MyNextbase Programvare: Lisensavtale for sluttbruker


MyNextbase Programvare: Lisensavtale for sluttbruker

VIKTIG:

 • DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å AKSEPTERE VILKÅRENE – ER DU UNDER 18 ÅR KAN DU IKKE BRUKE DENNE PROGRAMVAREN ELLER TILHØRENDE TJENESTER, OG DU KAN IKKE AKSEPTERE DISSE VILKÅRENE PÅ VEGNE AV VIRKSOMHETEN DU MÅTTE REPRESENTERE.
 • LES LISENSVILKÅRENE NØYE DA DE INNEHOLDER RETTSLIGE FORPLIKTELSER OG VIKTIGE VILKÅR FOR BRUK AV TJENESTENE – EKSEMPELVIS ANSVARSFRASKRIVELSER OG -BEGRENSNINGER.
 • VED Å KLIKKE PÅ “SAMTYKKE”-KNAPPEN GODTAR DU VILKÅRENE OG AKSEPTERER AT DISSE ER BINDENDE FOR DEG, EVENTUELT FOR VIRKSOMHETEN DU REPRESENTERER.
 • DERSOM DU IKKE AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE BRUKE DENNE PROGRAMVAREN ELLER TILHØRENDE TJENESTER DA BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN MEDFØRER AT DU AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE.
 • DERSOM DU AKSEPTERER DISSE VILKÅRENE I USA, VENNLIGST LES DEN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSULEN OG GRUPPESØKSMÅLSFRASKRIVELSEN UNDER OVERSKRIFTEN «HVILKE LOVER SOM GJELDER FOR DENNE LISENSEN OG RETT VERNETING» UNDER. DENNE BESTEMMELSEN HAR BETYDNING FOR HVORDAN TVISTER RELATERT TIL DISSE VILKÅRENE LØSES.
 • Vi anbefaler at Du aksepterer disse vilkårene i Ditt ordinære bostedsland da enkelte deler og funksjoner, samt gjeldende lover, er landsspesifikke. Vennligst se forklaringen på begrepene «Vi» og «Våre» under bestemmelsen med overskriften «Hvem Vi er og formålet med denne lisensen» under, og forklaringen på begrepet «Du», «Deg» og «Ditt» under kulepunktet «Kompetanse til å gjennomføre kjøp» på slutten av denne «Viktig»-delen.
 • Vi lisensierer retten til å bruke Programvaren og Dokumentasjonen for disse vilkårene til Deg. Vi selger ikke Programvaren eller Dokumentasjonen til Deg og Du vil ikke eie disse.
 • MyNextbase-pakken består av forskjellige komponenter, inkludert “Player” (skrivebordsprogram), “Connect” (mobilapplikasjon) og “Cloud” (skytjenesteapplikasjon) – noen av vilkårene og betingelsene i dette dokumentet gjelder bare for visse komponenter – der dette gjelder vil det være presisert.
 • «MyNextbase SOS Nødtjeneste» krever et gyldig abonnement (avgiftspliktig etter 12 måneder), er ikke tilgjengelig i alle land og har ytterligere krav for å fungere. For mer detaljer, vennligst se Våre Nettsider (vennligst se forklaringen på begrepet «Våre» under bestemmelsen med overskriften «Hvem Vi er og formålet med denne lisensen» under) og MyNextbase SOS Nødtjeneste vilkår for fullstendig beskrivelse av deler, funksjoner, krav og begrensninger [insert link].
 • Har Du spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt Oss (vennligst se forklaringen på begrepet «Oss» under bestemmelsen med overskriften «Hvem Vi er og formålet med denne lisensen» under) før du godtar dem (alternative måter for kontakt er beskrevet under overskriften «Kontakt Oss»).
 • Hvis Du ønsker juridiske råd vedrørende vilkårene, søk juridisk bistand eller, dersom Du er bosatt i Storbritannia, the Citizens Advice Bureau, før du godtar dem.
 • Vi benytter enkelte begreper i denne lisensavtalen som har en bestemt betydning. Der Vi gjør dette vil begrepet være markert i tykk skrift første gangen Vi bruker det eller så forteller Vi deg hvor betydningen av begrepet kan finnes første gangen det brukes i disse vilkårene, og vil ha stor forbokstav hver gang det benyttes.
 • Noen av begrepene i denne lisensen gjelder kun for forbrukere. «Forbruker» betyr en person som handler for et formål som er fullt og helt eller hovedsakelig utenfor den aktuelle personens handel, virksomhet, håndverk eller yrke. Eksempelvis er aksjeselskaper ikke ‘forbrukere’. Det er heller ikke personer som bruker Programvaren eller Dokumentasjonen helt eller hovedsakelig i næringsvirksomhet.
 • Dersom Vi i disse vilkårene bruker begreper som inkludert, inkluderer, særlig, for eksempel eller andre lignende begreper er dette ment som eksempler. Bruk av slike begreper skal ikke begrense betydningen av et ord, en beskrivelse, definisjon, uttrykk eller begrep som følger av disse begrepene.
 • Rettighet til å kjøpe. Hvis Du ikke Forbruker, bekrefter Du å ha tilstrekkelig rettighet til binde virksomheten Du representerer og i dens navn Du aksepterer disse vilkårene. I så tilfelle vil betydningen “Du”, “Deg”, “Ditt” være referanser til denne virksomheten. I alle andre tilfeller vil betydningen “Du”, “Deg”, “Ditt” være referanser til deg personlig, som den personen som inngår denne lisensavtalen.

Hvem Vi er og formålet med denne lisensen

Vi er Portable Multimedia Limited (organisasjonsnummer 04038169, England) og forhandler som “Nextbase”. Vårt registrerte kontor er ved Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, England. Vi vil bli referert til som «Vi», «Oss», «Våre» og «Vårt» i disse vilkårene.

Ved å godta disse vilkårene, vil Du i retur få lisens til å bruke:

 • MyNextbase programvarepakke, inkludert “Player” (skrivebordsapplikasjon), “Connect” (mobilapplikasjon) og “Cloud” (skybasert applikasjon) (samlet kalt “Programvaren”) og alle oppdateringer og tillegg til disse; og
 • Den tilknyttede elektroniske dokumentasjonen og materiale (for eksempel instruksjonsmanualer og brukerveiledning) ("Dokumentasjon").

Personvern:

 • I henhold til personvernlovgivningen er Vi pålagt å informere Deg om hvem Vi er, hvordan og til hvilket formål Vi behandler Dine personopplysninger, samt Dine rettigheter i denne forbindelse og hvordan Du kan utøve dem.
 • Denne informasjonen finner Du på https://www.nextbase.com/en-gb/privacy-policy/. Det er viktig at Du gjør Deg kjent med informasjonen.
 • Vær oppmerksom på at overføring over internett aldri er helt privat eller sikkert, og at alle meldinger eller informasjon Du sender når Du bruker Programvaren eller annen tilhørende tjeneste kan bli lest eller mottatt av andre. Dette gjelder uavhengig av om Du får beskjed om at en bestemt overføring er kryptert.

Vi kan samle inn lokasjonsdata

 • Enkelte tjenester som er tilgjengelige via MyNextbase Programvaren (eksempelvis MyNextbase SOS Nødtjeneste) bruker lokasjonsdata som sendes fra Dine apparater. Vennligst se Vår personvernerklæring for mer informasjon.
 • All lokasjonsdata vil bli behandlet i samsvar med Vår personvernerklæring.

Vi kan samle inn teknisk informasjon om Din PC, laptop, telefon og apparater

 • Ved å bruke Programvaren og Dokumentasjonen aksepterer Du at Vi samler inn og bruker teknisk informasjon om apparatene Du bruker Programvaren og Dokumentasjonen på og tilhørende programvare, maskinvare og periferiutstyr for å forbedre Våre produkter og programvare og for å tilby Deg tjenester. Slik informasjon og data vil bli brukt i henhold til Vår personvernerklæring.

Tilleggsvilkår for utvalgte tjenester

Tjenestene spesifisert nedenfor vil i tillegg være underlagt ytterligere tjenestevilkår:

 • MyNextbase SOS Nødtjeneste (åpnet via MyNextbase Connect App)
 • MyNextbase Cloud-tjeneste

Vennligst se våre Nettsider for mer informasjon om vilkårene som gjelder for de ovenfor nevnte tjenestene.

Appbutikkens vilkår gjelder også

Reglene og retningslinjene for en appbutikk kan, i tillegg til Våre vilkår som beskrevet i denne lisensen, gjelde for Din bruk av MyNextbase Connect App og tilhørende Dokumentasjon.

Hvis Du har lastet ned MyNextBase Connect Appen fra:

Dersom det er motstrid mellom de to regelverkene skal de relevante reglene og retningslinjene for appbutikken ha forrang der det er motstrid og kun der motstriden knytter seg til bruken av MyNextBase Connect Appen. Disse vilkårene vil fremdeles gjelde der det ikke er motstrid og vil fremdeles gjelde for Din bruk av alle andre deler av Programvaren og Dokumentasjonen.

Programvarens funksjoner og funksjonalitet

 • For fullstendige detaljer i MyNextbase Programvarens funksjoner, funksjonalitet, krav og begrensninger, vennligst se Våre nettsider.
 • Viktig: MyNextbase SOS Nødtjeneste (tilgjengelig via MyNextbase Connect Appen) krever et gyldig abonnement (avgiftspliktig etter 12 måneder), er ikke tilgjengelig i alle land og har tilleggskrav for å fungere – for mer informasjon vennligst se Våre nettsider og MyNextbase SOS Nødtjenestes vilkår [INSERT LINK] for detaljer om alle funksjoner, funksjonaliteter, krav og begrensninger.
 • Programvaren og Dokumentasjonen er gjort tilgjengelig for Deg gratis og de er derfor tilbudt «som de er». Dette betyr for eksempel at Vi ikke gir noen garantier for at Programvaren eller Dokumentasjonen vil være av tilfredsstillende kvalitet, passe til et bestemt formål eller være som beskrevet.

System- og maskinvarekrav

 • For at MyNextbase programvarepakke skal fungere kreves:
  • Android 5.1 eller IOS 12.1 eventuelt nyere operativsystemer for bruk av MyNextbase Connect Appen; og
  • for bruk av skrivebordsappen MyNextbase Player og MyNextbase Cloud:
   • den nyeste versjonen av en av de største nettleserne, og
   • den nyeste eller de to foregående versjonene av Windows eller MAC OS operativsystem (som den bli oppdatert fra tid til annen).
 • I tillegg kreves følgende for at MyNextbase Connect Appen skal fungere:
  • MyNextbase Connect Appen må være åpen på den aktuelle smarttelefonen; og
  • Den aktuelle smarttelefonen må ha Wi-Fi eller ringe- og datafunksjonalitet (inkludert roaming der det er relevant).
 • I tillegg kreves følgende for at skrivebordsappen MyNextbase Player skal fungere:
  • Datamaskinen, eller enheten MyNextbase programvarepakken er tilgjengelig fra, må ha Wi-Fi-tilgang for å fungere optimalt.

Kundestøtte for Programvaren og hvordan fortelle Oss om et problem. Hvis Du ønsker å lære mer om Programvaren eller har problemer med bruken, se Vår kundestøtte.

Kontakt Oss:

Dersom Du ønsker å kontakte Oss (eksempelvis dersom lisensen krever at Du sender Oss en formell melding), vennligst send en e-post, skriv eller ring Vår kundestøtte:

 • for Storbritannia:
  • e-post: [email protected];
  • skriv til Oss på Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED; eller
  • ring +44(0) 2920 866 429.
 • For alle andre land: vennligst bruk Våre lokale kontaktdetaljer som Du finner på Våre nettsider.

Vi bekrefter mottakelse av henvendelser per e-post og ordinær post omgående, som oftest per e-post.

Hvordan Vi kommuniserer med Deg. Hvis Vi har behov for å kontakte Deg vil Vi gjøre det per telefon, per e-post, per SMS, gjennom notifikasjon i Appen eller ved forhåndsbetalt ordinær post. Vi vil bruke kontaktopplysningene Du har oppgitt.

Hvordan og på hvor mange enheter Du kan bruke Programvaren

Når Du godtar disse vilkårene, kan Du:

 • Installere, laste ned, strømme eller bruke en kopi av, i hvert tilfelle, Programvaren (og enhver oppdatering i tilknytning til Programvaren) til (a) en PC eller laptop og (b) en mobil enhet;
 • Se, bruke og vise Programvaren på enhetene tillatt etter avsnittet over for Ditt personlige og innenlands formål (ikke-yrkesmessig, ikke-kommersielle, ikke for videresalg) (dersom Du er Forbruker) eller for Dine interne virksomhetsformål (dersom Du ikke er Forbruker), og ikke (uansett om Du er Forbruker eller virksomhet) for noen annen kommersiell utnyttelse eller gevinst;
 • bruke Dokumentasjonen for å støtte Din tillatte bruk av Programvaren som beskrevet ovenfor;
 • såfremt Du overholder begrensningene som beskrevet i denne lisensen, kan Du lagre inntil én kopi av Programvaren og Dokumentasjonen for back-up-formål (såfremt Du lagrer slike kopier, aksepterer Du at Du ikke vil slette Vår copyrighterklæring fra dem);
 • motta og bruke alle gratis supplerende programvarekoder eller oppdateringer av Programvaren som Vi tilbyr Deg eller generelt gjør tilgjengelig fra tid til annen.

Det er ikke tillatt å overføre Programvaren til andre

Vi gir Deg en personlig rett til bruk av Programvaren og Dokumentasjonen som angitt i denne lisensen.

Med mindre Du får Vår skriftlige forhåndstillatelse (som Vi, dersom Du er Forbruker, ikke urimelig vil tilbakeholde eller forsinke), er det ikke tillatt å overføre Programvaren eller Dokumentasjonen (eller deler av disse) eller Din rett til å bruke disse til noen andre, verken for penger eller noen annen motytelse eller gratis.

Dersom Du selger en PC, laptop, telefon eller annen enhet der Programvaren eller Dokumentasjonen er installert, må Du i forkant avinstallere Programvaren og Dokumentasjonen med mindre Vi gir Deg skriftlig forhåndstillatelse til å la det være installert.

Endringer i disse vilkårene

For å gjenspeile lovendringer, endringer i praksis eller for å håndtere tilleggsfunksjoner som Vi lanserer, eller for å gjenspeile endringer i Vår virksomhet eller vilkårene Vi ønsker å gjøre Programvaren og Dokumentasjonen tilgjengelig, kan Vi måtte endre disse vilkårene.

Vi vil gjøre Deg oppmerksom på eventuelle endringer ved å sende Deg en e-post, et push-varsel, et varsel i Applikasjonen med detaljer om endringen eller varsle Deg om endringen neste gang Du åpner Programvaren eller åpner Dokumentasjonen.

Dersom Du ikke aksepterer de varslede endringene, kan Du ikke bruke Programvaren eller Dokumentasjonen, og Du må stanse all bruk av Programvaren og Dokumentasjonen fra tidspunktet den aktuelle endringen trer i kraft.

Ved å fortsette å bruke Programvaren eller Dokumentasjonen aksepterer Du endringene i disse vilkårene.

Oppdateringer i Programvaren

Fra tid til annen kan Vi oppdatere Programvaren eksempelvis for å forbedre ytelsen, for å forbedre funksjonaliteten, for å reflektere endringer i operativsystemer eller for å imøtegå sikkerhetsproblemer.

Dersom Du velger å ikke installere disse oppdateringene, eller velger å ikke automatisk oppdatere Programvaren, kan Du miste muligheten til å benytte Programvaren eller Dokumentasjonen med mindre og inntil de(n) relevante oppdateringen(e) er installert.

Dersom noen andre eier PCen, laptopen, telefonen eller annen enhet Du bruker

Hvis Du laster ned eller strømmer Programvaren på en PC, laptop, mobiltelefon eller annen enhet Du ikke selv eier, må Du ha eierens tillatelse.

Med mindre Du representerer en virksomhet (i slike tilfeller vil virksomheten være ansvarlig for å overholde disse vilkårene), er Du selv ansvarlig for å overholde disse vilkårene, uavhengig om Du eier PCen, laptopen, mobiltelefonen eller en annen enhet.

Vi er ikke ansvarlige for andre internettsider Du kobler til

Programvaren eller Dokumentasjonen kan inneholde lenker til andre uavhengige internettsider som ikke er levert av Oss. Disse internettsidene er ikke underlagt Vår kontroll, og Vi er ikke ansvarlige for, og har ikke sjekket og godkjent dets innhold, deres vilkår for bruk / kjøp eller deres eventuelle personvernvilkår.

Dersom Du bruker og / eller kjøper noe fra en slik uavhengig internettside, vil dette være underlagt vilkår og betingelser mellom Deg og den aktuelle eieren / operatøren på det aktuelle nettstedet.

Du må ta en uavhengig vurdering av om Du skal bruke slike uavhengige nettsteder, inkludert om Du skal kjøpe produkter eller tjenester som tilbys av dem.

Lisensrestriksjoner

Du samtykker til at Du skal:

 • (unntatt i tilfeller dette er pålagt å tillate etter gjeldende lover) ikke leie, lease, lisensiere, låne, stille til disposisjon eller på annen måte gjøre tilgjengelig Programvaren eller Dokumentasjonen i noen form, helt eller delvis, til noen person uten skriftlig samtykke fra Oss;
 • (unntatt i tilfeller dette er pålagt å tillate etter gjeldende lover) ikke kopiere Programvaren eller Dokumentasjonen, unntatt én back-up-kopi som tillatt etter disse vilkårene;
 • (unntatt i tilfeller dette er pålagt å tillate etter gjeldende lover) ikke oversette, integrere, tilpasse, variere, justere eller endre hele eller deler av Dokumentasjonen eller Programvaren ei heller tillate Programvaren eller deler av den å bli innarbeidet i andre programmer, med unntak av det som er nødvendig for å bruke Programvaren på enheter som tillatt i disse vilkårene;
 • ikke demontere, dekompilere, foreta omvendt konstruksjon, eller lage avledete arbeider basert på hele eller deler av Programvaren, eller forsøk på å gjøre det, unntatt i tilfeller dette er pålagt å tillate etter gjeldende lover («Tillatte Aktiviteter»), og forutsatt at informasjonen som Du har fått under slike aktiviteter:
 • ikke er fremlagt eller kommunisert uten Vår skriftlige forhåndsgodkjennelse til alle tredjeparter det ikke er nødvendig å dele informasjonen med for å utøve den Tillatte Aktiviteten; og
 • ikke er brukt til å lage programvare med et vesentlig likt uttrykk som Programvaren;
 • holdes sikker; og
 • brukes kun for Tillatte Aktiviteter;
 • overholde all gjeldende teknologikontroll eller eksportlover og reguleringer som gjelder for Programvaren og Dokumentasjonen og for teknologien som blir brukt og støttet av Programvaren eller tilhørende tjenester;
 • ikke gjøre Programvaren eller Dokumentasjonen (hverken hele eller deler av disse) tilgjengelig for noen andre uten Vår skriftlige forhåndsgodkjennelse.

Akseptable bruksbegrensninger

Du må:

 • overholde alle gjeldende trafikklover når Du bruker MyNextbase Connect Appen;
 • ikke bruke Programvaren eller annen tilhørende tjeneste ulovlig, for noe ulovlig formål, eller på noen måte som ikke er i samsvar med denne lisensen, eller handle uredelig eller skadelig, for eksempel ved å hacke deg inn eller sette inn en skadelig kode, for eksempel virus eller skadelig data i Programvaren, annen tilhørende tjeneste eller et operativsystem;
 • ikke krenke Våre eller annen tredjeparts immaterielle rettigheter ved bruken av Dokumentasjonen, Programvaren eller annen tilhørende tjeneste;
 • ikke overføre materiale som er ærekrenkende, støtende eller på annen måte kritikkverdig ved bruken av Programvaren eller annen tilhørende tjeneste;
 • ikke bruke Programvaren eller annen tilhørende tjeneste på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller kompromittere Våre system eller sikkerhet, eller forstyrre andre brukere; og
 • ikke samle inn eller høste informasjon eller data fra Programvaren (eller annen tilhørende tjeneste) eller våre systemer med formål om å dechiffrere overføringer til eller fra Våre servere som kjører Programvaren.

Avslutting av din lisens

 • Vi kan avslutte lisensen gitt av disse vilkårene umiddelbart ved skriftlig varsel om Du vedvarende bryter lisensen eller hvis Du bryter den på en graverende måte (for eksempel vil misbruk av immaterielle rettigheter anses som å bryte lisensen på en graverende måte eller dersom Du bryter begrensningene for Akseptabel Bruk som angitt ovenfor).
 • Vi kan avslutte lisensen gitt av disse vilkårene for andre grunner som ikke er nevnt i kulepunktet over dersom Vi gir Deg skriftlig melding om dette minimum 14 dager før lisensen avsluttes. Vi vil ikke avslutte lisensen etter dette avsnittet uten en god grunn.
 • Dersom Vi terminerer denne lisensen:
  • vil alle rettigheter gitt til Deg i henhold til lisensen opphøre på tidspunktet for avslutting av lisensen;
  • må alle Dine aktiviteter som er autorisert av denne lisensen opphøre på tidspunktet for avslutting av lisensen; og
  • må Du umiddelbart slette eller fjerne Programvaren og Dokumentasjonen fra alle enheter som Du besitter eller som er under din varetekt eller kontroll, og umiddelbart ødelegge alle kopier av Programvaren og Dokumentasjon og bekrefte overfor Oss at dette er gjort.

Immaterielle rettigheter

 • Du samtykker til at alle immaterielle rettigheter i Programvaren, Dokumentasjonen og tilhørende tjenester i hele verden tilhører Oss eller Våre lisensgivere.
 • Du samtykker til at rettighetene i Programvaren og Dokumentasjonen er lisensiert (ikke solgt) til Deg i henhold til vilkårene i denne lisensen.
 • Du samtykker til at Du har lisens til å bruke Programvaren og Dokumentasjonen på en ikke-eksklusiv basis – dette betyr at Vi gir lignende lisenser også til andre.
 • Du samtykker til at Du har ingen immaterielle rettigheter i, eller til, Programvaren eller Dokumentasjonen annet enn retten til å bruke den i samsvar med disse vilkårene.
 • Du har ingen rett til å åpne Programvaren i form av kildekode.
 • Du gir Oss en verdensomspennende, royalty-fri, viderelisensierbar tillatelse til å bruke data (inkludert for eksempel innhold og videoer som Du har lastet opp), informasjon og dokumentasjon Du bruker eller laster opp med eller til Programvaren i ethvert tilfelle:
  • med formål om å tilby, utføre, analysere og forbedre Programvaren og Dokumentasjonen. Denne lisensen skal vare evig og kan ikke trekkes tilbake (underlagt personvernrettigheter Du måtte ha); og
  • bruke slikt innhold og videoer for publisitet, markedsføring og promoteringsformål, i tilfeller hvor Du spesifikt har samtykket til at Vi gjør dette. Denne lisensen skal vare evig og kan ikke trekkes tilbake (underlagt personvernrettigheter Du måtte ha).

Vårt ansvar for tap eller skade Du har hatt, dersom Du aksepterte disse vilkårene i USA:

 • SÅ LANGT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVER SKAL VI IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN TILFELDIG, SÆRLIG, STRAFFENDE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER UANSETT GRUNN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR DRIFTSTAP ELLER TAP AV KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, FOR AVBRUDDSTAP, FOR PERSONVERNRELATERTE TAP, FOR KORRUPSJON, SKADE ELLER TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER, FOR Å MISLYKKES I Å OPPFYLLE PLIKTER INKLUDERT LOVPÅLAGTE PLIKTER, AKTSOMHETSPLIKT, FOR UAKTSOMHET, FOR ØKONOMISK TAP, OG FOR HVILKET SOM HELST ANNEN ØKONOMISK ELLER ANNET TAP) SOM SPRINGER UT AV ELLER ER RELATERT TIL DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER DOKUMENTASJONEN, VÅRE BESTEMMELSER AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å TILBY SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER ELLER PÅ ANNEN MÅTE UNDER ELLER I TILKNYTNING TIL NOEN BESTEMMELSE I DISSE VILKÅRENE, UANSETT ÅRSAK OG UTEN HENSYN TIL ANSVARSTEORI (KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER ANNET) OG OGSÅ DERSOM VI HAR BLITT RÅDGITT OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADESERSTATNING.
 • MED UNNTAK AV I DEN GRAD NOE ANNET KREVES AV GJELDENDE LOV, SKAL VÅRT TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE DET STØRSTE AV (1) BELØPET DU EVENTUELT HAR BETALT TIL OSS I TILKNYTNING TIL RETTIGHETENE UNDER DENNE AVTALEN I LØPET AV DE 12 SISTE MÅNEDENE OG (2) £100 (ETT HUNDRE PUND).
 • INGENTING I DENNE AVTALEN EKSKLUDERER ELLER BEGRENSER NOE KRAV FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADE. VIDERE SKAL FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER I DENNE AVTALEN SOM ETTER GJELDENDE LOV IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRENSES, SKAL KUN DEN AKTUELLE FRASKRIVELSEN ELLER BEGRENSNINGEN IKKE GJELDE FOR DEG OG DU SKAL FORTSETTE Å VÆRE BUNDET AV RESTERENDE FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER.
 • VENNLIGST SE BEGRENSNINGER OG FRASKRIVELSER UNDER AVSNITTET UNDER OVERSKRIFTEN «ENTIRE AGREEMENT».

Vårt ansvar for tap eller skade Du har hatt, dersom Du er Forbruker (med unntak av personer som aksepterte disse vilkårene i USA og som bestemmelsen over under overskriften «Vårt ansvar for tap eller skade Du har hatt, dersom Du aksepterte disse vilkårene i USA» gjelder for):

Vi er ansvarlige overfor Forbrukere for påregnelig tap og skade forårsaket av Oss:

 • Hvis Du er Forbruker og Vi ikke overholder disse vilkårene, er Vi ansvarlige for påregnelige tap og skade Du lider som følge av at Vi ikke overholder disse vilkårene. Vi er ikke ansvarlig for upåregnelig tap og skade.
 • Tap eller skade er påregnelig hvis enten det er klart at det ville skje eller, på tidspunktet Du aksepterte disse vilkårene, både Du og Vi visste at det kunne skje.
 • Fordi Programvaren og Dokumentasjonen er tilbudt Deg gratis er Vårt totale ansvar overfor Deg hva gjelder all tap og krav som springer ut av eller i tilknytning til disse vilkårene og Din bruk av Programvaren og Dokumentasjonen, både i kontrakt og ved alminnelig uaktsomhet, brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, begrenset til £100 (ett hundre pund) totalt.

Det innebærer at dersom Vi blir funnet å ha brutt disse vilkårene vil Vårt totale ansvar overfor Deg, med noen få unntak (se avsnittet over under overskriften «Vi utelukker eller begrenser på ingen måte Vårt ansvar overfor Forbrukere hvor det ville vært ulovlig å gjøre det.») ikke overstige £100 (ett hundre pund) totalt.

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte Vårt ansvar overfor Forbrukere hvor det ville vært ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av Vår uaktsomhet eller uaktsomhet hos Våre ansatte, agenter eller underleverandører, eller for svindel eller bedragersk feilaktig fremstilling.

Når Vi er ansvarlige for skade på din eiendom dersom Du er Forbruker:

 • Hvis Vi har levert mangelfullt digitalt innhold som skader en enhet eller digitalt innhold som tilhører Deg og Du er Forbruker, vil Vi enten reparere skaden eller kompensere Deg.
 • Vi er imidlertid ikke ansvarlig for skader forårsaket av at Du ikke fulgte installasjonsinstruksene på riktig måte eller skade som følge av at Vårt råd om krav til minimumssystem ikke var fulgt og som kunne vært unngått dersom Vårt råd om å bruke en oppdatering tilbudt Deg gratis hadde vært fulgt.
 • Fordi Programvaren og Dokumentasjonen er tilbudt Deg gratis er Vårt totale ansvar overfor Deg hva gjelder all tap og krav som springer ut av eller i tilknytning til disse vilkårene og Din bruk av Programvaren og Dokumentasjonen, både i kontrakt og ved alminnelig uaktsomhet, brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, begrenset til £100 (ett hundre pund) totalt.

Det innebærer at dersom Vi blir funnet å ha brutt disse vilkårene vil Vårt totale ansvar overfor Deg, med noen få unntak (se avsnittet over under overskriften «Vi utelukker eller begrenser på ingen måte Vårt ansvar overfor Forbrukere hvor det ville vært ulovlig å gjøre det.») ikke overstige £100 (ett hundre pund) totalt.

Vi er ikke ansvarlig overfor Forbrukere for tap i virksomhet.

 • Programvaren og Dokumentasjonen er beregnet for personlig og innenlands bruk av Forbrukere (ikke i virksomhet, ikke-kommersielt og ikke for videresalg).
 • Dersom Du er Forbruker og Du bruker Programvaren eller Dokumentasjonen for kommersielle formål, i forretningsvirksomhet eller for videresalg, vil Vi ikke ha noe ansvar for (i) tap av fortjeneste, (ii) tap av virksomhet, (iii) tap av forretningsmulighet eller (iv) for noe indirekte tap (det vil si tap som ikke faller inn under beskrivelsen av påregnelige tap under overskriften «Vi er ansvarlige overfor Forbrukere for påregnelig tap og skade forårsaket av Oss» over.

Vårt ansvar for tap eller skade Du har hatt, dersom Du ikke er Forbruker (med unntak av personer som aksepterte disse vilkårene i USA og som bestemmelsen over under overskriften «Vårt ansvar for tap eller skade Du har hatt, dersom Du aksepterte disse vilkårene i USA» gjelder for):

 • Disse vilkårene skal ikke begrense eller ekskludere Vårt ansvar for:
  • Dødsfall eller personskader forårsaket ved Vår uaktsomhet
  • Bedrageri eller svik
  • Andre forhold som ikke kan begrenses eller ekskluderes under engelsk rett.
 • Vi er ikke under noen omstendigheter ansvarlig overfor Deg, hverken for erstatning i kontrakt, culpaansvar, brudd på lovbestemte plikter eller på annen måte, som springer ut av eller i tilknytning til disse vilkårene eller Din bruk av Programvaren eller Dokumentasjonen for:
  • Driftstap, tap ved salg eller virksomhet eller omsetningstap
  • Tap eller skade på data, informasjon eller programvare
  • Tap av forretningsmulighet
  • Tap av forventede besparelser
  • Tap av goodwill
  • Indirekte tap eller skade
  • Følgestap eller -skade
  • Særegne tap eller skade
 • Vårt gjenstående ansvar overfor Deg:
  • Fordi Programvaren og Dokumentasjonen er tilbudt Deg gratis, ekskluderes herved (så langt det er tillatt ved lov) ansvar for alt tap og krav som springer ut av og i tilknytning til disse vilkårene og Din nedlasting, installering og bruk av Programvaren og Din bruk av Dokumentasjonen, i ethvert tilfelle, både erstatning i kontrakt, culpaansvar, brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte.
  • I tilfelle en domstol med kompetent myndighet kommer til at ansvarsfraskrivelsen over er ugyldig eller ugjennomførlig for hvilken som helst grunn, skal Vårt totale ansvar overfor Deg hva gjelder alt tap eller krav som springer ut av eller oppstår i tilknytning til disse vilkårene og Din bruk av Programvaren eller Dokumentasjonen, det være seg erstatningansvar i kontrakt, culpaansvar, brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, under ingen omstendigheter overstige £100 (ett hundre pund) totalt.

Begrensninger ved bruk av Programvaren.

 • Programvaren og Dokumentasjonen tilbys for bruk i tilknytning til Våre produkter, samt for generell informasjon.
 • Programvaren og Dokumentasjonen gir ikke råd Du kan basere Deg på. Du må skaffe profesjonell hjelp før Du tar, eller avstår fra å ta, en beslutning på grunnlag av informasjon hentet fra Programvaren eller Dokumentasjonen.
 • Selv om Vi tilstreber å oppdatere informasjonen gitt gjennom Programvaren og Dokumentasjonen, gir Vi ingen garantier, verken eksplisitt eller implisitt, for at denne informasjonen er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Sikkerhetskopier innhold og data. Vi anbefaler at Du sikkerhetskopierer innhold og data på dine enheter, både før, under og etter installering, åpning og bruk av Programvaren. Det er viktig at Du gjør dette for å sikre Deg mot problemer med Programvaren, da Vi ikke er ansvarlige for å sikkerhetskopiere innholdet ditt og dine data.

Kontroller at Applikasjonen og Tjenestene passer for deg. Applikasjonen og Tjenestene er ikke utviklet for å dekke dine individuelle behov. Kontroller derfor at fasilitetene og funksjonene til Applikasjonen og Tjenesten (som beskrevet på nedlastingssiden i applikasjonsbutikken og i Dokumentasjonen) passer til dine behov.

Vi er ikke ansvarlige for hindringer utenfor Vår kontroll:

 • Hvis Vår levering av Programvaren eller Dokumentasjonen eller støtte for Programvaren er forsinket eller er utilgjengelig på grunn av en hindring utenfor Vår kontroll, vil Vi informere Deg og iverksette tiltak for å minimere virkningen av forsinkelsen.
 • Forutsatt at Vi gjør dette, vil Vi ikke være ansvarlig for forsinkelser forårsaket av hindringen.

Vi kan overføre denne lisensen til noen andre

Vi forbeholder Oss retten til å overføre Våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon. Dette vil Vi alltid meddele deg skriftlig og sørge for at overføringen ikke vil påvirke rettighetene til Forbrukere under lisensen.

Du trenger Vårt samtykke til å kunne overføre rettighetene til noen andre

Du kan bare overføre Dine rettigheter eller Dine forpliktelser etter disse vilkårene såfremt Vi skriftlig og på forhånd har samtykket til slik overføring.

Ingen rettigheter til tredjepart

Denne lisensen er inngått mellom Deg og Oss. Ingen andre skal ha rett til å håndheve vilkårene i den.

Hvis en domstol finner at en del av denne avtalen er ugyldig, vil resten av avtalen fortsatt være i kraft

Alle avsnittene i disse vilkårene er uavhengige av hverandre. Hvis en domstol eller annen relevant myndighet finner at noen av dem er ugyldige eller ugjennomførlige, vil de resterende fortsette å være i kraft.

Selv om Vi er forsinket i håndhevingen av denne avtalen, kan Vi fortsatt håndheve avtalen senere

 • Selv om Vi er forsinket i håndhevingen av denne avtalen, kan Vi fortsatt håndheve den senere.
 • Dersom Vi ikke umiddelbart insisterer på at Du gjør det Du er forpliktet til under disse vilkårene, eller hvis Vi er forsinket i å ta skritt mot Deg som følge av at Du ikke overholder avtalen, betyr ikke det at Du ikke trenger å gjøre dette og det vil ikke forhindre Oss i å ta disse skrittene mot Deg på et senere tidspunkt.

Entire agreement

For personer som ikke inngikk disse vilkårene i USA:

 • Dette avsnittet gjelder ikke Deg dersom Du er Forbruker
 • Dersom Du ikke er Forbruker:
  • Disse vilkårene representerer hele avtalen mellom Deg og Oss i forhold til Din bruk av Programvaren og Dokumentasjonen og erstatter og slår ut alle tidligere avtaler, løfter, forsikringer, garantier, representasjoner og forståelser mellom Oss, enten skriftlig eller muntlig, i forhold til dets gjenstand.
  • Ved å inngå denne lisensen anerkjenner og aksepterer Du:
   • Programvaren og Dokumentasjonen «som den er»;
   • At Vi ikke gir noen representasjon, garanti, forsikringer, løfter eller tilsagn i forhold til Programvaren eller Dokumentasjonen med unntak av de som uttrykkelig fremgår av disse vilkårene;
   • At eventuell representasjon, garanti, forsikringer, løfter eller tilsagn som er underforstått eller inngår i disse vilkårene ved lov, rettspraksis eller på annen måte ekskluderes så langt det er tillatt etter lov. For eksempel vil Vi ikke være ansvarlige for å forsikre at Programvaren og Dokumentasjonen passer til Dine formål;
   • Å ikke stole på eventuelle utsagn, representasjon, garanti eller forsikringer (både som er gitt uten skyld eller ved uaktsomhet) som ikke fremgår av disse vilkårene; og
   • At ingen av oss skal ha noe ansvar for uskyldige eller uaktsomme svik eller uaktsom villedende opplysninger basert på disse vilkårene.

For personer som aksepterte disse vilkårene i USA:

 • PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN ER TILBUDT «SOM DEN ER» OG VI GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTI I FORHOLD TIL DETS BRUK ELLER FUNKSJON. MED UNNTAK AV GARANTIER, VILKÅR, REPRESENTASJON ELLER LØFTER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ETTER LOV, GIR VI INGEN GARANTI, VILKÅR, REPRESENTASJON ELLER LØFTER (UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HVERKEN VED LOV, RETTSPRAKSIS, KUTYME, SEDVANE ELLER PÅ ANNEN MÅTE) I FORHOLD TIL NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, UKRENKELIGHET AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRASJON ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAR DEG ALLE FEIL, OG HELE RISIKOEN I FORHOLD TIL YTEEVNE OG ANSVAR FOR VALG AV PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN FOR Å OPPNÅ DITT TILSIKTEDE RESULTAT, OG FOR INSTALLASJON AV, BRUK AV, OG RESULTATER OPPNÅD MED PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN. UTEN BEGRENSNING AV FOREGÅENDE BESTEMMELSER, GIR RETTIGHETSHAVEREN INGEN REPRESENTASJON OG GIR INGEN GARANTI FOR AT PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN VIL VÆRE FEILFRI ELLER VÆRE UTEN AVBRUDD ELLER ANDRE FEIL ELLER AT PROGRAMVAREN OG DOKUMENTASJONEN VIL OPPFYLLE NOEN AV ELLER ALLE DINE KRAV, UANSETT OM DE ER OPPGITT OVERFOR OSS.

Hvilke lover som gjelder for denne lisensen og rett verneting

Dersom Du er Forbruker og inngikk disse vilkårene utenfor USA:

 • Denne lisensen er underlagt engelsk lov, og Du kan bringe tvister vedrørende denne lisensen, Programvaren eller Dokumentasjonen for engelske domstoler.
 • Bor Du i Skottland kan Du bringe tvister vedrørende denne lisensen, Programvaren eller Dokumentasjonen inn for enten skotske eller engelske domstoler.
 • Bor Du i Nord-Irland kan Du bringe tvister vedrørende denne lisensen, Programvaren eller Dokumentasjonen inn for enten Nordirske eller engelske domstoler.
 • Unntatt i tilfeller som beskrevet ovenfor; hvis Du er en Forbruker som inngikk denne lisensen innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, er disse vilkårene underlagt lovene som gjelder i det medlemslandet Du inngikk denne lisensen i, og Du kan bringe tvister i forhold til denne lisensen, Programvaren eller Dokumentasjonen inn for en domstol i dette landet eller i Ditt bostedsland innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
 • Unntatt i tilfeller som beskrevet ovenfor; hvis Du er en Forbruker er denne lisensen underlagt lovene i det landet Du inngikk denne lisensen, og Du kan bringe rettslige tvister i forhold til denne lisensen, Programvaren eller Dokumentasjonen inn for domstolene i dette landet så vel som i Ditt ordinære bostedsland.

Dersom Du ikke er Forbruker og Du ikke inngikk disse vilkårene i USA:

 • Disse vilkårene og eventuelle tvister eller krav som springer ut av eller oppstår i tilknytning til dem eller deres gjenstand eller tilblivelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister og krav) skal være underlagt av og tolkes i henhold til engelsk lov.
 • Vi aksepterer begge ugjenkallelig at engelske domstoler skal ha eksklusivt verneting for å avgjøre eventuelle tvister eller krav som springer ut av eller oppstår i tilknytning til disse vilkårene og deres gjenstand eller tilblivelse (inkludert ikke-kontraktuelle tvister og krav).

Dersom Du inngikk disse vilkårene i USA:

 • Disse vilkårene er underlagt de føderale lovene i USA og lovene i staten Delaware, unntatt krav som er underlagt statlig forbrukervern, konkurranseregler eller lignende regler underlagt lovene i den amerikanske staten Du bor i så langt dette er pålagt ved lov. Så langt det er pålagt ved lov aksepterer både Du og Vi uttrykkelig herved å frasi Oss retten til en rettsak med jury i forhold til disse vilkårene.
 • Både Du og Vi er enige om at domstolene i Delaware skal avgjøre eventuelle tvister, krav eller uenigheter som oppstår i tilknytning til disse vilkårene og er ikke underlagt obligatorisk voldgift som beskrevet under.
 • GRUPPESØKSMÅL OG AVTALE OM OBLIGATORISK VOLDGIFT
  • Avtale om Voldgift. Dersom Du inngikk disse vilkårene i USA, gjelder denne bestemmelsen for Deg. Ved tvist, krav eller uenighet av enhver type i forhold til noen av Våre produkter, tjenester eller andre sider ved disse vilkårene, oppstår mellom Deg og Oss, og partene ikke er i stand til å bli enige uformelt innen en rimelig tid, AKSEPTERER HERVED DU OG VI AT TVISTEN SKAL AVGJØRES GJENNOM BINDENDE INDIVIDUELL VOLDGIFT for den Amerikanske Voldgiftsorganisasjonen («AAA») underlagt den føderale voldgiftsloven («FAA»), samt å ikke anlegge søksmål for en domstol, hverken med eller uten jury.
  • Fraskrivelse av rett til Gruppesøksmål. Eventuelle søksmål, inkludert men ikke begrenset til gruppesøksmål, gruppevoldgift, private tiltak for statsadvokaten, eller kombinasjon av individuelle søksmål er forbudt. VED Å AKSEPTERE DENNE AVTALEN, AKSEPTERER DU Å IKKE STARTE ELLER DELTA I GRUPPE- ELLER FLERPARTS SØKSMÅL, OG EVENTUELLE SØKSMÅL OG MISLIGHOLDSBEFØYELSER DU FORFØLGER SKAL GJØRES PÅ INDIVIDUELL BASIS, SOM FORUTSATT I DETTE AVSNITTET. Dersom en domstol kommer til at gjeldende lov forhindrer håndheving av dette avsnittets begrensninger i forhold til et bestemt erstatningskrav, så vil dette kravet (og kun dette kravet) avskjæres fra voldgiftsbehandlingen og kan forfølges i retten. Dersom dette avsnittet blir funnet at ikke kan håndheves, skal hele denne Fraskrivelsen av rett til Gruppesøksmål og Avtalen om Voldgift være ugyldig.
  • Unntak. Til tross for eventuelle motstridende uttalelser over, skal denne bestemmelsen ikke tolkes som en fraskrivelse av en parts rett til (1) å anlegge et individuelt søksmål for en amerikansk småkravs-domstol eller (2) anlegge et individuelt søksmål om midlertidig forføyning eller prejudisiell avgjørelse for en rettslig domstol, i påvente av en voldgiftsavgjørelse, eller (3) anføre en sak for føderal, statlig eller lokale byråer (og slike byråer kan anlegge krav på vegne av en part som tillatt etter lov). I tillegg skal denne Fraskrivelsen av rett til gruppesøksmål og Avtale om Voldgift ikke kreve voldgift ved tvist om håndhevelse eller gyldighet av Dine (eller Dine lisensgivere) eller Våre (eller Våre lisensgivere) immaterielle rettigheter.
  • Gjennomføring a voldgift. I tilfelle sakførsel ved obligatorisk individuell voldgift mellom partene, skal en nøytral voldgiftsdommer avgjøre tvisten og voldgiftsdommerens avgjørelse skal være endelig med unntak av den begrensede klageadgangen som er tillatt under FAA, og voldgiftsdommeren skal ha eksklusiv myndighet til avgjørelser i sin egen jurisdiksjon, inkludert avgjørelse om eksistensen, omfanget og gyldigheten ved denne avtalen, eller adgangen til å avgjøre tvisten ved voldgift. Voldgift gjennomført etter disse bestemmelsene skal gjennomføres i henhold til Voldgiftsreglene for Forbrukere i AAA (eller, dersom Du ikke er Forbruker underlagt disse reglene, skal Voldgiftsreglene for Virksomheter i AAA gjelde) eller tilsvarende til enhver tid gjeldende regler, med unntak av det som fremgår av disse vilkårene. Eventuell voldgiftshøring skal finne sted i Ditt hjemstedsfylke eller Din hjemstedskommune, unntatt dersom det fremgår av de relevante AAA-reglene at høringen kan finne sted per telefon eller skriftlig, etter omstendighetene. Voldgiftsdommeren skal utarbeide en skriftlig begrunnet avgjørelse som er tilstrekkelig for å forklare de essensielle funnene og konklusjonene som avgjørelsen bygger på.
  • AAA-reglene; gebyrer. AAA-reglene, samt instrukser i forbindelse med igangsetting av voldgift, er tilgjengelig på www.adr.org, og Du kan kontakte AAA på 1-800-778-7879. Dersom Du er pålagt å betale et dokumentgebyr i forbindelse med voldgift skal Vi tilbakebetale Deg for dokumentgebyret, unntatt dersom kravet Ditt er på over $10.000. Vi vil dekke alle andre relevante voldgiftsgebyrer eller voldgiftsdommerens honorar som overstiger gebyret Du ville blitt pålagt å betale ved ordinært søksmål ved en domstol. Vi vil da betale den delen av gebyrene som overstiger domstols-gebyrene Du ville ha betalt ved domstolsbehandlingen.
  • Varighet. Fraskrivelsesklausulen for Gruppesøksmål og Avtalen om Voldgift skal vare utover oppsigelse av disse vilkårene og lisensen som er underlagt disse vilkårene.