MyNextbase Connect Privatslivspolitik


Dette er en vigtig meddelelse angående dit privatliv og den måde, hvorpå Portable Multimedia Limited (herefter benævnt "vi", "vores" eller "os" i denne politik) indsamler og anvender dine personlige data via vores telefonapp"MyNextbase Connect". Vi ønsker at være åbne og gennemsigtige, og derfor opfordrer vi dig til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik eller måden, hvorpå vi anvender dine personlige data.

Denne politik gælder for vores app-brugere, tredjepartskontaktpersoner i nødstilfælde og tredjeparter generelt. Vi tager vores privatlivsansvar alvorligt og forpligter os til at beskytte og respektere dit privatliv.

Denne politik fastlægger det grundlag, hvorpå alle personlige data, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os, vil blive behandlet af os. Læs nedenstående omhyggeligt for at forstå vores synspunkter og praksis vedrørende din personlige data, og hvordan vi vil behandle dem.

For så vidt angår gældende lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred, er den dataansvarlige Portable Multimedia Limited T/A Nextbase, Floor 6, 230 Blackfriars Road, London, SE1 8NW. Voreselskabsregistreringsnummer er 04038169.

Spørgsmål vedrørende denne politik skal rettes til vores Databeskyttelsesansvarlige, som kan kontaktes på [email protected]. Den databeskyttelsesansvarlige er ansvarlig for overholdelsen af gældende databeskyttelseslovgivning og af denne politik. Eventuelle spørgsmål vedrørende denne politik eller eventuelle bekymringer om, at politikken ikke er blevet overholdt, skal i første omgang rettes til den databeskyttelsesansvarlige.

 1. Hvilke oplysninger har vi om dig?

  Vi kan indsamle, opbevare og benytte personlige data om dig (benævnt i nærværende privatlivspolitik som personlige oplysninger):

  App-brugere

  • Personlige kontaktoplysninger såsom dit navn, din titel, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
  • Køretøjsoplysninger såsom din nummerplade og modelnummer.
  • Kontaktoplysninger til din registrerede læge, herunder navn og adresse på lægepraksis.
  • Medicinske oplysninger såsom dine allergier, ordineret medicin, blodtype og diabetes.
  • Personlige oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepartsserviceudbydere, som vi arbejder med, f.eks. platformsudbydere.

  Tredjepartskontaktpersoner i nødstilfælde

  • Personlige kontaktoplysninger såsom dit navn og telefonnummer.

  Generelt

  • Oplysninger, der videregives til os af tredjepartsserviceudbydere, som vi arbejder med, f.eks. betalingstjeneste- eller platformsudbydere.
 2. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger, og hvad er den juridiske begrundelse herfor?

  Vi vil kun bruge din personlige oplysninger, når loven tillader det. Når vi bruger dine personlige oplysninger, skal vi have en juridisk begrundelse herfor. Følgende er (bl.a.) juridiske begrundelser til, at vi kan bruge dine personlige oplysninger.

  • Hvis du har givet os dit samtykke hertil
  • Hvis vi skal fuldbyrde den kontrakt, vi har indgået med dig, eller for at tage skridt til at indgå en kontrakt med dig
  • Hvor vi skal overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt
  • Hvor det er i vores legitime interesser (eller en tredjeparts legitime interesser) og dine interesser samt grundlæggende rettigheder ikke at tilsidesætte disse interesser.

  Nærmere sagt vil vi bruge dine personlige oplysninger under følgende omstændigheder:

  App-brugere

  • Dine kontaktoplysninger – for at fuldbyrde kontrakten med dig eller tage skridt til at indgå en kontrakt med dig.
  • Dine kontaktoplysninger til at yde dig akut lægehjælp – for at beskytte dine vitale interesser, hvor du ikke er i stand til at give samtykke som følge af en ulykke.
  • Dine kontaktoplysninger for at sende dig markedsføringsoplysninger vedrørende vores produkter og tjenester – hvor du har givet dit samtykke hertil.
  • Køretøjsoplysninger, som skal videregives til redningstjenesterne i tilfælde af en kollision – for at beskytte dine vitale interesser, hvor du ikke er i stand til at give samtykke som følge af en ulykke.
  • Læges kontaktoplysninger, som skal videregives til redningstjenesterne i tilfælde af en kollision – for at beskytte dine vitale interesser, hvor du ikke er i stand til at give samtykke som følge af en ulykke.
  • Allergioplysninger, som skal videregives til redningstjenesterne i tilfælde af en kollision – for at beskytte dine vitale interesser, hvor du ikke er i stand til at give samtykke som følge af en ulykke.
  • Oplysninger om ordineret medicin, som skal videregives til redningstjenesterne i tilfælde af en kollision – for at beskytte dine vitale interesser, hvor du ikke er i stand til at give samtykke som følge af en ulykke.
  • Oplysninger om, hvorvidt du lider af diabetes, som skal videregives til redningstjenesterne i tilfælde af en kollision – for at beskytte dine vitale interesser, hvor du ikke er i stand til at give samtykke som følge af en ulykke.
  • Oplysninger om eventuelle andre relevante medicinske oplysninger, som skal videregives til redningstjenesterne i tilfælde af en kollision – for at beskytte dine vitale interesser, hvor du ikke er i stand til at give samtykke som følge af en ulykke.
  • For at forbedre vores app for at sikre, at indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig og din telefon – for at fremme vores legitime interesser (for at forbedre vores indhold og din oplevelse).

  Tredjepartskontakter i nødstilfælde

  • Dine personlige oplysninger – for at fremme vores legitime interesser i at sikre, at alle app-brugere modtager relevant hjælp under brug af telefonappen "My Nextbase Connect".

  Generelt

  • For at administrere vores app til formål vedrørende den interne, herunder fejlfinding, dataanalyse, testning, forskning, statistik og undersøgelse – for at fremme vore legitime interesser (for bedre at forstå, hvordan mennesker interagerer med vores app og løse eventuelle problemer, appen måtte have).
  • For at videresende til tredjepartsudbydere – for at fremme vores legitime interesser (i outsourcing for effektivitet).
  • For at kontakte dig, hvis vi ønsker at bruge dine oplysninger til et formål, der ikke er anført i vores politik – for at overholde en juridisk forpligtelse.
 3. Hvad sker der, hvis formålet ændres?

  Vi vil kun bruge dine personlige oplysninger til de formål, hvortil vi indsamlede dem, medmindre vi med rimelighed mener, at vi har behov for at anvende dem af en anden grund, og den grund er forenelig med det oprindelige formål. Hvis vi skal bruge dine personlige oplysninger til et urelateret formål, underretter vi dig, og vi vil forklare det juridiske grundlag, der giver os tilladelse hertil.

 4. Hvilken type tredjeparter kan vi dele dine personlige oplysninger med?

  Vi kræver, at tredjeparter respekterer sikkerheden omkring dine personlige oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med lovgivningen. For eksempel, hvor vi instruerer tredjepartsserviceudbydere, udfører vi due diligence af disse leverandører for at sikre, at de behandler dine personlige oplysninger lige så alvorligt, som vi gør det.

  Vi kan dele dine personlige oplysninger med følgende typer af tredjeparter:

  • F.eks. udbydere af teknisk support, som hjælper med vores appudvikling.
  • Leverandører, som hjælper os med modtagelse af betalinger via vores app.
  • Professionelle rådgivere såsom advokater og forsikringsselskaber.
  • Redningstjenester for at levere tjenester, der er nødvendige for appen.
 5. Dataopbevaring

  Hvor længe vil vi bruge dine personlige oplysninger?

  Vi vil kun opbevare dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det tiltænkte formål.

  Vi vurderer den passende opbevaringsperiode for forskellige oplysninger ud fra størrelsen, mængden, arten og de oplysningers følsomhed, den potentielle risiko for skade mod dig fra uautoriseret brug eller videregivelse af disse oplysninger, de formål, hvortil vi bruger disse oplysninger, gældende lovkrav til at opbevare disse oplysninger, og om vi kan nå disse formål på andre måder.

  App-brugere

  • Hvis du har udleveret personlige oplysninger under den første opsætning af appen, bliver alle personlige data gemt, så længe du forbliver en aktiv bruger af appen, eller hvor vi er afhængige af samtykke, sletter vi dine data, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

  Tredjepartskontakter i nødstilfælde

  • Vi gemmer dine personlige oplysninger, så længe den app-bruger, der har anført dig som du en nødkontakt, forbliver en aktiv bruger af appen eller trækker dit samtykke tilbage.
 6. Hvor vi gemmer dine personlige data

  Elektroniske versioner af dine personlige oplysninger gemmes på vores servere i Storbritannien og Irland.

  Hvor vi bruger tredjepartsserviceudbydere til at hjælpe os, kan dine personlige oplysninger også blive gemt i overensstemmelse med deres praksis og procedurer. Vi kræver, at tredjeparter respekterer dine personlige oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med lovgivningen.

  Hvis dine data bliver overført til lande uden for EØS, tager vi skridt til at sikre, at dine personlige oplysninger bliver beskyttet i tilstrækkelig grad.

 7. Retten til indsigt, rettelse, sletning og begrænsning

  Dine rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger

  Under visse omstændigheder kan du ifølge loven have ret til:

  • At anmode om adgang til dine personlige oplysninger (også kaldet "den registrerede persons anmodning om aktindsigt"). Dette giver dig mulighed for at modtage en kopi af de personlige oplysninger, vi har om dig, samt for at kontrollere, at vi behandler dem på lovlig vis.
  • At anmode om rettelse af de personlige oplysninger, vi har om dig. Dette giver dig mulighed for at få eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vi har om dig, rettet.
  • At anmode om at få dine personlige oplysninger slettet. Dette giver dig mulighed for at bede os om at slette eller fjerne dine personlige oplysninger, når der ikke er nogen god grund til, at vi fortsætter med at behandle den. Du har også ret til at bede os om at stoppe med at behandle personlige oplysninger, hvor vi er afhængige af en legitim interesse, og der er noget ved din særlige situation, som får dig til at gøre indsigelser mod behandling på dette grundlag.
  • At anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette giver dig mulighed for at bede os om at suspendere behandlingen af personlige oplysninger om dig, f.eks. hvis du vil have os til at fastsætte oplysningernes nøjagtighed eller begrundelsen for at behandle dem.
  • At overføre dine personlige oplysninger til en anden part.

  Hvis du gerne vil se, verificere, rette eller anmode om sletning af dine personlige oplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode os om at overføre en kopi af dine personlige oplysninger til en anden part, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige skriftligt via de kontaktoplysninger, der er anført i begyndelsen af denne privatlivspolitik.

 8. Der kræves normalt ikke noget gebyr

  Du vil ikke skulle betale et gebyr for at få adgang til dine personlige oplysninger (eller for at udøve nogen af de andre rettigheder). Men vi kan opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning om aktindsigt er tydeligt ubegrundet eller urimelig. Alternativt kan vi nægte at efterkomme anmodningen under sådanne omstændigheder.

 9. Hvad vi kan behøve fra dig

  Vi kan være nødt til at anmode om bestemte oplysninger fra dig for at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din adgangsret til personlige oplysninger (eller til at udøve nogen af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personlige oplysninger ikke videregives til en person, der ikke har ret til at modtage dem.

 10. Ret til at tilbagekalde samtykket

  I de begrænsede omstændigheder, hvor du har givet dit samtykke til indsamling, behandling og overførsel af dine personlige oplysninger til et specifikt formål, har du ret til at trække dit samtykke til den pågældende behandling når som helst. For at trække dit samtykke tilbage bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige skriftligt via de kontaktoplysninger, der er anført i begyndelsen af denne privatlivspolitik.

  Hvis vi sender dig markedsføringsoplysninger, kan du også ændre dine markedsføringspræferencer ved hjælp af afmeldingsknappen nederst i vores markedsføringsmails, der er sendt til dig.

  Når vi har modtaget meddelelse om, at du har trukket dit samtykke tilbage, vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger til andre formål eller formål, som du oprindeligt indvilligede i, medmindre vi har et legitimt grundlag herfor.

 11. Hvad sker der, hvis du ikke udleverer personlige oplysninger?

  Hvis du undlader at give visse oplysninger, når du bliver anmodet herom, vil vi muligvis ikke være i stand til at fuldbyrde den kontrakt, vi har indgået med dig (såsom at forsyne dig med vores produkter eller tjenester), eller vi kan blive forhindret i at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. for at sikre sundheden og sikkerheden for besøgende på vores område).

 12. Retten til at klage

  I første omgang bedes klager rettes til vores Databeskyttelsesansvarlige, som kan kontaktes på [email protected].

  Hvis vi ikke kan løse klagen, er organisationen med tilsyn af vores behandling Information Commissioner's Office, som kan kontaktes skriftligt på adressen Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, Storbritannien, via telefon +44 (0) 303 123 1113 eller pr. e-mail ( [email protected]).

  Hvis du befinder dig uden for Storbritannien, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan give dig de relevante bestyrelsesoplysninger, hvor det er relevant.

 13. Klarna

  For at kunne tilbyde dig Klarnas betalingsmuligheder videregiver vi visse aspekter af dine personlige oplysninger til Klarna, såsom kontakt- og ordreoplysninger, så Klarna kan vurdere, om du er berettiget til deres betalingsmuligheder og skræddersy betalingsmulighederne til dig.

  Generelle oplysninger om Klarna kan du finde her. Dine personlige data håndteres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas privatlivspolitik.

 14. Ændringer til denne privatlivserklæring

  Vi kan ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af denne politik når som helst, og alle ændringer træder i kraft øjeblikkeligt.

  Alle ændringer, som vi foretager til vores privatlivspolitik, vil blive offentliggjort på denne side og, hvor det er relevant, sendt til dig.