VILKÅR OG BETINGELSER FOR tjenesten MyNextbase EMERGENCY SOS


VILKÅR OG BETINGELSER FOR tjenesten MyNextbase EMERGENCY SOS

VIGTIGT:

 • DU SKAL VÆRE FYLDT 18 ÅR FOR AT KUNNE ACCEPTERE DISSE VILKÅR – HVIS DU IKKE ER FYLDT 18 ÅR, MÅ DU IKKE BRUGE TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS, OG DU MÅ HELLER IKKE ACCEPTERE DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN VIRKSOMHED, DU REPRÆSENTERER.
 • LÆS DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM. DE INDEHOLDER RETLIGE FORPLIGTELSER OG VIGTIGE VILKÅR, SOM VI AGTER AT GØRE GÆLDENDE, FX BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER AF VORES ERSTATNINGSANSVAR.
 • NÅR DU KLIKKER PÅ "ACCEPTÉR", ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR, SOM ER BINDENDE FOR DIG ELLER, I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDER, FOR DEN VIRKSOMHED, DU REPRÆSENTERER.
 • HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, SKAL DU IKKE KLIKKE PÅ "ACCEPTÉR", EFTERSOM DU DERVED ACCEPTERER DEM.
 • HVIS DU ER FORBRUGER, SOM KØBER ET BETALT ABONNEMENT PÅ TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS, ACCEPTERER DU VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "ACCEPTÉR", AT VI STRAKS BEGYNDER AT LEVERE TJENESTERNE, SELVOM EN EVENTUEL JURIDISK FORTRYDELSESPERIODE, DU MÅTTE HAVE SOM FORBRUGER, ENDNU IKKE ER UDLØBET. DETTE PÅVIRKER IKKE EN EVENTUEL JURIDISK FORTRYDELSESRET, DU MÅTTE HAVE. DU FINDER YDERLIGERE OPLYSNINGER I PUNKT 11.4 NEDENFOR.
 • BEMÆRK! VIGTIGE SERVICEOPLYSNINGER, RESTRIKTIONER OG BEGRÆNSNINGER:
  • Tjenesten MyNextbase Emergency SOS er udviklet til at alarmere redningstjenesterne i situationer, hvor brugeren har været involveret i en ulykke og ikke selv er i stand til at alarmere redningstjenesten. Tjenesten vil ikke alarmere redningstjenesten i forbindelse med alle ulykker. For eksempel underrettes redningstjenesten ikke om ulykker ved lav hastighed eller i tilfælde, hvor alarmeringsprocessen annulleres, før redningstjenesten alarmeres (hvis fx brugeren annullerer alarmen, fordi vedkommende alligevel ikke har brug for hjælp efter ulykken).
  • Brugere skal øjeblikkeligt annullere den automatiske alarmeringsproces, hvis de af en eller anden grund ikke har brug for hjælp efter en ulykke. Den automatiske alarmeringsproces kan når som helst stoppes eller tilsidesættes, før redningstjenesten underrettes om den pågældende ulykke.
  • Tjenesten MyNextbase Emergency SOS er ikke en garanteret tjeneste og er afhængig af en række faktorer, herunder dem, der er anført i afsnit 3.3.7 (fx kan tjenesten være berørt eller ikke tilgængelig, hvis din mobile enhed og/eller dit dashcam er blevet beskadiget i en ulykke) og afsnit 6 (fx når lokaliseringstjenesten er aktiveret). Hvis disse krav ikke er opfyldt, kan tjenesten MyNextbase Emergency SOS ikke fungere.
  • Tjenesten MyNextbase Emergency SOS kan på ingen måde erstatte en manuel opringning til redningstjenesten i tilfælde af et uheld, og du bør fortsat træffe generelle, fornuftige sikkerhedsforanstaltninger og fx sikre dig, at du i forbindelse med en rejse fortæller andre personer om din rute, dit bestemmelsessted og dit forventede ankomsttidspunkt. Se forklaringen på, hvad "du" og "din/dit" betyder i punktet "Bemyndigelse til at købe" i slutningen af afsnittet "Vigtigt".
  • Formålet med tjenesten MyNextbase Emergency SOS er at alarmere redningstjenesten efter en ulykke. Tjenesten omfatter ikke indsættelse eller tilvejebringelse af redningskøretøjer eller -personale eller tilvejebringelse af læge- eller redningstjeneste. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS slutter, når redningstjenesten er blevet alarmeret om den pågældende ulykke. VI HAR INTET ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR FOR DE TJENESTER, SOM REDNINGSTJENESTEN LEVERER, ELLER FOR DERES FORSINKEDE FREMMØDE ELLER UDEBLIVELSE.
  • Tjenesten MyNextbase Emergency SOS er ikke tilgængelig til download og/eller brug i alle lande. Du kan læse mere om dette i afsnit 10.1 og 10.2.
  • Du skal være tilmeldt som bruger af tjenesten MyNextbase Emergency SOS og have et aktivt produktabonnement (der faktureres efter udløbet af det oprindelige 12-måneders abonnement, der følger med kvalificerende Nextbase-dashcams. Se frist for aktivering nedenfor).
  • Kvalificerende Nextbase-dashcams leveres med et 12-måneders abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS, DER SKAL AKTIVERES AF BRUGEREN, FOR AT TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS KAN FUNGERE. Dette abonnement udløber automatisk, hvis det ikke aktiveres senest 12 måneder efter datoen for det første detailsalg af det relevante dashcam.
 • HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR I USA, BEDES DU LÆSE AFSNITTET OM DEN BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL UNDER OVERSKRIFTEN "HVILKE LOVE ER GÆLDENDE FOR DISSE VILKÅR, OG HVOR KAN DU ANLÆGGE SAG" NEDENFOR. DENNE BESTEMMELSE PÅVIRKER, HVORDAN TVISTER VEDRØRENDE DISSE VILKÅR LØSES.
 • Kontrollér, at du har et kompatibelt Nextbase-dashcam, før du abonnerer på tjenesten MyNextbase Emergency SOS. Læs mere på vores hjemmeside. Der kræves også en smartphone med opkalds- og datafunktion (med mulighed for roaming, hvor det er relevant).
 • Vi anbefaler, at du accepterer disse vilkår i dit sædvanlige bopælsland, eftersom visse features og funktioner er specifikke for det enkelte land, da det er det pågældende lands love, der gælder for disse vilkår. Se forklaringen på, hvad "vi" betyder i afsnittet med overskriften "Hvem vi er" nedenfor.
 • Disse vilkår skal læses i sammenhæng med slutbrugerlicensaftalen for MyNextbase-softwaren [INDSÆT LINK] ("Slutbrugerlicensaftale"), der giver dig rettigheder og indeholder vilkår og betingelser, der gælder for dig vedrørende den software, der bruges i forbindelse med tjenesten MyNextbase Emergency SOS og den tilhørende mobilapplikation MyNextbase Connect.
 • Brugere skal sikre, at alle gældende færdselsregler og færdselssikkerhedslove overholdes, når de bruger tjenesten MyNextbase Emergency SOS og mobilapplikationen MyNextbase Connect.
 • Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, kan du kontakte os (Se forklaringen på, hvad "os" betyder, i afsnittet "Hvem vi er" nedenfor) og høre nærmere om vilkårene, inden du accepterer dem. (Du finder kontaktoplysningerne neden for under overskriften "Kontakt os").
 • Hvis du ønsker juridisk rådgivning om disse vilkår, bedes du kontakte din juridiske rådgiver eller Citizens Advice Bureau, hvis du er bosiddende i Storbritannien, før du accepterer dem.
 • Nogle af disse vilkår gælder kun for forbrugere. "Forbruger" betyder en enkeltperson, som handler med formål for øje, der ligger helt eller fortrinsvist uden for den pågældendes virksomhed, forretning, håndværk eller profession. Aktieselskaber er fx ikke 'forbrugere', og det samme gælder personer, som helt eller delvist bruger tjenesten MyNextbase Emergency SOS til erhvervsformål.
 • Hvis vi i disse vilkår bruger ordene herunder, omfatte, især, fx eller lignende udtryk, er det eksempler, og disse ord begrænser således ikke betydningen af de ord, beskrivelser, definitioner, sætninger eller vilkår, der følger disse ord.
 • Vi bruger en række udtryk i disse vilkår, som har faste betydninger. I de tilfælde, hvor vi gør det, vises udtrykket med fed skrift, første gang vi bruger det. Ellers vil vi oplyse, hvor udtrykkets betydning kan findes, første gang det bruges i disse vilkår.
 • Bemyndigelse til at købe. Hvis du ikke er forbruger, bekræfter du, at du har bemyndigelse til at tegne den virksomhed på hvis vegne, du accepterer disse vilkår. I denne forbindelse henviser alle forekomster af "du" og "din/dit" til den pågældende virksomhed. Ellers henviser alle forekomster af "du", "dig" og "din/dit" til dig, dvs. den person, som indgår disse vilkår.
 1. Disse vilkår
  1. Hvad disse vilkår omfatter. Det er de vilkår og betingelser, hvorpå vi leverer tjenesten MyNextbase Emergency SOS til dig.
  2. Disse vilkår skal læses i sammenhæng med slutbrugerlicensaftalen
   1. Slutbrugerlicensaftalen giver dig en licens til at bruge den software, der er knyttet til tjenesten MyNextbase Emergency SOS (herunder mobilapplikationen MyNextbase Connect) og indeholder vigtige vilkår og betingelser, der gælder for dig ud over disse tjenestevilkår.
   2. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse vilkår og betingelser og slutbrugerlicensaftalen gælder disse vilkår og betingelser for tjenesten MyNextbase Emergency SOS i stedet for vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, for så vidt angår uoverensstemmelsen.
  3. Derfor bør du læse vilkårene. Læs disse vilkår omhyggeligt igennem, inden du abonnerer på tjenesten MyNextbase Emergency SOS. Disse vilkår informerer om, hvem vi er, hvordan vi leverer tjenesten MyNextbase Emergency SOS til dig, hvordan du og vi kan ændre eller ophæve aftalen, hvad du skal gøre, hvis der er et problem, og andre vigtige oplysninger. Hvis du mener, at der er en fejl i disse vilkår, bedes du kontakte os og drøfte det med os, inden du accepterer vilkårene.
  4. Følgende vilkår henviser til følgende yderligere vilkår, der også gælder for tjenesten MyNextbase Emergency SOS:
   1. Vores Privatlivspolitik.
   2. Vores Cookiepolitik, der indeholder oplysninger om cookies på vores hjemmeside.
   3. Slutbrugerlicensaftalen.
 2. Oplysninger om os, og hvordan du kontakter os
  1. Hvem vi er. Vi er Portable Multimedia Limited (selskabsnummer 04038169, England) og driver virksomhed under navnet "Nextbase". Vores hjemstedsadresse er Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, England. Vi henvises til som "vi","os" eller "vores" i disse vilkår.
  2. Sådan kontakter du os
   1. Hvis du ønsker at kontakte os, uanset årsag (fx hvis du har problemer med tjenesten, eller hvis du ifølge disse vilkår skal kontakte os), bedes du maile, skrive eller ringe til vores kundeservice:
    1. i Storbritannien:
     1. e-mail: [email protected];
     2. skriv til os på adressen Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED, England eller
     3. ring til +44 (0) 2920 866 429.
    2. I alle andre lande: Brug de lokale kontaktoplysninger, der vises på vores hjemmeside. Hvis du ønsker at opsige denne aftale, bedes du kontakte os som angivet i afsnit 11 nedenfor.
    3. Vi bekræfter med det samme modtagelsen af din meddelelse pr. post og e-mail, normalt pr. e-mail.
  3. Du kan også rapportere om problemer med tjenesten MyNextbase Emergency SOS via mobilapplikationen MyNextbase Connect.
  4. Sådan kommunikerer vi med dig. Hvis vi skal kontakte dig, gør vi det pr. telefon, e-mail, sms, notifikation i appen eller frankeret post med de kontaktoplysninger, du har givet os.
  5. "Skriftlig" omfatter e-mails. Når vi i disse vilkår bruger ordet "skriftligt", omfatter det e-mails.
 3. Vores aftale med dig vedrørende tjenesten MyNextbase Emergency SOS
  1. Disse vilkår gælder fra det tidspunkt, du klikker på knappen "Acceptér", når du abonnerer på tjenesten MyNextbase Emergency SOS.
  2. Eftersom oprindelige abonnementer, der leveres sammen med kvalificerende dashcams (dvs. abonnementer, der ikke betales for) stilles til rådighed for dig uden beregning, leveres de "som beset". Det betyder fx, at vi ikke giver garantier for, at tjenesten er af tilfredsstillende kvalitet, egnet til et bestemt formål eller som beskrevet. Se også de yderligere undtagelser i afsnittet "Aftalens fuldstændighed" nedenfor.
  3. Tjenesteomfang, krav og begrænsninger
   1. Formålet med tjenesten MyNextbase Emergency SOS er at alarmere redningstjenesten efter en ulykke. Tjenesten omfatter ikke indsættelse eller tilvejebringelse af redningskøretøjer eller -personale eller tilvejebringelse af læge- eller redningstjeneste. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS slutter, når redningstjenesten er blevet alarmeret om den pågældende ulykke. VI HAR INTET ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR FOR DE TJENESTER, SOM REDNINGSTJENESTEN LEVERER, ELLER FOR DERES FORSINKEDE FREMMØDE ELLER UDEBLIVELSE.
   2. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS er udviklet til at alarmere redningstjenesterne i situationer, hvor brugeren har været involveret i en ulykke og ikke selv er i stand til at alarmere redningstjenesten. Tjenesten vil ikke alarmere redningstjenesten i forbindelse med alle ulykker. For eksempel underrettes redningstjenesten ikke om ulykker ved lav hastighed eller i tilfælde, hvor alarmeringsprocessen annulleres, før redningstjenesten alarmeres (hvis fx brugeren annullerer alarmen, fordi vedkommende alligevel ikke har brug for hjælp efter ulykken).
   3. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS er ikke en garanteret tjeneste og er afhængig af en række faktorer, herunder dem, der er anført i afsnit 3.3.7 (fx kan tjenesten være berørt eller ikke tilgængelig, hvis den mobile enhed og/eller dashcams er blevet beskadiget i en ulykke) og afsnit 6 (fx når lokaliseringstjenesten er aktiveret). Hvis disse krav ikke er opfyldt, kan tjenesten MyNextbase Emergency SOS ikke fungere.
   4. Vi giver ingen garanti for driftstid eller tilgængelighed, for så vidt angår tjenesten MyNextbase SOS Emergency, og den bør ikke benyttes som den eneste metode til at kontakte redningstjenesten i tilfælde af en ulykke.
   5. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS kan på ingen måde erstatte en manuel opringning til redningstjenesten i tilfælde af et uheld, og du bør fortsat træffe generelle, fornuftige sikkerhedsforanstaltninger og fx sikre dig, at du i forbindelse med en rejse fortæller andre personer om din rute, bestemmelsessted og forventede ankomsttidspunkt.
   6. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS er ikke tilgængelig til download og/eller brug i alle lande. Du kan læse mere om dette i afsnit 10.1 og 10.2.
   7. Bemærk, at følgende kriterier SKAL være opfyldt, hvis vi skal levere tjenesten MyNextbase Emergency SOS. I MODSAT FALD KAN VI IKKE LEVERE TJENESTEN:
    1. MyNextbase Connect-appen skal være installeret og åben på den relevante smartphone.
    2. Den pågældende smartphone skal være i din besiddelse og befinde sig i din bil.
    3. Smartphonen skal have opkalds- og datafunktion (herunder opkalds- og dataroaming, hvor det er relevant), og lokaliseringstjenester skal være slået til (læs mere i afsnit 6 nedenfor).
    4. Smartphonen skal være udstyret med lavenergi-Bluetooth, og den skal være aktiveret.
    5. Både dashcam og smartphone skal have en parret Bluetooth-forbindelse og tilstrækkelig batterikapacitet til at gennemføre notifikationsprocessen, og
    6. Du skal være tilmeldt som bruger af MyNextbase Emergency SOS og have et aktivt abonnement på MyNextbase Emergency SOS (der faktureres efter udløbet af det oprindelige 12-måneders abonnement, der følger med kvalificerende dashcams. Se fristen for aktivering i afsnit 3.4 nedenfor).
    7. SE OGSÅ BEGRÆNSNINGERNE OG UNDTAGELSERNE I AFSNITTET "AFTALENS FULDSTÆNDIGHED" NEDENFOR.
    8. VIGTIGT: Bemærk, at levering og tilgængelighed af tjenesten MyNextbase Emergency SOS kan være berørt (herunder eventuelt også, at tjenesten kan være helt utilgængelig) i tilfælde af en ulykke, hvor den ene eller begge parrede mobiltelefoner eller dashcams er beskadiget.
    9. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS er kun beregnet til brug sammen med kompatible Nextbase-dashcamprodukter. Læs mere på vores hjemmeside.
    10. Du kan læse alt om features, funktioner, krav og begrænsninger i tjenesten MyNextbase Emergency SOS på vores hjemmeside.
  4. Kompatible Nextbase-dashcams leveres med et 12-måneders abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS, DER SKAL AKTIVERES AF BRUGEREN, FOR AT TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS KAN FUNGERE. Dette abonnement udløber automatisk, hvis det ikke aktiveres senest 12 måneder efter datoen for det første detailsalg af det relevante dashcam.
  5. Hvis du ønsker at bruge tjenesten SOS MyNextbase Emergency SOS uden for den oprindelige 12-måneders abonnementsperiode, der leveres sammen med kompatible dashcams. Se fristerne for aktivering ovenfor). Du skal købe et betalt abonnement via mobilapplikationen MyNextbase Connect. Gør du ikke det, FUNGERER TJENESTEN IKKE.
  6. Hvis du vælger at tegne et abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS, accepterer vi din ordre, når vi kontakter dig med en bekræftelse på vores accept af ordren. Du får adgang til tjenesten MyNextbase Emergency SOS fra det tidspunkt, hvor vi accepterer din ordre.
  7. Features og funktioner i tjenesten MyNextbase Emergency SOS vil til enhver tid være som beskrevet på vores hjemmeside.
  8. I den periode, som dit abonnement strækker sig over, leverer vi tjenesten MyNextbase Emergency SOS i overensstemmelse med disse vilkår.
 4. Immaterielle rettigheder
  1. Du accepterer, at alle immaterielle rettigheder til tjenesten MyNextbase Emergency SOS og den tilknyttede software på globalt plan tilhører os eller vores licensgivere.
  2. Du accepterer, at rettighederne til tjenesten MyNextbase Emergency SOS og den tilknyttede software gives i licens (ikke sælges) til dig i overensstemmelse med disse vilkår og vilkårene i slutbrugerlicensaftalen.
  3. Du accepterer at have en ikke-eksklusiv licens til at benytte tjenesten MyNextbase Emergency SOS og den tilknyttede software. Det betyder, at vi indgår lignende aftaler med andre personer, og at det kan være på vilkår, der kan være forskellige fra disse vilkår.
  4. Du accepterer, at du ikke har immaterielle rettigheder til tjenesten MyNextbase Emergency SOS og den tilknyttede software, men at du har ret til at bruge den i overensstemmelse med disse vilkår og slutbrugerlicensaftalen.
  5. Du har ingen rettigheder til at tilgå tjenesten MyNextbase Emergency SOS eller den tilknyttede software i kildekodeformat.
  6. Du giver os en global, royalty-fri licens, der kan gives i underlicens, til at bruge de data, de oplysninger og den dokumentation, du bruger eller overfører med eller til tjenesten MyNextbase Emergency SOS (herunder via mobilappen MyNextbase Connect) med henblik på at levere, køre, analysere og forbedre tjenesten MyNextbase Emergency SOS samt ethvert lignende og efterfølgende produkt. Denne licens er stedsevarende og kan ikke trækkes tilbage (med forbehold for eventuelle rettigheder i forbindelse med personoplysninger, du måtte have).
  7. Hvis du er forbruger:
   1. Du bekræfter over for os, at du har alle de rettigheder og tilladelser (herunder vedrørende databeskyttelse), der er nødvendige, for at give os den i afsnit 4.6 ovenfor anførte licens uden at overtræde eller krænke tredjemandsrettigheder.
   2. Du accepterer at godtgøre os fuldt ud, når vi anmoder herom, for alle erstatningskrav, tvister, krav, forpligtelser, skadeserstatninger, tab, omkostninger og udgifter, der opstår som følge af eller i forbindelse med ethvert erstatningskrav om, at indhold, du leverer eller overfører med eller til tjenesten MyNextbase Cloud (herunder den tilknyttede software), krænker tredjemandsrettigheder.
  8. Hvis du ikke er forbruger:
   1. Du erklærer og garanterer, at du har alle de rettigheder og tilladelser (herunder vedrørende databeskyttelse), der er nødvendige for at give os den i afsnit 4.6 anførte licens uden at overtræde eller krænke tredjemandsrettigheder.
   2. Du accepterer på forlangende at godtgøre, forsvare og skadesløsholde os for alle erstatningskrav, tvister, krav, forpligtelser, skadeserstatninger, tab, omkostninger og udgifter, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med ethvert erstatningskrav om, at indhold, du leverer eller overfører med eller til tjenesten MyNextbase Cloud (herunder den tilknyttede software), krænker tredjemandsrettigheder.
 5. Sådan bruger vi dine data
  1. Du kan læse alt om, hvordan vi bruger dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.
 6. Lokaliseringstjenester
  1. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS vil benytte lokaliseringsdata, der sendes fra din mobile enhed. Hvis du installerer mobilapplikationen MyNextbase Connect og abonnerer på tjenesten MyNextbase Emergency SOS, skal dine lokaliseringstjenester være slået til hele tiden, for at tjenesten kan fungere.
  2. Hvis du ikke ønsker at dele dine lokaliseringsdata, vil du ikke kunne bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS.
  3. BEMÆRK: Hvis du slår lokaliseringstjenester fra, kan tjenesten MyNextbase Emergency SOS ikke fungere.
  4. Hvis du abonnerer på tjenesten MyNextbase Emergency SOS, tillader du, at vi og vores tilknyttede selskaber og licenstagere overfører, indsamler, tilbageholder, vedligeholder, behandler og bruger dine lokaliseringsdata til at levere tjenesten MyNextbase Emergency SOS og til at analysere og forbedre tjenesten MyNextbase Emergency SOS samt tilsvarende og efterfølgende produkter. Vi vil ikke bruge dine lokaliseringsdata til andre formål.
  5. Du kan læse alt om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, i vores privatlivspolitik.
 7. Vi kan indsamle tekniske oplysninger om din telefon og dine enheder
  1. Når du bruger tjenesten MyNextbase Emergency SOS, accepterer du, at vi indsamler og bruger tekniske oplysninger om de enheder, du bruger til at tilgå tjenesten MyNextbase Emergency SOS samt software, hardware og perifere enheder, du har tilknyttet. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores nuværende, efterfølgende og tilsvarende produkter, tjenester og software og til at levere tjenesten MyNextbase Emergency SOS til dig. Disse oplysninger vil blive anvendt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.
 8. Dine rettigheder til at foretage ændringer
  1. Hvis du har et abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS, og du ønsker at foretage en ændring af abonnementet, skal du kontakte os som beskrevet i afsnit 2.2.
  2. Vi vil give dig besked, om ændringen kan gennemføres. I så fald vil vi give dig besked om eventuelle ændringer af prisen eller andet, der ville være nødvendigt som følge af den ønskede ændring, og bede dig bekræfte, om du ønsker at gå videre med ændringen.
  3. Hvis vi ikke kan foretage ændringen eller acceptere konsekvenserne af ændringen, kan du opsige denne aftale i medfør af afsnit 11 (Dine rettigheder til at opsige denne aftale).
 9. Vores rettigheder til at foretage ændringer
  1. Vi har ret til at ændre tjenesten MyNextbase Emergency SOS og disse vilkår for at:
   1. afspejle ændringer i relevant lovgivning og myndighedskrav,
   2. implementere tekniske reguleringer og forbedringer, fx for at tage højde for en sikkerhedsrisiko,
   3. afspejle ændringer i vores virksomhed, eller
   4. afspejle ændringer i den måde, at vi ønsker at tilbyde tjenesten MyNextbase Emergency SOS på.
  2. Vi vil give dig meddelelse om enhver ændring ved at sende dig en e-mail, push-notifikation eller vise en notifikation i appen med nærmere oplysninger om ændringen eller give dig besked om en ændring næste gang, du tilgår mobilapplikationen MyNextbase Connect.
  3. Hvis du ikke kan acceptere de varslede ændringer, kan du opsige denne aftale i medfør af afsnit 11.3.1. Hvor du ønsker at opsige denne aftale i medfør af afsnit 11.3.1, skal du ophøre med at bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS fra det tidspunkt, hvor sådanne ændringer træder i kraft.
  4. Hvis du ønsker at opsige denne aftale i medfør af afsnit 11.3.1, skal du ophøre med at bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS fra det tidspunkt, de pågældende ændringer træder i kraft, eftersom du accepterer de varslede ændringer, når du fortsætter med at bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS efter deres ikrafttræden.
  5. Hvis du er forbruger og har et betalt abonnement, vil vi, hvis vi ændrer tjenesten MyNextbase Emergency SOS eller disse vilkår i medfør af afsnit 9.1, sikre, at tjenesten MyNextbase Emergency SOS altid svarer til beskrivelsen af tjenesten MyNextbase Emergency SOS, som vi gav dig, da du købte det pågældende abonnement.
 10. Levering af tjenesten MyNextbase Emergency SOS
  1. Tilmelding til tjenesten MyNextbase Emergency SOS:
   1. Der kan abonneres på tjenesten MyNextbase Emergency SOS i følgende lande: Belgien, Canada, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Japan, Luxembourg, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA.
   2. Vi kan til enhver tid opdatere listen over lande, anført i afsnit 10.1.1. Du finder en ajourført liste over lande på vores hjemmeside.
  2. Brug af tjenesten MyNextbase Emergency SOS:
   1. Når du tegner abonnement i et af de lande, der er anført i afsnit 10.1 ovenfor (med opdateringer), vil du kunne bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS i de følgende lande (med forbehold for de krav og begrænsninger, der er anført i disse vilkår, herunder afsnit 3.3.7): Belgien, Bulgarien, Canada, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Japan, Kroatien, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig.
   2. Vi kan til enhver tid opdatere listen over lande, anført i afsnit 10.2.1. Du finder en ajourført liste over lande på vores hjemmeside.
  3. Mobilappen MyNextbase Connect kan downloades fra enten Google Play Store eller Apple App Store (alt efter hvad der er relevant).
  4. Vi leverer tjenesten MyNextbase Emergency SOS til dig, indtil dit abonnement udløber, eller du opsiger denne aftale som beskrevet i afsnit 11 eller 12, eller vi opsiger denne aftale som beskrevet i afsnit 13. Vigtigt: Hvis du ikke fornyr dit abonnement før udløb, vil du ikke kunne bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS efter udløbsdatoen.
  5. Vi er ikke ansvarlige for hændelser, der er uden for vores kontrol
   1. Når vi af årsager, der ligger uden for vores rimelige kontrol (herunder fejl hos tjenesteleverandører og telenet), ikke kan levere tjenesten MyNextbase Emergency SOS, eller hvis der er forsinkelser i vores levering af tjenesten, underretter vi dig herom (bl.a. via beskeder i MyNextbase Connect-appen ved at vise en tjenestemeddelelse på vores hjemmeside eller via e-mail), og vi vil træffe foranstaltninger for at minimere virkningen af forsinkelsen. Bemærk: Vi giver ingen forsikringer eller garantier om oppetid eller tilgængelighed for tjenesten MyNextbase Emergency SOS. Læs mere i afsnit 3.3 ovenfor.
   2. Vi er ikke erstatningsansvarlige for tjenestens utilgængelighed eller for forsinkelser, der skyldes den pågældende hændelse, eftersom vi ikke giver garantier for oppetid eller tilgængelighed. Læs mere i afsnit 3.3 ovenfor.
   3. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I MEDFØR AF GÆLDENDE LOV, ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE FEJL, DER SKYLDES SERVERFEJL, FEJLSENDTE ELLER OMDIRIGEREDE TRANSMISSIONER, MANGELFULDE INTERNETFORBINDEL-SER, AFBRYDELSER ELLER FEJL I OVERFØRSEL AF DATA, ENHVER COMPUTERVIRUS, TREDJEMANDS HANDLINGER ELLER UNDLADELSER, DER BESKADIGER NETVÆRKET ELLER FORRINGER TRÅDLØSE TJENESTER, SKADE ELLER PERSONSKADE, DER SKYLDES EN FEJL ELLER FORSINKELSE UNDER OPRETTELSE AF FORBINDELSE TIL EN ENHED, HERUNDER REDNINGSTJENESTE, ELLER ANDEN TEKNISK FEJL, UANSET OM DEN ER AF MENNESKELIG ELLER TEKNISK KARAKTER.
  6. Grunde til, at vi midlertidigt kan afbryde leveringen af tjenesten MyNextbase Emergency SOS til dig
   1. Vi kan være nødt til midlertidigt at afbryde leveringen af tjenesten MyNextbase Emergency SOS for at:
    1. løse tekniske problemer eller foretage tekniske ændringer,
    2. opdatere tjenesten MyNextbase Emergency SOS for at afspejle ændringer i relevant lovgivning og myndighedskrav, eller
    3. foretage ændringer af tjenesten MyNextbase Emergency SOS i medfør af afsnit 9.
   2. Vi vil give dig besked (herunder via besked i MyNextbase Connect-appen, ved at vise en tjenestemeddelelse på vores hjemmeside eller via e-mail) om, at vi midlertidigt har afbrudt leveringen eller midlertidigt vil afbryde leveringen af tjenesten MyNextbase Emergency SOS, hvis den midlertidige afbrydelse forventes at vare i én (1) time eller mere.
   3. Vi vil kontakte dig på forhånd for at fortælle dig, at vi midlertidigt vil afbryde leveringen af tjenesten MyNextbase Emergency SOS, medmindre problemet er akut, eller der er tale om en nødsituation.
  7. Dine rettigheder, hvis vi midlertidigt afbryder tjenesten MyNextbase Emergency SOS til dig
   1. Hvis vi er nødt til midlertidigt at afbryde adgangen til tjenesten MyNextbase Emergency SOS i mere end én (1) dag, tilføjer vi i slutningen af dit abonnement en periode, der svarer til varigheden af enhver midlertidig afbrydelse, for at sikre, at du har adgang til tjenesten MyNextbase Emergency SOS i en periode, der svarer til den oprindelige abonnementsperiode, vi aftalte med dig.
   2. Du kan kontakte os for at opsige aftalen vedrørende tjenesten MyNextbase Emergency SOS, hvis vi midlertidigt afbryder den eller fortæller dig, at vi midlertidigt vil afbryde den, i hvert tilfælde i en periode på 7 dage eller flere dage i træk. Læs mere i afsnit 11.3.4.
  8. Vi kan også midlertidigt afbryde tjenesten MyNextbase Emergency SOS til dig, hvis du ikke betaler
   1. Hvis du vælger at købe en betalt MyNextbase Emergency SOS-service, og (i) du betaler os ikke for dit abonnement, når du skal, eller (ii) hvis din betaling af en eller anden grund ikke går igennem, kan vi midlertidigt afbryde dit abonnement, indtil du har betalt de udestående beløb til os.
   2. Vi vil kontakte dig for at fortælle, at vi midlertidigt afbryder dit abonnement i medfør af afsnit 10.8.1. Dette vil ikke forhindre os i at opsige din aftale i medfør af punkt 13.
   3. Vi opkræver ikke betaling fra dig for abonnementet i den periode, hvor det er afbrudt. Vi forlænger dit abonnement med en periode, der svarer til varigheden af en sådan afbrydelse.
   4. VIGTIGT: Du vil ikke kunne bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS under en eventuel midlertidig afbrydelse.
  9. App-butikkens vilkår gælder også
   1. De måder, hvorpå du kan bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS via MyNextbase Connect-appen, kan ud over vilkårene heri også være underlagt en app-butiks regler og politikker.
   2. Hvis du har overført MyNextbase Connect-appen fra:
    1. Apple App Store, gælder Apple App Stores regler og politikker også for dig: https://www.apple.com/legal/.
    2. Google Play Store, gælder Google Play Stores regler og politikker også for dig: https://play.google.com/intl/en-Us_Us/about/play-terms/index.html.
   3. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse vilkår og den relevante app-butiks vilkår gælder den relevante app-butiks regler og politikker for uoverensstemmelsen udelukkende i stedet for disse vilkår i forbindelse med din brug af tjenesten MyNextbase Emergency SOS via MyNextbase Connect-appen. Disse vilkår gælder fortsat, for så vidt der ikke er uoverensstemmelser.
 11. Dine rettigheder til at opsige aftalen
  1. Du kan altid opsige din aftale med os. Dine rettigheder, når du opsiger denne aftale, vil afhænge af, hvilken type abonnement du har på tjenesten MyNextbase Emergency SOS (dvs. det oprindelige abonnement, der blev leveret med et kvalificerende dashcam, eller et betalt abonnement), om der er noget galt med de tjenester, du har modtaget, hvordan vi præsterer, og hvornår du beslutter at opsige aftalen:
   1. Hvis du ønsker at opsige aftalen på grund af vores handlinger, eller på grund af noget, vi har meddelt dig, vi agter at gøre, henviser vi til afsnit 11.3.
   2. Hvis du lige har ændret mening om tjenesten MyNextbase Emergency SOS, henviser vi til afsnit 11.4. Hvis du har et betalt abonnement, vil du kunne få en tilbagebetaling, hvis du befinder dig i fortrydelsesperioden, men der kan være fradrag.
   3. I alle andre tilfælde (hvis vi ikke har begået fejl, og du ikke har ret til at skifte mening) henviser vi til afsnit 11.5 .
  2. VIGTIGT: Hvis du opsiger din aftale med os, vil du ikke kunne bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS fra denne aftales udløbsdato.
  3. Opsigelse af aftalen på grund af noget, vi har gjort eller agter at gøre. Hvis du opsiger en aftale af en årsag, der er anført i 11.3.1 til 11.3.5 nedenfor, ophører aftalen straks, og vi tilbagebetaler dig fuldt ud for det, du har betalt for abonnementet, hvis abonnementet ikke er startet, eller forholdsmæssigt, hvis det er startet. Du kan også have ret til erstatning. Årsagerne er:
   1. Vi har givet dig besked om en kommende ændring af tjenesten MyNextbase Emergency SOS eller om disse vilkår, som du ikke kan acceptere (se afsnit 9.1).
   2. Vi har givet dig besked om en fejl i prisen på dit abonnement, og du ønsker ikke at fortsætte.
   3. Der er risiko for, at din adgang til tjenesten MyNextbase Emergency SOS skal afbrydes midlertidigt i en længere periode på grund af hændelser, der ligger uden for vores kontrol.
   4. Vi har midlertidigt afbrudt leveringen af tjenesten MyNextbase Emergency SOS eller giver dig besked om, at vi midlertidigt vil afbryde den, i hvert tilfælde i en periode på 7 dage eller mere.
   5. Du har juridisk ret til at opsige aftalen på grund af noget, vi har gjort forkert.
  4. Hvor lang tid har du til at ombestemme dig, når du har et betalt abonnement for tjenesten MyNextbase Emergency SOS?
   1. Du har 14 dage efter den dag, hvor vi kontakter dig for at bekræfte, at vi har accepteret din ordre på et betalt abonnement.
   2. Hvis du annullerer abonnementet, efter at vi er begyndt på at levere tjenesterne (hvilket vi gør straks efter udstedelse af vores accept af din ordre), skal du betale os forholdsmæssigt for de tjenester, der er leveret, indtil det tidspunkt, du giver os besked om, at du har ombestemt dig.
  5. Opsigelse af aftalen, hvis vi ikke har begået fejl, og du ikke har ret til at ombestemme dig
   1. Selvom vi ikke har begået fejl, og du ikke har ret til at ombestemme dig, må du stadig opsige denne aftale, før dit abonnement udløber (se punkt 11.1.3).
   2. Hvis du vil opsige aftalen under disse omstændigheder, skal du bare kontakte os og give os besked.
   3. Bemærk: Hvis du opsiger denne aftale i medfør af afsnit 11.5.1, får du ingen tilbagebetaling af resten af et eventuelt betalt abonnement på tidspunktet for opsigelsen.
 12. Sådan opsiges aftalen med os (herunder også hvis du har ombestemt dig)
  1. Giv os besked om, at du ønsker at opsige aftalen. Hvis du vil opsige aftalen med os, bedes du give os besked ved at gøre et af følgende:
   1. MyNextbase Connect. Den hurtigste måde at opsige dit abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS på er via mobilapplikationen MyNextbase Connect.
   2. Telefon eller e-mail. Du kan også ringe til vores kundeservice på tlf. +44 (0) 2920 866 429 eller sende os en e-mail på [email protected]. Oplys dit navn, din adresse, detaljer om ordren, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
   3. Hvis du ønsker det, kan du give os besked om, at du ønsker at opsige denne aftale ved at udfylde annulleringsblanketten sidst i disse vilkår og sende os en kopi pr. e-mail eller post.
   4. Når du kontakter os, vil vi bekræfte datoen for kontraktens ophør over for dig.
  2. Sådan fungerer en tilbagebetaling. Tilbagebetalinger håndteres via den pågældende app-butik, herunder fx Apple App Store til Apple-enheder eller Google Play til Android-enheder. Du får din penge tilbage på samme måde, som du betalte dem. Vi kan dog foretage fradrag fra din tilbagebetaling, som beskrevet nedenfor.
  3. Tidspunkt for tilbagebetaling. Eventuelle tilbagebetalinger, der tilkommer dig vedrørende beløb, der er betalt for abonnementer på tjenesten MyNextbase Emergency SOS, vil ske så hurtigt som muligt. Hvis du udøver din ret til at ombestemme dig, vil din tilbagebetaling ske senest 14 dage efter, at du giver os (eller operatøren af den pågældende appbutik) besked om, at du har ombestemt dig.
  4. Fradrag af tilbagebetalinger, hvis du gør brug af din ret til at ombestemme dig. Hvis du gør brug af din ret til at ombestemme dig, kan vi fra enhver eventuel tilbagebetaling af beløb, du har betalt for et abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS, fratrække et beløb for levering af tjenesten i den periode, som den blev leveret i, afsluttende på det tidspunkt, hvor du gav os besked om, at du havde ombestemt dig. Beløbet vil være opgjort på basis af, hvad der er leveret, sammenlignet med abonnementets fulde varighed.
 13. Vores rettigheder til at opsige aftalen før tid
  1. Vi må opsige aftalen, hvis du overtræder den. Vi kan opsige denne aftale øjeblikkeligt ved en skriftlig meddelelse til dig, hvis du vedvarende misligholder disse vilkår, eller hvis du begår en alvorlig misligholdelse (fx vil misbrug af vores immaterielle rettigheder blive anset for at være en alvorlig misligholdelse af disse vilkår, eftersom du ville have handlet i modstrid med de begrænsninger af acceptabel brug, der er beskrevet nedenfor).
  2. Hvis vi opsiger din aftale, vil du ikke kunne bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS fra dens udløbsdato.
  3. Vi kan opsige denne aftale med mindst 14 dages varsel til dig
   1. Ud over de rettigheder, vi har i medfør af afsnit 13.1, forbeholder vi os retten til når som helst at opsige denne aftale med mindst 14 (fjorten) dages varsel til dig.
   2. Hvis vi giver et varsel i medfør af afsnit 13.3.1, og denne aftale afsluttes inden udgangen af en betalt abonnementsperiode, tilbagebetaler vi dig forholdsmæssigt for resten af dit betalte abonnement på den dato, hvor dit abonnement ophører i medfør af dette afsnit 13.3.
 14. Begrænsninger af acceptabel brug
  1. Du:
   1. må ikke efterligne nogen hændelse eller noget nedbrud, der vil få tjenesten MyNextbase Emergency SOS til at rapportere eventuelle forfalskede hændelser til redningstjenesterne.
   2. skal øjeblikkeligt annullere den automatiske alarmeringsproces, hvis du ikke har brug for hjælp efter en ulykke, eller hvis det af en eller anden grund ikke er påkrævet, at du får hjælp fra redningstjenesten efter den pågældende ulykke. Den automatiske alarmeringsproces kan når som helst stoppes eller tilsidesættes, før redningstjenesten underrettes om den pågældende ulykke.
   3. må ikke bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS i tilfælde af en ulykke eller enhver anden hændelse, der kræver redningstjenestens tilstedeværelse, hvis du er i stand til manuelt at ringe til redningstjenesten, eller du ved, at en anden person har kontaktet redningstjenesten på dine vegne.
   4. må ikke bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS på ulovlig vis, til ulovlige formål, eller i modstrid med disse vilkår, eller handle svigagtigt eller bevidst skadegørende, fx ved at hacke eller indsætte bevidst skadegørende kode, såsom virus eller skadelige data i tjenesten MyNextbase Emergency SOS, i eventuelle tilknyttede tjenester eller i noget styresystem.
   5. må ikke krænke vores eller tredjeparters immaterielle rettigheder i forbindelse med din brug af tjenesten MyNextbase Emergency SOS.
   6. må ikke videregive materiale, der er krænkende, stødende eller anden måde kontroversielt i forbindelse med din brug af tjenesten MyNextbase Emergency SOS.
   7. må ikke bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere.
   8. må ikke indsamle eller opsamle oplysninger eller data fra tjenesten MyNextbase Emergency SOS eller vores systemer eller forsøge at afkode overførsler til eller fra serverne.
   9. skal overholde slutbrugerlicensaftalens vilkår.
 15. Sikkerhedsprocedurer
  1. Hvis du vælger eller får tildelt en brugeridentifikationskode, adgangskode eller andre oplysninger i forbindelse med mobilapplikationen MyNextbase Connect eller tjenesten MyNextbase Emergency SOS, skal du behandle disse oplysninger fortroligt. Du må ikke videregive dem til tredjemand.
  2. Vi har ret til når som helst at deaktivere en brugeridentifikationskode eller adgangskode, uanset om den er valgt af dig eller tildelt af os, hvis du efter vores opfattelse ikke har opfyldt bestemmelserne i disse vilkår.
  3. Hvis du ved eller har mistanke om, at andre end dig kender din brugeridentifikationskode eller adgangskode, skal du straks ændre den via mobilapplikationen MyNextbase Connect og straks underrette os på [email protected].
 16. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle virusser
  1. Vi giver ingen garanti for, at tjenesten MyNextbase Emergency SOS vil være sikker eller fri for fejl eller virusser.
  2. Du er ansvarlig for at konfigurere dine enheder, computerprogrammer og platforme til brug af tjenesten MyNextbase Emergency SOS. Du skal bruge din egen virusbeskyttelsessoftware.
  3. Du må ikke misbruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS ved bevidst at introducere virusser, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet bevidst skadegørende eller teknologisk skadeligt materiale.
  4. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til tjenesten MyNextbase Emergency SOS, den server, hvorpå tjenesten MyNextbase Emergency SOS er lagret, eller enhver server, computer eller database, der er knyttet til tjenesten MyNextbase Emergency SOS.
  5. Du må ikke angribe tjenesten MyNextbase Emergency SOS via netværksangreb eller distribuerede netværksangreb. Hvis du overtræder denne bestemmelse, kan du begå en strafbar handling. Vi vil indberette enhver sådan overtrædelse til de relevante myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at oplyse dem om din identitet. Ved en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge tjenesten MyNextbase Emergency SOS og eventuelle tilknyttede tjenester med det samme.
 17. Vores ansvar for tab eller skade, som du har lidt, hvis du er forbruger (undtagen personer, som har accepteret disse vilkår i USA og dermed er underlagt bestemmelserne i afsnittet nedenfor med overskriften "Vores ansvar for tab eller skade, du måtte lide, hvis du har accepteret disse vilkår i USA")
  1. Vi er ansvarlige over for forbrugere for forudsigelige tab og skader, der er forårsaget af os:
   1. Hvis du er forbruger, og vi ikke overholder disse vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skader, du måtte lide, og som er et forudsigeligt resultat af vores misligholdelse af disse vilkår, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, der ikke kan forudses.
   2. Tab eller skader kan forudses, hvis enten det er indlysende, at det eller den vil ske, eller hvis både vi og du på det tidspunkt, hvor du accepterede disse vilkår, vidste, at det/den kunne ske.
   3. Vores samlede erstatningsansvar over for dig vedrørende alle tab og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og tjenesten MyNextbase Emergency SOS, uanset om det er kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), ved misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet, kan under ingen omstændigheder i alt overstige det største beløb på enten (i) GBP 100 (et hundrede pund) eller (ii) 200 % (to hundrede procent) af det eventuelle abonnementsgebyr, du har betalt i henhold til denne aftale for dit abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS.

    Dette betyder, at hvis vi findes at have overtrådt disse vilkår, vil vores samlede erstatningsansvar over for dig, med få undtagelser (se nedenstående afsnit "Vi undtager eller begrænser på ingen måde vores erstatningsansvar over for forbrugere, hvor det ville være ulovligt at gøre det") ikke overstige et største samlet beløb på enten GBP 100 (et hundrede pund) eller 200 % (to hundrede procent) af det eventuelle abonnementsgebyr, du har betalt i henhold til denne aftale for dit abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS.

  2. Vi undtager eller begrænser på ingen måde vores erstatningsansvar over for forbrugere, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter også erstatningsansvar for dødsfald eller personskade, der skyldes uagtsomhed fra vores side eller fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, eller der skyldes bedrageri eller fremsættelse af urigtige oplysninger.
  3. Tilfælde, hvor vi er erstatningsansvarlige for skader på din ejendom, hvis du er forbruger:
   1. Hvis fejlbehæftet digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, der tilhører dig, og du er forbruger, vil vi enten reparere skaden eller betale dig erstatning.
   2. Vi er dog ikke erstatningsansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at følge vores råd om at anvende en opdatering, du tilbydes gratis, eller for skader, der skyldes, at du ikke har fulgt installationsvejledningen, eller at du ikke har opfyldt de minimumskrav til systemet, som vi har anvist.
   3. Vores maksimale ansvar, der fremgår af afsnit 17.1.3, gælder alle skader af den type, der er beskrevet i dette afsnit 17.3.
  4. Vi er ikke erstatningsansvarlige for driftsrelaterede tab over for forbrugere
   1. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS er kun beregnet til forbrugeres personlige brug (ikke erhvervsmæssigt, ikke kommercielt og ikke med henblik på videresalg).
   2. Hvis du er forbruger, og du bruger tjenesten MyNextbase Emergency SOS med et erhvervsmæssigt eller kommercielt formål eller med videresalg for øje, har vi intet erstatningsansvar over for dig for (i) avancetab, (ii) driftstab, ((iii) forretningsafbrydelser, (iv) tab af forretningsmuligheder, eller (v) for eventuelle særlige, indirekte tab eller følgetab (der er tab, som ikke falder ind under beskrivelsen af forudsigelige tab i afsnittet "Vi er ansvarlige over for forbrugerne for forudsigelige tab og skader, der er forårsaget af os" ovenfor).
  5. Oversigt over dine juridiske rettigheder, hvis du er forbruger. Vi er juridisk forpligtede til at levere tjenesten MyNextbase Emergency SOS til dig i henhold til denne aftale.
 18. Vores ansvar for tab eller skade, som du har lidt, hvis du ikke er forbruger (undtagen personer, som har accepteret disse vilkår i USA og er underlagt afsnittet nedenfor med overskriften "Vores ansvar for tab eller skade, du måtte lide, hvis du har accepteret disse vilkår i USA"):
  1. Intet indeholdt i disse vilkår begrænser eller undtager vores erstatningsansvar for:
   1. dødsfald eller personskade, der er forårsaget af vores uagtsomhed,
   2. svig eller fremsættelse af urigtige oplysninger,
   3. andet, der ikke kan undtages eller begrænses i henhold til engelsk lovgivning.
  2. Vi er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlige over for dig, hverken kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), ved misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller tjenesten MyNextbase Emergency SOS:
   1. ethvert tab af fortjeneste, omsætnings-, drifts- eller indkomsttab,
   2. tab eller beskadigelse af data, oplysninger eller software,
   3. tab af forretningsmuligheder,
   4. tab af forventede besparelser,
   5. tab af goodwill,
   6. ethvert indirekte tab eller enhver indirekte skade,
   7. ethvert følgetab eller enhver følgeskade, eller
   8. ethvert særligt tab eller enhver særlig skade.
  3. Vores resterende erstatningsansvar over for dig:
   1. Hvis du bruger tjenesten MyNextbase Emergency SOS i henhold til et oprindeligt abonnement, der blev leveret sammen med et kvalificerende dashcam (dvs. ikke et betalt abonnement):
   2. Vi undtager herved (i det maksimale omfang gældende lov tillader det) erstatningsansvar for alle tab og skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og tjenesten MyNextbase Emergency SOS i hvert enkelt tilfælde hverken kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), ved misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet.
   3. I den udstrækning, at undtagelsen i afsnit 18.3.1.1 uanset findes at være uden virkning eller retskraft af en domstol i en kompetent jurisdiktion, vil vores samlede erstatningsansvar over for dig vedrørende alle tab og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og tjenesten MyNextbase Emergency SOS, hverken kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), ved misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet, under ingen omstændigheder tilsammen overstige det største beløb på enten (i) GBP 100 (et hundrede pund) eller (ii) 200 % (to hundrede procent) af det eventuelle abonnementsgebyr, du har betalt i henhold til denne aftale for dit abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS.
   4. Hvis du bruger tjenesten MyNextbase Emergency SOS i henhold til et betalt abonnement (dvs. ikke et oprindeligt abonnement, der blev leveret sammen med et kvalificerende dashcam), vil vores samlede erstatningsansvar over for dig vedrørende alle tab og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og tjenesten MyNextbase Emergency SOS, hverken kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), ved misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet, under ingen omstændigheder tilsammen overstige det største beløb på enten (i) GBP 100 (et hundrede pund) eller (ii) 200 % (to hundrede procent) af det eventuelle abonnementsgebyr, du har betalt i henhold til denne aftale for dit abonnement på tjenesten MyNextbase Emergency SOS.
  4. Vi undtager alle underforståede betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, der måtte gælde for tjenesten MyNextbase Emergency SOS.
 19. Vores ansvar for tab eller skade, du måtte lide, hvis du har accepteret disse vilkår i USA
  1. I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE HÆNDELIGE, SÆRLIGE, PØNALE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER FORTROLIGE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, FOR DRIFTSTAB, TAB AF PRIVATLIVETS FRED, FOR KORRUPTION, SKADER OG TAB AF DATA ELLER PROGRAMMER, FOR MANGLENDE OPFYLDELSE AF ENHVER FORPLIGTELSE, HERUNDER LOVBEFÆSTET FORPLIGTELSE, LOYALITETSPLIGT ELLER PÅPASSELIGHEDSPLIGT, FOR UAGTSOMHED, FOR FORMUETAB OG FOR ANDRE PENGETAB ELLER HVILKE SOM HELST EVENTUELLE ANDRE TAB), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS, VORES LEVERANCE ELLER MANGLENDE LEVERANCE AF SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER ELLER ANDET I FORBINDELSE MED ENHVER BESTEMMELSE I DISSE VILKÅR, UANSET ÅRSAG OG UANSET ERSTATNINGSANSVARSTEORI (KONTRAKTRETLIG, ERSTATNINGSRETLIG ELLER ANDET), OG SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

   BORTSET FRA I DET OMFANG, GÆLDENDE LOV KRÆVER ANDET, VIL VORES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET STØRSTE BELØB AF ENTEN (1) 200 % (TO HUNDREDE PROCENT) AF DET EVENTUELLE ABONNEMENTSGEBYR, DU HAR BETALT I MEDFØR AF DENNE AFTALE FOR DIT ABONNEMENT PÅ TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS ELLER (2) 130 DOLLARS (ET HUNDREDE OG TREDIVE AMERIKANSKE DOLLAR).

   INTET INDEHOLDT I DENNE AFTALE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER NOGET KRAV I FORBINDELSE MED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE. HVIS NOGEN ANSVARSFRASKRIVELSE, UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING I DENNE AFTALE IKKE KAN UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER DET DESUDEN KUN DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE, UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING, DER IKKE GÆLDER IKKE FOR DIG, OG DU ER FORTSAT BUNDET AF ALLE DE RESTERENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER.

  2. SE OGSÅ BEGRÆNSNINGERNE OG UNDTAGELSERNE I AFSNITTET "AFTALENS FULDSTÆNDIGHED" NEDENFOR.
 20. Tag sikkerhedskopier af indhold og data
  1. Vi anbefaler, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer dine data før, under og efter brug af tjenesten MyNextbase Emergency SOS, eftersom vi ikke er ansvarlige for at sikkerhedskopiere dine data.
  2. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader (herunder af/på data og indhold), du måtte lide, fordi du ikke har sikkerhedskopieret dine data.
 21. Kontrollér, at tjenesten MyNextbase Emergency SOS er egnet til dig. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS er ikke udviklet til at dække dine individuelle behov. Kontrollér, at features og funktioner i tjenesten MyNextbase Emergency SOS (som beskrevet på vores hjemmeside) opfylder dine krav.
 22. Vi må overdrage denne aftale til en anden, og vi må benytte os af underleverandører
  1. Vi må overdrage vores rettigheder og forpligtelser i medfør af disse vilkår til en anden organisation. Vi vil altid underrette dig skriftligt, hvis det sker, og vi vil sikre, at overdragelsen ikke påvirker forbrugerrettighederne i medfør af disse vilkår.
  2. Vi må udlicitere hele eller dele af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår. Vi er erstatningsansvarlige for handlinger eller undladelser begået af vores underleverandører.
 23. Du skal indhente vores samtykke til at overdrage dine rettigheder til en anden
  1. Du må kun overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i medfør af disse vilkår til en anden person, hvis vi har givet vores skriftlige samtykke hertil.
 24. Ingen andre har rettigheder i medfør af denne kontrakt
  1. Denne aftale indgås mellem dig og os. Ingen anden person har ret til at håndhæve nogen af aftalens vilkår.
 25. Hvis en domstol finder, at dele af denne aftale er uden retskraft eller ulovlige, er resten af aftalen fortsat gældende
  1. Hvert afsnit i disse vilkår kan udskilles. Hvis en domstol eller relevant myndighed beslutter, at nogle af dem er ulovlige eller uden retskraft, er de resterende afsnit stadig fuldt gyldige.
 26. Selvom vi ikke øjeblikkeligt håndhæver denne aftale, kan vi fortsat håndhæve den senere
  1. Selvom vi ikke øjeblikkeligt håndhæver denne aftale, kan vi fortsat håndhæve den senere. Hvis vi ikke straks meddeler dig, at du skal rette dig efter bestemmelserne i medfør af disse vilkår, eller hvis vi venter med at træffe foranstaltninger over for dig vedrørende din misligholdelse af denne aftale, betyder det ikke, at du ikke behøver at gøre dette, og det forhindrer os ikke i at træffe foranstaltninger over for dig på et senere tidspunkt.
 27. Aftalens fuldstændighed
  1. For personer, der ikke har accepteret disse vilkår i USA
   1. Dette afsnit 27 gælder ikke for dig, hvis du er forbruger.
   2. Hvis du ikke er forbruger:
    1. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os i forhold til tjenesten MyNextbase Emergency SOS, og de erstatter og ophæver alle tidligere aftaler, løfter, tilsagn, garantier, fremsatte oplysninger og forståelser mellem os, skriftlige eller mundtlige, i forhold til deres emne.
    2. Ved at indgå disse vilkår anerkender og accepterer du følgende:
     1. Tjenesten MyNextbase Emergency SOS (både det oprindelige abonnement og betalte abonnementer) leveres "som beset".
     2. Vi fremsætter ikke andre oplysninger, garantier, tilsagn, betingelser eller løfter i forhold til tjenesten MyNextbase Emergency SOS end dem, der udtrykkeligt er anført i disse vilkår.
     3. Alle fremsatte oplysninger, tilsagn, løfter, betingelser eller garantier, der kan være underforstået eller indarbejdet i disse vilkår ved lov, sædvaneret eller på anden vis, undtages i den videste udstrækning, loven tillader. Vi er fx ikke ansvarlige for at sikre, at tjenesten MyNextbase Emergency SOS er egnet til dine formål.
     4. Du henholder dig ikke til nogen udtalelser, fremsatte oplysninger, tilsagn eller garantier (uanset om, disse er fremsat i god tro eller uagtsomt), der ikke er angivet i disse vilkår.
    3. Du og vi anerkender og accepterer, at ingen af os har krav vedrørende uskyldig eller uagtsom fremsættelse af urigtige oplysninger eller uagtsom fejlinformation på baggrund af noget udsagn i disse vilkår.
  2. For personer, der har accepteret disse vilkår i USA
   1. TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS (BÅDE DET OPRINDELIGE ABONNEMENT OG BETALTE ABONNEMENTER) LEVERES "SOM BESET", OG VI FREMSÆTTER INGEN OPLYSNINGER OG GIVER INGEN GARANTI VEDRØRENDE DENS ANVENDELSE ELLER LEVERING. BORTSET FRA ENHVER GARANTI, BETINGELSE, OPLYSNING ELLER ETHVERT VILKÅR, HVIS OMFANG IKKE KAN UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV. VI FREMSÆTTER INGEN GARANTI, BETINGELSE, OPLYSNING ELLER VILKÅR (HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, ENTEN VED LOV, SÆDVANERET, BRUG ELLER ANDEN VIS) VEDRØRENDE ETHVERT FORHOLD, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRATION ELLER ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAGER DIG ALLE FEJL OG DEN FULDE RISIKO VEDRØRENDE LEVERING OG ANSVAR FOR AT VÆLGE TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS FOR AT OPNÅ DINE ØNSKEDE RESULTATER OG FOR INSTALLATIONEN, BRUGEN OG RESULTATERNE AF TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS. UDEN AT BEGRÆNSE DE FORANSTÅENDE BESTEMMELSER FREMSÆTTER RETTIGHEDSHAVEREN INGEN OPLYSNINGER OG GIVER INGEN GARANTI FOR, AT TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS VIL VÆRE FEJLFRI ELLER FRI FOR AFBRYDELSER ELLER ANDRE FEJL, ELLER AT TJENESTEN MYNEXTBASE EMERGENCY SOS VIL OPFYLDE ETHVERT ELLER ALLE DINE KRAV, UANSET OM DISSE ER OPLYST OS.
 28. Hvilke love, der er gældende for disse vilkår, og hvor du kan anlægge sag
  1. Hvis du er en forbruger, som har accepteret disse vilkår uden for USA
   1. Disse vilkår er underlagt engelsk lov, og du kan anlægge sag vedrørende disse vilkår og tjenesten MyNextbase Emergency SOS ved de engelske domstole.
   2. Hvis du bor i Skotland, kan du anlægge sag vedrørende disse vilkår og tjenesten MyNextbase Emergency SOS ved enten skotske eller engelske domstole.
   3. Hvis du bor i Nordirland, kan du anlægge sag vedrørende disse vilkår og tjenesten MyNextbase Emergency SOS ved enten nordirske eller engelske domstole.
   4. Undtagen som beskrevet ovenfor, hvis du er forbruger, som har indgået disse vilkår inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er disse vilkår underlagt lovgivningen i det land i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor du indgik disse vilkår, og du kan anlægge sag vedrørende disse vilkår og tjenesten MyNextbase Emergency SOS ved domstolene i dette land såvel som i dit bopælsland i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
   5. Undtagen som beskrevet ovenfor, hvis du er forbruger, er disse vilkår underlagt lovgivningen i det land, hvor du indgik disse vilkår, og du kan anlægge sag vedrørende disse vilkår og tjenesten MyNextbase Emergency SOS ved domstolene i dette land såvel som i dit sædvanlige bopælsland.
 29. Hvis du ikke er forbruger og ikke har accepteret disse vilkår i USA
  1. Disse vilkår og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med deres emne eller tilblivelse (herunder ikke-kontraktlige tvister og krav), er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov.
  2. Vi er begge uigenkaldeligt enige om, at engelske domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller deres emne eller tilblivelse (herunder ikke-kontraktlige tvister og krav).
  3. Hvis du har accepteret disse vilkår i USA
  4. Disse vilkår er underlagt forbundsloven i USA og lovgivningen i staten Delaware, dog således at lovgivningen i den amerikanske stat, hvor du bor, regulerer krav i henhold til forbundsstatens forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence eller lignende lovgivning i det omfang, der er krævet ved lov. I den udstrækning, lovgivningen tillader det, er vi og du udtrykkeligt enige om at give afkald på enhver ret til en nævningesag i forbindelse med disse vilkår.
  5. Du og vi er enige om Delawares kompetence til at løse enhver tvist, ethvert krav eller enhver strid, der opstår i forbindelse med disse vilkår. Disse er ikke underlagt obligatorisk voldgift som beskrevet nedenfor.
  6. FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL OG AFTALE OM BINDENDE VOLDGIFT
   1. Aftale om voldgift. Hvis du har accepteret disse vilkår i USA, gælder dette afsnit for dig. Hvis der opstår en tvist, et krav eller en strid vedrørende et af vores produkter, en af vores tjenester eller andre aspekter af disse vilkår, mellem dig og os, og parterne ikke er i stand til at løse tvisten uformelt inden for rimelig tid, ER DU OG VI HERMED ENIGE OM AT LØSE TVISTEN GENNEM BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT ved American Arbitration Association ("AAA") i henhold til Federal Arbitration Act ("FAA") og ikke at anlægge sag for en ordinær domstol ved en dommer eller et nævningeting.
   2. Fraskrivelse af gruppesøgsmål. Enhver retssag, herunder, men ikke begrænset til gruppesøgsmål, gruppevoldgifter, private søgsmål ved rigsadvokaten eller kombinationen af individuelle søgsmål uden alle parters samtykke, er ikke tilladt. VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE ACCEPTERER DU IKKE AT ANLÆGGE ELLER DELTAGE I ET HVILKET SOM HELST AF DE OVENFOR NÆVNTE GRUPPE- OG FLERPARTSSØGSMÅL, OG ETHVERT SØGSMÅL, DU ANLÆGGER, OG EVENTUELLE RETSMIDLER, DU TILKENDES, SKAL VÆRE INDIVIDUELLE SOM BESTEMT I DETTE AFSNIT. Hvis en domstol beslutter, at gældende lovgivning udelukker håndhævelsen af nogen begrænsninger i dette afsnit vedrørende et bestemt krav om afhjælpning, vil dette krav (og kun dette krav) blive udskilt fra voldgiften og kan retsforfølges. Hvis dette afsnit findes at være uden retskraft, er hele denne fraskrivelse af gruppesøgsmål og aftale om bindende voldgift ugyldig.
   3. Undtagelser. Uanset eventuelle modstridende erklæringer ovenfor, anses intet indeholdt heri for at give afkald på en parts rettigheder (1) til at anlægge et individuelt søgsmål ved en Small Claims Court i USA eller (2) anlægge et individuelt søgsmål om udelukkende midlertidigt eller foreløbigt individuelt påbud ved en domstol, indtil opmandens endelige afgørelse, eller (3) at gøre forbundsstatslige, statslige eller lokale myndigheder opmærksomme på problemstillinger (og sådanne myndigheder kan søge påbud på en parts vegne, som tilladt ved lov). Denne fraskrivelse af gruppesøgsmål og aftale om bindende voldgift kræver desuden ikke voldgiftsbehandling af tvister, der vedrører håndhævelsen eller gyldigheden eller dine (eller dine licensgiveres) eller vores (eller vores licensgiveres) immaterielle rettigheder.
   4. Gennemførelse af voldgift. I tilfælde af en bindende individuel voldgiftssag parterne imellem vil en neutral opmand afsige en kendelse, og opmandens kendelse vil være endelig, medmindre en anke tillades i henhold til FAA, og opmanden har enekompetence til at afsige kendelse om sin egen kompetence, herunder enhver kendelse om denne aftales eksistens, omfang eller gyldighed, eller om ethvert krav eller modkrav kan indbringes for voldgiftsdomstolen. Enhver voldgift i henhold til disse bestemmelser gennemføres efter AAA's regler for forbrugervoldgift (Consumer Arbitration Rules) (eller hvis du er ikke-forbruger, som er omfattet af denne bestemmelse, AAA's kommercielle voldgiftsregler (Commercial Arbitration Rules)) eller tilsvarende regler gældende på det pågældende tidspunkt, undtagen i det omfang, de er ændret af disse vilkår. Eventuelle voldgiftsbehandlinger finder sted i det county eller parish (amt eller sogn), hvor du bor, medmindre de gældende AAA-bestemmelser muliggør telefonisk behandling og/eller behandling udelukkende på grundlag af dokumenter under de givne omstændigheder. Opmanden skal udarbejde en skriftligt begrundet kendelse, der er tilstrækkelig til at forklare de væsentlige resultater og konklusioner, som den eventuelle kendelse og afgørelse er baseret på.
   5. AAA's regler, gebyrer. AAA's regler samt instruktioner om anlæggelse af en voldgiftssag findes på www.adr.org, og du kan kontakte AAA på tlf. +1-800-778-7879. Hvis du skal betale et anmeldelsesgebyr i forbindelse med voldgiftssagen, refunderer vi dig dette anmeldelsesgebyr, medmindre dit krav gælder et beløb, der overstiger USD 10.000. Vi dækker eventuelle andre gældende voldgiftsgebyrer eller vederlag til opmanden, der overstiger de gebyrer, du ville være forpligtet til at betale for at forfølge dit krav ved domstolen. Vi betaler den del af sådanne gebyrer eller beløb, der overstiger de gebyrer, du skulle have betalt i et søgsmål.
   6. Forrang. Denne fraskrivelse af gruppesøgsmål og aftale om bindende voldgift gælder også efter ophør af disse vilkår og enhver licens, der er givet i henhold hertil.

Udkast til annulleringsblanket

(Denne blanket skal kun udfyldes og returneres, hvis du ønsker at udtræde af aftalen)

Til: Portable Multimedia Limited, Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED, England. Tlf.: +44(0) 2920 866 429. E-mail: [email protected]]:

Jeg/vi [*] meddeler herved, at jeg/vi [*] annullerer min/vores [*] købsaftale vedrørende følgende varer [*]/levering af følgende tjeneste [*].

Bestilt den [*]/modtaget den [*]

Forbrugerens/forbrugernes navn(e),

Forbrugerens/forbrugernes adresse.

Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis denne blanket fremsendes i papirformat),

Dato

[*] Det ikke gældende slettes

© Crown copyright 2013.