Personvernregler for MyNextbase Connect


Dette er en viktig melding om personvern og den måten Portable Multimedia Limited (referert til som «vi», «vår» eller «oss» i disse reglene) innhenter og gjør bruk av personopplysningene dine gjennom telefonapplikasjonen «MyNextbase Connect». Vi ønsker å være åpne og gjennomsiktige overfor deg, og oppfordrer deg derfor til å kontakte oss hvis du har spørsmål om disse reglene, eller hvordan vi bruker personopplysningene dine.

Disse reglene gjelder for brukere av appen vår, tredjeparts nødkontakter og tredjeparter generelt. Vi tar personvernansvaret vårt på alvor og er forpliktet til å beskytte og respektere privatlivet ditt.

Disse reglene angir grunnlaget for hvordan personlige opplysninger vi innhenter fra deg, eller som du gir oss, blir behandlet av oss. Vennligst les det følgende nøye for å forstå våre synspunkter og praksis angående personopplysningene dine og hvordan vi vil behandle dem.

Hva angår gjeldende personvernlovgivning, er den behandlingsansvarlige Portable Multimedia Limited T/A Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW. Selskapets registreringsnummer er 04038169.

Spørsmål angående disse reglene skal rettes til personvernombudet vårt som kan kontaktes på [email protected]. Personvernombudet er ansvarlig for å sikre samsvar med relevant personvernlovgivning og med disse reglene. Eventuelle spørsmål om bruken av disse reglene eller eventuelle bekymringer om at reglene ikke er blitt fulgt, henvises i første omgang til personvernombudet.

 1. Hvilke opplysninger har vi om deg?

  Vi kan innhente, oppbevare og bruke personlige opplysninger om deg (omtales i disse personvernreglene som personopplysninger):

  Applikasjonsbrukere

  • Personlig kontaktinformasjon som navn, tittel, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Informasjon om kjøretøyet som registreringsnummer og kjøretøyets modell.
  • Kontaktinformasjon om registrert medisinsk praksis inkludert navn og kontoradresse.
  • Medisinsk informasjon som for eksempel allergier, foreskrevne medikamenter, blodtype og diabetesdetaljer.
  • Personlig informasjon gitt til oss av tredjeparts tjenesteleverandører vi arbeider med, for eksempel plattformleverandører.

  Tredjeparts nødkontakter

  • Personlig kontaktinformasjon som navn og telefonnummer.

  Generelt

  • Informasjon gitt til oss av tredjeparts tjenesteleverandører vi arbeider med, for eksempel betalingsservice- eller plattformleverandører.
 2. Hvordan bruker vi personopplysningene dine og hvilket juridisk grunnlag har vi for å gjøre det?

  Vi bruker bare personopplysningene dine når loven tillater det. Når vi bruker personopplysningene dine, må vi ha en juridisk basis for å gjøre dette. Følgende er (noen av) de juridiske begrunnelsene for at vi kan bruke personopplysningene dine:

  • Når du har gitt oss samtykke til å gjøre det.
  • Når det er nødvendig for å fullbyrde kontrakten vi har inngått med deg, eller ta skritt for å inngå en avtale med deg.
  • Når vi må overholde juridiske forpliktelser som vi er underlagt.
  • Der det er for å ivareta våre (eller en tredjeparts) legitime interesser og dine interesser, og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene.

  Vi vil mer spesifikt bruke personopplysningene dine i følgende tilfeller:

  Brukere av applikasjonen

  • Kontaktinformasjonen din – for å fullbyrde kontrakten med deg eller ta skritt for å inngå en avtale med deg.
  • Kontaktinformasjonen din for å gi deg akutt medisinsk hjelp – for å beskytte dine vitale interesser når du ikke er i stand til å gi samtykke som følge av en ulykke.
  • Kontaktinformasjonen din for å gi deg markedsføringsinformasjon om produktene og tjenestene våre – når du har gitt oss samtykke til å gjøre det.
  • Informasjon om kjøretøyet som skal videresendes til utrykningstjenestene i tilfelle en kollisjon – for å beskytte dine vitale interesser når du ikke er i stand til å gi samtykke som følge av en ulykke.
  • Medisinsk profesjonell kontakt detaljer som skal videresendes til utrykningstjenestene i tilfelle en kollisjon – for å beskytte dine vitale interesser når du ikke er i stand til å gi samtykke som følge av en ulykke.
  • Allergiopplysninger som skal videresendes til utrykningstjenestene i tilfelle en kollisjon – for å beskytte dine vitale interesser når du ikke er i stand til å gi samtykke som følge av en ulykke.
  • Informasjon om foreskrevne medisiner som skal videresendes til utrykningstjenestene i tilfelle en kollisjon – for å beskytte dine vitale interesser når du ikke er i stand til å gi samtykke som følge av en ulykke.
  • Detaljer om hvorvidt du lider av diabetes eller ikke som skal videresendes til utrykningstjenestene i tilfelle en kollisjon – for å beskytte dine vitale interesser når du ikke er i stand til å gi samtykke som følge av en ulykke.
  • Detaljer om alle andre relevante medisinske opplysninger som skal videresendes til utrykningstjenestene i tilfelle en kollisjon – for å beskytte dine vitale interesser når du ikke er i stand til å gi samtykke som følge av en ulykke.
  • For å forbedre applikasjonen vår for å sikre at innholdet presenteres på den mest effektive måten for deg og telefonen – for å ivareta våre legitime interesser (for å forbedre innholdet vårt og opplevelsen din).

  Tredjeparts Emergency kontakter

  • Personopplysningene dine – for å ivareta våre legitime interesser i å sikre at alle app-brukere mottar relevant assistanse ved bruk av telefonapplikasjonen «MyNextbase Connect».

  Generell

  • For å administrere applikasjonen vår for intern bruk, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning, statistikk og undersøkelse – for å ivareta våre legitime interesser (for bedre å forstå hvordan mennesker samhandler med applikasjonen vår og løse eventuelle problemer med den).
  • For å overføre til tredjeparts tjenesteleverandører – for å ivareta våre legitime interesser (i outsourcing for nytteverdi og effektivitet).
  • For å kontakte deg hvis vi ønsker å bruke personopplysningene dine til et formål ikke angitt i disse reglene – for å overholde juridiske forpliktelser.
 3. Hva skjer hvis det er en endring av formålet?

  Vi vil bare bruke personopplysningene dine til de formål som vi hentet dem for, med mindre vi rimelig anser at vi trenger å bruke dem av en annen grunn og at årsaken er kompatibel med det opprinnelige formålet. Hvis vi trenger å bruke personopplysningene dine for ikke-relaterte formål, vil vi varsle deg og forklare det juridiske grunnlaget som gjør det mulig for oss å gjøre dette.

  • Hvilke typer av tredjeparter kan vi dele personopplysningene dine med?

  Vi krever at tredjeparter respekterer sikkerheten til personopplysningene dine og behandler dem i samsvar med loven. Når vi for eksempel instruerer tredjeparts tjenesteleverandører, ivaretar vi behørig aktsomhet vedrørende leverandørene for å sikre at de behandler personopplysningene dine like strengt som vi gjør.

  Vi kan dele personopplysningene dine med følgende typer av tredjeparter:

  • Leverandører av teknisk støtte, for eksempel de som hjelper oss med applikasjonsutvikling.
  • Leverandører som hjelper oss med mottak av betalinger via applikasjonen vår.
  • Profesjonelle rådgivere som advokater og forsikringsselskaper.
  • Utrykningstjenester for å levere tjenester nødvendig for applikasjonen.
 4. Oppbevaring av data

  Hvor lenge bruker vi personopplysningene dine?

  Vi oppbevarer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi hentet dem for.

  Vi vurderer den aktuelle oppbevaringsperioden for ulik informasjon basert på dens størrelse, volum, natur og følsomhet, den potensielle risikoen for skade på deg ved uautorisert bruk eller offentliggjøring av informasjon, de formål som vi bruker denne informasjonen til, gjeldende juridiske krav for oppbevaring av denne informasjonen, og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter.

  Brukere av applikasjonen

  • Hvis du har gitt personlig informasjon under første oppsett av applikasjonen, blir all personlig informasjon lagret så lenge du er en aktiv bruker av applikasjonen. Der vi er avhengig av samtykke, vil vi slette personopplysningene dine når du trekker samtykket ditt tilbake.

  Tredjeparts Emergency kontakter

  • Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge applikasjonsbrukere som har oppført deg som en nødkontakt, er aktive brukere av applikasjonen eller du trekker samtykket ditt tilbake.
 5. Hvor vi lagrer personopplysningene dine

  Elektroniske versjoner av personopplysningene dine er lagret på våre servere i Storbritannia og Irland.

  Der vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss, kan personopplysningene dine også lagres i samsvar med deres rutiner og prosedyrer. Vi krever at tredjeparter respekterer personopplysningene dine og behandler dem i samsvar med loven.

  I tilfelle personopplysningene dine overføres utenfor EØS, vil vi ta skritt for å sikre at personopplysningene er tilstrekkelig beskyttet.

 6. Rettigheter til tilgang, korrigering, sletting og begrensninger

  Dine rettigheter i forbindelse med personopplysninger

  Under visse omstendigheter har du lovbestemt rett til å:

  • Be om tilgang til personopplysningene dine (kjent som en «forespørsel om tilgang fra registrert person»). Dette setter deg i stand til å motta en kopi av personopplysningene vi har om deg, og kontrollere at vi behandler dem på lovlig måte.
  • Be om korrigering av personopplysninger som vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å få korrigert ufullstendig eller unøyaktig informasjon om deg.
  • Be om sletting av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger når det ikke er noen god grunn for oss til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slutte å behandle personlig informasjon der vi påberoper oss en legitim interesse, og det er noe med denne situasjonen som gjør du finner grunn til å klage på behandlingen.
  • Be om begrensning i behandlingen av personopplysningene dine. Dette gjør det mulig for deg å be oss om å stanse behandlingen av personlig informasjon om deg, for eksempel hvis du vil ha oss til å bevise deres nøyaktighet eller oppgi grunn for behandlingen.
  • Be om overføring av personopplysningene dine til en annen part.

  Hvis du vil gjennomgå, bekrefte, korrigere eller be om sletting av personopplysningene dine, klage på behandlingen av personopplysningene dine, eller be om at vi overfører en kopi av personopplysningene dine til en annen part, kan du ta skriftlig kontakt med personvernombudet vårt ved hjelp av kontaktinformasjonen oppgitt i begynnelsen av disse personvernreglene.

 7. Som regel kreves ingen avgift

  Du vil ikke måtte betale en avgift for å få tilgang til personopplysningene dine (eller å utøve noen av de andre rettighetene dine). Men vi kan kreve en rimelig avgift hvis forespørselen om tilgang åpenbart er grunnløs eller overdreven. Alternativt, kan vi nekte å etterkomme forespørselen i slike tilfeller.

 8. Hva vi kan behøve fra deg

  Vi må kanskje be om informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre at du har rett til å få tilgang til personopplysninger (eller å utøve noen av de andre rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personlig informasjon ikke fremlegges for personer som ikke har rett til å motta den.

 9. Retten til å trekke tilbake samtykket

  I begrensede tilfeller der du kan ha gitt samtykke til innhenting, behandling og overføring av personlig informasjon for et bestemt formål, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket ditt for den spesifikke behandlingen. Vil du trekke tilbake samtykket ditt, kan du ta skriftlig kontakt med personvernombudet vårt ved hjelp av kontaktinformasjonen oppgitt i begynnelsen av disse personvernreglene.

  I tilfelle vi gir deg markedsføringsinformasjon, kan du endre markedsføringspreferansene dine ved hjelp av oppsigelsesknappen i bunnen av reklame i e-post til deg.

  Når vi har mottatt melding om at du har trukket tilbake ditt samtykke, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for formålet eller formål du opprinnelig godtok, med mindre vi har en annen lovlig basis for å gjøre dette.

 10. Hva skjer hvis du unnlater å gi personlig informasjon?

  Hvis du unnlater å gi visse opplysninger på anmodning, er vi kanskje ikke i stand til å fullbyrde den kontrakten vi har med deg (for eksempel gi deg produkter og/eller tjenester), eller vi kan bli forhindret i å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel for å sikre helse og sikkerhet for besøkende til våre lokaler).

 11. Rett til å klage

  I første omgang kan du klage direkte til personvernombudet vårt som kan kontaktes på [email protected].

  Hvis vi ikke kan oppklare klagen, kan du ta skriftlig kontakt med Datatilsynet i Storbritannia, som fører tilsyn med behandlingen vår: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, telefon (0303 123 1113), e-post ([email protected]).

  I tilfelle du bor utenfor Storbritannia, ønsker vi deg velkommen til å kontakte oss slik at vi kan gi deg nærmere informasjon om relevante myndigheter.

 12. Endringer i denne personvernerklæringen

  Vi kan endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse reglene når som helst, og alle endringer trer i kraft umiddelbart.

  Alle endringer vi foretar i personvernreglene våre, vil bli publisert på denne siden og, når det er behørig, varsles til deg.