MyNextbase-software: Slutbrugerlicensaftale


MyNextbase-software: Slutbrugerlicensaftale

VIGTIGT:

 • DU SKAL VÆRE FYLDT 18 ÅR FOR AT KUNNE ACCEPTERE DISSE VILKÅR – HVIS DU ER IKKE FYLDT 18 ÅR, MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN ELLER DE TILKNYTTEDE TJENESTER, OG DU MÅ HELLER IKKE ACCEPTERE DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN VIRKSOMHED, DU REPRÆSENTERER.
 • LÆS DISSE LICENSVILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM. DE INDEHOLDER RETLIGE FORPLIGTELSER OG VIGTIGE VILKÅR, SOM VI AGTER AT GØRE GÆLDENDE, FX BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER AF VORES ERSTATNINGSANSVAR.
 • NÅR DU KLIKKER PÅ "ACCEPTÉR", ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR, SOM ER BINDENDE FOR DIG ELLER, I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDER, FOR DEN VIRKSOMHED, DU REPRÆSENTERER.
 • HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, MÅ DU IKKE BRUGE SOFTWAREN ELLER DE TILKNYTTEDE TJENESTER, EFTERSOM DU VED AT BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DISSE VILKÅR.
 • HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR I USA, BEDES DU LÆSE DEN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL UNDER OVERSKRIFTEN "HVILKE LOVE ER GÆLDENDE FOR DENNE LICENS, OG HVOR KAN DU ANLÆGGE SAG" NEDENFOR. DENNE BESTEMMELSE AFGØR, HVORDAN TVISTER VEDRØRENDE DISSE VILKÅR LØSES.
 • Vi anbefaler, at du accepterer disse vilkår i dit sædvanlige bopælsland, eftersom visse features og funktioner er specifikke for det enkelte land, da det er det pågældende lands love, der gælder for disse vilkår. Se forklaringen på, hvad "vi" betyder i afsnittet "Hvem vi er, og hvad denne licens omfatter" nedenfor, og forklaringen på, hvad "du" og "din/dit" betyder i punktet "Myndighed til at købe" i slutningen af afsnittet "Vigtigt".
 • Vi giver dig ret til at bruge softwaren og dokumentationen på disse vilkår. Vi sælger ikke softwaren eller dokumentationen til dig, og du vil ikke eje den.
 • MyNextbase-softwarepakken indeholder en række forskellige komponenter (herunder "Player" (computerprogram), "Connect" (applikation til mobilenhed) og "Cloud" (cloudbaseret applikation) – nogle af de vilkår og betingelser, der er fastsat i dette dokument, er kun gældende for visse komponenter. Vi har præciseret dette, der hvor det er tilfældet.
 • MyNextbase Emergency SOS-tjenesten kræver et gyldigt abonnement (der faktureres efter 12 måneder), er ikke tilgængeligt i alle lande og er omfattet af yderligere krav for at kunne fungere. Læs alt om dette på vores hjemmeside (se forklaringen på, hvad "vores" betyder i afsnittet "Hvem vi er, og hvad denne licens omfatter" nedenfor) og servicevilkårene for MyNextbase Emergency SOS vedrørende features, funktioner, krav og begrænsninger [indsæt link].
 • Hvis du har spørgsmål til disse vilkår, kan du kontakte os (Se forklaringen på, hvad "os" betyder, i afsnittet "Hvem vi er, og hvad denne licens omfatter" nedenfor) for at tale om det, inden du accepterer dem. (Du finder kontaktoplysningerne neden for under overskriften "Kontakt os").
 • Hvis du ønsker juridisk rådgivning om disse vilkår, bedes du kontakte din juridiske rådgiver eller Citizens Advice Bureau, hvis du er bosiddende i Storbritannien, før du accepterer dem.
 • Vi bruger en række udtryk i denne licensaftale, som har faste betydninger. I de tilfælde, hvor vi gør det, vises udtrykket med fed skrift, første gang vi bruger det. Ellers vil vi fortælle, hvor udtrykkets betydning kan findes, første gang det bruges i disse vilkår.
 • Visse af vilkårene i denne licens gælder kun for forbrugerne. "Forbruger" betyder en enkeltperson, som handler med formål for øje, der ligger helt eller fortrinsvis uden for den pågældendes virksomhed, forretning, håndværk eller profession. Aktieselskaber er fx ikke 'forbrugere', og det samme gælder personer, som helt eller delvist bruger softwaren eller dokumentationen til erhvervsformål.
 • Hvis vi i disse vilkår bruger ordene herunder, omfatte, især, fx eller lignende udtryk, er det eksempler, og disse ord begrænser således ikke betydningen af de ord, beskrivelser, definitioner, sætninger eller vilkår, der følger disse ord.
 • Bemyndigelse til at købe. Hvis du ikke er forbruger, bekræfter du, at du har bemyndigelse til at tegne den virksomhed på hvis vegne, du accepterer disse vilkår. I denne forbindelse henviser alle forekomster af "du" og "din/dit" til den pågældende virksomhed. Ellers henviser alle forekomster af "du", "dig" og "din/dit" til dig, dvs. den person, som indgår denne licens.

Hvem vi er, og hvad denne licens omfatter

Vi er Portable Multimedia Limited (selskabsnummer 04038169, England) og driver virksomhed under navnet "Nextbase". Vores hjemstedsadresse er Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW, England. Vi henvises til som "vi","os" eller "vores" i disse vilkår.

Til gengæld for din accept af at overholde disse vilkår, giver vi dig licens til at bruge:

 • MyNextbases-softwarepakken (herunder "Player" (computerprogram), "Connect" (applikation til mobilenhed) og "Cloud" (den cloudbaserede applikation), under ét kaldet ("software") og eventuelle opdateringer og tilføjelser deraf, og
 • Tilhørende elektronisk dokumentation og elektroniske materialer (fx instruktionsmanualer og brugervejledninger) ("Dokumentation").

Beskyttelse af dine personoplysninger:

 • I henhold til databeskyttelseslovgivningen skal vi give dig visse oplysninger om, hvem vi er, hvordan vi behandler dine personoplysninger og til hvilke formål, samt dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger, og hvordan du kan udøve dem.
 • Du kan finde disse oplysninger på https://www.nextbase.com/en-gb/privacy-policy/, og det er vigtigt, at du læser dem.
 • Vær opmærksom på, at internetoverførsler aldrig er helt private eller sikre, og at enhver meddelelse eller information, du sender ved hjælp af softwaren eller eventuelle tilknyttede tjenester, kan læses eller opfanges af andre, også selvom der er en særlig bemærkning om, at en bestemt overførsel er krypteret.

Vi kan indsamle lokaliseringsdata

 • Visse tjenester, der er tilgængelige via MyNextbase-softwaren (fx tjenesten MyNextbase Emergency SOS), benytter lokaliseringsdata, der er sendt fra dine enheder. Læs mere i vores privatlivspolitik.
 • Alle lokaliseringsdata vil blive behandlet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Vi kan indsamle tekniske oplysninger om din PC, bærbare computer, telefon og dine enheder

 • Når du bruger softwaren og dokumentationen, accepterer du, at vi indsamler tekniske oplysninger om de enheder, du bruger softwaren og dokumentationen på, samt tilknyttet software, hardware og ydre enheder for at forbedre vores produkter og software og levere eventuelle tjenester til dig. Disse oplysninger vil blive anvendt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Yderligere betingelser for særlige tjenester

Desuden vil nedenfor nævnte tjenester være underlagt yderligere tjenestevilkår:

 • MyNextbase Emergency SOS-tjeneste (tilgås via MyNextbase Connect-appen)
 • MyNextbase Cloud-tjeneste

Læs mere på vores hjemmeside om de vilkår, der gælder for ovennævnte tjenester.

Appbutikkens vilkår

De måder, hvorpå du kan bruge MyNextbase Connect-appen og den tilhørende dokumentation, kan ud over vilkårene i denne licens også være underlagt en appbutiks regler og politikker.

Hvis du har overført MyNextbase Connect-appen fra:

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de to sæt vilkår gælder den relevante appbutiks regler og politikker for uoverensstemmelsen udelukkende i stedet for disse vilkår i forbindelse med din brug af MyNextbase Connect-appen. Disse vilkår gælder fortsat, for så vidt der ikke er uoverensstemmelser, og vil fortsat gælde for din brug af alle øvrige komponenter i softwaren og dokumentationen.

Softwarens features og funktioner

 • Du kan læse alt om MyNextbase-softwarens features, funktioner, krav og begrænsninger på vores hjemmeside.
 • Vigtigt: MyNextbase Emergency SOS-tjenesten (tilgås via MyNextbase Connect-appen) kræver et gyldigt abonnement (der faktureres efter 12 måneder), er ikke tilgængelig i alle lande og er omfattet af yderligere krav for at fungere – Du kan læse alle detaljer på vores hjemmeside og MyNextbase Emergency SOS-servicevilkår [INDSÆT LINK] om alle features, funktioner, krav og begrænsninger.
 • Eftersom softwaren og dokumentationen stilles til rådighed for dig uden beregning, leveres de "som beset". Dette betyder fx, at vi ikke giver tilsagn om, at softwaren eller dokumentationen er af tilfredsstillende kvalitet, egnet til et bestemt formål eller som beskrevet.

System- og hardwarekrav

 • For at kunne fungere kræver MyNextbase-softwarepakken:
  • ved brug af MyNextbase Connect-appen: Android 5.1 eller IOS 12.1 eller et nyere styresystem og
  • ved brug af computerapplikationen MyNextbase Player og MyNextbase Cloud:
   • den nyeste version af en førende internetbrowser og
   • den seneste eller de to foregående versioner af styresystemet Windows eller MAC OS (med aktuelle opdateringer).
 • For at fungere kræver MyNextbase Connect-appen derudover:
  • MyNextbase Connect-appen skal være åben på den relevante smartphone og
  • Den relevante smartphone skal have wi-fi eller opkalds- og datafunktion (herunder roaming, hvor det er relevant).
 • For at fungere kræver MyNextbase Player-computersoftwaren derudover:
  • Den computer eller enhed, hvorfra MyNextbase-softwarepakken tilgås, skal have wi-fi for at fungere fuldt ud.

Softwaresupport, og sådan meddeler du os et problem. Hvis du vil vide mere om softwaren, eller hvis du har problemer med at bruge den, kan du se vores supportressourcer.

Kontakt os:

Hvis du ønsker at kontakte os, uanset årsag (fx hvis du i henhold til denne licens skal sende os en formel meddelelse), bedes du maile, skrive eller ringe til vores kundeservice:

 • i Storbritannien:
  • e-mail: [email protected];
  • skriv til os på adressen Nextbase Product Support Centre, Unit 2 Caerphilly Business Park, Caerphilly, CF83 3ED eller
  • ring til +44 (0) 2920 866 429.
 • I alle andre lande: Brug dine lokale kontaktoplysninger, som du finder på vores hjemmeside.

Vi bekræfter med det samme modtagelsen af din meddelelse pr. post og e-mail, normalt pr. e-mail.

Sådan kommunikerer vi med dig. Hvis vi skal kontakte dig, gør vi det pr. telefon, e-mail, sms, notifikation i appen eller frankeret post med de kontaktoplysninger, du har givet os.

Sådan må du bruge softwaren, herunder antallet af enheder, du må bruge den på

Til gengæld for din accept af at overholde disse vilkår må du:

 • Installere, overføre eller streame til og bruge en kopi af, i hvert enkelt tilfælde, softwaren (og eventuelle opdateringer af softwaren) på (a) én PC eller bærbar computer og (b) én mobilenhed.
 • Kun se, bruge og vise softwaren på de enheder, der er tilladt i ovenstående punkt, til dine personlige egne formål (ikke erhvervsmæssigt, ikke kommercielt og ikke til videresalg) (hvis du er forbruger) eller til dine interne forretningsmæssige formål (hvis du ikke er forbruger) og ikke (uanset om du er forbruger eller virksomhed) til nogen form for erhvervsmæssig udnyttelse eller med henblik på at opnå en kommerciel gevinst.
 • Bruge evt. dokumentation til at støtte din tilladte brug af softwaren som beskrevet ovenfor.
 • Forudsat at du overholder de licensbegrænsninger, der er angivet i denne licens, tage maksimalt én kopi af softwaren og dokumentationen som sikkerhedskopi (forudsat at du, hvis du tager disse kopier, accepterer, at du ikke fjerner vores meddelelser om ophavsret fra dem).
 • Modtage og bruge evt. gratis supplerende softwarekode eller opdatering af softwaren, som vi til enhver tid måtte levere til dig eller gøre generelt tilgængelig.

Du må ikke overdrage softwaren til andre

Vi giver dig en personlig ret til at bruge softwaren og dokumentationen i henhold til denne licens.

Medmindre du indhenter vores forudgående skriftlige samtykke hertil (som vi ikke, hvis du er forbruger, vil tilbageholde eller forsinke uden rimelig grund), må du ikke overdrage softwaren eller dokumentationen (eller nogen del deraf) eller dine rettigheder til at bruge dem til nogen anden, hverken mod betaling, mod noget andet eller gratis.

Hvis du sælger en PC, bærbar computer, telefon eller enhed, som softwaren eller dokumentationen er installeret på, skal du fjerne softwaren og dokumentationen fra den, før du sælger, medmindre du indhenter vores forudgående skriftlige samtykke til at lade den være installeret.

Ændringer af disse vilkår

Vi kan få brug for at ændre disse vilkår for at afspejle ændringer i lovgivning eller bedste praksis, eller for at tage højde for ekstra features, som vi introducerer, eller for at afspejle ændringer i vores forretning eller de vilkår, hvorpå vi ønsker at stille softwaren eller dokumentationen til rådighed.

Vi vil give dig meddelelse om enhver ændring ved at sende dig en e-mail, push-notifikation eller vise en notifikation i appen med nærmere oplysninger om ændringen eller give dig besked om en ændring næste gang, du tilgår softwaren eller åbner dokumentationen.

Hvis du ikke accepterer de varslede ændringer, må du ikke fortsætte med at bruge softwaren og dokumentationen, og du skal holde op med at bruge softwaren og dokumentationen fra det tidspunkt, hvor sådanne ændringer træder i kraft.

Hvis du fortsætter med at bruge softwaren eller dokumentationen, accepterer du sådanne ændringer af disse vilkår.

Softwareopdateringer

Vi kan til enhver tid opdatere softwaren for fx at forbedre dens ydelse, forbedre funktionerne, afspejle ændringer i styresystemer eller tage os af sikkerhedsproblemer.

Hvis du vælger ikke at installere disse opdateringer, eller hvis du framelder dig automatiske opdateringer, kan du muligvis ikke fortsætte med at bruge softwaren eller dokumentationen, medmindre og indtil du installerer de(n) relevante opdatering(er).

Hvis en anden ejer den PC, bærbare computer, telefon eller enhed, du bruger

Hvis du downloader eller streamer softwaren på enhver PC, bærbar computer, telefon eller anden enhed, som du ikke ejer, skal du have ejerens tilladelse hertil.

Medmindre du repræsenterer en virksomhed (og i så tilfælde er den pågældende virksomhed ansvarlig for at overholde disse vilkår), har du ansvaret for at overholde disse vilkår, uanset om du ejer PC'en, den bærbare computer, telefonen eller den anden enhed.

Vi er ikke ansvarlige for andre hjemmesider, du linker til

Softwaren eller dokumentationen kan indeholde links til andre uafhængige hjemmesider, der ikke leveres af os. Sådanne uafhængige sider er uden for vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige eller erstatningsansvarlige for og har ikke kontrolleret eller godkendt deres indhold, vilkår og betingelser for brug/køb eller privatlivspolitik (hvis relevant).

Hvis du bruger og/eller køber noget på sådanne uafhængige hjemmesider, er sådan brug og/eller sådant køb underlagt særlige vilkår og betingelser mellem dig og den relevante ejer/operatør af det relevante hjemmeside.

Du skal selv træffe din egen uafhængige vurdering af brugen af sådanne uafhængige hjemmesider, herunder af køb af produkter eller tjenester på hjemmesiden.

Licensbegrænsninger

Du accepterer, at du:

 • (undtagen hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning) ikke vil leje, lease, give i underlicens, låne, levere eller på anden måde gøre softwaren eller dokumentationen tilgængelig i nogen form, helt eller delvist, til nogen person uden forudgående skriftligt samtykke fra os.
 • (undtagen hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning) ikke vil kopiere dokumentationen eller softwaren, bortset fra at du må tage én sikkerhedskopi af softwaren som tilladt i henhold til disse vilkår.
 • (undtagen hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning) ikke vil oversætte, sammenflette, tilpasse, variere, ændre eller modificere, hele eller nogen del af dokumentationen eller softwaren, og ej heller tillade, at softwaren eller nogen del deraf kombineres med eller indarbejdes i andre programmer, bortset fra hvad der er nødvendigt for at bruge softwaren på enheder som tilladt i henhold til disse vilkår.
 • ikke vil demontere, dekompilere, foretage reverse engineering eller skabe afledte værker baseret på hele eller dele af softwaren og ej heller forsøge at gøre sådan noget, undtagen hvad der er tilladt i henhold til gældende lovgivning ("Tilladt aktivitet"), og forudsat at de oplysninger, som du indhenter under sådanne aktiviteter:
 • ikke videregives eller formidles uden vores forudgående skriftlige samtykke til nogen tredjemand, til hvem det ikke er nødvendigt at viderebringe eller formidle dem for at udføre den tilladte aktivitet, og
 • ikke bruges til at udvikle software, hvis udtryk i det væsentlige er det samme som softwarens,
 • opbevares forsvarligt og
 • kun bruges til den tilladte aktivitet.
 • overholder alle gældende teknologikontrol- eller eksportlove og -bestemmelser, der gælder for softwaren og dokumentationen og for teknologi, der anvendes eller understøttes af softwaren eller enhver tilknyttet service.
 • ikke gør softwaren eller dokumentationen (hverken helt eller delvist) tilgængelig for nogen anden person uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Begrænsninger af acceptabel brug

Du:

 • skal overholde alle gældende færdselsregler og færdselssikkerhedslove, når du bruger MyNextbase Connect-appen;
 • må ikke bruge softwaren eller eventuelle tilknyttede tjenester på ulovlig vis, til ulovlige formål, eller i uoverensstemmelse med denne licens, eller handle svigagtigt eller bevidst skadegørende, fx ved at hacke eller indsætte bevidst skadegørende kode, såsom vira eller skadelige data i softwaren, eventuelle tilknyttede tjenester eller noget styresystem.
 • må ikke krænke vores eller tredjeparters immaterielle rettigheder i forbindelse med din brug af dokumentationen, softwaren eller tilknyttede tjenester.
 • må ikke videregive noget materiale, der er krænkende, stødende eller anden måde anstødeligt i forbindelse med din brug af softwaren eller tilknyttede tjenester.
 • må ikke bruge softwaren eller tilknyttede tjenester på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere, og
 • må ikke indsamle eller opsamle oplysninger eller data fra nogen software (eller tilknyttet tjeneste) eller vores systemer eller forsøge at afkode overførsler til eller fra de servere, der kører software.

Afvikling af din licens

 • Vi kan opsige licensen, der tildeles ved disse vilkår, øjeblikkeligt ved en skriftlig meddelelse til dig, hvis du vedvarende misligholder denne licens, eller hvis du begår en alvor misligholdelse (fx vil misbrug af vores immaterielle rettigheder blive anset for en alvorlig misligholdelse af denne licens, eftersom du ville have misligholdt begrænsningerne af acceptabel brug ovenfor).
 • Vi kan opsige licensen, der tildeles ved disse vilkår, af enhver årsag, der ikke er omfattet af ovenstående afsnit om, at du skal have et varsel på mindst 14 (fjorten) dage. Vi vil ikke uden gyldig grund opsige denne licens på dette grundlag.
 • Hvis vi opsiger denne licens:
 • Alle rettigheder, du har fået tildelt i henhold til denne licens, ophører ved opsigelse.
 • Du skal ophøre med alle aktiviteter, der er tilladt i henhold til denne licens, ved opsigelse, og
 • Du skal straks slette eller fjerne softwaren og dokumentationen fra alle enheder i din besiddelse eller varetægt eller kontrol og straks destruere alle kopier af softwaren og dokumentationen samt bekræfte over for os, at du har overholdt dette.

Immaterielle rettigheder:

 • Du accepterer, at alle immaterielle rettigheder til softwaren og dokumentationen og de tilknyttede tjenester overalt i verden tilhører os eller vores licensgivere.
 • Du accepterer, at rettighederne til softwaren og dokumentationen gives i licens (sælges ikke) til dig i henhold til vilkårene i denne licens.
 • Du accepterer at have en ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren og dokumentationen. Det betyder, at vi giver andre personer en tilsvarende licens.
 • Du accepterer, at du ikke har immaterielle rettigheder til softwaren eller dokumentationen, bortset fra retten til at bruge dem i henhold til disse vilkår.
 • Du har ingen rettigheder til at tilgå softwaren i kildekodeformat.
 • Du giver os en global, royalty-fri licens, der kan gives i underlicens, til at bruge dataene (herunder fx eventuelt indhold og eventuelle videoer, du har uploadet), oplysninger og dokumentation, du bruger eller overfører med eller til softwaren, i hvert tilfælde:
  • for at levere, køre, analysere og forbedre softwaren og dokumentationen. Denne licens er stedsevarende og kan ikke trækkes tilbage (med forbehold for eventuelle rettigheder i forbindelse med personoplysninger, du måtte have), og
  • når du specifikt har givet os samtykke til at gøre det, med anvendelse af sådant indhold og sådanne videoer i forbindelse med reklame-, markedsførings- og salgsfremmende formål. Denne licens er stedsevarende og kan ikke trækkes tilbage (med forbehold for eventuelle rettigheder i forbindelse med personoplysninger, du måtte have).

Vores ansvar for tab eller skade, du måtte lide, hvis du har accepteret disse vilkår i USA:

 • I DET MAKSIMALE OMFANG, DER ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER VI UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE HÆNDELIGE, SÆRLIGE, PØNALE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR TAB AF FORTJENESTE ELLER FORTROLIGE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, FOR DRIFTSTAB, TAB AF PRIVATLIVETS FRED, FOR KORRUPTION, SKADER OG TAB AF DATA ELLER PROGRAMMER, FOR MANGLENDE OPFYLDELSE AF ENHVER FORPLIGTELSE, HERUNDER LOVBEFÆSTET FORPLIGTELSE, LOYALITETSPLIGT ELLER PÅPASSELIGHEDSPLIGT, FOR UAGTSOMHED, FOR FORMUETAB OG FOR ANDRE PENGETAB ELLER HVILKE SOM HELST EVENTUELLE ANDRE TAB), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SOFTWAREN ELLER DOKUMENTATIONEN, VORES LEVERANCE ELLER MANGLENDE LEVERANCE AF SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER ELLER ANDET I FORBINDELSE MED ENHVER BESTEMMELSE I DISSE VILKÅR, UANSET ÅRSAG OG UANSET ERSTATNINGSANSVARSTEORI (KONTRAKTRETLIG, ERSTATNINGSRETLIG ELLER ANDET), OG SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

BORTSET FRA I DET OMFANG, GÆLDENDE LOV KRÆVER ANDET, VIL VORES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET STØRSTE AF (1) DE BELØB (OM NOGEN), DU HAR BETALT TIL OS I FORBINDELSE MED DE RETTIGHEDER, DER GIVES I MEDFØR AF DENNE AFTALE I DE FORUDGÅENDE 12 MÅNEDER OG (2) GBP 100 (ET HUNDREDE PUND).

INTET INDEHOLDT I DENNE AFTALE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER NOGET KRAV I FORBINDELSE MED DØDSFALD ELLER PERSONSKADE. HVIS NOGEN ANSVARSFRASKRIVELSE, UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING I DENNE AFTALE IKKE KAN UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ER DET DESUDEN KUN DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE, UNDTAGELSE ELLER BEGRÆNSNING, DER IKKE GÆLDER FOR DIG, OG DU ER FORTSAT BUNDET AF ALLE DE RESTERENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER.

 • SE OGSÅ BEGRÆNSNINGERNE OG UNDTAGELSERNE I AFSNITTET "AFTALENS FULDSTÆNDIGHED" NEDENFOR.

Vores ansvar for tab eller skade, som du har lidt, hvis du er forbruger (undtagen personer, som har accepteret disse vilkår i USA, som er underlagt bestemmelserne i ovenstående afsnit med overskriften "Vores ansvar for tab eller skade, du måtte lide, hvis du har accepteret disse vilkår i USA"):

Vi er ansvarlige over for forbrugere for forudsigelige tab og skader, der er forårsaget af os:

 • Hvis du er forbruger, og vi ikke overholder disse vilkår, er vi ansvarlige for tab eller skader, du lider, og som er et forudsigeligt resultat af vores misligholdelse af disse vilkår, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, der ikke kan forudsiges.
 • Tab eller skader kan forudses, hvis enten det er indlysende, at det eller den vil ske, eller hvis både vi og du på det tidspunkt, hvor du accepterede disse vilkår, vidste, at det/den kunne ske.
 • Eftersom softwaren og dokumentationen stilles til rådighed for dig uden beregning, overstiger vores samlede erstatningsansvar over for dig vedrørende alle tab og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og din brug af softwaren og dokumentationen, hvad enten det sker i kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet under ingen omstændigheder GPB 100 (100 pund) i alt.

Dette betyder, at hvis en domstol afgør, at vi har overtrådt disse vilkår, overstiger vores samlede erstatningsansvar over for dig, med nogle få undtagelser (se ovenstående afsnit "Vi undtager eller begrænser på ingen måde vores erstatningsansvar over for forbrugerne, hvor det ville være ulovligt at gøre det"), ikke GBP 100 (100 pund) i alt.

Vi undtager eller begrænser på ingen måde vores erstatningsansvar over for forbrugere, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter også erstatningsansvar for dødsfald eller personskade, der skyldes uagtsomhed fra vores side eller fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, eller der skyldes bedrageri eller fremsættelse af urigtige oplysninger.

Tilfælde, hvor vi er erstatningsansvarlige for skader på din ejendom, hvis du er forbruger:

 • Hvis fejlbehæftet digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, der tilhører dig, og du er forbruger, vil vi enten reparere skaden eller betale dig erstatning.
 • Vi er dog ikke erstatningsansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at følge vores råd om at anvende en opdatering, du tilbydes gratis, eller for skader, der skyldes, at du ikke har fulgt installationsvejledningen, eller at du ikke har opfyldt de minimumskrav til systemet, som vi har anvist.
 • Eftersom softwaren og dokumentationen stilles til rådighed for dig uden beregning, overstiger vores samlede erstatningsansvar over for dig vedrørende alle tab og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og din brug af softwaren og dokumentationen, hvad enten det sker i kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet under ingen omstændigheder GPB 100 (100 pund) i alt.

Dette betyder, at hvis en domstol afgør, at vi har overtrådt disse vilkår, overstiger vores samlede erstatningsansvar over for dig, med nogle få undtagelser (se ovenstående afsnit "Vi undtager eller begrænser på ingen måde vores erstatningsansvar over for forbrugerne, hvor det ville være ulovligt at gøre det"), ikke GBP 100 (100 pund) i alt.

Vi er ikke erstatningsansvarlige over for forbrugere for driftstab.

 • Softwaren og dokumentationen er kun beregnet til forbrugeres personlige brug (ikke erhvervsmæssigt, ikke kommercielt og ikke til videresalg).
 • Hvis du er forbruger, og du bruger softwaren eller dokumentationen med noget erhvervsmæssigt eller kommercielt formål eller med videresalg for øje, har vi intet erstatningsansvar over for dig for (i) avancetab, (ii) driftstab, ((iii) forretningsafbrydelser, (iv) tab af forretningsmuligheder eller (v) for eventuelle særlige, indirekte tab eller følgetab (der er tab, som ikke falder ind under beskrivelsen af forudsigelige tab i afsnittet "Vi er ansvarlige over for forbrugerne for forudsigelige tab og skader, der er forårsaget af os" ovenfor).

Vores ansvar for tab eller skade, som du har lidt, hvis du ikke er forbruger (undtagen personer, som har accepteret disse vilkår i USA og er underlagt afsnittet ovenfor med overskriften "Vores ansvar for tab eller skade, du måtte lide, hvis du har accepteret disse vilkår i USA"):

 • Intet indeholdt i disse vilkår begrænser eller undtager vores erstatningsansvar for:
  • dødsfald eller personskade, der er forårsaget af vores uagtsomhed,
  • svig eller fremsættelse af urigtige oplysninger,
  • andet, der ikke kan undtages eller begrænses i henhold til engelsk lovgivning.
 • Vi er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlige over for dig, hverken kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), ved misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller din brug af softwaren og dokumentationen for:
  • ethvert tab af fortjeneste, omsætnings-, drifts- eller indkomsttab,
  • tab eller beskadigelse af data, oplysninger eller software,
  • tab af forretningsmulighed,
  • tab af forventede besparelser,
  • tab af goodwill,
  • ethvert indirekte tab eller enhver indirekte skade,
  • ethvert følgetab eller enhver følgeskade, eller
  • ethvert særligt tab eller enhver særlig skade.
 • Vores resterende erstatningsansvar over for dig:
  • Eftersom softwaren og dokumentationen leveres til dig uden beregning, undtager vi hermed (i det maksimale omfang, der er tilladt ifølge loven) ansvar for alle tab og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og din overførsel, installation og brug af softwaren og din brug af dokumentationen, hvad enten det sker kontraktretligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), ved misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet.
  • Hvis ovennævnte undtagelse af en kompetent domstol kendes at være ugyldig eller uden retskraft, uanset årsag, overstiger vores samlede ansvar over for dig for ethvert tab og krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og din brug af softwaren og dokumentationen, hvad enten det er kontraktligt, erstatningsretligt (herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovbefæstede forpligtelser eller andet, under ingen omstændigheder GPB 100 (100 pund) i alt.

Begrænsninger af softwaren

 • Softwaren og dokumentationen leveres til brug i forbindelse med vores produkter og som generel information.
 • Softwaren og dokumentationen indeholder ikke rådgivning, du bør henholde dig til. Du skal indhente rådgivning fra professionelle eller eksperter, før du handler eller ikke handler på grundlag af oplysninger fra softwaren og dokumentationen.
 • Selvom vi gør os rimelige bestræbelser på at opdatere oplysningerne i softwaren og dokumentationen, fremsætter vi ingen oplysninger, reklamationsret eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, om at sådanne oplysninger er nøjagtige, fuldstændige eller ajourførte.

Tag sikkerhedskopier af indhold og data. Vi anbefaler, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer alt indhold og alle data på dine enheder, både før, under og efter installation, tilgang til og brug af softwaren. Det er vigtigt, du gør dette for at beskytte dig selv i tilfælde af problemer med softwaren, eftersom vi ikke er ansvarlige for at sikkerhedskopiere dit indhold og dine data.

Kontrollér, at softwaren er egnet til dig. Softwaren er ikke udviklet til at dække dine individuelle behov. Kontrollér, at softwarens features og funktioner (som beskrevet på vores hjemmeside) opfylder dine krav.

Vi er ikke ansvarlige for hændelser, der er uden for vores kontrol:

 • Hvis vores levering af dokumentationen eller softwaren eller support til softwaren forsinkes eller ikke er tilgængelig som følge af en hændelse, der er uden for vores kontrol, giver vi dig besked, og vi vil træffe foranstaltninger for at minimere virkningen af forsinkelsen.
 • Forudsat at vi gør dette, har vi intet erstatningsansvar for forsinkelser, der skyldes hændelsen.

Vi må overdrage denne licens til en anden

Vi må overdrage vores rettigheder og forpligtelser i medfør af disse vilkår til en anden organisation. Vi vil altid underrette dig skriftligt, hvis det sker, og vi vil sikre, at overdragelsen ikke påvirker forbrugerrettighederne i medfør af denne licens.

Du skal indhente vores samtykke til at overdrage dine rettigheder til en anden

Du må kun overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i medfør af disse vilkår til en anden person, hvis vi på forhånd har givet vores skriftlige samtykke.

Ingen rettigheder til tredjeparter

Denne licens indgås mellem dig og os. Ingen anden person har ret til at håndhæve nogen af aftalens vilkår.

Hvis en domstol finder dele af denne aftale ulovlige, er resten af aftalen fortsat gældende

Hvert afsnit i disse vilkår kan udskilles. Hvis en domstol eller relevant myndighed beslutter, at nogle af dem er ulovlige eller uden retskraft, er de resterende afsnit stadig fuldt gyldige.

Selvom vi udsætter håndhævelsen af denne kontrakt, kan vi fortsat håndhæve den senere

 • Selvom vi udsætter håndhævelsen af denne aftale, kan vi fortsat håndhæve den senere.
 • Hvis vi ikke med det samme insisterer på, at du skal rette dig efter bestemmelserne i medfør af disse vilkår, eller hvis vi venter med at træffe foranstaltninger over for dig vedrørende din misligholdelse af denne aftale, betyder det ikke, at du ikke behøver at gøre dette, og det forhindrer os ikke i at træffe foranstaltninger over for dig på et senere tidspunkt.

Aftalens fuldstændighed

For personer, der ikke har accepteret disse vilkår i USA:

 • Dette afsnit gælder ikke for dig, hvis du er forbruger.
 • Hvis du ikke er forbruger:
  • Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os i forhold til din brug af softwaren og dokumentationen, og de erstatter og ophæver alle tidligere aftaler, løfter, tilsagn, garantier, fremsatte oplysninger og forståelser mellem os, skriftlige eller mundtlige, i forhold til deres emne.
  • Ved at indgå denne licens anerkender og accepterer du, at:
   • Softwaren og dokumentationen leveres "som beset".
   • Vi fremsætter ikke andre oplysninger, garantier, tilsagn, betingelser eller løfter i forhold til softwaren eller dokumentationen end dem, der udtrykkeligt er anført i disse vilkår.
   • Alle fremsatte oplysninger, tilsagn, løfter, betingelser eller garantier, der kan være underforstået eller indarbejdet i disse vilkår ved lov, sædvaneret eller på anden vis, undtages i den videste udstrækning, loven tillader. Vi er fx ikke ansvarlige for at sikre, at softwaren og dokumentationen er egnet til dine formål.
   • Du ikke henholder dig til nogen udtalelser, fremsatte oplysninger, tilsagn eller garantier (uanset om, disse er fremsat i god tro eller uagtsomt), der ikke er angivet i disse vilkår, og
   • Ingen af os har krav vedrørende uskyldig eller uagtsom fremsættelse af urigtige oplysninger eller uagtsom fejlinformation på baggrund af noget udsagn i disse vilkår.

For personer, der har accepteret disse vilkår i USA:

 • SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN LEVERES "SOM BESET", OG VI FREMSÆTTER INGEN OPLYSNINGER OG GIVER INGEN GARANTI VEDRØRENDE DENS ANVENDELSE ELLER YDELSE. BORTSET FRA ENHVER GARANTI, BETINGELSE, OPLYSNING ELLER ETHVERT VILKÅR, HVIS OMFANG IKKE KAN UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES AF GÆLDENDE LOV. VI FREMSÆTTER INGEN GARANTI, BETINGELSE, OPLYSNING ELLER VILKÅR (HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, ENTEN VED LOV, SÆDVANERET, BRUG ELLER ANDEN VIS) VEDRØRENDE ETHVERT FORHOLD, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRATION ELLER ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAGER DIG ALLE FEJL OG DEN FULDE RISIKO VEDRØRENDE YDELSE OG ANSVAR FOR AT VÆLGE SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN FOR AT OPNÅ DINE ØNSKEDE RESULTATER OG FOR INSTALLATIONEN, BRUGEN OG RESULTATERNE AF SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN. UDEN AT BEGRÆNSE DE FORANSTÅENDE BESTEMMELSER FREMSÆTTER RETTIGHEDSHAVEREN INGEN OPLYSNINGER OG GIVER INGEN GARANTI FOR, AT SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN VIL VÆRE FEJLFRI ELLER FRI FOR AFBRYDELSER ELLER ANDRE FEJL, ELLER AT SOFTWAREN OG DOKUMENTATIONEN VIL OPFYLDE ETHVERT ELLER ALLE DINE KRAV, UANSET OM DISSE ER OPLYST TIL OS.

Hvilke love er gældende for denne licens, og hvor du kan anlægge sag?

Hvis du er en forbruger, som har accepteret disse vilkår uden for USA:

 • Denne licens er underlagt engelsk lov, og du kan anlægge sag vedrørende denne licens, softwaren og dokumentationen ved de engelske domstole.
 • Hvis du bor i Skotland, kan du anlægge sag vedrørende denne licens, softwaren og dokumentationen ved enten skotske eller engelske domstole.
 • Hvis du bor i Nordirland, kan du anlægge sag vedrørende denne licens, softwaren og dokumentationen ved enten nordirske eller engelske domstole.
 • Undtagen som beskrevet ovenfor, hvis du er forbruger, som har indgået denne licens inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er disse vilkår underlagt lovgivningen i det land i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor du indgik denne licens, og du kan anlægge sag vedrørende denne licens, softwaren og dokumentationen ved domstolene i dette land såvel som i dit bopælsland i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • Undtagen som beskrevet ovenfor, hvis du er forbruger, er denne licens underlagt lovgivningen i det land, hvor du indgik denne licens, og du kan anlægge sag vedrørende denne licens, softwaren og dokumentationen ved domstolene i dette land såvel som i dit sædvanlige bopælsland.

Hvis du ikke er forbruger og ikke har accepteret disse vilkår i USA:

 • Disse vilkår og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med deres emne eller tilblivelse (herunder ikke-kontraktlige tvister og krav), er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov.
 • Vi er begge uigenkaldeligt enige om, at engelske domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår eller deres emne eller tilblivelse (herunder ikke-kontraktlige tvister og krav).

Hvis du har accepteret disse vilkår i USA:

 • Disse vilkår er underlagt forbundsloven i USA og lovgivningen i staten Delaware, dog således at lovgivningen i den amerikanske stat, hvor du bor, regulerer krav i henhold til forbundsstatens forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence eller lignende lovgivning i det omfang, der er krævet ved lov. I den udstrækning, lovgivningen tillader det, er vi og du udtrykkeligt enige om at give afkald på enhver ret til en nævningesag i forbindelse med disse vilkår.
 • Du og vi er enige om Delawares kompetence til at løse enhver tvist, ethvert krav eller strid, der opstår i forbindelse med disse vilkår. Disse er ikke underlagt obligatorisk voldgift som beskrevet nedenfor.
 • FRASKRIVELSE AF GRUPPESØGSMÅL OG AFTALE OM BINDENDE VOLDGIFT
  • Aftale om voldgift. Hvis du har accepteret disse vilkår i USA, gælder denne klausul for dig. Hvis der opstår en tvist, et krav eller en strid af enhver art vedrørende et af vores produkter, en af vores tjenester eller andre aspekter af disse vilkår, mellem dig og os, og parterne ikke er i stand til at løse tvisten uformelt inden for rimelig tid, ER DU OG VI HERMED ENIGE OM AT LØSE TVISTEN GENNEM BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT ved American Arbitration Association ("AAA") i henhold til Federal Arbitration Act ("FAA") og ikke at anlægge sag for en ordinær domstol ved en dommer eller et nævningeting.
  • Fraskrivelse af gruppesøgsmål. Enhver retssag, herunder, men ikke begrænset til gruppesøgsmål, gruppevoldgifter, private søgsmål ved rigsadvokaten eller kombinationen af individuelle søgsmål uden alle parters samtykke, er ikke tilladt. VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE ACCEPTERER DU IKKE AT ANLÆGGE ELLER DELTAGE I ET HVILKET SOM HELST AF DE OVENFOR NÆVNTE GRUPPE- OG FLERPARTSSØGSMÅL, OG ETHVERT SØGSMÅL, DU ANLÆGGER, OG EVENTUELLE RETSMIDLER, DU TILKENDES, SKAL VÆRE INDIVIDUELLE SOM BESTEMT I DETTE AFSNIT. Hvis en domstol beslutter, at gældende lovgivning udelukker håndhævelsen af nogen begrænsninger i dette afsnit vedrørende et bestemt krav om afhjælpning, vil dette krav (og kun dette krav) blive udskilt fra voldgiften og kan retsforfølges. Hvis dette afsnit findes at være uden retskraft, er hele denne fraskrivelse af gruppesøgsmål og aftale om bindende voldgift ugyldig.
  • Undtagelser. Uanset eventuelle modstridende erklæringer ovenfor, anses intet indeholdt heri for at give afkald på en parts rettigheder (1) til at anlægge et individuelt søgsmål ved en Small Claims Court i USA eller (2) anlægge et individuelt søgsmål om udelukkende midlertidigt eller foreløbigt individuelt påbud ved en domstol, indtil opmandens endelige afgørelse, eller (3) at gøre forbundsstatslige, statslige eller lokale myndigheder opmærksomme på problemstillinger (og sådanne myndigheder kan søge påbud på en parts vegne, som tilladt ved lov). Denne fraskrivelse af gruppesøgsmål og aftale om bindende voldgift kræver desuden ikke voldgiftsbehandling af tvister, der vedrører håndhævelsen eller gyldigheden eller dine (eller dine licensgiveres) eller vores (eller vores licensgiveres) immaterielle rettigheder.
  • Gennemførelse af voldgift. I tilfælde af en bindende individuel voldgiftssag parterne imellem vil en neutral opmand afsige en kendelse, og opmandens kendelse vil være endelig, medmindre, i det begrænsede omfang, en anke tillades i henhold til FAA, og opmanden har enekompetence til at afsige kendelse om sin egen kompetence, herunder enhver kendelse om denne aftales eksistens, omfang eller gyldighed, eller om ethvert krav eller modkrav kan indbringes for voldgiftsdomstolen. Enhver voldgift i henhold til disse bestemmelser gennemføres efter AAA's regler for forbrugervoldgift (Consumer Arbitration Rules) (eller hvis du er ikke-forbruger omfattet af denne bestemmelse, AAA's kommercielle voldgiftsregler (Commercial Arbitration Rules)) eller tilsvarende regler gældende på det pågældende tidspunkt, undtagen i det omfang, de er ændret af disse vilkår. Eventuelle voldgiftsbehandlinger finder sted i det county eller parish (amt eller sogn), hvor du bor, medmindre de gældende AAA-bestemmelser muliggør telefonisk behandling og/eller behandling udelukkende på grundlag af dokumenter under de givne omstændigheder. Opmanden skal udarbejde en skriftligt begrundet kendelse, der er tilstrækkelig til at forklare de væsentlige resultater og konklusioner, som den eventuelle kendelse og afgørelse er baseret på.
  • AAA's regler, gebyrer. AAA's regler samt instruktioner om anlæggelse af en voldgiftssag findes på www.adr.org, og du kan kontakte AAA på tlf. +1-800-778-7879. Hvis du skal betale et anmeldelsesgebyr i forbindelse med voldgiftssagen, refunderer vi dig dette anmeldelsesgebyr, medmindre dit krav gælder et beløb, der er højere end USD 10.000. Vi dækker eventuelle andre gældende voldgiftsgebyrer eller vederlag til opmanden, der er højere end de gebyrer, du ville være forpligtet til at betale for at forfølge dit krav ved domstolen. Vi betaler den del af sådanne gebyrer eller beløb, der overstiger de gebyrer, du skulle have betalt i et søgsmål.
  • Forrang. Denne fraskrivelse af gruppesøgsmål og aftale om bindende voldgift gælder også efter ophør af disse vilkår og enhver licens, der er givet i henhold hertil.