vilkår for MyNextbase Emergency SOS-tjeneste


vilkår for MyNextbase Emergency SOS-tjeneste

VIKTIG:

 • DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å AKSEPTERE VILKÅRENE – ER DU UNDER 18 ÅR KAN DU IKKE BRUKE MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTE, OG DU KAN IKKE AKSEPTERE DISSE VILKÅRENE PÅ VEGNE AV VIRKSOMHETEN DU MÅTTE REPRESENTERE.
 • LES LISENSVILKÅRENE NØYE, DA DE INNEHOLDER RETTSLIGE FORPLIKTELSER OG VIKTIGE VILKÅR – EKSEMPELVIS ANSVARSFRASKRIVELSER OG -BEGRENSNINGER.
 • VED Å KLIKKE PÅ “SAMTYKKE”-KNAPPEN GODTAR DU VILKÅRENE OG AKSEPTERER AT DISSE ER BINDENDE FOR DEG, EVENTUELT FOR VIRKSOMHETEN DU REPRESENTERER.
 • DERSOM DU IKKE AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTE, DA DETTE MEDFØRER AT DU AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE.
 • DERSOM DU ER EN FORBRUKER SOM KJØPER ET BETALINGSABONNEMENT TIL MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTE, SAMTYKKER DU, VED Å KLIKKE PÅ «AKSEPTER»-KNAPPEN, TIL AT VI LEVERER TJENESTEN UMIDDELBART, SELV OM EN EVENTUELL ANGREFRIST DU HAR SOM FORBRUKER IKKE HAR UTLØPT. DETTE PÅVIRKER IKKE DIN ANGRERETT – VENNLIGST SE AVSNITT 11.4 UNDER FOR DETALJER.
 • VENNLIGST VÆR OPPMERKSOM – VIKTIG TJENESTEINFORMASJON, RESTRIKSJONER OG BEGRENSNINGER:
  • MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er utformet for å varsle nødetater i situasjoner hvor brukeren har vært involvert i en ulykke som setter ham eller henne ut av stand til å varsle nødetater selv. Tjenesten varsler ikke nødetatene ved alle ulykker. For eksempel vil lavhastighetsulykker ikke varsles til nødetatene, og det samme gjelder ulykker hvor varslingsprosessen er stanset før nødetatene er varslet (for eksempel dersom brukeren stanser varslingen fordi han eller hun ikke er hemmet som følge av ulykken).
  • Brukere må umiddelbart stanse den automatiske varslingsprosessen dersom de ikke er ute av stand til dette som følge av ulykken, eller dersom det av andre grunner ikke er nødvendig å varsle nødetatene som følge av den aktuelle ulykken. Den automatiske varslingsprosessen kan stoppes og overstyres på et hvilket som helst tidspunkt før nødetatene er varslet om den aktuelle ulykken.
  • MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er ikke en garantert tjeneste, og den er avhengig av en rekke faktorer, inkludert de som er listet opp under avsnitt 3.3.7 (for eksempel kan tjenesten påvirkes av eller være utilgjengelig dersom Din mobiltelefon og / eller Ditt dashkamera er skadet i en ulykke) og 6 (for eksempel om stedstjenester er slått på). Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil MyNextbase Emergency SOS-tjeneste IKKE fungere.
  • MyNextbase Emergency SOS-tjenesten erstatter på ingen måte manuell tilkalling av nødetater når det oppstår en ulykke, og Du bør fortsatt ta generelle, forsvarlige og sikkerhetsmessige forholdsregler – for eksempel å informere andre om ruten og destinasjonen Din, samt estimert ankomsttid når Du reiser. Vennligst se beskrivelsen av begrepene «Du», «Deg» og «Ditt» under kulepunktet «Kompetanse til å gjennomføre kjøp» på slutten av denne «Viktig»-delen.
  • Formålet med MyNextbase Emergency SOS-tjeneste er å varsle nødetater ved en ulykke. Tjenesten inkluderer ikke anvendelse eller anskaffelse av nødetaters kjøretøy eller personell. MyNextbase Emergency SOS-tjeneste er avsluttet når nødetatene er varslet om den aktuelle ulykken. VI HAR IKKE ANSVAR FOR TJENESTENE SOM LEVERES AV NØDETATENE ELLER FOR DERES FORSINKELSER ELLER MANGLENDE OPPMØTE.
  • MyNextbase Emergency SOS-tjeneste er ikke tilgjengelig for nedlasting og / eller bruk i alle land – for mer informasjon, se avsnitt 10.1 og 10.2.
  • Du må ha en registrert MyNextbase Emergency SOS-tjeneste-bruker og et aktivt produktabonnement (betalingspliktig etter utløpet av den innledende 12 måneders abonnementsperioden som leveres med et kvalifisert Nextbase dashkamera – vennligst se under tidsbegrensning for aktivering).
  • Kvalifiserte Nextbase dashkameraer leveres sammen med et 12 måneders abonnement til MyNextbase Emergency SOS-tjeneste SOM MÅ AKTIVERES AV BRUKEREN FOR AT MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTEN SKAL FUNGERE. Dette abonnementet utløper automatisk dersom det ikke er aktivert innen 12 måneder etter datoen for første detaljsalg av det relevante dashkameraet.
 • DERSOM DU AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE I USA, VENNLIGST LES DEN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSULEN OG GRUPPESØKSMÅLSFRASKRIVELSEN UNDER OVERSKRIFTEN «HVILKE LOVER SOM GJELDER FOR DISSE VILKÅRENE OG RETT VERNETING» NEDENFOR. DENNE BESTEMMELSEN HAR BETYDNING FOR HVORDAN TVISTER RELATERT TIL DISSE VILKÅRENE LØSES.
 • Vennligst sjekk om Du har et kompatibelt Nextbase dashkamera før Du abonnerer på MyNextbase Emergency SOS-tjenesten – vennligst se Våre nettsider for detaljer. Det kreves også et mobilt håndsett for smarttelefon med telefon- og datakapasitet (inkludert roaming der det er nødvendig).
 • Vi anbefaler at Du aksepterer disse vilkårene i Ditt ordinære bostedsland, da enkelte deler og funksjoner, samt gjeldende lover, er landsspesifikke. Vennligst se forklaringen på begrepene «Vi» og «Våre» under bestemmelsen med overskriften «Hvem Vi er» under.
 • Disse vilkårene må leses i sammenheng med MyNextbase Programvare Lisensavtale for Sluttbruker [INSERT LINK] (på engelsk: End User License Agreement, heretter “EULA”), som gir Deg rettigheter og inneholder vilkår Du er underlagt i forbindelse med bruk av programvare i tilknytning til MyNextbase Emergency SOS-tjeneste og den tilhørende mobilappen MyNextbase Connect.
 • Brukeren må sørge for at alle relevante trafikksikkerhetslover overholdes ved bruk av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og mobilappen MyNextbase Connect.
 • Har Du spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt Oss (vennligst se forklaringen på begrepet «Oss» under bestemmelsen med overskriften «Hvem Vi er» nedenfor) før Du godtar dem (alternative måter for kontakt er beskrevet under overskriften «Kontakt Oss»).
 • Hvis Du ønsker juridiske råd vedrørende vilkårene, søk juridisk bistand eller, dersom Du er bosatt i Storbritannia, the Citizens Advice Bureau, før Du godtar dem.
 • Noen av begrepene i denne lisensen gjelder kun for forbrukere. «Forbruker» betyr en person som handler for et formål som er helt eller hovedsakelig utenfor den aktuelle personens handel, virksomhet, håndverk eller yrke. Eksempelvis er aksjeselskaper ikke ‘forbrukere’. Det er heller ikke personer som bruker MyNextbase Emergency SOS-tjeneste helt eller delvis i næringsvirksomhet.
 • Dersom Vi i disse vilkårene bruker begreper som inkludert, inkluderer, særlig, for eksempel eller andre lignende begreper, er dette ment som eksempler, og bruk av slike begreper skal ikke begrense betydningen av et ord, en beskrivelse, definisjon, uttrykk eller begrep som følger av disse begrepene.
 • Vi benytter enkelte begreper i disse vilkårene som har en bestemt betydning. Der Vi gjør dette, vil begrepet være markert i fet skrift første gangen Vi bruker det, eller så forteller Vi Deg hvor betydningen av begrepet er forklart første gangen det brukes i disse vilkårene. Disse begrepene vil ha stor forbokstav hver gang de benyttes.
 • Rettighet til å kjøpe. Hvis Du ikke er Forbruker, bekrefter Du å ha tilstrekkelig rettighet til binde virksomheten Du representerer, samt å i dets navn akseptere disse vilkårene. I så tilfelle vil betydningen “Du”, ”Deg” og “Ditt” referere til denne virksomheten. I alle andre tilfeller vil betydningen “Du”, ”Deg” og “Ditt” referere til deg personlig, som den personen som aksepterer disse vilkårene.
 1. Disse vilkårene
  1. Hva disse vilkårene gjelder for. Det er basert på disse vilkårene at Vi tilbyr MyNextbase Emergency SOS-tjenesten til Deg.
  2. Disse vilkårene må leses i sammenheng med EULA.
   1. EULA inneholder en lisens som gjør at Du kan bruke programvaren tilknyttet MyNextbase Emergency SOS-tjenesten (inkludert mobilappen MyNextbase Connect) og inneholder viktige vilkår som Du vil være underlagt i tillegg til disse tjenestevilkårene.
   2. Der det er motstrid mellom disse vilkårene og EULA, vil disse vilkårene gjelde for MyNextbase Emergency SOS -tjenesten i stedet for vilkårene i EULA, i det omfang det er motstrid.
  3. Hvorfor Du bør lese dem. Vi ber Deg om å lese disse vilkårene nøye før Du bruker MyNextbase Emergency SOS-tjenesten. Disse vilkårene beskriver hvem Vi er, hvordan Vi vil levere MyNextbase Emergency SOS-tjenesten til Deg, hvordan Du og Vi kan endre eller avslutte avtalen, hva som må gjøres dersom det oppstår et problem, samt annen viktig informasjon. Dersom Du tror at det er en feil med disse vilkårene, vennligst kontakt Oss før Du godtar dem.
  4. Disse vilkårene viser til følgende tilleggsbegreper som også gjelder for Din bruk av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten:
   1. Vår Personvernerklæring.
   2. Vår Cookie-erklæring som inneholder informasjon om informasjonskapsler på Våre nettsider.
   3. EULA-en.
 2. Informasjon om Oss og hvordan kontakte Oss
  1. Hvem Vi er. Vi er Portable Multimedia Limited (organisasjonsnummer 04038169, England) og forhandler som “Nextbase”. Vårt registrerte kontor er ved Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW. Vi vil bli referert til som «Vi», «Oss», «Våre» og «Vårt» i disse vilkårene.
  2. Hvordan kontakte Oss:
   1. Dersom Du ønsker å kontakte Oss (eksempelvis dersom Du støter på et problem, eller dersom disse vilkårene krever at Du sender Oss en formell melding), vennligst send en e-post, skriv eller ring Vår kundestøtte:
    1. for Storbritannia:
     1. e-post: [email protected];
     2. skriv til Oss på Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED, England; eller
     3. ring +44(0) 2920 866 429.
    2. For alle andre land: vennligst bruk Våre lokale kontaktdetaljer som Du finner på Våre nettsider, med mindre Du ønsker å avslutte denne avtalen, og i så tilfelle, vennligst kontakt Oss som beskrevet i avsnitt 11 under.
    3. Vi bekrefter mottakelse av henvendelser per e-post og ordinær post omgående, som oftest per e-post.
    4. Du kan også rapportere om eventuelle problemer med MyNextbase Emergency SOS-tjenesten ved å benytte mobilappen MyNextbase Connect.
  3. Hvordan Vi kommuniserer med Deg. Hvis Vi har behov for å kontakte Deg, vil Vi gjøre det per telefon, per e-post, per SMS, gjennom notifikasjon i appen, eller ved forhåndsbetalt ordinær post. Vi vil bruke kontaktopplysningene Du har oppgitt.
  4. "Skriftlig" inkluderer e-post. Når Vi bruker begrepet “skriftlig” i disse vilkårene, inkluderer det også e-post.
 3. Vår avtale med Deg i forhold til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten:
  1. Vilkårene vil være gjeldende for Deg fra og med tidspunktet Du trykker på “aksepter”-knappen når Du bestiller MyNextbase Emergency SOS-tjenesten.
  2. Ettersom innledende abonnement som leveres med kvalifiserte dashkameraer (det vil si ikke-betalingspliktige abonnement) tilbys Deg gratis, leveres tjenesten «som den er». Dette betyr for eksempel at Vi ikke gir noen garantier for at tjenesten vil være av tilfredsstillende kvalitet, passe til et bestemt formål eller være som beskrevet. Vennligst se ytterligere unntak i «Entire Agreement»-avsnittet under.
  3. Tjenestens omfang, krav og begrensninger:
  4. Formålet med MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er å varsle nødetater ved en ulykke. Tjenesten inkluderer ikke anvendelse eller anskaffelse av nødetaters kjøretøy eller personell, og heller ikke medisinske tjenester eller nødtjenester. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er avsluttet når nødetatene er varslet om den aktuelle ulykken. VI HAR IKKE ANSVAR FOR TJENESTENE SOM LEVERES AV NØDETATENE ELLER FOR DERES FORSINKELSER ELLER MANGLENDE OPPMØTE.
  5. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er utformet for å varsle nødetater i situasjoner hvor brukeren har vært involvert i en ulykke som setter ham eller henne ut av stand til å varsle nødetater selv. Tjenesten varsler ikke nødetatene ved alle ulykker – for eksempel vil lavhastighetsulykker ikke varsles til nødetatene, og det samme gjelder ulykker hvor varslingsprosessen er stanset før nødetatene er varslet (for eksempel dersom brukeren stanser varslingen fordi han eller hun ikke er hemmet som følge av ulykken).
  6. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er ikke en garantert tjenesten og er avhengig av en rekke faktorer, inkludert de som er listet opp under avsnitt 3.3.7 (for eksempel kan tjenesten påvirkes av eller være utilgjengelig dersom Din mobiltelefon og / eller Ditt dashkamera er skadet i en ulykke) og 6 (for eksempel om stedstjenester er slått på). Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil MyNextbase Emergency SOS-tjenesten IKKE fungere.
  7. Vi gir ingen oppetids- eller tilgjengelighetsgaranti med hensyn til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, og den bør ikke være den eneste måten nødetatene kontaktes på dersom det oppstår en ulykke.
  8. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten erstatter på ingen måte manuell tilkalling av nødetater når det oppstår en ulykke, og Du bør fortsatt ta generelle, forsvarlige og sikkerhetsmessige forholdsregler – for eksempel å informere andre om ruten og destinasjonen din, samt estimert ankomsttid når Du reiser.
  9. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er ikke tilgjengelig for nedlasting og / eller bruk i alle land – for mer informasjon, se avsnitt 10.1 og 10.2.
  10. Vennligst merk at for at Vi skal kunne levere MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, MÅ følgende krav være oppfylt – DERSOM DE IKKE ER OPPFYLT, KAN VI IKKE LEVERE TJENESTEN:
  11. MyNextbase Connect-appen må være installert og åpen på den aktuelle smarttelefonens håndsett;
  12. Den aktuelle smarttelefonens håndsett må være i Din besittelse og i Ditt kjøretøy;
  13. Den aktuelle smarttelefonens håndsett må ha telefon- og datakapasitet (inkludert roaming der det er nødvendig), og stedstjenester må være aktivert (se avsnitt 6 under for mer detaljer);
  14. Den aktuelle smarttelefonens håndsett må ha en Bluetooth-lavenergi tilgjengelig og aktiv;
  15. Både dashkameraet og mobiltelefonen må hver for seg ha en Bluetooth-tilkobling og tilstrekkelig batterikapasitet for å gjennomføre varslingsprosedyren; og
  16. Du må ha en registrert MyNextbase Emergency SOS-tjeneste-bruker og et aktivt produktabonnement (betalingspliktig etter utløpet av den innledende 12 måneders abonnementsperioden som leveres med et kvalifisert Nextbase dashkamera – vennligst se avsnitt 3.4 under for tidsbegrensning for aktivering).
  17. VENNLIGST OGSÅ SE BEGRENSNINGER OG FRASKRIVELSER UNDER «ENTIRE AGREEMENT»-AVSNITTET UNDER.
  18. VIKTIG: Vennligst merk at MyNextbase Emergency SOS-tjenestens ytelse og tilgjengelighet (potensielt inkludert fullstendig utilgjengelighet av tjenesten) kan påvirkes dersom en ulykke medfører at den tilkoblede mobiltelefonen og / eller dashkameraet blir skadet.
  19. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er kun til bruk i tilknytning til kompatibel Nextbase dashkamera-produkter – se Våre nettsider for detaljer.
  20. For fullstendig informasjon om MyNextbase Emergency SOS-tjenestens funksjoner, funksjonalitet, krav og begrensninger, se Våre nettsider.
  21. Kvalifiserte Nextbase dashkameraer leveres sammen med et 12 måneders abonnement til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten SOM MÅ AKTIVERES AV BRUKEREN FOR AT MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTEN SKAL FUNGERE. Dette abonnementet utløper automatisk dersom det ikke er aktivert innen 12 måneder etter datoen for første detaljsalget av det relevante dashkameraet.
  22. Dersom Du ønsker å bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten utover det prøveabonnementet på 12 måneder som leveres med kvalifiserte dashkameraer – se ovenfor om tidsbegrensninger på aktivering – må Du kjøpe et betalingsabonnement via mobilappen MyNextbase Connect. Dersom Du ikke gjør dette, VIL TJENESTEN IKKE FUNGERE.
  23. Når Du velger å abonnere på et MyNextbase Emergency SOS-tjeneste-abonnement, aksepterer Vi Din ordre når Vi kontakter Deg og bekrefter ordren. Du vil få tilgang til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten fra det tidspunktet Vi aksepterer Din ordre.
  24. MyNextbase Emergency SOS-tjenestens funksjoner og funksjonalitet vil være som den til enhver tid er beskrevet på Våre nettsider.
  25. I løpet av Din abonnementsperiode vil Vi levere MyNextbase Emergency SOS-tjenesten i henhold til disse vilkårene.
 4. Immaterielle rettigheter
  1. Du aksepterer at alle immaterielle rettigheter i MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og tilknyttet programvare over hele verden, tilhører Oss eller Våre lisensgivere.
  2. Du aksepterer at rettighetene i MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og tilknyttet programvare er lisensiert (ikke solgt) til Deg i henhold til vilkårene i EULA.
  3. Du samtykker til at Du har lisens til å bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten på en ikke-eksklusiv basis – dette betyr at Vi gir lignende lisenser også til andre, herunder også på vilkår som avviker fra disse vilkårene.
  4. Du samtykker til at Du ikke har immaterielle rettigheter i, eller til, MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, annet enn retten til å bruke den i samsvar med disse vilkårene og EULA.
  5. Du har ingen rett til å åpne MyNextbase Emergency SOS-tjenesten eller tilhørende programvare i form av kildekode.
  6. Du gir Oss en verdensomspennende, royalty-fri, viderelisensierbar tillatelse til å bruke data, informasjon og dokumentasjon Du bruker eller laster opp med eller til MyNextbase Emergency SOS-tjeneste (inkludert mobilappen MyNextbase Connect) i ethvert tilfelle, med formål om å tilby, utføre, analysere og forbedre MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og andre tilsvarende eller etterfølgende produkter. Denne lisensen skal vare evig og kan ikke trekkes tilbake (underlagt personvernrettigheter Du måtte ha).
  7. Dersom Du er Forbruker:
   1. Du garanterer at Du har alle rettigheter og godkjennelser (inkludert med hensyn til personvern) som er nødvendige for å gi Oss lisensen som fremgår av avsnitt 4.6 over uten brudd på eller krenkelse av tredjepartsrettigheter.
   2. Du aksepterer å refundere Oss fullt ut, dersom Vi ber om det, for alle krav, tvister, forpliktelser, skader, tap, kostnader og utgifter som oppstår som følge av eller i forbindelse med eventuelle krav om at innhold Du oppgir eller laster opp med eller til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten (inkludert tilhørende programvare) bryter med tredjepartsrettigheter.
 5. Dersom Du ikke er Forbruker:
  1. Du garanterer at Du har alle rettigheter og godkjennelser (inkludert med hensyn til personvern) som er nødvendige for å gi Oss lisensen som fremgår av avsnitt 4.6 over uten brudd på eller krenkelse av tredjepartsrettigheter.
  2. Du aksepterer etter behov å frita, forsvare og holde Oss uskadelige fra og mot alle krav, tvister, forpliktelser, skader, tap, kostnader og utgifter som oppstår som følge av eller i forbindelse med eventuelle krav om at innhold Du oppgir eller laster opp med eller til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten (inkludert tilhørende programvare) bryter med tredjepartsrettigheter.
 • Hvordan Vi bruker Din informasjon
  1. For fullstendig informasjon om hvordan Vi bruker Dine personopplysninger, se Vår Personvernerklæring.
 • Stedstjenester
  1. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten bruker Din lokasjonsdata som sendes fra Din mobiltelefon. Dersom Du installerer mobilappen MyNextbase Connect og abonnerer på MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, kreves det at Dine stedstjenester er skrudd på til enhver tid for at tjenesten skal fungere.
  2. Dersom Du ikke ønsker å dele Dine lokasjonsdata, vil Du ikke kunne bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten.
  3. VÆR OPPMERKSOM: Å deaktivere stedstjenester vil hindre MyNextbase Emergency SOS-tjenesten i å fungere.
  4. Dersom Du abonnerer på MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, samtykker Du til Vår og Våre enheters og rettighetshaveres overføring, innsamling, tilbakeholdelse, vedlikehold, behandling og bruk av Dine lokasjonsdata for å levere MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, og for å analysere og forbedre MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og tilsvarende og etterfølgende produkter. Vi bruker ikke Dine lokasjonsdata for noe annet formål.
  5. For fullstendig informasjon om hvordan Vi bruker personopplysninger, vennligst se Vår Personvernerklæring.
 • Vi kan samle inn teknisk informasjon om Din telefon og Dine enheter
  1. Ved å bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, aksepterer Du at Vi samler inn og bruker teknisk informasjon om enhetene Du bruker til å få tilgang til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og Din tilhørende programvare, maskinvare og periferiutstyr for å forbedre Våre produkter og programvare, samt for å levere MyNextbase Emergency SOS-tjenesten til Deg. Slik informasjon og data vil bli brukt i henhold til Vår personvernerklæring.
 • Din rett til å gjøre endringer
  1. Dersom Du abonnerer på MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og Du ønsker å gjøre en endring i abonnementet, vennligst kontakt Oss som beskrevet i avsnitt 2.2.
  2. Vi gir Deg beskjed om hvorvidt endringen er mulig. Dersom det er mulig, vil Vi informere Deg om endringer i pris eller andre endringer som anses nødvendig i tilknytning til den etterspurte endringen, og Vi vil be Deg bekrefte hvorvidt Du ønsker at Vi gjennomfører endringen.
  3. Dersom Vi ikke kan gjennomføre endringen, eller dersom Du ikke aksepterer konsekvensene av endringen, kan det hende at Du ønsker å avslutte denne avtalen i henhold til avsnitt 11 (Din rett til å avslutte avtalen).
 • Vår rett til å gjøre endringer
  1. Vi kan endre MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og disse vilkårene:
   1. for å reflektere endringer i relevante lover og forskriftsmessige krav;
   2. for å implementere tekniske justeringer og forbedringer, for eksempel for å håndtere sikkerhetstrusler;
   3. for å reflektere endringer i Vår virksomhet; eller
   4. for å reflektere endringer i måten Vi ønsker å tilby MyNextbase Emergency SOS-tjenesten.
  2. Vi vil gjøre Deg oppmerksom på eventuelle endringer ved å sende Deg en e-post, et push-varsel, et varsel i appen med mer informasjon om endringene, eller ved å varsle Deg om endringene neste gang Du åpner tjenesten eller mobilappen MyNextbase Connect.
  3. Dersom Du ikke aksepterer de varslede endringene, kan Du avslutte avtalen i henhold til avsnitt 11.3.1. Dersom Du ønsker å avslutte avtalen i henhold til avsnitt 11.3.1, må Du stanse all bruk av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten fra tidspunktet de aktuelle endringene trer i kraft.
  4. Dersom Du ønsker å avslutte avtalen i henhold til avsnitt 11.3.1, må Du stanse all bruk av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten fra tidspunktet den aktuelle endringen trer i kraft. Ved å fortsette å bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten aksepterer Du endringene i disse vilkårene.
  5. Dersom Du er Forbruker med et betalingsabonnement og Vi endrer MyNextbase Emergency SOS-tjenesten eller disse vilkårene i henhold til avsnitt 9.1, vil Vi forsikre Oss om at MyNextbase Emergency SOS-tjenesten alltid samsvarer med den eventuelle beskrivelsen av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten Vi har gitt Deg på tidspunktet Du kjøpte det aktuelle abonnementet.
 • Levering av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten
  1. Abonnering på MyNextbase Emergency SOS-tjenesten:
   1. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten kan abonneres på i følgende land: Belgia, Canada, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxembourg, Nederland, Norge, Sverige, Storbritannia og USA.
   2. Vi kan oppdatere listen over land som nevnt i avsnitt 10.1.1 fra tid til annen – vennligst se Våre nettsider for en oppdatert liste over land.
  2. Bruk av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten:
   1. Når Du har abonnert i ett av landene nevnt under avsnitt 10.1 (som oppdateres fra tid til annen), vil Du kunne bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten i følgende land (underlagt kravene og begrensningene fastslått i disse vilkårene, inkludert avsnitt 3.3.7: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Canada, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia og USA.
   2. Vi kan oppdatere listen over land som nevnt i avsnitt 10.2.1 fra tid til annen - vennligst se Våre nettsider for en oppdatert liste over land.
  3. Mobilappen MyNextbase Connect er tilgjengelig for nedlastning ved å besøke Google Play Store eller Apple App Store (etter behov).
  4. Vi leverer MyNextbase Emergency SOS-tjenesten til Deg inntil Ditt abonnement utløper, eller til Du avslutter Denne avtalen som beskrevet i avsnitt 11 eller 12, eller til Vi avslutter denne avtalen som beskrevet i avsnitt 13. Viktig: Dersom Du ikke fornyer Ditt abonnement før Ditt abonnement utløper, vil Du ikke kunne bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten fra og med dagen abonnementet utløper.
  5. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser utenfor Vår kontroll.
   1. Dersom Vi, på grunn av hindringer utenfor Vår rimelige kontroll (inkludert feil fra tjenestetilbydere og telekommunikasjonsnettverk), ikke er i stand til å levere MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, eller dersom det oppstår forsinkelser relatert til Vår levering av tjenesten, vil Vi tilstrebe å gi Deg informasjon (inkludert via melding i appen MyNextbase Connect, ved en servicemelding på Våre nettsider eller via e-mail) og Vi vil gjøre tiltak for å minimere effekten av forsinkelsen. Vær oppmerksom på: Vi gir ingen oppetids- eller tilgjengelighetsgarantier med hensyn til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten – se avsnitt 3.3 over for detaljer.
   2. Vi er ikke ansvarlige for utilgjengelighet av tjenesten eller forsinkelser forårsaket av den aktuelle hendelsen, all den tid Vi ikke gir noen oppetids- eller tilgjengelighetsgarantier – se avsnitt 3.3 over for detaljer.
   3. SÅ LANGT DET ER TILLATT VED LOV, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR NOEN FEIL FORÅRSAKET AV SERVERFEIL, FEILSENDTE ELLER OMDIRIGERTE OVERFØRINGER, SVIKTENDE INTERNETTILKOBLINGER, AVBRUDD ELLER FEIL I OVERFØRING AV DATA, DATAVIRUS, HANDLINGER ELLER UNNLATELSE AV TREDJEPERSONER SOM SKADER NETTVERKET ELLER SVEKKER TRÅDLØSE TJENESTER, SKADER FORÅRSAKET AV FEIL ELLER FORSINKELSE I Å SETTE OVER TIL EN ENHET, INKLUDERT BEREDSKAPSTJENESTER, ELLER ANDRE TEKNISKE FEIL, HVERKEN AV MENNESKELIG ELLER TEKNISK ART.
  6. Årsaker til at Vi kan midlertidig innstille levering av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten til Deg:
   1. Vi kan midlertidig innstille levering av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten for å:
    1. håndtere tekniske problemer eller gjøre tekniske endringer;
    2. oppdatere MyNextbase Emergency SOS-tjenesten for å reflektere endringer i relevante lover og forskriftsmessige krav; eller
    3. gjøre endringer i MyNextbase Emergency SOS-tjenesten under avsnitt 9.
   2. Vi vil kontakte Deg (inkludert via melding i appen MyNextbase Connect, ved en servicemelding på Våre nettsider eller via e-mail) for å informere om at Vi har midlertidig innstilt eller vil midlertidig innstille levering av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten dersom innstillingen varer i mer enn 1 (én) time eller mer.
   3. Vi kontakter Deg på forhånd for å informere om en innstilling i levering av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, med mindre problemet haster eller det er et nødstilfelle.
  7. Dine rettigheter dersom Vi innstiller Din MyNextbase Emergency SOS-tjeneste.
   1. Dersom Vi må innstille tilgang til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten i mer enn én (1) dag, vil Vi på slutten av abonnementsperioden legge til en periode tilsvarende perioden tjenesten har vært innstilt. Dette for å sikre at Du får tilgang til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten i en periode som tilsvarer den ordinære abonnementsperioden som Vi har avtalt med Deg.
   2. Du kan kontakte Oss for å avslutte avtalen om MyNextbase Emergency SOS-tjenesten dersom Vi innstiller den eller gir Deg beskjed om at Vi kommer til å innstille den, i hvert tilfelle for en periode på 7 sammenhengende dager eller mer – se avsnitt 11.3.4 for detaljer.
  8. Vi kan også innstille Din MyNextbase Emergency SOS-tjeneste dersom Du ikke betaler.
   1. Dersom Du velger en betalingspliktig MyNextbase Emergency SOS-tjeneste og (i) Du ikke betaler Oss for Ditt abonnement når Du skal, eller (ii) dersom Din betaling av en eller annen grunn ikke blir gjennomført, kan Vi innstille Ditt abonnement inntil Du har betalt Oss det utestående beløpet.
   2. Vi vil kontakte Deg for å informere om at Vi innstiller Ditt abonnement etter avsnitt 10.8.1. Dette forhindrer Oss ikke i å si opp avtalen Din etter avsnitt 13.
   3. Vi tar ikke betalt for abonnementet i perioden det er innstilt – Vi legger til en periode på slutten av abonnementsperioden tilsvarende perioden tjenesten har vært innstilt.
   4. VIKTIG: Du vil ikke kunne bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten i en periode hvor tjenesten er innstilt.
  9. Appbutikkens vilkår gjelder også
   1. Reglene og retningslinjene for en appbutikk kan, i tillegg til Våre vilkår som beskrevet i disse vilkårene, gjelde for Din bruk av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten via MyNextbase Connect-appen.
   2. Hvis Du har lastet ned MyNextBase Connect-appen fra:
    1. Apple App Store, vil reglene og retningslinjene for Apple App Store gjelde for Deg: https://www.apple.com/legal/
    2. Google Play Store, vil reglene og retningslinjene for Google Play Store gjelde for Deg: https://play.google.com/intl/en-Us_Us/about/play-terms/index.html
   3. Dersom det er motstrid mellom disse vilkårene og den relevante appbutikkens vilkår, skal de relevante reglene og retningslinjene for appbutikken ha forrang der det er motstrid, og kun der motstriden knytter seg til bruken av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten via MyNextBase Connect-appen. Disse vilkårene vil fremdeles gjelde der det ikke er motstrid.
 • Din rett til å avslutte avtalen
  1. Du kan når som helst avslutte avtalen med Oss. Dine rettigheter når Du avslutter denne avtalen vil avhenge av hva slags MyNextbase Emergency SOS-tjeneste-abonnement Du har (det vil si prøveabonnement levert sammen med et kvalifisert dashkamera eller betalt abonnement), om det er noe galt med tjenesten Du har mottatt, hvordan Vi har levert og når Du velger å avslutte avtalen:
   1. Dersom Du ønsker å avslutte avtalen på grunn av noe Vi har gjort eller har informert Deg om at Vi kommer til å gjøre, vennligst se avsnitt 11.3;
   2. Dersom Du simpelthen angrer vedrørende MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, vennligst se avsnitt 11.4. Dersom Du har et betalingspliktig abonnement, vil Du kunne få refusjon dersom Du er innenfor angrefristen, men beløpet vil kunne bli redusert.
   3. I alle andre tilfeller (dersom Vi ikke har skyld og Du ikke har rett til å angre), vennligst se avsnitt 11.5.
  2. VIKTIG: Dersom Du avslutter avtalen med Oss, vil Du ikke kunne bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten fra og med datoen avtalen avsluttes.
  3. Avslutting av avtalen på grunn av noe Vi har gjort eller kommer til å gjøre. Dersom Du avslutter avtalen for en av årsakene som er oppstilt i 11.3.1 til 11.3.5 nedenfor, vil avtalen avsluttes umiddelbart. Vi refunderer Deg da fullt ut for Ditt betalings-abonnement der abonnementet ikke har startet, eller på pro rata basis der den har startet, og Du kan ha rett til kompensasjon. Årsakene er:
   1. Vi har informert Deg om en kommende endring i MyNextbase Emergency SOS-tjenesten eller disse vilkårene som Du ikke aksepterer (se avsnitt 9.1);
   2. Vi har informert Deg om en feil i prisen til Ditt abonnement og Du ikke ønsker å fortsette;
   3. det er en risiko for at Din tilgang til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten kan ha vært avbrutt for en betydelig periode på grunn av hendelser utenfor Vår kontroll;
   4. Vi har innstilt leveringen av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, eller gitt Deg beskjed om at Vi kommer til å innstille den, i hvert tilfelle for en periode på 7 sammenhengende dager eller mer; eller
   5. Du har en juridisk rett til å avslutte avtalen på grunn av en feil Vi har gjort.
  4. Hvor lenge har Du angrerett når Du har et betalingsabonnement til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten?
   1. Du må bekrefte at Vi har akseptert Din ordre om et betalingsabonnement innen 14 dager fra dagen Vi kontaktet Deg.
   2. Dersom Du avslutter avtalen etter at Vi har begynt å levere tjenesten (hvilket Vi vil gjøre umiddelbart etter at Vi har bekreftet å akseptere Din ordre), må Du betale Oss på pro rata basis for tjenesten som er levert frem til tidspunktet Du informerer Oss om at Du angrer.
  5. Avslutting av avtalen der Vi ikke har skyld og Du ikke har rett til å angre.
   1. Selv om Vi ikke har noen skyld og Du ikke har rett til å angre, kan Du fremdeles avslutte denne avtalen før Ditt abonnement utløper (se avsnitt 11.1.3).
   2. Dersom Du ønsker å avslutte avtalen under disse omstendighetene, kan Du ta kontakt med Oss for å informere Oss om det.
  6. Vennligst merk: Dersom Du avslutter denne avtalen i henhold til avsnitt 11.5.1, vil Du ikke ha rett til refusjon med hensyn til gjenstående betalt abonnement på tidspunktet for oppsigelsen.
 • Hvordan avslutte avtalen med Oss (inkludert ved bruk av angrerett)
  1. Fortell Oss at Du ønsker å avslutte avtalen. For å avslutte avtalen med Oss, vennligst gi Oss beskjed ved å gjøre en av følgende:
   1. MyNextbase Connect. Den raskeste måten å avslutte MyNextbase Emergency SOS-tjenesten på, er via mobilappen MyNextbase Connect.
   2. Telefon eller e-post. Alternativt kan Du ringe Vårt kundeserviceteam på +44(0) 2920 866 429 eller sende Oss en e-post på [email protected]. Vennligst oppgi Ditt navn, telefonnummer og Din e-postadresse.
   3. Dersom Du ønsker det, kan Du gi Oss beskjed om at Du ønsker å avslutte avtalen ved å fylle ut angreskjema som Du finner på slutten av disse vilkårene og sende Oss en kopi per e-post eller ordinær post.
   4. Når Du kontakter Oss, vil Vi sende Deg en bekreftelse på når avtalen avsluttes.
  2. Hvordan Vi refunderer Deg. Refusjon håndteres via den relevante appbutikken, for eksempel Apple App Store for Apple-enheter, eller Google Play for Android-enheter. Du vil motta Din refusjon på samme måte som Du betalte. Vi kan imidlertid gjøre fratrekk i refusjonen som beskrevet under.
  3. Når Din refusjon vil gjennomføres. En eventuell refusjon med hensyn til betalt beløp for MyNextbase Emergency SOS-tjeneste-abonnement til Deg vil utføres så snart som mulig. Dersom Du utøver Din angrerett, vil Du bli refundert innen 14 dager etter at Du har informert Oss (eller operatøren av den aktuelle appbutikken) om at Du angrer kjøpet.
  4. Fratrekk fra refusjonen dersom Du utøver Din angrerett. Dersom Du utøver Din angrerett, kan Vi trekke fra et beløp fra kjøpesummen Du har betalt for MyNextbase Emergency SOS-tjeneste-abonnementet for levering av tjenesten for den perioden den ble levert og frem til du gav Oss beskjed om at Du angret kjøpet. Beløpet skal være proporsjonalt i forhold til hva som er levert sammenlignet med en fullstendig abonnementsperiode.
 • Vår rett til å avslutte avtalen tidligere
  1. Vi kan avslutte avtalen dersom Du bryter den. Vi kan avslutte denne avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig melding til Deg dersom Du vedvarende bryter disse vilkårene, eller dersom avtalebruddet er alvorlig (for eksempel vil misbruk av Våre immaterielle rettigheter anses som et alvorlig avtalebrudd, det samme gjelder dersom Du bryter begrensningene for akseptabel bruk som er fastslått nedenfor).
  2. Dersom Vi avslutter denne avtalen med Deg, vil Du ikke kunne bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten fra og med datoen avtalen avsluttes.
  3. Vi kan avslutte denne avtalen ved å gi Deg minimum 14 dagers varsel.
   1. I tillegg til Våre rettigheter i henhold til avsnitt 13.1, forbeholder Vi Oss retten til å kunne avslutte denne avtalen når som helst ved å gi Deg minst 14 (fjorten) dagers forvarsel.
   2. Dersom Vi varsler deg i henhold til avsnitt 13.3.1 og denne avtalen avsluttes før slutten av det som nå er betalt for abonnementsperioden, refunderer Vi deg pro rata for den gjenstående perioden av Ditt betalte abonnement, på datoen abonnementet Ditt avsluttes etter dette avsnittet 13.3.
 • Begrensninger for akseptabel bruk
  1. Du må:
   1. ikke simulere en hendelse eller trafikkulykke som vil trigge MyNextbase Emergency SOS-tjenesten til å varsle om en falsk hendelse til nødetatene;
   2. umiddelbart stanse den automatiske varslingsprosessen dersom Du ikke er hemmet som følge av ulykken, eller dersom det av andre grunner ikke er nødvendig å varsle nødetatene som følge av den aktuelle ulykken. Den automatiske varslingsprosessen kan stoppes og overstyres på et hvilket som helst tidspunkt før nødetatene er varslet om den aktuelle ulykken.
   3. ikke bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten ved ulykke eller annen hendelse som krever nødetatenes tilkalling når Du kan ringe nødetatene manuelt eller Du er klar over at noen andre har ringt nødetatene på Dine vegne;
   4. ikke bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten ulovlig, for noe ulovlig formål, eller på noen måte som ikke er i samsvar med disse vilkårene, eller handle uredelig eller skadelig, for eksempel ved å hacke Deg inn eller sette inn en skadelig kode, for eksempel virus eller skadelig data i MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, annen tilhørende tjeneste eller et operativsystem;
   5. ikke krenke Våre eller tredjeparts immaterielle rettigheter relatert til Din bruk av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten.
   6. ikke overføre materiale som er ærekrenkende, støtende eller på annen måte kritikkverdig ved bruken av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten;
   7. ikke bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller kompromittere Våre systemer eller Vår sikkerhet, eller forstyrre andre brukere;
   8. ikke samle inn eller høste informasjon eller data fra MyNextbase Emergency SOS-tjenesten eller Våre systemer med formål om å dechiffrere overføringer til eller fra serverne; og
   9. overholde vilkårene i EULA.
 • Sikkerhetsrutiner
  1. Dersom Du velger å angi eller får en brukeridentifiseringskode eller et passord eller Du får tilgang til andre opplysninger i tilknytning til mobilappen MyNextbase Connect eller MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, må Du behandle slike opplysninger konfidensielt. Du kan ikke formidle slik informasjon til tredjepersoner.
  2. Vi har til enhver tid rett til å deaktivere brukeridentifikasjonskode eller passord, valgt av Deg eller gitt av Oss, dersom Du, etter Vår rimelige oppfatning, ikke har overholdt en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene.
  3. Dersom Du vet eller mistenker at noen andre enn Deg kjenner til brukeridentifikasjonskoden Din eller passordet Ditt, må Du umiddelbart endre den/det via mobilappen MyNextbase Connect og omgående gi Oss beskjed via [email protected].
 • Vi er ikke ansvarlige for virus
  1. Vi garanterer ikke at MyNextbase Emergency SOS-tjenesten vil være sikker eller fri for programfeil eller virus.
  2. Du er ansvarlig for å konfigurere Dine enheter, datamaskinprogrammer eller plattformer til bruk for MyNextbase Emergency SOS-tjenesten. Du bør bruke Din egen virusbeskyttelsesprogramvare.
  3. Du må ikke misbruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten ved å bevisst innføre virus, trojanske hester, dataormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadende eller teknisk skadelig.
  4. Du må ikke forsøke å tilegne Deg uautorisert tilgang til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, serveren MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er lagret på eller noen annen server, datamaskin eller database i tilknytning til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten.
  5. Du må ikke angripe MyNextbase Cloud-tjenesten ved bruk av tjenestenektangrep («denial-of-service attack») eller distribuert tjenestenektangrep («distributed denial-of-service attack»). Brudd på denne bestemmelsen er en kriminell handling. Vi rapporterer alle slike brudd til relevant påtalemyndighet og Vi vil samarbeide med slike myndigheter ved å oppgi Din identitet til dem. Ved et slikt brudd vil Din rett til å bruke MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og tilhørende tjenester umiddelbart opphøre.
 • Vårt ansvar for tap eller skade Du har hatt, dersom Du er Forbruker (med unntak av personer som aksepterte disse vilkårene i USA og som bestemmelsen under overskriften «Vårt ansvar for tap eller skade Du har hatt, dersom Du aksepterte disse vilkårene i USA» gjelder for):
  1. Vi er ansvarlige overfor Forbrukere for påregnelig tap og skade forårsaket av Oss:
   1. Hvis Du er Forbruker og Vi ikke overholder disse vilkårene, er Vi ansvarlige for påregnelige tap og skade Du lider som følge av at Vi ikke overholder disse vilkårene. Vi er ikke ansvarlige for upåregnelig tap og skade.
   2. Tap eller skade er påregnelig hvis enten det er klart at det ville skje eller, på tidspunktet Du aksepterte disse vilkårene, både Du og Vi visste at det kunne skje.
   3. Vårt totale ansvar overfor Deg hva gjelder alle tap og krav som springer ut av eller i tilknytning til disse vilkårene og MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, både i kontrakt og ved culpaansvar (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, er begrenset til det største av (i) £100 (ett hundre pund) og (ii) 200% (to hundre prosent) av den eventuelle abonnementsavgiften som Du har betalt i henhold til denne avtalen for Ditt abonnement til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, totalt.

    Det innebærer at dersom Vi blir funnet å ha brutt disse vilkårene vil Vårt totale ansvar overfor Deg, med noen få unntak (se avsnittet under overskriften «Vi utelukker eller begrenser på ingen måte Vårt ansvar overfor Forbrukere hvor det ville vært ulovlig å gjøre det.») ikke overstige £100 (ett hundre pund) eller 200% (to hundre prosent) av den eventuelle abonnementsavgiften som Du har betalt i henhold til denne avtalen for Ditt abonnement til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, totalt, alt ettersom hvilket beløp som er høyest.

  2. Vi utelukker eller begrenser på ingen måte Vårt ansvar overfor Forbrukere hvor det ville vært ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av Vår uaktsomhet eller uaktsomhet hos Våre ansatte, agenter eller underleverandører, eller for svindel eller bedragersk feilaktig fremstilling.
  3. Når Vi er ansvarlige for skade på Din eiendom dersom Du er Forbruker:
   1. Hvis Vi har levert mangelfullt digitalt innhold som skader en enhet eller digitalt innhold som tilhører Deg og Du er Forbruker, vil Vi enten reparere skaden eller kompensere Deg.
   2. Vi er imidlertid ikke ansvarlig for skader forårsaket av at Du ikke fulgte installasjonsinstruksene på riktig måte eller skade som følge av at Vårt råd om krav til minimumssystem ikke var fulgt og som kunne vært unngått dersom Vårt råd om å bruke en oppdatering tilbudt Deg gratis hadde vært fulgt.
   3. Taket for Vårt ansvar som fremgår av avsnitt 17.1.3 gjelder for alle krav som beskrevet i avsnitt 17.3.
  4. Vi er ikke ansvarlige overfor Forbrukere for tap i virksomhet.
   1. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er kun beregnet for personlig og innenlands bruk for Forbrukere (ikke i virksomhet, ikke-kommersielt og ikke for videresalg).
   2. Dersom Du er Forbruker og Du bruker MyNextbase Emergency SOS-tjenesten for kommersielle formål, i forretningsvirksomhet eller for videresalg, har Vi ikke noe ansvar for (i) tap av fortjeneste, (ii) tap av virksomhet, (iii) forretningsavbrudd, (iv) tap av forretningsmulighet eller (v) for noe særegent eller indirekte tap (det vil si tap som ikke faller inn under beskrivelsen av påregnelige tap under overskriften «Vi er ansvarlige overfor Forbrukere for påregnelig tap og skade forårsaket av Oss» ovenfor), eller følgestap.
  5. Sammendrag av Dine juridiske rettigheter dersom Du er Forbruker. Vi har en juridisk forpliktelse til å levere MyNextbase Emergency SOS-tjenesten til Deg i overenstemmelse med denne avtalen.
 • Vårt ansvar for tap eller skade Du er påført, dersom Du ikke er Forbruker (med unntak av personer som aksepterte disse vilkårene i USA og som omfattes av bestemmelsene under overskriften «Vårt ansvar for tap eller skade Du har hatt, dersom Du aksepterte disse vilkårene i USA» nedenfor):
  1. Disse vilkårene skal ikke begrense eller ekskludere Vårt ansvar for:
   1. dødsfall eller personskader forårsaket ved Vår uaktsomhet;
   2. svindel eller bedragersk feilaktig fremstilling;
   3. andre forhold som ikke kan begrenses eller ekskluderes under engelsk rett.
  2. Vi er ikke under noen omstendigheter ansvarlig overfor Deg, hverken for erstatning i kontrakt, etter culpaansvar (inkludert erstatning), brudd på lovbestemte plikter eller på annen måte, som springer ut av eller tilknyttet disse vilkårene eller Din bruk av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten for:
   1. driftstap, tap ved salg eller virksomhet eller omsetningstap;
   2. tap eller skade på data, informasjon eller programvare;
   3. tap av forretningsmulighet;
   4. tap av forventede besparelser;
   5. tap av goodwill;
   6. indirekte tap eller skade;
   7. følgestap eller -skade; eller
   8. særegne tap eller skade.
  3. Vårt gjenstående ansvar overfor Deg:
   1. Dersom Du bruker MyNextbase Emergency SOS-tjenesten i prøveperioden som leveres med et kvalifisert dashkamera (dvs. ikke betalingspliktig abonnement):
    1. Vi fraskriver Oss herved (så langt det er tillatt ved lov) alt ansvar for tap og krav som springer ut av og i tilknytning til disse vilkårene og MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, i ethvert tilfelle, både erstatning i kontrakt, etter culpaansvar (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte.
    2. I tilfelle en domstol med kompetent myndighet kommer til at ansvarsfraskrivelsen i avsnitt 18.3.1.1 er ugyldig eller ugjennomførlig for hvilken som helst grunn, skal Vårt totale ansvar overfor Deg hva gjelder alt tap eller krav som springer ut av eller oppstår i tilknytning til disse vilkårene og MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, det være seg erstatningansvar i kontrakt, culpaansvar (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, under ingen omstendigheter overstige det største av (i) £100 (ett hundre pund) og (ii) 200% (to hundre prosent) av den eventuelle abonnementsavgiften som Du har betalt i henhold til denne avtalen for Ditt abonnement til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, totalt.
   2. Dersom Du bruker MyNextbase Emergency SOS-tjenesten underlagt et betalingspliktig abonnement (dvs. utenom prøveperioden som leveres med et kvalifisert dashkamera) skal Vårt totale ansvar overfor Deg hva gjelder alt tap eller krav som springer ut av eller oppstår i tilknytning til disse vilkårene og MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, det være seg erstatningansvar i kontrakt, culpaansvar (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, under ingen omstendigheter overstige det største av (i) £100 (ett hundre pund) og (ii) 200% (to hundre prosent) av den eventuelle abonnementsavgiften som Du har betalt i henhold til denne avtalen for Ditt abonnement til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, totalt.
  4. Vi fraskriver Oss herved alle underforståtte vilkår, garantier, representasjon eller andre vilkår som måtte gjelde for MyNextbase Emergency SOS-tjenesten.
 • Vårt ansvar for tap eller skade Du har hatt, dersom Du aksepterte disse vilkårene i USA:
  1. SÅ LANGT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVER SKAL VI IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN TILFELDIG, SÆRLIG, STRAFFENDE, INDIREKTE- ELLER FØLGESKADER UANSETT GRUNN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR DRIFTSTAP ELLER TAP AV KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, FOR FORRETNINGSAVBRUDDSTAP, FOR PERSONVERNRELATERTE TAP, FOR KORRUPSJON, SKADE ELLER TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER, FOR Å MISLYKKES I Å OPPFYLLE PLIKTER INKLUDERT LOVPÅLAGTE PLIKTER, PLIKT TIL Å HANDLE I AKTSOM GOD TRO, AKTSOMHETSPLIKT, FOR UAKTSOMHET, FOR ØKONOMISK TAP, OG FOR HVILKET SOM HELST ANNEN ØKONOMISK ELLER ANNET TAP) SOM SPRINGER UT AV ELLER ER RELATERT TIL DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTEN, ELLER VÅR LEVERING AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å TILBY SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER ELLER PÅ ANNEN MÅTE UNDER ELLER I TILKNYTNING TIL NOEN BESTEMMELSE I DISSE VILKÅRENE, UANSETT ÅRSAK OG UTEN HENSYN TIL ANSVARSTEORI (KONTRAKT, CULPAANSVAR ELLER ANNET) OG OGSÅ DERSOM VI HAR BLITT RÅDGITT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

   UNNTATT I DEN GRAD NOE ANNET KREVES AV GJELDENDE LOV, SKAL VÅRT TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE DET STØRSTE AV (1) 200% (TO HUNDRE PROSENT) AV DEN EVENTUELLE ABONNEMENTSAVGIFTEN SOM DU HAR BETALT I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN FOR DITT ABONNEMENT TIL MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTEN OG (2) $130 (ETT HUNDRE OG TRETTI DOLLAR).

   INGENTING I DENNE AVTALEN EKSKLUDERER ELLER BEGRENSER NOE KRAV I FORBINDELSE MED DØDSFALL ELLER PERSONSKADE. VIDERE DERSOM FRASKRIVELSER, UNNTAK OG BEGRENSNINGER I DENNE AVTALEN ETTER GJELDENDE LOV IKKE KAN FRASKRIVES, UNNTAS ELLER BEGRENSES, ER DET KUN DEN AKTUELLE FRASKRIVELSEN ELLER BEGRENSNINGEN SOM IKKE SKAL GJELDE FOR DEG OG DU VIL FORTSATT VÆRE BUNDET AV RESTERENDE FRASKRIVELSER, UNNTAK OG BEGRENSNINGER.

  2. VENNLIGST SE OGSÅ BEGRENSNINGENE OG FRASKRIVELSENE UNDER OVERSKRIFTEN «ENTIRE AGREEMENT» NEDENFOR.
 • Vennligst sikkerhetskopier innhold og data.
  1. Vi anbefaler at Du regelmessig sikkerhetskopierer Dine data, både før, under og etter bruk av MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, ettersom Vi ikke er ansvarlige for å sikkerhetskopiere Dine data; og
  2. Vi er ikke ansvarlige for noe tap eller skade (inkludert på data og innhold) som Du lider fordi Du ikke har sikkerhetskopiert Dine data.
 • Kontroller at MyNextbase Emergency SOS-tjenesten passer for Deg. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten er ikke utviklet for å dekke Dine individuelle behov. Kontroller derfor at fasilitetene og funksjonene til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten (som beskrevet på Våre nettsider) passer til Dine behov.
 • Vi kan overføre denne lisensen til noen andre og Vi kan bruke underleverandører
  1. Vi forbeholder Oss retten til å overføre Våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon. Dette vil Vi alltid meddele Deg skriftlig, og Vi vil sørge for at overføringen ikke påvirker rettighetene til Forbrukere under disse vilkårene.
  2. Vi kan engasjere underleverandører for å oppfylle noen eller alle Våre plikter under disse vilkårene. Vi er ansvarlige for Våre underleverandørers handlinger og unnlatelser.
 • Du trenger Vårt samtykke til å kunne overføre rettighetene Dine til noen andre
  1. Du kan bare overføre Dine rettigheter eller Dine forpliktelser etter disse vilkårene såfremt Vi skriftlig har samtykket til slik overføring.
 • Ingen rettigheter til tredjepart
  1. Denne lisensen er inngått mellom Deg og Oss. Ingen andre skal ha rett til å håndheve noen av vilkårene i den.
 • Hvis en domstol finner at en del av denne avtalen er ugyldig, vil resten av avtalen fortsatt være i kraft
  1. Alle avsnittene i disse vilkårene er uavhengige av hverandre. Hvis en domstol eller annen relevant myndighet finner at noen av dem er ugyldige eller ugjennomførlige, vil de resterende avsnittene fortsette å være i kraft.
 • Selv om Vi er forsinket i håndhevingen av denne avtalen, kan Vi fortsatt håndheve avtalen senere
  1. Selv om Vi er forsinket i håndhevingen av denne avtalen, kan Vi fortsatt håndheve den senere. Dersom Vi ikke umiddelbart insisterer på at Du gjennomfører Dine forpliktelser etter disse vilkårene, eller hvis Vi er forsinket i å ta skritt overfor Deg som følge av at Du ikke overholder avtalen, betyr ikke det at Du ikke trenger å gjøre dette og det vil ikke forhindre Oss i å ta disse skrittene mot Deg på et senere tidspunkt.
 • Entire agreement:
  1. For personer som aksepterte disse vilkårene utenfor USA:
   1. Dette avsnitt 27 gjelder ikke Deg dersom Du er Forbruker.
   2. Dersom Du ikke er Forbruker:
    1. Disse vilkårene representerer hele avtalen mellom Deg og Oss i forhold til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten og erstatter og slår ut alle tidligere avtaler, løfter, forsikringer, garantier, representasjoner og forståelser mellom Oss, enten skriftlig eller muntlig, i forhold til deres gjenstand.
    2. Ved å akseptere disse vilkårene anerkjenner og aksepterer Du:
     1. MyNextbase Emergency SOS-tjenesten (både i prøveperioden og under betalingspliktig abonnement) «som den er»;
     2. At Vi ikke gir noen representasjon, garanti, forsikringer, løfter eller tilsagn knyttet til MyNextbase Emergency SOS-tjenesten, med unntak av de som uttrykkelig fremgår av disse vilkårene;
     3. At eventuell representasjon, garanti, forsikringer, løfter eller tilsagn, som kan være underforståtte eller som inngår i disse vilkårene ved lov, rettspraksis eller på annen måte, ekskluderes så langt det er tillatt etter lov. For eksempel er Vi ikke ansvarlige for å forsikre at MyNextbase Emergency SOS-tjenesten passer til Dine formål; og
     4. Å ikke belage deg på eventuelle utsagn, representasjon, garanti eller forsikringer (både som er gitt uten skyld eller ved uaktsomhet) som ikke fremgår av disse vilkårene.
    3. Både Du og Vi aksepterer at ingen av Oss skal ha noe ansvar for uskyldige eller uaktsomme feilrepresentasjon eller å uaktsomt gi villedende opplysninger basert på disse vilkårene.
 • For personer som aksepterte disse vilkårene i USA:
  1. MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTEN (både i prøveperioden og under betalingspliktig abonnement) LEVERES «SOM DEN ER» OG VI GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI I FORHOLD TIL DENS BRUK ELLER FUNKSJON. MED UNNTAK AV GARANTIER, VILKÅR, REPRESENTASJON ELLER LØFTER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ETTER LOV, GIR VI INGEN GARANTI, VILKÅR, REPRESENTASJON ELLER LØFTER (UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HVERKEN VED LOV, RETTSPRAKSIS, KUTYME, SEDVANE ELLER PÅ ANNEN MÅTE) I FORHOLD TIL NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, UKRENKELIGHET AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRASJON ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAR DEG ALLE FEIL, OG HELE RISIKOEN KNYTTET TIL YTEEVNE OG ANSVAR FOR VALG AV MYNEXTBASE CLOUD-TJENESTEN FOR Å OPPNÅ DITT TILSIKTEDE RESULTAT, OG FOR INSTALLASJON AV, BRUK AV, OG RESULTATER OPPNÅD MED MYNEXTBASE CLOUD-TJENESTEN. UTEN BEGRENSNING AV FOREGÅENDE BESTEMMELSER, GIR RETTIGHETSHAVEREN INGEN REPRESENTASJON OG GIR INGEN GARANTI FOR AT MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTEN VIL VÆRE FEILFRI ELLER VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER ANDRE FEIL ELLER AT MYNEXTBASE EMERGENCY SOS-TJENESTEN VIL OPPFYLLE NOEN AV ELLER ALLE DINE KRAV, UANSETT OM DE ER OPPGITT OVERFOR OSS.
 • Hvilke lover som gjelder for disse vilkårene og rett verneting
  1. Dersom Du er Forbruker og aksepterte disse vilkårene utenfor USA:
   1. Disse vilkårene er underlagt engelsk lov, og Du kan bringe tvister vedrørende disse vilkårene og MyNextbase Emergency SOS-tjenesten for engelske domstoler.
   2. Bor Du i Skottland kan Du bringe tvister vedrørende disse vilkårene og MyNextbase Emergency SOS-tjenesten inn for enten skotske eller engelske domstoler.
   3. Bor Du i Nord-Irland kan Du bringe tvister vedrørende disse vilkårene og MyNextbase Emergency SOS-tjenesten inn for enten Nordirske eller engelske domstoler.
   4. Unntatt i tilfeller som beskrevet ovenfor; hvis Du er en Forbruker som aksepterte disse vilkårene innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, er disse vilkårene underlagt lovene som gjelder i det medlemslandet Du aksepterte disse vilkårene i, og Du kan bringe tvister i forhold til disse vilkårene og MyNextbase Emergency SOS-tjenesten inn for en domstol i dette landet eller i Ditt bostedsland innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
   5. Unntatt i tilfeller som beskrevet ovenfor; hvis Du er en Forbruker er disse vilkårene underlagt lovene i det landet Du aksepterte disse vilkårene i. Du kan da bringe rettslige tvister knyttet til disse vilkårene og MyNextbase Emergency SOS-tjenesten inn for domstolene i dette landet så vel som i Ditt ordinære bostedsland.
 • Dersom Du ikke er Forbruker og Du aksepterte disse vilkårene utenfor USA:
  1. Disse vilkårene og eventuelle tvister eller krav som springer ut av eller oppstår i tilknytning til dem eller deres gjenstand eller tilblivelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister og krav) skal være underlagt og tolkes i henhold til engelsk lov.
  2. Vi aksepterer begge ugjenkallelig at engelske domstoler skal ha eksklusivt verneting for å avgjøre eventuelle tvister eller krav som springer ut av eller oppstår i tilknytning til disse vilkårene og deres gjenstand eller tilblivelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister og krav).
  3. Dersom Du aksepterte disse vilkårene i USA:
  4. Disse vilkårene er underlagt de føderale lovene i USA og lovene i staten Delaware, forutsatt at reglene i den amerikanske staten Du er bosatt i dekker krav underlagt statlig forbrukervern, konkurranseregler eller lignende regler, så langt dette er pålagt ved lov. Så langt det er pålagt ved lov aksepterer både Du og Vi herved uttrykkelig å frasi Oss retten til en rettsak med jury i forhold til disse vilkårene.
  5. Både Du og Vi er enige om at domstolene i Delaware skal avgjøre eventuelle tvister, krav eller uenigheter som oppstår i tilknytning til disse vilkårene, samt at Vi ikke er underlagt bindende voldgift som beskrevet nedenfor.
  6. GRUPPESØKSMÅL OG AVTALE OM BINDENDE VOLDGIFT
   1. Avtale om Voldgift. Dersom Du aksepterte disse vilkårene i USA, gjelder denne bestemmelsen for Deg. Ved tvist, krav eller uenighet av enhver art i forhold til noen av Våre produkter, tjenester eller andre sider ved disse vilkårene, som oppstår mellom Deg og Oss, hvor partene ikke er i stand til å bli enige uformelt innen en rimelig tid, AKSEPTERER HERVED DU OG VI AT TVISTEN SKAL AVGJØRES GJENNOM BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFT for den Amerikanske Voldgiftsorganisasjonen («AAA») underlagt den føderale voldgiftsloven («FAA»), samt å ikke anlegge søksmål for en domstol, hverken med eller uten jury.
   2. Fraskrivelse av rett til Gruppesøksmål. Eventuelle søksmål, inkludert men ikke begrenset til gruppesøksmål, gruppevoldgift, private tiltak for statsadvokaten, eller sammenstilling av individuelle søksmål uten samtykke fra alle parter, er forbudt. VED Å AKSEPTERE DENNE AVTALEN, AKSEPTERER DU Å IKKE STARTE ELLER DELTA I NOEN GRUPPE- ELLER FLERPARTS-SØKSMÅL, OG EVENTUELLE SØKSMÅL OG MISLIGHOLDSBEFØYELSER DU FORFØLGER SKAL GJØRES PÅ INDIVIDUELL BASIS, SOM FORUTSATT I DETTE AVSNITTET. Dersom en domstol kommer til at gjeldende lov forhindrer håndheving av dette avsnittets begrensninger i forhold til et bestemt erstatningskrav, så vil dette kravet (og kun dette kravet) avskjæres fra voldgiftsbehandlingen og kan forfølges i retten. Dersom dette avsnittet blir funnet å ikke kunne håndheves, skal hele denne Fraskrivelsen av rett til Gruppesøksmål og Avtalen om Voldgift være ugyldig.
   3. Unntak. Til tross for eventuelle motstridende uttalelser ovenfor, skal disse bestemmelsene ikke tolkes som en fraskrivelse av en parts rett til (1) å anlegge et individuelt søksmål for en amerikansk småkravs-domstol eller (2) anlegge et individuelt søksmål om midlertidig forføyning eller prejudisiell avgjørelse for en rettslig domstol, i påvente av en voldgiftsavgjørelse, eller (3) å anføre saker for føderale, statlige eller lokale byråer (og slike byråer kan anlegge krav på vegne av en part som tillatt etter lov). I tillegg skal denne Fraskrivelsen av rett til gruppesøksmål og Avtale om Voldgift ikke kreve voldgift ved tvist om håndhevelse eller gyldighet av Dine (eller Dine lisensgiveres) eller Våre (eller Våre lisensgiveres) immaterielle rettigheter.
   4. Gjennomføring a voldgift. I tilfelle sakførsel ved bindende individuell voldgift mellom partene, skal en nøytral voldgiftsdommer avgjøre tvisten og voldgiftsdommerens avgjørelse skal være endelig med unntak av den begrensede klageadgangen som er tillatt under FAA, og voldgiftsdommeren skal ha eksklusiv myndighet til å ta avgjørelser i sin jurisdiksjon, inkludert avgjørelser om eksistensen, omfanget av og gyldigheten av denne avtalen, eller adgangen til å avgjøre tvisten ved voldgift. Voldgift gjennomført etter disse bestemmelsene skal gjennomføres i henhold til Voldgiftsreglene for Forbrukere i AAA (eller, dersom Du ikke er Forbruker underlagt disse reglene, skal Voldgiftsreglene for Virksomheter i AAA gjelde) eller til enhver tid tilsvarende gjeldende regler, med unntak av det som fremgår av disse vilkårene. Eventuell voldgiftshøring skal finne sted i Ditt hjemstedsfylke eller Din hjemstedskommune, med mindre det fremgår av de relevante AAA-reglene at høringen etter omstendighetene kan finne sted per telefon eller skriftlig. Voldgiftsdommeren skal utarbeide en skriftlig begrunnet avgjørelse som er tilstrekkelig for å forklare de essensielle funnene og konklusjonene som avgjørelsen bygger på.
   5. AAA-reglene; gebyrer. AAA-reglene, samt instrukser i forbindelse med igangsetting av voldgift, er tilgjengelige på www.adr.org, og Du kan kontakte AAA på 1-800-778-7879. Dersom Du er pålagt å betale et dokumentgebyr i forbindelse med voldgift, vil Vi tilbakebetale Deg for dokumentgebyret, med mindre kravet Ditt er på over $10.000. Vi vil dekke alle andre relevante voldgiftsgebyrer eller voldgiftsdommerens honorar, som overstiger det gebyret Du ville blitt pålagt å betale ved ordinært søksmål ved en domstol. Vi vil da betale den delen av gebyrene som overstiger domstols-gebyrene Du ville ha betalt ved domstolsbehandling.
   6. Varighet. Fraskrivelsesklausulen for Gruppesøksmål og Avtalen om Voldgift skal vare utover oppsigelse av disse vilkårene og lisensen som er underlagt disse vilkårene.

Standard angreskjema

(Fyll inn og returner til Oss kun dersom Du ønsker å avslutte denne avtalen)

Til: Portable Multimedia Limited, Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED, England. Tel: +44(0) 2920 866 429. E-post: [email protected]]:

Jeg/Vi [*] gir herved beskjed om at Jeg/Vi [*] avslutter min/Vår [*] avtale om salg av følgende produkt [*]/for levering av følgende tjeneste [*],

Bestilt den [*]/mottatt den [*],

Forbrukerens/forbrukernes navn

Forbrukerens/forbrukernes adresse,

Forbrukerens/forbrukernes signatur (kun dersom dette skjemaet er sendt i papirform),

Dato

[*] Slett etter behov

© Crown copyright 2013.