MyNextbase Connect-privacybeleid


Dit is een belangrijke mededeling met betrekking tot uw privacy en de manier waarop Portable Multimedia Limited (in dit beleid aangeduid als "wij", "onze" of "ons") uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Wij willen open en transparant met u zijn, en moedigen u daarom aan om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over dit beleid of de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.
 
Dit beleid is van toepassing op onze sollicitanten, zakelijke contacten (d.w.z. klanten en potentiële klanten), klanten, leveranciers, deelnemers aan wedstrijden en derden in het algemeen. Wij nemen onze verantwoordelijkheden op het gebied van privacy serieus en zetten ons in voor het beschermen en respecteren van uw privacy.
In dit beleid wordt uiteengezet op welke basis de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze zullen behandelen.
In het kader van de toepasselijke privacywetgeving is de gegevensbeheerder Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road London, SE1 8NW. Ons bedrijfsregistratienummer is 04038169.
Vragen over dit beleid moeten worden gericht aan onze functionaris voor gegevensbescherming, die bereikbaar is op [email protected]. De functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en van dit beleid. Vragen over de werking van dit beleid of zorgen dat het beleid niet is gevolgd, moeten in eerste instantie worden voorgelegd aan de functionaris voor gegevensbescherming.
1. Welke informatie hebben wij over u?
 
Wij kunnen persoonlijke gegevens over u (waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen als persoonlijke informatie) verzamelen, opslaan en gebruiken:
 
Aanvragers
 
 • Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt.
 • Wervingsinformatie (met inbegrip van persoonlijke informatie zoals kopieën van uw recht om te werken documenten, uw CV of sollicitatiebrief die naar ons wordt verzonden als onderdeel van de sollicitatieprocedure).
 • Informatie die aan ons wordt verstrekt door wervingsbureaus in verband met uw sollicitatie naar een baan bij ons.
Zakelijke contacten
 
 • Contactgegevens zoals uw naam, titel, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres en uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt.
 • Informatie die u verstrekt of die we verzamelen tijdens onze interacties met u of uw werkgever, zoals hoe lang we al zaken met u doen of hoe lang u al bij uw bedrijf werkt.
 • Bankgegevens van eenmanszaken.
Klanten
 
 • Persoonlijke contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt.
 • Andere persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt via onze website, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de LiveChat-functie via onze "contact"-pagina.
 • Betalingsgegevens zoals creditcardnummer, vervaldatum, beveiligingscode en naam zoals deze op de kaart staat en het adres waarop de kaart geregistreerd staat.
 • Persoonlijke en betalingsgegevens die u ons verstrekt op beurzen en expedities.
 • Gegevens die u aan ons verstrekt in verband met productgarantieregistratie.
 • Persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt via onze website of social media accounts, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen via Facebook of Twitter.
 • Persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt tijdens telefoongesprekken die u met ons hebt gevoerd en die zijn opgenomen.
 • Persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt door externe serviceproviders waarmee we samenwerken, bijvoorbeeld analyseproviders en externe bedrijven die ons marketingondersteuning bieden.
Leveranciers
 
 • Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, bankgegevens, telefoonnummer en uw IP-adres wanneer u onze website bezoekt.
Deelnemers aan de wedstrijd
 
 • Als u meedoet aan of zich inschrijft voor een van onze wedstrijden of evenementen, persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens (indien van toepassing).
 • Persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je meedoet aan een van onze wedstrijden via een van onze bedrijfspartners.
Over het algemeen
 
 • Als u onze kantoren bezoekt, worden beelden en video's opgenomen door het camerabewakingssysteem dat op ons terrein in werking is.
 • Informatie die telefonisch aan ons wordt verstrekt en die wordt opgenomen wanneer u onze kantoren belt.
 • Alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt na het invullen van ons 'Dash Cam Inzendformulier'.
 • Wanneer u voorkomt in inhoud die is geüpload naar onze website 'Operation Snap'.
 • Waar u voorkomt in inhoud die is geüpload naar onze social media-pagina's.
 • Wanneer u voorkomt in inhoud die aan ons wordt geleverd door onze dashcamgebruikers.
 • Alle persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt op beurzen waaraan we deelnemen.
 • Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt tijdens uw interacties met ons.
 • Informatie verzameld door cookies gebruikt op onze website. Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede browse-ervaring te bieden en stelt ons in staat om de werking van onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, verwijzen we naar ons Cookiebeleid.
 • Informatie die aan ons wordt verstrekt door externe serviceproviders waarmee we samenwerken, bijvoorbeeld aanbieders van betalingsdiensten of analyses.
2Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens en op welke rechtsgrond baseren we ons om dit te doen?
 
Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken, moeten wij daarvoor een wettelijke grond hebben. Hieronder volgen (onder andere) de rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken:
 • Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Wanneer we het contract dat we met u zijn aangegaan moeten uitvoeren of om stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan;
 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen;
 • Wanneer dit gebeurt met het oog op onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen.
Meer specifiek zullen wij uw persoonlijke informatie in de volgende omstandigheden gebruiken:
 
Aanvragers
 
 • Om uw sollicitatie naar een baan bij ons te beoordelen en te verwerken - om het contract met u uit te voeren of om stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan, en om onze legitieme belangen te behartigen door uw geschiktheid voor onze vacatures te verifiëren.
 • Om controles uit te voeren op het recht om te werken - Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zakelijke contacten
 
 • Uw contactgegevens - om onze legitieme belangen te behartigen (om zaken tussen u of uw bedrijf en ons te vergemakkelijken).
 • Uw contactgegevens om u te voorzien van informatie over onze producten en diensten. Dit kan technische informatie en/of marketinginformatie omvatten (wanneer u een werknemer van een bedrijf bent) - in het kader van onze legitieme belangen om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten en bedrijfsupdates.
 • Uw bankgegevens (als u een eenmanszaak bent) - om een contract met u uit te voeren of stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan.
Klanten
 
 • Afhandeling van uw productgerelateerde vraag via assistentie op afstand - ter behartiging van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat uw vraag snel en efficiënt wordt afgehandeld
 • Het afhandelen van uw vraag via de "Contact"-pagina, de LiveChat-functie op onze website en/of sociale media - in het kader van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat uw vraag snel en efficiënt wordt afgehandeld.
 • Uw contactgegevens om u te voorzien van marketinginformatie over onze producten en diensten - wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt tijdens telefoongesprekken - in het kader van onze legitieme belangen om te zorgen voor adequate training en controle van ons personeel.
 • Uw betalingsgegevens - om het contract met u uit te voeren of om stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan.
 • Uw persoonlijke gegevens voor productgarantiedoeleinden - om het contract met u uit te voeren of om stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan
 • Uw persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via sociale mediaplatforms - met het oog op onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat uw vraag snel en efficiënt wordt behandeld.
 • Gegevens die worden verzameld op de verzekeringspagina worden doorgegeven aan een externe partnerorganisatie (Cornmarket) wanneer de gebruiker hierom verzoekt voor een verzekeringsofferte of om teruggebeld te worden.
Leveranciers
 
 • Uw persoonlijke gegevens - om onze legitieme belangen te behartigen (om het zakendoen tussen u of uw bedrijf en ons te vergemakkelijken).
Deelnemers aan de wedstrijd
 
 • Uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt in verband met de wedstrijd waarvoor u zich hebt ingeschreven - om het contract met u uit te voeren of om stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan.
Over het algemeen
 
 • Om ervoor te zorgen dat onze gebouwen veilig zijn - om onze legitieme belangen te behartigen (om ervoor te zorgen dat onze gebouwen veilig zijn en om bewijs hiervan te bewaren).
 • Gezondheids- en veiligheidsdoeleinden - om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt op beurzen - voor onze legitieme belangen om inzicht te krijgen in wie de beurs heeft bezocht.
 • Om onze website te beheren en voor interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden - met het oog op onze legitieme belangen (om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze website en eventuele problemen op te lossen).
 • Om onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd - om onze legitieme belangen te behartigen (om onze inhoud en uw ervaring te verbeteren).
 • Overdracht aan externe dienstverleners - om onze legitieme belangen te behartigen (in outsourcing voor effectiviteit en efficiëntie).
 • Om contact met u op te nemen als we uw gegevens willen gebruiken voor een doel dat niet in dit beleid staat - Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Informatie die aan ons wordt verstrekt via dashcambeelden - in het kader van onze legitieme belangen om onze producten te promoten.
 • Uw persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via sociale mediaplatforms - met het oog op onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat uw vraag snel en efficiënt wordt behandeld.
 • Uw persoonlijke gegevens die u ons telefonisch verstrekt - om onze legitieme belangen te behartigen en ervoor te zorgen dat uw vraag snel en efficiënt wordt behandeld.
 • Persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt via onze Operation Snap-website - in het kader van onze legitieme belangen om South Wales Police te helpen de wegen veilig te houden.
3. Wat gebeurt er als er een verandering van doel is?
 
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en de rechtsgrondslag toelichten op basis waarvan wij dat mogen doen.
 
4. Met welk soort derden kunnen wij uw persoonlijke informatie delen?
 
Wij eisen van derden dat zij de veiligheid van uw persoonlijke informatie respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wanneer wij bijvoorbeeld opdracht geven aan externe dienstverleners, voeren wij due diligence-onderzoeken uit bij die dienstverleners om er zeker van te zijn dat zij uw persoonlijke informatie net zo serieus behandelen als wij dat doen.
Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende soorten derden:
 • Leveranciers van technische ondersteuning, bijvoorbeeld voor het helpen met onze website.
 • Providers die ons helpen met het ontvangen van betalingen via onze website.
 • Wervingsbureaus die ons helpen bij het invullen van onze vacatures.
 • Professionele adviseurs zoals advocaten, accountants, verzekeringsmaatschappijen en bedrijfsanalisten.
 • Leveranciers die ons helpen met verzending, logistiek en levering van onze oplossingen.
 • Aanbieders die ons helpen met het beheer van onze wedstrijden.
 • Providers die ons helpen bij het effectief en veilig verzamelen en organiseren van informatie.
 • Providers die ons helpen bij het genereren en verzamelen van enquêtes en beoordelingen van onze producten en diensten.
 • Aanbieders die ons helpen met marketing door ons bijvoorbeeld te helpen bij het verzenden van marketingmailings.
 • Externe softwarehostingbedrijven die ons softwareoplossingen leveren.
 • Providers die onze servers hosten in hun datacenters (deze bevinden zich allemaal in Ierland).
 • Onze wedstrijdpartners volgen je inzending.
5. Bewaring van gegevens
 
Hoe lang zullen wij uw persoonlijke informatie gebruiken?
 
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld.
We beoordelen de juiste bewaarperiode voor verschillende gegevens op basis van de omvang, het volume, de aard en de gevoeligheid van die gegevens, het potentiële risico dat u wordt geschaad door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking van die gegevens, de doeleinden waarvoor we die gegevens gebruiken, de toepasselijke wettelijke vereisten voor het bewaren van die gegevens en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken.
 
Aanvragers
 
 • Als je sollicitatie bij ons succesvol is, zullen we je meer informatie geven over hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken tijdens je dienstverband.
 • Als uw sollicitatie niet succesvol is, bewaren we uw persoonlijke gegevens, zoals uw cv en sollicitatiegegevens, gedurende 6 maanden.
Zakelijke contacten
 
 • Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren, hangt af van een aantal omstandigheden. Bijvoorbeeld:
 • Wanneer we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld tijdens het zakendoen tussen u en onze organisaties, bewaren we uw persoonlijke gegevens zolang dit zakendoen doorgaat, of zolang we een commercieel belang hebben bij het bewaren van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld met het oog op zakendoen in de toekomst.
 • In het geval van eenmanszaken bewaren we uw bankgegevens zolang we samen zaken doen of zolang we een commercieel belang hebben bij het bewaren van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld met het oog op zakendoen in de toekomst.
 • Als u ons uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt tijdens het indienen van een klacht, bewaren we deze gegevens 7 jaar.
 • Wanneer u onze website gebruikt en een van onze cookies wordt geactiveerd, blijft die cookie actief voor de duur die in ons Cookiebeleid wordt beschreven.
Klanten
 
 • Als u toestemming hebt gegeven om marketinginformatie te ontvangen, bewaren we uw persoonlijke gegevens zolang we uw toestemming hebben;
 • Als u ons uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt om een klacht in te dienen of de klantenservice te bellen, bewaren we deze gegevens 7 jaar.
 • Als u ons uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt in het kader van de productgarantie, bewaren we deze gegevens 10 jaar.
Leveranciers
 
 • Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang wij en u samen zaken doen of zolang wij een commercieel belang hebben bij het bewaren van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld met het oog op zakendoen in de toekomst.
 • We bewaren je persoonlijke gegevens tot 6 jaar na een wedstrijd.
Over het algemeen
 
 • Alle gegevens die via ons camerabewakingssysteem worden verzameld, worden slechts 31 dagen bewaard.
 • Afbeeldingen en video's van jou die aan ons zijn verstrekt en die zijn geüpload naar een van onze websites of applicaties, worden op verzoek verwijderd.
 • Gegevens die zijn opgeslagen op CamViewer worden slechts 30 dagen bewaard.
 • Onze serverlogs met IP-adressen worden na 30 dagen verwijderd.
 • Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt op een handelsevenement, bewaren we uw persoonlijke gegevens zolang we daar commercieel belang bij hebben.
 • Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt op een handelsevenement voor marketingdoeleinden, bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt.
6. Waar wij uw persoonsgegevens opslaan
 
Elektronische versies van uw persoonlijke informatie worden opgeslagen op onze servers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
Wanneer wij een beroep doen op externe dienstverleners om ons bij te staan, kan uw persoonlijke informatie ook worden opgeslagen in overeenstemming met hun praktijken en procedures. Wij eisen van derden dat zij uw persoonlijke informatie respecteren en behandelen in overeenstemming met de wet.
Wanneer uw gegevens buiten de EER worden doorgegeven, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie adequaat wordt beschermd.
 
7. Recht op toegang, correctie, wissen en beperking
 
Uw rechten in verband met uw persoonlijke informatie
 
Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om:
 
 • Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (bekend als een "verzoek om toegang voor gegevenssubjecten"). Hiermee kunt u een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en controleren of we deze rechtmatig verwerken.
 • Correctie aanvragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Hiermee kunt u onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben laten corrigeren.
 • Het wissen van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Hiermee kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze nog langer te verwerken. Je hebt ook het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van persoonlijke informatie wanneer we ons beroepen op een legitiem belang en er iets is met jouw specifieke situatie waardoor je bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond.
 • Een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.
 • De overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij aanvragen.
Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, verifiëren, corrigeren of vragen om verwijdering ervan, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt dat wij een kopie van uw persoonsgegevens aan een andere partij overdragen, neem dan schriftelijk contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.
 
8. Gewoonlijk geen vergoeding vereist

U hoeft geen vergoeding te betalen voor de toegang tot uw persoonlijke informatie (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke omstandigheden kunnen wij ook weigeren aan het verzoek te voldoen.
 
9. Wat wij van u nodig kunnen hebben

Het is mogelijk dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot persoonlijke informatie te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een andere persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen.
 
10. Recht om toestemming in te trekken

In de beperkte gevallen waarin u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en doorgeven van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel, hebt u het recht om uw toestemming voor die specifieke verwerking op elk moment in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, kunt u schriftelijk contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die aan het begin van dit privacybeleid staan vermeld.
Wanneer wij u marketinginformatie verstrekken, kunt u ook uw marketingvoorkeuren wijzigen door gebruik te maken van de afmeldingsknop onderaan de marketingmails die wij u toesturen.
Zodra wij bericht hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor het doel of de doelen waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, tenzij wij een andere legitieme grondslag hebben om dit te doen.
 
11. Wat gebeurt er als u geen persoonlijke informatie verstrekt?

Als u bepaalde informatie niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen wij het contract dat wij met u hebben gesloten mogelijk niet uitvoeren (zoals het leveren van onze producten of diensten aan u), of kunnen wij mogelijk niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van bezoekers aan onze gebouwen).
 
12. Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen als u dat wenst. De organisatie die toezicht houdt op onze verwerking is het Information Commissioner's Office, dat schriftelijk kan worden gecontacteerd op het volgende adres: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, per telefoon (0303 123 1113) of per e-mail ([email protected]).
 
13. Klarna

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij bepaalde aspecten van uw persoonsgegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna door, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmogelijkheden en de betalingsmogelijkheden voor u op maat kan maken.
Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's privacybeleid.
 
14. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 
Wij kunnen delen van dit beleid te allen tijde wijzigen, aanpassen, toevoegen of verwijderen, en alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht.
Alle wijzigingen die wij in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, waar nodig, aan u worden meegedeeld.