Retningslinjer for personvern


Dette er en viktig melding om personvernet ditt og måten Portable Multimedia Limited (omtalt som "vi", "vår" eller "oss" i denne erklæringen) samler inn og bruker personopplysningene dine på. Vi ønsker å være åpne og transparente overfor deg, og oppfordrer deg derfor til å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne erklæringen eller måten vi bruker personopplysningene dine på.
 
Disse retningslinjene gjelder for våre søkere, forretningskontakter (dvs. kunder og potensielle kunder), kunder, leverandører, deltakere i konkurranser og tredjeparter generelt. Vi tar vårt ansvar for personvern på alvor og forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt.
Denne erklæringen beskriver grunnlaget for hvordan vi behandler personopplysningene vi samler inn fra deg, eller som du oppgir til oss. Vi ber deg lese det følgende nøye for å forstå våre synspunkter og vår praksis når det gjelder personopplysningene dine og hvordan vi behandler dem.
I henhold til gjeldende personvernlovgivning er Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road London, SE1 8NW, behandlingsansvarlig. Vårt organisasjonsnummer er 04038169.
Spørsmål angående disse retningslinjene kan rettes til vårt personvernombud, som kan kontaktes på [email protected]. Personvernombudet er ansvarlig for å sikre at relevant personvernlovgivning og disse retningslinjene overholdes. Eventuelle spørsmål om hvordan disse retningslinjene fungerer, eller bekymringer om at retningslinjene ikke har blitt fulgt, skal i første omgang rettes til personvernombudet.
1. Hvilke opplysninger har vi om deg?
 
Vi kan samle inn, lagre og bruke personopplysninger om deg (i denne personvernerklæringen omtalt som personopplysninger):
 
Søkere
 
 • Personlige kontaktopplysninger som navn, tittel, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse når du besøker nettstedet vårt.
 • Rekrutteringsinformasjon (inkludert personopplysninger som kopier av dokumenter som gir deg rett til arbeid, CV eller følgebrev som sendes til oss som en del av søknadsprosessen).
 • Opplysninger vi får fra rekrutteringsbyråer i forbindelse med din søknad om ansettelse hos oss.
Forretningskontakter
 
 • Kontaktopplysninger som navn, tittel, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse når du besøker nettstedet vårt.
 • Informasjon som du oppgir, eller som vi samler inn i løpet av vår kontakt med deg eller arbeidsgiveren din, for eksempel hvor lenge vi har gjort forretninger med deg eller hvor lenge du har jobbet i bedriften din.
 • Bankopplysninger for enkeltpersonforetak.
Kunder
 
 • Personlige kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse når du besøker nettstedet vårt.
 • Andre personopplysninger du oppgir til oss via nettstedet vårt, for eksempel ved å bruke LiveChat-funksjonen via "kontakt"-siden vår.
 • Betalingsinformasjon som kreditt-/debetkortnummer, utløpsdato, sikkerhetskode og navn slik det står på kortet, samt adressen kortet er registrert på.
 • Person- og betalingsinformasjon som du oppgir til oss på messer og ekspedisjoner.
 • Opplysninger som du oppgir til oss i forbindelse med registrering av produktgaranti.
 • Personopplysninger som du oppgir til oss via nettstedet vårt eller kontoer på sosiale medier, for eksempel ved å kontakte oss på Facebook eller Twitter.
 • Personopplysninger som du har gitt oss under telefonsamtaler som du har ringt til oss, og som blir tatt opp.
 • Personopplysninger som vi får fra tredjeparts tjenesteleverandører vi samarbeider med, for eksempel analyseleverandører og tredjepartsselskaper som bistår oss med markedsføring.
Leverandører
 
 • Personopplysninger som navn, adresse, bankkontoinformasjon, telefonnummer og IP-adressen din når du besøker nettstedet vårt.
Deltakere i konkurransen
 
 • Hvis du deltar i eller søker om å delta i noen av våre konkurranser eller arrangementer, kan du oppgi personopplysninger, inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer og bankopplysninger (hvis relevant).
 • Personopplysninger som oppgis når du deltar i en av våre konkurranser via en av våre samarbeidspartnere.
Generelt
 
 • Hvis du besøker kontorene våre, blir bilder og videoer tatt opp av overvåkningssystemet som er i drift i lokalene våre.
 • Opplysninger som gis til oss over telefon, og som registreres når du ringer til kontorene våre.
 • Alle personopplysninger som oppgis til oss etter å ha fylt ut vårt "Dash Cam Submission Form".
 • Når du er med i innhold som lastes opp på nettstedet vårt "Operation Snap".
 • Der du vises i innhold som lastes opp på våre sider i sosiale medier.
 • Når du vises i innhold som leveres til oss av brukerne av dashbordkameraene våre.
 • Alle personopplysninger som oppgis til oss på noen av messene vi deltar på.
 • Alle personopplysninger du oppgir til oss når du samhandler med oss.
 • Informasjon samlet inn av informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt. Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet vårt. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du surfer på nettstedet, og gjør det også mulig for oss å forbedre måten nettstedet vårt fungerer på. For detaljert informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvilke formål vi bruker dem til, se våre Retningslinjer for informasjonskapsler.
 • Informasjon vi får fra tredjeparts tjenesteleverandører vi samarbeider med, for eksempel leverandører av betalingstjenester eller analyseverktøy.
2Hvordan vil vi bruke personopplysningene dine, og hva er det rettslige grunnlaget for å gjøre dette?
 
Vi bruker bare personopplysningene dine når loven tillater det. Når vi bruker personopplysningene dine, må vi ha et rettslig grunnlag for å gjøre det. Følgende er (blant annet) de juridiske grunnlagene vi kan bruke personopplysningene dine på:
 • Der du har gitt oss ditt samtykke til at vi kan gjøre det;
 • Når vi trenger å oppfylle kontrakten vi har inngått med deg, eller for å ta skritt for å inngå en kontrakt med deg;
 • Når vi må overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt;
 • Når det er for å forfølge våre legitime interesser (eller interessene til en tredjepart), og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke tilsidesetter disse interessene.
Mer spesifikt vil vi bruke personopplysningene dine under følgende omstendigheter:
 
Søkere
 
 • For å evaluere og fremme din søknad om ansettelse hos oss - for å oppfylle kontrakten med deg eller for å ta skritt for å inngå en kontrakt med deg, og for å forfølge våre legitime interesser i å verifisere din egnethet for våre ledige stillinger.
 • For å utføre kontroller av retten til arbeid - for å overholde en juridisk forpliktelse.
Forretningskontakter
 
 • Kontaktopplysningene dine - for å ivareta våre legitime interesser (for å legge til rette for forretninger mellom deg eller din virksomhet og oss).
 • Kontaktopplysningene dine for å gi deg informasjon om våre produkter og tjenester. Dette kan omfatte teknisk informasjon og/eller markedsføringsinformasjon (der du er ansatt i en bedrift) - for å ivareta våre legitime interesser i å holde deg informert om våre produkter, tjenester og forretningsoppdateringer.
 • Bankopplysningene dine (hvis du er et enkeltpersonforetak) - for å oppfylle en avtale med deg eller ta skritt for å inngå en avtale med deg.
Kunder
 
 • Håndtering av din produktrelaterte henvendelse via fjernhjelp - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir behandlet raskt og effektivt
 • Håndtering av henvendelsen din via "Kontakt"-siden, LiveChat-funksjonen på nettstedet vårt og/eller sosiale medier - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir håndtert raskt og effektivt.
 • Dine kontaktopplysninger for å gi deg markedsføringsinformasjon om våre produkter og tjenester - der du har gitt oss ditt samtykke til å gjøre dette.
 • Dine personopplysninger som du oppgir når du ringer til oss - for å ivareta våre legitime interesser for å sikre tilstrekkelig opplæring og overvåking av våre ansatte.
 • Betalingsinformasjonen din - for å oppfylle kontrakten med deg eller for å ta skritt for å inngå en kontrakt med deg.
 • Dine personopplysninger for produktgarantiformål - for å oppfylle kontrakten med deg eller for å iverksette tiltak for å inngå en kontrakt med deg
 • Personopplysningene dine som du gir oss via sosiale medier - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir behandlet raskt og effektivt.
 • Data som samles inn fra forsikringssiden vil bli sendt til en tredjeparts partnerorganisasjon (Cornmarket) når brukeren ber om det for å få et forsikringstilbud eller bli ringt tilbake.
Leverandører
 
 • Dine personopplysninger - for å ivareta våre legitime interesser (for å legge til rette for forretninger mellom deg eller din virksomhet og oss).
Deltakere i konkurransen
 
 • Personopplysningene du har gitt oss i forbindelse med konkurransen du har søkt om å delta i - for å oppfylle kontrakten med deg eller for å ta skritt for å inngå en kontrakt med deg.
Generelt
 
 • For å sørge for at lokalene våre holdes sikre - for å ivareta våre legitime interesser (for å sørge for at lokalene våre holdes sikre og for å oppbevare bevis på dette).
 • Helse- og sikkerhetsformål - for å overholde en juridisk forpliktelse.
 • Personopplysninger som er gitt til oss på messer - for å forfølge våre legitime interesser i å forstå hvem som deltok på messen.
 • For å administrere nettstedet vårt og for intern drift, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og spørreundersøkelser - for å ivareta våre legitime interesser (for å bedre forstå hvordan folk samhandler med nettstedet vårt og løse eventuelle problemer det måtte ha).
 • For å forbedre nettstedet vårt for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og datamaskinen din - for å ivareta våre legitime interesser (for å forbedre innholdet vårt og opplevelsen din).
 • Overføring til tredjeparts tjenesteleverandører - for å ivareta våre legitime interesser (ved utkontraktering for effektivitet).
 • For å kontakte deg hvis vi ønsker å bruke opplysningene dine til et formål som ikke er angitt i disse retningslinjene - for å overholde en juridisk forpliktelse.
 • Informasjon vi får via bilkameraopptak - for å ivareta våre legitime interesser i å markedsføre produktene våre.
 • Personopplysningene dine som du gir oss via sosiale medier - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir behandlet raskt og effektivt.
 • Personopplysningene du gir oss over telefon - for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at henvendelsen din blir behandlet raskt og effektivt.
 • Personopplysninger som er gitt oss via nettstedet Operation Snap - for å ivareta våre legitime interesser i å hjelpe South Wales Police med å holde veiene trygge.
3. Hva skjer hvis formålet endres?
 
Vi vil bare bruke personopplysningene dine til de formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet mener at vi må bruke dem til et annet formål og dette formålet er forenlig med det opprinnelige formålet. Hvis vi må bruke personopplysningene dine til et annet formål, vil vi varsle deg om dette og forklare det juridiske grunnlaget som tillater oss å gjøre det.
 
4. Hvilke tredjeparter kan vi dele personopplysningene dine med?
 
Vi krever at tredjeparter respekterer sikkerheten til personopplysningene dine og behandler dem i samsvar med loven. Når vi for eksempel engasjerer tredjeparts tjenesteleverandører, gjennomfører vi due diligence-undersøkelser av disse leverandørene for å sikre at de behandler personopplysningene dine like seriøst som vi gjør.
Vi kan dele personopplysningene dine med følgende typer tredjeparter:
 • Leverandører av teknisk støtte, for eksempel hjelp med nettstedet vårt.
 • Leverandører som bistår oss med mottak av betalinger via nettstedet vårt.
 • Rekrutteringsbyråer som bistår oss med å fylle ledige stillinger.
 • Profesjonelle rådgivere som advokater, revisorer, forsikringsselskaper og forretningsanalytikere.
 • Leverandører som bistår oss med frakt, logistikk og levering av løsningene våre.
 • Leverandører som bistår oss med administrasjonen av konkurransene våre.
 • Leverandører som hjelper oss med å samle og organisere informasjon på en effektiv og sikker måte.
 • Leverandører som hjelper oss med å generere og samle inn undersøkelser og vurderinger av produktene og tjenestene våre.
 • Leverandører som bistår oss med markedsføring, for eksempel ved å hjelpe oss med å sende ut markedsføringsutsendelser.
 • Tredjeparts programvarehostingfirmaer som leverer programvareløsninger til oss.
 • Leverandører som hoster serverne våre i datasentrene sine (disse befinner seg alle i Irland).
 • Våre konkurransepartnere følger opp ditt bidrag.
5. Lagring av data
 
Hvor lenge vil vi bruke personopplysningene dine?
 
Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi samlet dem inn for.
Vi vurderer hvor lenge vi skal oppbevare ulike opplysninger basert på størrelsen, volumet, arten og sensitiviteten til opplysningene, den potensielle risikoen for skade på deg som følge av uautorisert bruk eller utlevering av opplysningene, formålene vi bruker opplysningene til, gjeldende lovkrav for oppbevaring av opplysningene, og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene på andre måter.
 
Søkere
 
 • Hvis du får innvilget søknaden din om ansettelse hos oss, vil vi gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine i løpet av ansettelsesforholdet ditt.
 • Hvis du ikke får avslag på søknaden din om ansettelse, vil vi oppbevare personopplysningene dine, for eksempel CV-en og søknadsopplysningene dine, i seks måneder.
Forretningskontakter
 
 • Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine, avhenger av en rekke omstendigheter. For eksempel:
 • Når vi har samlet inn personopplysningene dine i forbindelse med at du og våre organisasjoner gjør forretninger, vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge disse forretningene fortsetter, eller så lenge vi har en kommersiell interesse av å oppbevare personopplysningene dine, for eksempel med tanke på å gjøre forretninger i fremtiden.
 • Når det gjelder enkeltpersonforetak, vil vi oppbevare bankkontoopplysningene dine så lenge vi gjør forretninger sammen, eller så lenge vi har en kommersiell interesse i å oppbevare personopplysningene dine, for eksempel med tanke på å gjøre forretninger i fremtiden.
 • Hvis du har gitt oss personopplysningene dine i forbindelse med en klage, vil vi oppbevare disse opplysningene i sju år.
 • Når du bruker nettstedet vårt og en av informasjonskapslene våre er aktivert, vil denne informasjonskapselen fungere i den varigheten som er angitt i våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Kunder
 
 • Hvis du har samtykket til å motta markedsføringsinformasjon, vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har ditt samtykke;
 • Hvis du har gitt oss personopplysningene dine i forbindelse med en klage eller en kundeservicesamtale, vil vi oppbevare disse opplysningene i 7 år.
 • Hvis du har gitt oss personopplysningene dine i forbindelse med produktgarantien, vil vi oppbevare disse opplysningene i 10 år.
Leverandører
 
 • Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi og du gjør forretninger sammen, eller så lenge vi har en kommersiell interesse i å oppbevare personopplysningene dine, for eksempel med tanke på å gjøre forretninger i fremtiden.
 • Vi oppbevarer personopplysningene dine i seks år etter at konkurransen er avsluttet.
Generelt
 
 • Alle data som samles inn gjennom vårt CCTV-system, lagres kun i 31 dager.
 • Bilder og videoer av deg som er gitt til oss og lastet opp til noen av våre nettsteder eller applikasjoner, vil bli slettet på forespørsel.
 • Data som er lagret på CamViewer, lagres kun i 30 dager.
 • Serverloggene våre som logger IP-adresser, slettes etter 30 dager.
 • Hvis du gir oss personopplysningene dine på et fagarrangement, vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har en kommersiell interesse i å gjøre det.
 • Hvis du gir oss personopplysningene dine på et fagarrangement for markedsføringsformål, vil vi oppbevare opplysningene dine til du trekker tilbake samtykket ditt.
6. Hvor vi lagrer personopplysningene dine
 
Elektroniske versjoner av personopplysningene dine lagres på våre servere i Storbritannia og Irland.
Når vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører til å hjelpe oss, kan personopplysningene dine også bli lagret i samsvar med deres praksis og prosedyrer. Vi krever at tredjeparter respekterer personopplysningene dine og behandler dem i samsvar med loven.
Når opplysningene dine overføres utenfor EØS, vil vi iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet.
 
7. Rettigheter til innsyn, korrigering, sletting og begrensning
 
Dine rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger
 
Under visse omstendigheter har du ifølge loven rett til:
 
 • Be om tilgang til personopplysningene dine (kjent som en "innsynsbegjæring"). Dette gjør det mulig for deg å få en kopi av personopplysningene vi har om deg, og å kontrollere at vi behandler dem på lovlig vis.
 • Be om korrigering av personopplysningene vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å få korrigert eventuelle ufullstendige eller unøyaktige opplysninger vi har om deg.
 • Be om sletting av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger når det ikke er noen god grunn til at vi fortsetter å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slutte å behandle personopplysninger når vi påberoper oss en legitim interesse, og det er noe ved din spesielle situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot behandlingen på dette grunnlaget.
 • Be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å stanse behandlingen av personopplysninger om deg, for eksempel hvis du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten eller årsaken til at vi behandler dem.
 • Be om overføring av personopplysningene dine til en annen part.
Hvis du ønsker å gjennomgå, verifisere, korrigere eller be om sletting av personopplysningene dine, protestere mot behandlingen av personopplysningene dine eller be om at vi overfører en kopi av personopplysningene dine til en annen part, kan du kontakte vårt personvernombud skriftlig ved hjelp av kontaktopplysningene som er angitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen.
 
8. Vanligvis kreves ingen avgift

Du trenger ikke å betale et gebyr for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et rimelig gebyr hvis forespørselen din om innsyn er åpenbart ubegrunnet eller urimelig. Alternativt kan vi nekte å etterkomme forespørselen under slike omstendigheter.
 
9. Hva vi kan trenge fra deg

Det kan hende vi må be om spesifikk informasjon fra deg for å bekrefte identiteten din og sikre at du har rett til å få tilgang til personopplysninger (eller til å utøve andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke utleveres til en annen person som ikke har rett til å motta dem.
 
10. Rett til å trekke tilbake samtykke

Under de begrensede omstendighetene der du kan ha gitt ditt samtykke til innsamling, behandling og overføring av personopplysningene dine til et bestemt formål, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke til den spesifikke behandlingen når som helst. Hvis du vil trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte vårt personvernombud skriftlig ved å bruke kontaktinformasjonen som er angitt i begynnelsen av denne personvernerklæringen.
Når vi sender deg markedsføringsinformasjon, kan du også endre markedsføringspreferansene dine ved å bruke avmeldingsknappen nederst i e-postene vi sender deg.
Når vi har mottatt melding om at du har trukket tilbake samtykket ditt, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for det eller de formålene du opprinnelig samtykket til, med mindre vi har et annet legitimt grunnlag for å gjøre det.
 
11. Hva skjer hvis du unnlater å oppgi personopplysninger?

Hvis du unnlater å oppgi visse opplysninger når du blir bedt om det, kan det hende at vi ikke kan oppfylle kontrakten vi har inngått med deg (f.eks. levere produkter eller tjenester til deg), eller vi kan bli forhindret fra å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. for å sikre helsen og sikkerheten til besøkende i våre lokaler).
 
12. Rett til å klage

Du har rett til å sende inn en klage hvis du ønsker det. Organisasjonen som fører tilsyn med vår behandling, er Information Commissioner's Office, som kan kontaktes skriftlig på Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, per telefon (0303 123 1113) eller per e-post ([email protected]).
 
13. Klarna

For å kunne tilby deg Klarnas betalingsalternativer, vil vi gi Klarna visse deler av personopplysningene dine, for eksempel kontakt- og bestillingsopplysninger, slik at Klarna kan vurdere om du kvalifiserer for deres betalingsalternativer og skreddersy betalingsalternativene for deg.
Generell informasjon om Klarna finner du her. Dine personopplysninger behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning og i samsvar med informasjonen i Klarnas personvernerklæring.
 
14. Endringer i denne personvernerklæringen
 
Vi kan når som helst endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse retningslinjene, og eventuelle endringer trer i kraft umiddelbart.
Eventuelle endringer vi gjør i personvernerklæringen vår, vil bli lagt ut på denne siden og, der det er relevant, varslet til deg.