslig (inkluderande oaktsamhet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annan, aldrig under några omständigheter överstiga £100 (ett hundra pund) sammanlagt.

Begränsningar av Programvaran

 • Programvaran och Dokumentationen tillhandahålls för användning i samband med Våra produkter och för allmän information.
 • Programvaran och Dokumentationen ger inga råd som Du kan förlita Dig på. Du måste inhämta professionell rådgivning eller specialistrådgivning innan Du vidtar, eller avstår från att vidta, någon åtgärd på grundval av informationen som Du fått från Programvaran och Dokumentationen.
 • Trots att Vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen som tillhandahålls av Programvaran och Dokumentationen, lämnar Vi inga utfästelser eller garantier, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda, om att sådan information är korrekt, fullständig eller uppdaterad.

Vänligen gör back-uper av innehåll och data. Vi rekommenderar att Du regelbundet gör back-uper av allt innehåll och data på Dina enheter både före, under och efter installerande av, uppkoppling till och användning av Programvaran. Det är viktigt att Du gör detta för att skydda Dig själv om det uppstår problem med Programvaran, då Vi inte ansvarar för att göra back-uper av Ditt innehåll och data.

Kontrollera att Programvaran är lämplig för Dig. Programvaran har inte utvecklats för att uppfylla Dina individuella krav. Vänligen kontrollera att funktionerna och funktionaliteten i Programvaran (som beskrivs på Vår hemsida) uppfyller Dina krav.

Vi ansvarar inte för händelser utanför Vår kontroll:

 • Om Vårt tillhandahållande av Dokumentationen eller Programvaran eller supporten för Programvaran är försenad eller förhindrad av händelse utanför Vår kontroll, kommer Vi att meddela Dig och Vi kommer att vidta åtgärder för att minimera följderna av förseningen.
 • Förutsatt att Vi gör detta, kommer Vi inte att vara ansvariga för förseningar orsakade av händelsen.

Vi kan komma att överlåta denna licens till någon annan

Vi kan komma att överlåta Våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annat företag och/eller organisation. Vi kommer alltid att meddela Dig skriftligen om detta händer och Vi kommer att försäkra att överlåtelsen inte kommer att påverka rättigheterna för Konsumenter enligt denna licens.

Du behöver Vårt samtycke för att överlåta Dina rättigheter till någon annan

Du får endast överlåta Dina rättigheter eller Dina skyldigheter enligt dessa villkor om Vi godkänner detta skriftligen i förväg.

Inga rättigheter för tredje parter

Denna licens är mellan Dig och Oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att hävda något av dess villkor.

Om en domstol finner att del av detta avtal är olaglig, ska resten av villkoren i detta avtal fortsätta att gälla

Var och en av punkterna i dessa villkor gäller för sig. Om någon behörig domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av punkterna i detta avtal är olaglig eller inte kan göras gällande, ska resterande punkter i detta avtal fortsätta att gälla fullt ut.

Även om Vi dröjer med att åberopa villkoren i detta avtal, kan Vi ändå åberopa dem senare

 • Även om Vi dröjer med att åberopa villkoren i detta avtal, kan Vi ändå åberopa villkoren i detta avtal vid senare tillfälle.
 • Om Vi inte insisterar omedelbart att Du ska göra någonting som Du är förpliktad att göra enligt dessa villkor, eller om Vi dröjer med att vidta åtgärder mot Dig avseende Ditt brott mot detta avtal, så innebär inte det att Du inte måste göra de sakerna och det förhindrar inte Oss från att vidta åtgärder mot Dig vid ett senare tillfälle.

Fullständig reglering

För personer som inte ingick detta avtal i USA:

 • Denna punkt är inte tillämplig om Du är en Konsument.
 • Om Du inte är en Konsument:
  • Dessa villkor utgör den fullständiga regleringen mellan Dig och Oss avseende Din användning av Programvaran och Dokumentationen och ersätter och utsläcker alla tidigare avtal, löften, utfästelser, garantier, framställningar och överenskommelser mellan oss, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, avseende dessa villkors innehåll.
  • Du bekräftar och godkänner att genom ingåendet av detta licensavtal:
   • tillhandahålls Programvaran och Dokumentationen ”i befintligt skick” (”as is”);
   • gör och ger Vi inga framställningar, garantier, utfästelser, villkor eller åtaganden avseende Programvaran eller Dokumentationen annat än de som uttryckligen regleras i dessa villkor;
   • är varje framställning, utfästelse, åtagande, villkor eller garanti som skulle kunna vara underförstådd eller inkorporerad i dessa villkor genom lagstiftning, rättspraxis eller på annat sätt, uteslutna till den fulla omfattning som är tillåten enligt lag. Till exempel kommer Vi inte att ansvara för att försäkra att Programvaran och Dokumentationen är lämpliga för Dina ändamål; och
   • förlitar Du Dig inte på något uttalande, framställning, utfästelse eller garanti (oavsett om den gjorts aktsamt eller oaktsamt) som inte finns reglerad i dessa villkor; och
   • ingen av oss ska ha något krav på den andre på grund av aktsam eller oaktsam missvisande uppgift eller oaktsam oriktigt innehåll baserat på någon reglering i dessa villkor.

För personer som ingick detta avtal i USA:

 • PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” (”AS IS”) OCH VI GÖR INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI AVSEENDE DENS ANVÄNDNING ELLER PRESTATION. FÖRUTOM EVENTUELL GARANTI, VILLKOR ELLER FRAMSTÄLLNING SOM INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VI GER INGEN GARANTI, VILLKOR ELLER FRAMSTÄLLNING (UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, OAVSETT GENOM LAGSTIFTNING, RÄTTSPRAXIS, SEDVÄNJA, ANVÄNDANDE ELLER ANNAT) AVSEENDE NÅGON OMSTÄNDIGHET INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, ICKE-INTRÅNG AV TREDJEPARTS RÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, BELÅTENHET AVSEENDE KVALITETEN, INTEGRATION, ELLER TILLÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. DU ANTAR ALLA FEL, OCH DEN FULLSTÄNDIGA RISKEN VAD GÄLLER PRESTATION OCH ANSVAR FÖR VALET AV PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN FÖR ATT UPPNÅ DINA AVSEDDA RESULTAT, OCH FÖR INSTALLATIONEN AV, ANVÄNDANDET AV OCH RESULTATEN ERHÅLLNA FRÅN PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE BESTÄMMELSER, GÖR RÄTTIGHETSINNEHAVAREN INGEN FRAMSTÄLLNING OCH GER INGEN GARANTI ATT PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER FRI FRÅN AVBROTT ELLER ANDRA FEL ELLER ATT PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN KOMMER ATT UPPFYLLA NÅGOT ELLER ALLA AV DINA KRAV OAVSETT OM DESSA ÄR REDOGJORDA FÖR OSS ELLER INTE.

Tillämplig lag på denna licens och var Du kan väcka talan

Om Du är en Konsument som ingick detta avtal utanför USA:

 • Engelsk rätt ska tillämpas på denna licens och Du kan väcka talan angående denna licens, Programvaran och Dokumentationen vid behörig engelsk domstol.
 • Om Du bor i Skottland kan Du väcka talan angående denna licens, Programvaran och Dokumentationen antingen vid behörig skotsk eller vid behörig engelsk domstol.
 • Om Du bor i Nordirland kan Du väcka talan angående denna licens, Programvaran och Dokumentationen antingen vid behörig nordirländsk eller vid behörig engelsk domstol.
 • Såvida inte annat stadgas ovan, om Du är en Konsument som ingick detta licensavtal inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska lagen i det EES-land där Du ingick detta licensavtal tillämpas på dessa villkor, och talan angående denna licens, Programvaran och Dokumentationen kan väckas vid domstol i det landet liksom i Ditt hemvistland inom EES.
 • Såvida inte annat stadgas ovan, om Du är konsument så ska lagen i det land där Du ingick detta licensavtal tillämpas på detta licensavtal och Du kan väcka talan angående denna licens, Programvaran och Dokumentationen vid domstol i det landet liksom i Ditt normala hemvistland.

Om Du inte är en Konsument och inte ingick detta avtal i USA:

 • Engelsk rätt ska tillämpas på dessa villkor och tvist eller krav som uppkommer till följd av eller i samband med villkoren eller innehållet däri eller deras utformning (inklusive utomkontraktuella tvister och krav).
 • Vi båda är oåterkalleligt överens om att behörig engelsk domstol ska ha exklusiv behörighet att lösa tvist eller krav som uppkommer med anledning av eller i samband med dessa villkors innehåll eller utformning (inklusive utomkontraktuella tvister och krav).

Om Du ingick detta avtal i USA:

 • USA:s federala lagstiftning och delstaten Delawares lagstiftning ska tillämpas på dessa villkor, dock under förutsättning att lagstiftningen i den delstat där Du bor tillämpas på krav hänförliga till det statliga konsumentskyddet, illojal konkurrens eller liknande lagstiftning i den utsträckning som krävs enligt lag. I den utsträckning tillämplig lag tillåter, är Vi och Du uttryckligen härmed överens om att avstå från rätt till en juryrättegång med anledning av dessa villkor.
 • Du och Vi är överens om jurisdiktionen Delaware för att avgöra tvist eller krav som uppkommer med anledning av dessa villkor och är inte föremål för ett obligatoriskt skiljeförfarande enligt nedan.
 • AVSTÅENDE FRÅN ATT VÄCKA GRUPPTALAN OCH ÖVERENS­KOMMELSE OM OBLIGATORISKT SKILJEFÖR­FARANDE
  • Överenskommelse om Skiljeförfarande. Om Du ingick detta avtal i USA, är denna bestämmelse tillämplig för Dig. Om en tvist eller ett krav av något slag med anledning av Våra produkter, tjänster eller någon annan aspekt av dessa villkor, uppkommer mellan Dig och Oss och parterna inte kan lösa tvisten informellt inom en rimlig tidsperiod, ÄR DU OCH VI HÄRIGENOM ÖVERENS OM ATT LÖSA UPPKOMMEN TVIST GENOM SKILJEFÖRFARANDE hos American Arbitration Association (”AAA”) i enlighet med den federala skiljeförfarandelagen (Federal Arbitration Act (”FAA”)), och att inte väcka talan vid domstol inför domare eller jury.
  • Avstående från att Väcka Grupptalan. Samtliga förfaranden, innefattande men inte begränsat till grupptalan i domstol eller skiljeförfarande, enskilt åtal eller en kombination av åtgärder på individnivå som inte fordrar samtycke från alla parter, är förbjudna. GENOM ATT INGÅ DETTA AVTAL, GODKÄNNER DU ATT INTE INITIERA ELLER DELTA I NÅGON GRUPP- ELLER FLERPARTSTALAN ENLIGT OVAN, OCH ATT ÅTGÄRD SOM DU INTITIERAR OCH KOMPENSATION, OM NÅGON, TILLDÖMD DIG MÅSTE VARA PÅ INDIVIDUELL BASIS, PÅ SÄTT SOM REGLERAS I DENNA BESTÄMMELSE. Om en domstol finner att tillämplig lag hindrar tillämpningen av någon av begränsningarna i denna punkt vad gäller ett specifikt krav, då ska det kravet (och endast det kravet) skiljas från kravet på skiljeförfarande och får drivas vidare i domstol. Om denna punkt inte anses kunna göras gällande, så ska hela detta Avstående från att Väcka Grupptalan och Överenskommelse om Skiljeförfarande vara ogiltiga.
  • Undantag. Oaktat eventuella motsatta påståenden ovan, ska inget häri anses frånta en parts rättigheter att (1) väcka en individuell talan vid en småmålsdomstol (small claims court) i USA eller (2) väcka en individuell talan om endast tidsbegränsade eller interimistiska säkerhetsåtgärder i en domstol, i väntan på slutlig dom av skiljedomaren, eller (3) informera federala, statliga eller lokala myndigheter om problem (och sådana myndigheter kan få söka upprättelse å en parts vägnar i den utsträckning tillämplig lag tillåter). Dessutom ska inte denna bestämmelse om avstående från att väcka grupptalan och överenskommelse om bindande skiljeförfarande kräva skiljeförfarande för tvister rörande genomdrivande eller giltighet av Din (eller Dina licensgivares) eller Våra (eller Våra licensgivares) immateriella rättigheter.
  • Genomförande av Skiljeförfarande. Vid händelse av ett bindande, individuellt skiljeförfarande mellan parterna, ska en opartisk skiljedomare avgöra tvisten och skiljedomarens avgörande ska vara slutligt förutom i den begränsade omfattning som överklagande är tillåtet enligt FAA, och skiljedomaren ska ha exklusiv behörighet att besluta inom hans/hennes jurisdiktion, inklusive beslut om förekomsten, omfattningen eller giltigheten av detta avtal, eller skiljedomsmässigheten av ett krav eller motkrav. Ett skiljeförfarande enligt dessa bestämmelser ska genomföras enligt AAA:s konsumentskiljeförfaranderegler (Consumer Arbitration Rules) (eller, om Du inte är en Konsument men omfattas av denna bestämmelse, enligt AAA:s regler för kommersiella skiljeförfaranden (Commercial Arbitration Rules)) eller motsvarande regler som vid tillfället är ikraft, förutom i den omfattning dessa regler ändrar dem. Muntlig slutförhandling i skiljeförfarandet ska äga rum i den kommun där Du har Din hemvist, såvida inte de tillämpliga AAA-reglerna föreskriver telefonförhandling och/eller förhandling enbart grundat på handlingar på grund av omständigheterna. Skiljedomaren ska utfärda ett skriftligt, motiverat beslut som är tillräckligt för att förklara de huvudsakliga iakttagelserna och slutsatserna som beslutet och skiljedomen, om någon, grundar sig på.
  • AAA-Regler; Avgifter. AAA-reglerna, jämte instruktioner om hur man inleder ett skiljeförfarande, finns tillgängliga på www.adr.org, och Du kan kontakta AAA på telefonnummer 1-800-778-7879. Om Du är skyldig att betala en ansökningsavgift i samband med skiljeförfarandet, kommer Vi att återbetala ansökningsavgiften, såvida inte Ditt krav överstiger en summa om $10,000. Vi kommer att täcka alla övriga tillämpliga avgifter för skiljeförfarandet, eller skiljedomares ersättning, som är större än de avgifter som Du skulle ha varit tvungen att betala i samband med att Du väckt talan vid domstol, och Vi kommer att betala den del av avgifter eller belopp som överstiger de avgifter som Du skulle ha betalat i ett domstolsförfarande.
  • Giltighet efter avtalets upphörande. Detta Avstående från att Väcka Grupptalan och Överenskommelse om Bindande Skiljeförfarande ska fortsätta att vara giltiga även efter uppsägning av dessa villkor och av eventuell licens upplåten enligt dessa.